AlkuPohjois-SavoIisalmen pitäjäRuodutusluettelot → Ruodutusluettelo 1649

Iisalmi ruodutusluettelo 1649

Nimet aakkosjärjestyksessä

Uthskriffningz Och Rooteringz Rulla Öffwer Ny Schlåtz Lähn pro Anno 1649

Idensalm Sochen

Ruotu 1, lisäksi ruotuun neljä taloa Kuopion pitäjästä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 163

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Ollickala
Lars Matzsson B
Jacob Martikainen B
Pååll Peersson Sichwåinen B
Anders Staffansson Ollikainen B
Pååll Ollsson Ollikainen B
Lars Påållsson Ollikainen B knecht

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 163

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Jöns Peersson Ollikainen B
Lars Påållsson Ikåinen B
Lars Hendersson Ollikainen B
PaiuJärff
Johan Påållsson Cuåssmainen B Brussius Påållsson Cuåssmainen broder knecht
Peer Cuåssmainen B
Oluff Ollsson Kåckarinen B
Sigfredh Kåpåinen B
Anders Peersson Sutinen B
Nills Andersson Sutinen B
Lars Olufsson Lappalainen B

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 163

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Hendrich Käckåinen B
Nerffwenlax
Jöns Ollsson Hilduinen B
Michill Larsson Hilduinen B Nills Michillsson Hilduinen Son knecht
Swen Mårtensson Hilduinen B
Ångiwesi
Anders Larsson Ruåtzalainen B
Hendrich Persson Ollikainen Kårppi B
Cuåssma Cuåssmasson B
Oluff Rynäinen B
Erich Bertillsson Rynäinen B
Påffwell Enwaldsson Lapweteläin B

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 163

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Staffan Wäisäinen B
Pååll Peersson Wäisäinen B
Hans Hendersson Lappalainen B
Peer Peersson Mardikainen B
Peer Ollsson Mardikainen B
Christer Larsson ibm B knecht
Thomas Ollikainen B
Lapwetelänmäkj
Oluff Katainen B
Madz Andersson Lapweteläinen B
Peer Erichsson Röncköj B

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 164

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Matz Mårtensson Lapweteläinen B
Pörsänmäki
Erich Ifwarsson Rautaparda B
Anders Jörensson Rautaparda B
Johan Carllsson Rautaparda B
Anders Peersson Lapweteläinen B
Michill Pickarainen B
LambanJärffuj
Pååll Michillsson Saikåinen B
Matz Pehkainen B
Pååll Ihannusson Ihannuxinen B
Michill Michillsson Saikåin B knecht

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 164

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Häinämäki
Nills Andersson Uttriainen B
Anders Hansson Mätäin B
Peer Peersson Kärckäinen B
Oluff Lippoinen B Oluff Lippoins bolagzman Anders Sichwåinen knecht
Bertill Uttriainen B
Pååll Eschillsson Uttriainen B
Mårten Lippåinen B
Pielawesi
Hendrich Nillsson Tirinen B
Peer Påållsson Ryttkäinen B
Michill Larsson Tässawainen B

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 164

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Isak Niskainen B
Anders Niskainen B
Lars Påållsson Tåssawainen B
Hendrich Ryttkäinen B
Hendrich Pietiläinen B knecht
Peer Påållsson Parfwiainen B
Peer Erichsson Röncköj B
Nills Peersson Ruåtzalainen B
Oluff Niskainen B
Oluff Larsson Niskainen B

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 164

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Anders Peersson Ruåtzalainen B knecht
Lars Piedikäinen B
Peer Tickainen B
Eschill Cålemainen B
Pååll Andersson Rytkäinen B
Peer Ryttkäinen B
Pååll Jönsson Pardainen B
Nissilä
Jöns Jönsson Nissinen B
Walkiamäkj
Oluff Påållsson Kettuinen B
Hendrich Påållsson Kettuinen B

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 164

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Peer Larsson Kettuinen B
Pardala
Oluff Oluffsson Kutilainen B
Eschill Jönsson Karakainen B
Swänninmäkj
Hendrich Larsson Huttuinen B
Madz Matzsson Huttuinen B
Peer Jönsson Huttuinen B
Lars Jönsson Huttuinen B
Oluff Ollsson Ållikainen B Pååll Ollsson Ollikainen Son knecht
Eschill Wijsasson Pardainen B
Lars Turuinen B

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 164

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Lars Pardainen B
Pååll Peersson Eschelinen B
Peer Ryhäinen B
Måns Olufsson Nissinen B
Peer Peersson Pölloinen B
Anders Andersson Röncköj B
Oluff Ollsson B
Anders Andersson Huttuinen B Lars Andersson Huttuinen B:r knecht
Matz Andersson Röncköj B
Lars Larsson Huttuinen B

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 165

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Anders Erichsson Huttuinen B
Lars Ollsson Huttuinen B Erich Ollsson Huttuinen Broder knecht
Hendrich Ifwarsson Pardainen B
Oluff Erichsson Nissinen B
Salawaby
Peer Michillsson Tofwinen B
Oluff Juutinen B
Anders Ollsson Kähkoin B
Madz Michillsson Tofwinen B
Jumisby
Anders Larsson Heiskainen B
Peer Peersson Pardainen B

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 165

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Wijtaby
Jören Nissinen B
Peer Larsson Huttuinen B
Peer Andersson Huttuinen B
Anders Andersson Pyllikäs B Anders Anderss: Pyllikäs Son knecht
Markus Jönsson Huttuinen B
Lars Peersson Heiskainen B
Oluff Ollsson Tijkainen B
Christer Ollsson Ullmainen B
Matz Matzsson Assikainen B
Hendrich Oluffsson Tijkainen B

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 165

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Nerkåby
Lars Larsson Kähkoin B
Anders Ollsson Kähkoin B
Peer Matzsson Kehkoin B
Anders Madzsson Käriäinen B
Sulkawaby
Pååll Ollsson Nåussiainen B
Madz Sairainen B
Hendrich Piedikäinen B
Thomas Thomasson Silfwenoinen B
Oluff Launioinen B Lars Ollsson Launioinen Son knecht
Matz Andersson Tenhuinen B

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 165

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Peer Påållsson Rytkäinen B
HautaJärffuj
Peer Ollsson Kärckäinen B
Oluff Nillsson Kärckäinen B knecht
KallioJärff
Jöns Oluffson Kärckäinen B
Thomas Oluffson Kärckäinen B
Peer Oluffson Kärckäinen B
Oluff Hendersson Hyfwärinen B
Matz Jacobsson ibm B
Staffan Peersson Hyfwärinen B
Nills Staffansson ibm B

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 165

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Peer Kainorainen B
Pååll Kånåinen B
Oluff Kånåinen B
Eschell Matzsson Eschelinen B
Kiuruwesi
Peer Philpusson Kiskinen B
Jöns Eschillsson Kaickoinen B knecht
Pååll Peersson Pardainen B
Michill Michillsson Pardainen B
Pååll Hintzasson Tockinen B
Hendrich Hendersson Lappalainen B

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 165

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Bertill Tapainen B
Peer Larsson Pardainen B Michill Larsson Pardainen broder knecht
Peer Nillsson Råifwas B
Hendrich Larsson Mäki Lappalainen B
Lars Matzsson B
Thomas Hendersson Lappalain B
Erich Lappalainen B
Hendrich Junduinen B
Peer Andersson Nijrainen B
Lars Junduinen B

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1649, Rulla 628-629
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 163, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16481650

© Väinö Holopainen 2019