AlkuPohjois-SavoIisalmen pitäjäRuodutusluettelot → Ruodutusluettelo 1639

Iisalmi ruodutusluettelo 1639

Nimet aakkosjärjestyksessä

Roterningz Lendh öfwer Gårdetal hwari Sex att Hålla een Knecht Anna 639

Idesalm Sochn

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 465

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påwel Nissinen
Oluf Nissinen
Lars Mackoin
Påwel Eskelsson
Anders Kettuinen
Hans Persson Kerfwin

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 465

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluf Andersson Kettuinen
Oluf Påwelsson Kettuin
Bertil Jönsson Caupinen
Påwel Larsson Kettuin
Oluf Olsson Kutilainen
Anders Jönsson Piekainen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 465

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Matz Grelsson Caupinen
Jöns Jönsson Partainen
Michel Olsson Partain
Marcus Marcusson Hutuinen
Matz Jacobsson ibid
Hendrich Larsson ibid

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 465

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Jacobsson ibid
Lars Larsson ibid
Anders Andersson Rönköj
Oluf Andersson Hutuin
Påwel Persson Eskelinen
Lars Andersson Rönckio

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 465

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hendrich Sigfredsson Hatain
Anders Persson Pöllänen
Michel Olsson Tofwinen
Oluf Erichsson Nissinen
Lars Carlsson Partinen
Lars Turuinen

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 466

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sigfredh Grelsson Sormuin
Anders Larsson Heiskainen
Matz Hendersson Hynninen
Per Persson Partainen
Marcus Jönsson Hutuin
Anders Andersson Hutuin

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 466

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Andersson Hutuinen
Per Persson Pölleinen
Matz Matisson Lentzman
Nils Påwelsson Ulmain
Christiern Olsson Ulmain
Oluf Oluffzsson Tikain

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 466

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Jönsson Ulmain
Påwel Jönsson Ulmain
Matz Persson Kächekein
Anders Matzsson Kächkein
Lars Olsson Kähekein
Oluf Olsson Kächekein

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 466

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jacob Persson Martickain
Eskil Olsson Jäskeläin
Per Persson Martickain
Hendrich Larsson Ollickain
Pål Olsson Ollickain
Per Pålsson Sifwoinen

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 466

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hendrich Sippoinen
Cosma Cossmasson Cossmanen
Johan Pålsson Cossmainen
Lars Hemingsson Luckarin
Mårten Swänsson Hilduin
Sigfred Jönsson Koppoinen

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 466

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Persson Sutinen
Nils Andersson ibid
Clenet Clenetsson Hilduin
Michel Larsson ibm
Per Larsson Råtzalain
Hendrich Persson Ollickain

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 466

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jönsson Ollson Hilduin
Jöns Persson Ollickain
Per Persson Sårsa
Oluf Olsson Ryneinen
Erich Bertilsson ibid
Påwel Enwarlsson Lapwät

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 466

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hendrich Olsson Ryneinen
Oluf Ylletyinen
Staffan Persson Wäijsenen
Påwel Persson Wäisenen
Hans Hendersson Kapinen
Per Olsson Mardickain

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 466

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Christer Larsson Martikain
Matz Andersson Lapwetelen
Matz Mårthensson ibid
Anders Jörensson Partain
Erich Ifwarsson ibid
Oluf Bertilsson Partain

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 466

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Carlsson Partain
Påwel Michelsson Saickoin
Michel Michelsson ibid
Oluf Olsson Hujainen
Anders Persson Rotzalain
Per Jönsson Rydtkenen

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 467

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Per Persson Kärckinen
Sigfred Andersson Utriain
Nils Andersson ibid
Hendrich Persson Lappalain
Hendrich Sigfredss Kofualain
Bertil Persson Utrian

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 467

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Eskelsson Utrain
Nils Nilsson Utriain
Per Påwelsson Rytkänen
Anders Jönsson Rydtkeinen
Hendrich Hendersson ibid
Hintza Påwelsson Tikanen

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 467

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Joseph Påwelsson Niskain
Lars Larsson Tossawain
Per Ersson Röngä
Lars Larsson Lappalain
Mårthen Hendersson ibid
Michel Michelsson Parta

Ruotu 19Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 467

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hendrich Hendersson Hemaln
Lars Larsson Pedikein
Pål Hendersson Reisanen
Påwel Olsson Nousiainen
Hendrich Nilsson Pedekeinen
Jöns Wisasson Partain

Ruotu 20Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 467

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Matz Larsson Sarainen
Oluf __sson Launonen
Per Olsson Kärckinen
Thomas Olsson Kärkenen
Caupi Staphansson Hyfuän
Lars Michelsson Pardainen

Ruotu 21Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 467

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluf Persson Kierckenen
Per Olufsson Kerkenen
Oluf Olufsson Kerckenen
Wisa Jönsson Partain
Per Persson Kämerein
Oluf Hendersson Lappalain

Ruotu 22Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 467

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluf Persson Hyfwerinen
Oluf Hendersson Hyfwerinen
Matz Jacobsson Hyfwerinen
Per Philpusson Kiskinen
Anders Jönsson Kärckoin
Lars Hendersson Lappalain

Ruotu 23Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 467

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluf Persson Hyfweleinen
Bertil Pålsson Tapanain
Erich Larsson Lappalain
Wisa Wisasson Partain
Per Hendersson Nijräinen
Pål Persson Partainen

Ruotu 24Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 467

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Per Pålsson Hyfwenen
Lars Hendersson Mäckj
Lars Olsson Junduinen
Hendrich Olsson Junduinen
Eskell Jönsson Karakain
Matz Matzsson Koliain

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1639, Rulla 614-615
SVAR SE/KrA/0025/0/188 alkaen kuvasta 465, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16381640

© Väinö Holopainen 2019