AlkuPohjois-SavoIisalmen pitäjäRuodutusluettelot → Ruodutusluettelo 1640

Iisalmi ruodutusluettelo 1640

Nimet aakkosjärjestyksessä

RoteringzLendgh Öffwer Gårdetalet Huarie der oholla en Knecht, Utj Stor och Lilla Saflax Anno 1640 den 3 Julij holledh på Ny Slott

Idensalm Sochn

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 17

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påål Nissinen
Oluf ibm
Lars Larsson Mackoin
Anders Kettuin
Hans Peersson Kerfwinen
Påål Eskellsson Mackoin

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 17

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluff Andersson Kettuin
Oluf Påålsson ibm
Bertill Jönsson Caupin
Påål Larsson Kettuin
Oluf Olsson Kutilain
Anders Jönsson Partain

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 17

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Matz Grelsson Caupin
Michel Olsson Partain
Matz Jacobsson Huttuin
Henrich Larsson ibm
Peer Olsson Rychäin
Peer Andersson Huttuin

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 17

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Jacobsson Huttuinen
Lars Larsson ibm
Anders Andersson Rönckö
Oluff Andersson Huttuinen
Påål Peersson Eskelinen
Lars Andersson Röncköj

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 17

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Henrich Sigfredsson Haatanen
Anders Peersson Pöllänen
Lars Olsson Lappalain
Oluff Erichsson Nissinen
Lars Carlsson Partain
Lars Andersson Turuinen

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 17

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluff Olsson Jutinen
Anders Larsson Heiskain
Matz Hendersson Hynninen
Peer Peersson Partain
Anders Andersson Huttuinen
Erich Olsson Kåckarinen

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 17

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Andersson Huttuinen
Matz Matzsson Assikain
Nils Påållsson Ulmain
Christer Olsson ibm
Oluff Olsson Tijkain
Axell Peersson Martikain

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 17

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Jönsson Ullmain
Påål Jönsson ibm
Matz Peersson Kächköin
Anders Matzsson ibm
Lars Olsson ibm
Oluff Olsson ibm

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 17

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jacob Peerssonn Martikain
Henrich Larsson Ollikain
Peer Peersson Martikain
Påål Olsson Ollikain
Peer Påålsson Silffwoin
Michel Pickarain

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 17

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Henrich Sippoin
Coosma Coossmasson Coosmain
Johan Påålsson
Lars Hemmingsson Lukarinen
Mårthen Swensson Hilduin
Sigfred Jönsson Koppoinen

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 17

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Peersson Sutinen
Nils Andersson ibm
Clemet Clemetsson Hilduinen
Michel Larsson ibm
Peer Larsson Ruotzalain
Henrich Peersson Ollikain Korp

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 17

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Olsson Hilduin
Jöns Peersson Ollikain
Anders Coossmain
Oluff Olsson Rynäinen
Lars Enewaldsson Lapwetelain
Erich Bertillsson Rynäinen

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 18

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Henrich Olsson Ryneinen
Oluff Ylletynen
Staffan Persson Wäsein
Oluff Påålsson ibm
Hans Hendersson Capain
Per Olsson Martikainen

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 18

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Christer Larsson Martikain
Matz Andersson Lapwetelein
Matz Mårthensson ibm
Anders Jörensson Partain
Erich Ifwarsson ibm
Oluff Bertillsson ibm

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 18

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Carlsson Partain
Påål Michellsson Saickoin
Oluff Olsson Huiain
Henrich Hendersson Uttriain eller Tijain
Peer Jönsson Rytköin
Anders Persson Lapwetelein

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 18

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Peersson Kerkein
Staffan Staffansson Uttriain
Nils Andersson ibm
Henrich Larsson Lappalain
Henrich Sigfredsson Kåfwelain
Bertill Peersson Uttriain

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 18

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Eskellsson Uttriain
Nils Nilsson ibm
Anders Peersson Rytköin
Henrich Hendersson ibm
Hintza Påålsson Tickainen
Oluff Olsson Lippoin

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 18

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Joseph Påålsson Niskainen
Anders Andersson ibm
Peer Erichsson Röngö eller Lapwetelein
Lars Larsson Lappalain
Mårthen Hendersson ibm
Michell Michellsson Partain

Ruotu 19Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 18

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Henrich Hendersson Harinain
Lars Larsson Pedikain
Påål Hendersson Räisäin
Påål Olsson Nousiain
Henrich Nilsson Pedikein
Jöns Wijsasson Pardain

Ruotu 20Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 18

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Matz Larssonn Sarinen
Oluff Larsson Launoin
Peer Olsson Kallio Kärckein
Thomas Olsson Kerkein
Gabriel Staffansson Hyfwerin
Lars Michellsson Pardain

Ruotu 21Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 18

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluff Peersson Kärkein
Peer Olsson ibm
Jöns Olsson ibm
Wijsa Jönsson Partain
Peer Peersson Kämerein
Oluff Hendersson Lappalain

Ruotu 22Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 18

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluff Peersson Hyfwerin
Oluff Hendersson ibm
Matz Jacobsson ibm
Peer Philpusson Kijskinen
Anders Jönsson Karakain
Lars Hendersson Lappalain

Ruotu 23Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 18

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påål Påålsson Rytköin
Bertill Påålsson Tapanain
Erich Larsson Lappalain
Wijsa Wijsasson Partain
Peer Andersson Nijrain
Påål Peersson Partain

Ruotu 24Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 18

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Henrich Larsson Mekj Lappalain
Lars Olsson Junduin
Henrich Olsson ibm
Eskell Jönsson Karakain
Matz Matzsson Kolioinen
Anders Tenhuinen

Ruotu 25Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 19

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluff Nilsson Kärkein
Oluff Påålsson Komoinen
Nils Kijskinen
Eskell Larsson Eskelinen
Oluff Reinickain från Cuopio
Henrich Wänoinen ibm

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1640, Rulla 616
SVAR SE/KrA/0025/0/189 alkaen kuvasta 17, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16391642

© Väinö Holopainen 2019