AlkuPohjois-SavoIisalmen pitäjäRuodutusluettelot → Ruodutusluettelo 1643

Iisalmi ruodutusluettelo 1643

Nimet aakkosjärjestyksessä

Roteringz Längdh Pro Anno 1643

Idensalm Sochn

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påål Påålsson Nissinen
Oluff Oluffssonn Ibid
Lars Larsson Mackåinen
Påål Eskilssonn Ibid
Anderss Andersson Kettuin
Oluff Andersson Ibid
Påål Larss Ibid
Oluff Påfwelsson Ibid Son Lars Olufsson knecht
Hanss Kerfuinen
Peer Larsson Kettuinen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Nillss Oluffsson Nissinen
Oluff Olufsson Kuttilainen
Anderss Jönsson Partainen
Michiel Oluffssonn Ibid
Anderss Jonssonn Karakain
Eskill Jonsson Ibid
Erich Persson Koliåinen
Jakoph Mattzson Huttuinen
Jönss Jakophsson Ibid Son Peer Jönsson knecht
Anders Andersson Ibid Pyllikäs

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Madz Madzson Caupinen
Bertill Jonsson Ibid
Hidnrich Larsson Huttuinen
Peer Andersson Ibid
Lars Larsson Ibid
Hendrich Segfredzson Ryhäinen
Anders Andersson Huttuin Broder Nill Olss knecht
Oluff Andersson Ibid

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Larssonn Turuin knecht
Påål Peerssonn Eskelinen
Erich Peersson Pölläinen
Peer Peersson Ibid
Larss Anderssonn Romekäin
Anderss Larsson Heiskain
Hindrich Madzson Rönckö
Oluff Oluffsson Huttuinen
Oluff Oluffsson Juthinen

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Michielssonn Tåifuinen
Oluff Erichzson Nissinen
Anders Madzson Kechköinen
Peer Peersson Partainen
Peer Madzson Kechköinen
Nillss Påålsson Ulmain
Christer Oluffsson Ibid
Oluff Oluffsson Tickainen Son Christer Ollss:n knecht
Jakoph Peerssonn Martikain
Hanss Hinderssonn Lappalain

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Peersson Martikainen
Oluff Oluffsson Kächköinen
Jönss Jönsson Ulmainen
Påål Peersson Sifuåinen
Erich Oluffsson Kåckarinen knecht
Peer Kåssmassonn Kåssmain
Johan Påfwelsson Ibid
Påål Jönsson Ulmain
Christer Larsson Martikain
Madz Asikainen

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Larss Hindrichzson Ollikain
Påål Hindrichzson Ibid
Påål Enewalsson Lapuetelein
Staphan Peersson Nissinen
Staphan Peersson Weiseinen
Erich Ifwardzsonn Partain
Peer Larsson Luckarinen Anders Hemings knecht
Peer Peersson Kerkeinen
Sigfred Jönssonn Kåppoin
Jönss Oluffssonn Hilduin

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Swen Mårtenssonn Hilduin
Peer Larsson Rotzalainen
Hindrich Peersson Kårpi
Oluff Oluffssonn Rynnäinen
Erich Bertillsson Ibid knecht
Michiel Larsson Hilduinen
Hindrich Oluffsson Rynneinen
Erich Andersson Lapweteläinen
Peer Peersson Martikainen
Mattz Mårtensson Lapwetelein

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattz Anderssonn Lapweteläinen
Påål Peersson Weiseinen Son Oluf Pålsson knecht
Johan Carelssonn Partainen
Anders Peersson Lapweteleinen
Cåsma Cåsmason Cåsmain
Påål Michielsson Saickåinen
Nillss Andersson Utriainen
Hindrich Nillssonn Ibid
Bertill Bertillsson Partain
Madz Sigfredzson Pechköin

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluff Oluffssonn Huiainen
Hindrich Hindrichzsonn Rytköinen
Mattz Larsson Tåssawainen Son Larss Mattz:n knecht
Peer Erichzson Röngö
Peer Påålsson Rytköin
Isach Påålsson Niskainen
Anders Andersson Ibid
Anderss Peersson Rodzalain
Anders Jörensson Rautaparta
Larss Larsson Pedikeinen

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Nillssonn Pedikein
Oluff Hindrichzson Reiseinen
Oluff Bengdtzson Sormuin
Anderss Thommasson Tenhuinen
Oluff Larsson Leinoinen
Oluff Nillssonn Kerckeinen
Lars Larsson Tåssauainen
Oluff Olsson Lippoinen
Hindrich Hindrichzson Harmain
Påål Oluffsson Nousiainen knecht

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluff Peersson Kerckeinen
Peer Philpesson Kijskinen
Peer O. Kerkeinen
Larss Oluffsson Jundåinen
Peer Hindrichzson Lappalainen
Oluff Hindrichzson Hyfwerinen
Hindrich Olufsson Jundainen
Peer Olufsson Kalliä Kiärkainen
Peer Peersson Kämärain
Michiel Partainen Son Påål Michelss knecht

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Larss Jönsson Kiänkäinen
Påål Peersson Partainen
Wijsa Wijsasson Kumbulain
Caupi Staphanssonn Hyfwerinen
Hindrich Larsson Mäki Lappalainen
Matz Caupisson Hyfwerinen Son Caup Mattzson knecht
Mårten Hindrichzson Lappalainen
Thomas Olufsson Kerkäinen
Staphan Peersson Hyfuerinen
Wijsa Jonsson Käncköinen

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattz Larssonn Sarainen
Madz Larsson Lappaläin Kirioj
Bertill Påfwelssonn Tepanainen
Larss Michielssonn Partainen
Påål Hintzason Tickainen
Peer Anderssonn Nirainen
Eskill Bertillssonn Colemainen
Oluff Påålsson Conoinen
Larss Påålsson Ollikainen
Larss Påålssonn Ikåinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1643, Rulla 618-619
SVAR SE/KrA/0025/0/189 alkaen kuvasta 554, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä

© Väinö Holopainen 2018