AlkuPohjois-SavoIisalmen pitäjäRuodutusluettelotRuodutusluettelo 1648 → Nimihakemisto

Iisalmi ruodutusluettelo 1648

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

AAlkuun

Asikainen

Madz Madzsson (Ullmalaby) Ruotu 13, (Ulmalaby) Poissaolevia

CAlkuun

Colemainen

Eshill (Pielawesi) Ruotu 8

Cuossmainen

Peeter Cuossmasson (PaiuJärfwj) Poissaolevia

Cuåssmain

Peeter Cuåssmasson (PaiuJärfwj) Ruotu 2

Cuåssmainen

Cuåssma Cuåssmasson (Ångiwesij) Ruotu 3

Johan Påålsson (PaiuJärfwj) Ruotu 1

EAlkuun

Eshelinen

Pååll Persson (SångaJärfwj) Ruotu 10

HAlkuun

Harmainen

Madz Henderss: (Ångiwesij) Ruotu 4

Heishainen

Anderss Larsson (HärneJärfwj) Ruotu 12

Larss (Palosby) Ruotu 12

Larss Persson (Palosby) Ruotu 13

Heiskainen

Anderss Larsson (Juumisby) Poissaolevia

Larss Persson (Palohby) Poissaolevia

Hilduinen

Clemet (Narfwanlax) Ruotu 3

Jönss Ollsson (Narfwanlax) Ruotu 2

Michill Larsson (Narfwanlax) Ruotu 2

Mårthen Swensson (Narfwanlax) Ruotu 2

Hilli Lappalainen

Jönss Perss: (Puråwesi) Ruotu 17

Huiainen

Oluff Ollsson (Lambanmäkj) Ruotu 6

Huttuin

Jass Jönsson (Swanninmäkj) Ruotu 10

Madz Madzsson (Swänninmäkkj) Poissaolevia

Marckuss Markusson (Idensalmj) Poissaolevia

Markuss Jönsson (Witaby) Ruotu 12

Huttuin eller Souru

Larss Jönss (Swänninmäkkj) Poissaolevia

Huttuinen

Anderss Anderss: (SångaJärfwj) Ruotu 11

Anderss Andersson (SångaJärfwj) Poissaolevia

Anderss Erichzson (SångaJärfwj) Ruotu 11

Anderss Erichzsson (SångaJärfwj) Poissaolevia

Hindrich Larss: (Swanninmäkj) Ruotu 10

Larss Larsson (SångaJärfwj) Ruotu 11, (SångaJärfwj) Poissaolevia

Larss Ollsson (SångaJärfwj) Ruotu 11

Marckus Jönsson (Wijtala by) Poissaolevia

Matz Madzss: (Swanninmäkj) Ruotu 10

Olof Ollsson (SångaJärfwj) Poissaolevia

Oloff Ollsson (SångaJärfwj) Ruotu 11

Peer Andersson (Witaby) Ruotu 12, (Wijtala by) Poissaolevia

Peer Jonsson (Swänninmäkkj) Poissaolevia

Peer Jönsson (Swanninmäkj) Ruotu 10

Peer Larsson (Witaby) Ruotu 12

Hutuin

Markuss Markusson (Idensalmiby) Ruotu 9

Hyfwerin

Nielss Staphansson (NiemisJärfwj) Ruotu 15

Staphan Persson (NiemisJärfwj) Ruotu 15

Hyfwerinen

Madz Hinderss: (NiemisJärfwj) Ruotu 15

Madz Jacobsson (NiemisJärfwj) Ruotu 15

