AlkuPohjois-SavoIisalmen pitäjäRuodutusluettelotRuodutusluettelo 1637 → Nimihakemisto

Iisalmi ruodutusluettelo 1637

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  E  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y 
 -  A  C  E  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Grels Philpusson Ruotu 3

Lars Eskillsson Ruotu 10

Nicolus Petrj (Prestershapz Drengiar) Ruotu 18

Peer Larsson Ruotu 6

AAlkuun

Asikainen

Mattz Mattzsson Ruotu 7

Matz Madzsson Ruotu 7

CAlkuun

Caikoinen

Eskill Jönsson Ruotu 15

Caupinen

Bertill Jönsson Ruotu 3

Jöns Mattzsson Ruotu 3

Mattz Mattzsson Ruotu 3

Matz Grelsson Lautamiehet

Coljoinen

Madz Peersson Ruotu 3

Matz Mattzsson Ruotu 3

Coosmain

Anders Cosmusson Ruotu 16

Cosmus Cossmuss: Ruotu 16

Påål Påålsson Ruotu 16

EAlkuun

Eskelinen

Peer Peersson Ruotu 4

Påål Peersson Ruotu 4

HAlkuun

Harakainen

Ihanus Peersson Ruotu 8

Harmainen

Hendrich Hendrichsson Ruotu 10

Hatainen

Henrich Ruotu 4

Heiskainen

Anders Larsson Ruotu 4

Hildujnen

Jöns Ollsson Ruotu 18

Michel Larsson Ruotu 18

Hillj

Jöns Peersson Ruotu 2

Hiltuinen

Clemet Clemetsson Ruotu 18

Huiainen

Oluff Ollsson Ruotu 9

Huttuinen

Lars Andersson Ruotu 6

Lars Larsson Ruotu 6

Marcus Andersson Ruotu 2

Markus Jönsson Ruotu 5

Oluff Andersson Ruotu 6

Oluff Oluffsson Ruotu 6

Peer Andersson Ruotu 6

Huttujnen

Hindrich Larsson Ruotu 3

Hyfuerinen

Mattz Caupisson Ruotu 13

Oluff Hindrichsson Ruotu 13

Hyfwerinen

Peer Jacobsson Lautamiehet

Hynninen

Bertill Lautamiehet

Hindrich Mattzsson Ruotu 5

Hyuerinen

Gabriel Staffansson Ruotu 14

Hywerinen

Oluff Peersson Ruotu 13

Hywäinen

Peer Påållss: Ruotu 12

JAlkuun

Jeskeläinen

Eskill Ollsson Ruotu 16

Jöns Hansson Ruotu 16

Junduinen

Hindrich Ollsson Ruotu 12

Lars Ollsson Ruotu 15

Juutinen

Oluff Oluffsson Ruotu 4

Jäskeleinen

Hans Hansson Ruotu 9

KAlkuun

Kalljokerkehinen

Hendrich Ollsson Ruotu 14

Jöns Ollsson Ruotu 13

Oluff Ollsson Ruotu 13

Peer Ollsson Ruotu 13

Thomas Ollsson Ruotu 13

Karakain

Anders Jönsson Lautamiehet

Karakainen

Anders Andersson Ruotu 2

Anders Jönsson Ruotu 2

Eskill Jönsson Ruotu 3

Hindrich Jönsson Ruotu 3

Jöns Jönsson Ruotu 3

Kehkoinen

Jacob Peersson Lautamiehet

Kehköinen

Anders Mattzsson Ruotu 8

Oluff Ollsson Ruotu 7

Peer Larsson Ruotu 7

Peer Madzsson Ruotu 7

Keppoinen

Sigfredh Jönsson Ruotu 16

Kettinen

Peer Larsson Ruotu 1

Påål Larsson Ruotu 1

Kettuinen

Oluff Andersson Ruotu 1

Oluff Oluffsson Ruotu 1

Oluff Påålsson Ruotu 1

Påål Oluffsson Ruotu 1

Thomas Olluffsson Ruotu 1

Kijffuelainen

Oluff Peersson Ruotu 14

Kijskinen

Peer Philpussson Ruotu 14

Kirjoij

Erich Larsson Ruotu 14

Kofualainen

Hindrich Siffredsson Ruotu 10

Koljoinen

Madz Peersson Lautamiehet

Kolljoinen

Hendrich Thomasson (Prestershapz Drengiar) Ruotu 18

Kuckoinen

Peer Ollsson Ruotu 12

Kutilainen

Oluff Ollsson Ruotu 2

Kämerinen

Peer Peersson Ruotu 14

Kämeräinen

Mattz Peersson Ruotu 14

Kärfuinen

Hans Peersson Ruotu 1

Kärjäinen

Anders Mattzsson Ruotu 8

Kärkehäinen

Oluff Nilsson Ruotu 13

Oluff Peersson Ruotu 14

Kärkäinen

Peer Peersson Ruotu 9

LAlkuun

Laakainen

Påål Peersson Ruotu 4

Lamainen

Anders Andersson Ruotu 9

Lappalain

Lars Larsson Ruotu 9

Lappalainen

Hendrich Larsson Ruotu 10

Hindrich Larsson Ruotu 12

Lars Hendrichsson Ruotu 12

Mattz Larsson Ruotu 12

Mårthen Hendrichsson Ruotu 12

Peer Hindersson Ruotu 13

Lapuetelain

Mårten Mårthensson Ruotu 7