Oluf Hinderss: (NiemisJärfwj) Ruotu 15

Hyfwärin

Madz Jacobsson (NiemisJärfwj) Poissaolevia

Nielss Staphansson (NiemisJärfwj) Poissaolevia

Olof Hindersson (NiemisJärfwj) Poissaolevia

Staphan Persson (NiemisJärfwj) Poissaolevia

IAlkuun

Ikåinen

Larss Påålsson (Ollickalaby) Ruotu 1, (Ollickalaby) Poissaolevia

JAlkuun

Junduinen

Hindrich (Puråwesi) Poissaolevia

Larss (Puråwesi) Ruotu 17, (Puråwesi) Poissaolevia

Juudtinen

Hindrich (Puråwesi) Ruotu 17

Juutinen

Olof Ollsson (Salame) Poissaolevia

Oloff Ollsson (SångaJärfwj) Ruotu 11

KAlkuun

Kainulainen

Larss Madzsson (Ollickalaby) Ruotu 1

Kanckuinen

Wijssa (Luupålaby) Ruotu 15

Karakain

Eshill Jönsson (Idensalmiby) Ruotu 9, (Idensalmj) Poissaolevia

Kauppinen

Bertill Jönsson (Idensalmiby) Ruotu 9

Kechkoin

Anderss Ollsson (Juurusby) Ruotu 12

Kechkoinen

Anderss Madss. (HärneJärfwj) Ruotu 12

Anderss Madzsson (HärneJärfwj) Poissaolevia

Anderss Ollsson (Salame) Poissaolevia

Olof Ollsson (Ullmalaby) Ruotu 13, (Nerkå) Poissaolevia

Peer Larsson (Ullmalaby) Ruotu 13

Peer Madzsson (Ullmalaby) Ruotu 13

Kechköinen

Hindrich (PaiuJärfwj) Ruotu 2

Kerjeinen

Anderss Madzsson (Ullmalaby) Ruotu 13

Kerkain

Jönss Ollsson (HautaJärfwj) Ruotu 14

Kerkein

Olof Persson (HautaJärfwj) Ruotu 14

Kerkeinen

Peer Peersson (Heinämäkj) Ruotu 7

Kerkäin

Olof Nielss (HautaJärfwj) Ruotu 14

Oloff Persson (HautaJärfwj) Ruotu 14

Peer Ollss: (HautaJärfwj) Ruotu 14

Kettuin

Hindrich Påålsson (Walkianiemj) Poissaolevia

Peer Larsson (Walkianiemj) Poissaolevia

Kettuinen

Hindrich Pållsson (Walkianen) Ruotu 9

Olof Pållss: (Walkianen) Ruotu 9

Peer Larsson (Walkianen) Ruotu 9

Kijshinen

Peer Philpusson (Kiuruwesi) Ruotu 16

Kiskinen

Peer Philpusson (Kiuruwesi) Poissaolevia

Kopåinen

Hanss Hindersson (Ångiwesij) Ruotu 3

Kornuinen

Olof Bengdtsson (Pielawäsi) Poissaolevia

Kutilainen

Larss (Puråwesi) Ruotu 17

Olof Ollsson (Walkianen) Ruotu 9, (Walkianiemj) Poissaolevia

Kåckarinen

Erich (PaiuJärfwj) Ruotu 2

Kåfwolainen

Hindrich Sigfredss: (Ångiwesi) Poissaolevia

Kåfwålain

Hindrich Sigfredss: (Ångiwesij) Ruotu 4

Kålemainen

Eshill (Pielawäsi) Poissaolevia

Kånåinen

Pååll (Luupålaby) Ruotu 15

Kåppi (Ollikainen Kåppi)

Hindrich Persson (Ångiwesij) Ruotu 3

Kåppåinen

Sigfredh (PaiuJärfwj) Ruotu 2

Kåpåinen

Hanss Hendersson (Ångiwesi) Poissaolevia

Kårnuin

Olof Bengtsson (Pielawesi) Ruotu 8

Kämäreinen

Peer (Luupåla) Poissaolevia

Kämäräinen

Peer (Luupålaby) Ruotu 15

Käriäinen

Anderss Madzsson (Nerkå) Poissaolevia

Kärkein

Thomass Ollsson (KåliåJärwj) Ruotu 15

Kärkeinen

Jönss Ollsson (HautaJärfwj) Poissaolevia

Olof Nielsson (HautaJärfwj) Poissaolevia

Olof Peersson (HautaJärfwj) Poissaolevia

Peer Ollsson (HautaJärfwj) Poissaolevia, (KallioJärf.) Poissaolevia

Thomass Ollsson (KallioJärf.) Poissaolevia

Kärkäinen

Peer Andersson (KåliåJärwj) Ruotu 15

LAlkuun

Lapewätelain

Pååll Enwardzsson (Ångiwesi) Poissaolevia

Lappalain

Erich Larsson (Kiuruwesi) Ruotu 17, (HaapaJärfwj) Poissaolevia

Larss Madzsson (Kiuruwesi) Ruotu 17, (HaapaJärfwj) Poissaolevia

Thomas Hindersson (Kiuruwesi) Ruotu 17

Thomass Hindersson (HaapaJärfwj) Poissaolevia

Lappalain (Mäki Lappalain)

Hindrich Larss: (HaapaJärfwj) Poissaolevia

Lappalainen

Larss Olufzsson (PaiuJärfwj) Ruotu 2

Olof Thomass: (Kiuruwesi) Ruotu 16

Olof Thomasson (HaapaJärfwj) Poissaolevia

Oloff Hinderss: (Kiuruwesi) Ruotu 16

Peer Persson (Puråwesi) Ruotu 17

Lappalainen (Hilli Lappalainen)

Jönss Perss: (Puråwesi) Ruotu 17

Lappalainen (Mäkj Lappalainen)

Hind: Larss: (Kiuruwesi) Ruotu 16

Lapwet: (Röncköi Lapwet:)

Pååll Erichsson (Lapwetelänmäkj) Ruotu 5

Lapwetelein

Madz Anderss: (Lapwetelänmäkj) Ruotu 5

Madz Mårthenss: (Lapwetelänmäkj) Ruotu 5

Pååll Endwardsson (Ångiwesij) Ruotu 3

Lapweteleinen

Anderss Perss: (SagnaJärfwj) Ruotu 6

Lapweteleinen (Rönckö Lapweteleinen)