Peer Peersson Ruotu 7

Påål Eenwaltsson Ruotu 18

Lapuetelein

Madz Mårtensson Ruotu 7

Lapueteläin

Peer Erichsson Ruotu -

Lapueteläinen

Erich Andersson Ruotu 8

Mattz Andersson Ruotu 8

Launoinen

Oluff Larsson Ruotu 11

Luckarinen

Hemmingh Larsson Ruotu 17

Lars Hemmingsson Ruotu 17

MAlkuun

Mackoinen

Lars Larsson Ruotu 1

Martikainen

Axell Peersson Ruotu 15

Jacob Peersson Ruotu 15

Joren Peersson Ruotu 15

Oluff Peersson Ruotu 15

Peer Peersson Ruotu 15

Matikainen

Christier Larsson Ruotu 15

Peer Ollsson Ruotu 15

Mickoin

Eskill Ollsson Lautamiehet

NAlkuun

Nijrainen

Nils Andersson Ruotu 12

Niskainen

Joseph Påålsson Ruotu 10

Nils Jacobsson Ruotu -

Nissinen

Nils Oluffsson Ruotu 2

Oluff Erichsson Ruotu 4

Oluff Nilsson Ruotu 2

Oluff Oluffsson Ruotu 2

Påål Påålsson Ruotu 1

OAlkuun

Ollikainen

Hindrich Larsson Ruotu 16

Påål Ollsson Ruotu 16

Thomas Ollsson (Prestershapz Drengiar) Ruotu 18

PAlkuun

Pardain

Jöns Wisentinsson Lautamiehet

Påål Bertillsson Lautamiehet

Partainen

Anders Jörensson Ruotu 8

Jöns Peersson Ruotu 6

Jöns Wijsason Ruotu 11

Lars Michelsson Ruotu 12

Markus Peersson (Prestershapz Drengiar) Ruotu 18

Nichel Michelsson Ruotu 14

Peer Peersson Ruotu 6

Påål Jönsson Ruotu 11

Påål Peersson Ruotu 12

Wijsa Jönsson Ruotu 14

Wijsa Wijsasson Ruotu 15

Partajnen

Anders Jönsson Ruotu 2

Parttajnen

Michel Ollsson Ruotu 2

Pedikainen

Hendrich Andersson Ruotu 11

Hendrich Nilsson Ruotu 11

Lars Larsson Ruotu 10

Puurtinen

Lars Andersson Ruotu 18

Pyllykäs

Anders Andersson Ruotu 6

Peer Andersson Ruotu 6

Pöllöjnen

Anders Peersson Ruotu 5

Erich Peersson Ruotu 5

Peer Peersson Ruotu 5

RAlkuun

Rautapartainen

Erich Ifuarsson Ruotu 9

Hindrich Ifuarsson Ruotu 9

Oluff Bertillsson Ruotu 8

Påål Bertillsson Ruotu 8

Rotzalain

Peer Jacobsson Lautamiehet

Rotzalainen

Anders Larsson Ruotu 18

Erich Peersson Ruotu 9

Nils Peersson Ruotu 9

Peer Larsson Ruotu 18

Ryhäinen

Peer Ollsson Ruotu 4

Ryneinen

Erich Bertillsson Ruotu 17

Hendrich Ollsson Ruotu 16

Michell Ollsson Ruotu 17

Oluff Ollsson Ruotu 17

Rytkäinen

Peer Påålsson Ruotu 11

Rytköinen

Hindrich Hendrichsson Ruotu 9

Peer Jönsson Ruotu 10

Räcko

Anders Larsson Lautamiehet

Räisainen

Oluff Hindrichsson Ruotu 11

Påål Hindrichsson Ruotu 11

Rönkoj

Lars Andersson Ruotu 5

Wijsa Andersson Ruotu 5

Röyköij

Anders Andersson Ruotu 4

SAlkuun

Saickoin

Påål Michelsson Ruotu 9

Sarainen

Madz Larsson Ruotu 11

Sipoinen

Hendrich Ruotu 17

Jören Ruotu 17

Suenonis

Andres (Prestershapz Drengiar) Ruotu 18

Sutinen

Anders Peersson Ruotu 18

Nils Andersson Ruotu 17

Nils Peersson Ruotu 18

Pål Peersson Ruotu 16

Sårsa

Peer Ruotu 17

Såueppijn

Hindrich Peersson Ruotu 17

TAlkuun

Tenhuinen

Anders Thomasson Ruotu 11

Tickainen

Påål Hintzasson Ruotu 13

Tijkainen

Oluff Ollsson Ruotu 7

Torfuinen

Michel Philpusson Ruotu 4

Tossauainen

Lars Larsson Ruotu 10

Tuofuinen

Michell Ollsson Ruotu 5

Oluff Michelsson Ruotu 5

UAlkuun

Ullmainen

Christer Ollsson Ruotu 7

Jöns Jönsson Ruotu 8

Nils Påålsson Ruotu 8

Påål Jönsson Ruotu 5

Ulmainen

Jöns Peersson Lautamiehet

Uttriainen

Bertill Peersson Ruotu -

Oluff Andersson (Prestershapz Drengiar) Ruotu 18

Påål Eskillsson Ruotu 10

Staffan Andersson Ruotu 10

VWAlkuun

Wäiseinen

Påål Peersson Ruotu -

Staffan Peersson Ruotu -

YAlkuun

Ylotainen

Oluff Ruotu 18

Tässä hakemistossa on yhteensä 204 nimeä

© Väinö Holopainen 2015