Peer Erhss: (Lapwelanmäkj) Poissaolevia

Launoinen

Olof (Sulkawa) Ruotu 14

Oloff (Sulkawa) Poissaolevia

Lippoinen

Mårthen (Heinämäkj) Ruotu 7

Olof (Heinämäkj) Ruotu 7

Lippåinen

Olof (Heinämäkj) Poissaolevia

MAlkuun

Mardikainen

Jacob Persson (Ollickalaby) Ruotu 1

Martikain

Axell Persson (Puråwesi) Irtolaisia

Martikainen

Christer Larsson (Ångiwesij) Ruotu 5, (Ångiwesi) Poissaolevia

Olof Persson (Ångiwesij) Ruotu 3

Peer Ollsson (Ångiwesij) Ruotu 5, (Ångiwesi) Poissaolevia

Peer Peersson (Ångiwesi) Poissaolevia

Peeter Peterss: (Ångiwesij) Ruotu 3

Mäki Lappalain

Hindrich Larss: (HaapaJärfwj) Poissaolevia

Mäkj Lappalainen

Hind: Larss: (Kiuruwesi) Ruotu 16

Mätinen

Hans (Heinämäkj) Poissaolevia

NAlkuun

Nijrain

Peer Anderss: (Puråwesi) Ruotu 17

Nishainen

Anderss (Pielawesi) Ruotu 7

Daniell Pållsson (Pielawesi) Ruotu 7

Olof Larsson (Pielawesi) Ruotu 8

Niskainen

Isack (Pielawesi) Ruotu 7

Oloff Persson (Ångiwesij) Ruotu 4

Nissinen

Jönss Jönsson (Nissilä by) Ruotu 9, (Nissilä by) Poissaolevia

Jören (HärneJärfwj) Ruotu 12, (HärneJärfwj) Poissaolevia

Månss Jönsson (SångaJärfwj) Ruotu 10, (SångaJärfwj) Poissaolevia

Olof Erichzsson (SångaJärfwj) Ruotu 11

Oloff Erichzsson (Salame) Poissaolevia

Nousiainen

Oluff (Sulkawa) Ruotu 13

Nåusiainen

Larss Ollss: (Sulkawa) Ruotu 13

OAlkuun

Ollickainen

Thomass (Ångiwesi) Poissaolevia

Ollikainen

Anderss Pålsson (Ollickalaby) Ruotu 1

Jacob Jönsson (Ollickalaby) Ruotu 1

Jönss Peersson (Ollickalaby) Poissaolevia

Jönss Persson (Ollickalaby) Ruotu 1

Larss Hindersson (Ollickalaby) Ruotu 1

Larss Påålsson (Ollickalaby) Ruotu 1

Pååll Ollsson (Ollickalaby) Ruotu 1, (Ollickalaby) Poissaolevia

Thomass (Ångiwesij) Ruotu 5

Ollikainen Kåppi

Hindrich Persson (Ångiwesij) Ruotu 3

PAlkuun

Pachkoinen

Madz (LambanJärfwj) Poissaolevia

Pardain

Anderss Johnasson (Puråwesi) Irtolaisia

Anderss Jönsson (Walkianen) Ruotu 9

Hindrich Ifwarsson (Kiuruwesi) Ruotu 16

Pardainen

Anders Pålsson (Nissilä by) Ruotu 9

Hindrich Påålsson (Kiuruwesi) Ruotu 16

Johan Carellsson (SagnaJärfwj) Ruotu 6

Johan Carllss (Ångiwesi) Poissaolevia

Larss (SångaJärfwj) Ruotu 10, (SångaJärfwj) Poissaolevia

Larss Michillss: (Kiuruwesi) Ruotu 16

Michill (Luupålaby) Ruotu 15, (Luupåla) Poissaolevia

Michill Olls: (Walkianen) Ruotu 9

Michill Ollsson (Walkianiemj) Poissaolevia

Pååll Jönsson (Kiuruwesi) Ruotu 16

Pååll Persson (Kiuruwesi) Ruotu 16

Pardoin

Hindrich Ifwarss: (HaapaJärfwj) Poissaolevia

Parwiain

Peer Påålsson (Pielawesi) Ruotu 8

Perhkäinen

Madz (Lambanmäkj) Ruotu 6

Pickarainen

Michill (Heinämäkj) Ruotu 6, (Heinämäkj) Poissaolevia

Piedikäinen

Hindrich (Sulkawa) Ruotu 14

Pietikäinen

Larss Larsson (Ångiwesij) Ruotu 4

Pitkäinen

Larss Larsson (Ångiwesi) Poissaolevia

Purdinen

Larss Andresson (Puråwesi) Irtolaisia

Pyllikös

Anders Anderss (Witaby) Ruotu 12

Anderss Andersson (Wijtala by) Poissaolevia

Pölläinen

Peer Peersson (SångaJärfwj) Poissaolevia

Pöllöin

Erich Persson (SångaJärfwj) Ruotu 10

Pööein

Peer Persson (SångaJärfwj) Ruotu 10

RAlkuun

Rautaparda

Anderss Jorensson (Pörsenmäkj) Poissaolevia

Anderss Jörenss: (SagnaJärfwj) Ruotu 6

Erich Ifwarsson (Porseumäkj) Ruotu 5, (Pörsenmäkj) Poissaolevia

Ruåtzalain

Nielss Persson (Pielawesi) Ruotu 8

Ruåtzalainen

Anderss Larsson (Ångiwesij) Ruotu 3

Anderss Peerss: (Ångiwesij) Ruotu 4

Nielss Peersson (Ångiwesij) Ruotu 4

Ryhäinen

Peer Ollsson (SångaJärfwj) Poissaolevia

Ryhöin

Jonss Andersson (Puråwesi) Ruotu 17

Peer Anderss (Puråwesi) Ruotu 17

Ryhöinen

Peer Ollsson (SångaJärfwj) Ruotu 10

Rynäinen

Bertill (Ångiwesi) Poissaolevia

Olof Ollsson (Ångiwesi) Poissaolevia

Rynöinen

Bertill (Ångiwesij) Ruotu 3

Hindrich Ollsson (Ångiwesij) Ruotu 3

Oloff Ollsson (Ångiwesij) Ruotu 3

Rytkeinen

Peer Persson (SångaJärfwj) Poissaolevia

Pååll (Pielawäsi) Poissaolevia

Rytkäin

Hemming Hendersson (Pielawesi) Ruotu 8

Peer Påålsson (HautaJärfwj) Ruotu 14

Pååll Anderss: (Puråwesi) Irtolaisia

Rytkäinen

Peer Peersson (Sulkawa) Poissaolevia

Peer Persson (Pielawesi) Ruotu 8

Peer Påållsson (Pielawäsi) Poissaolevia

Peer Påålsson (Pielawesi) Ruotu 8

Ryttkäinen

Hindrich (Pielawesi) Ruotu 8

Pååll (Pielawesi) Ruotu 7

Rönckö

Lars Andersson (SagnaJärfwj) Ruotu 5

Rönckö Lapweteleinen

Peer Erhss: (Lapwelanmäkj) Poissaolevia

Röncköi

Anderss Andersson (SångaJärfwj) Poissaolevia

Madz Andersson (SångaJärfwj) Poissaolevia

Röncköi Lapwet:

Pååll Erichsson (Lapwetelänmäkj) Ruotu 5

Röncköj

Anderss Anderss: (SångaJärfwj) Ruotu 11

Madz Anderss: (SångaJärfwj) Ruotu 11

Rönkö

Påål Persson (Lapwetelänmäkj) Ruotu 5

SAlkuun

Saaroinen

Madz (Sulkawa) Poissaolevia

Saikåinen

Pååll Michillsson (LambanJärfwj) Poissaolevia

Sichwåinen

Pååll Persson (Ollickalaby) Ruotu 1

Silfwenoin

Thomas Thomasson (Sulkawa) Poissaolevia

Thomass Thomss: (Sulkawa) Ruotu 14

Soikain

Michill Michillsson (Lambanmäkj) Ruotu 6

Soikainen

Pååll Michillss: (Lambanmäkj) Ruotu 6

Sonroinen

Madz (Sulkawa) Ruotu 14

Souru (Huttuin eller Souru)

Larss Jönss (Swänninmäkkj) Poissaolevia

Sutinen

Anders Persson (PaiuJärfwj) Ruotu 2

Anderss Persson (PaiuJärfwj) Poissaolevia

Nielss Andersson (PaiuJärfwj) Ruotu 2

Peter Nielsson (PaiuJärfwj) Ruotu 2

TAlkuun

Tapanainen

Bertill (Kiuruwesi) Ruotu 16, (HaapaJärfwj) Poissaolevia

Tenhuinen

Anderss (Sulkawa) Ruotu 14

Tickainen

Hintza Påålss: (Kiuruwesi) Ruotu 16

Peer Andersson (Pielawesi) Ruotu 8, (Pielawäsi) Poissaolevia

Tijckainen

Oloff Ollsson (Ullmalaby) Ruotu 13

Tuofwoinen

Madz Michillsson (Juumisby) Poissaolevia

Turuinen

Larss Anderss: (SångaJärfwj) Ruotu 10

Larss Andersson (SångaJärfwj) Poissaolevia

Tuåfwin

Madz Michillss: (Juurusby) Ruotu 12

Tuåfwinen

Michill Ollss: (SångaJärfwj) Ruotu 11

Tåssarinen

Larss (Pielawesi) Ruotu 7

Pååll (Pielawesi) Ruotu 8

UAlkuun

Ullmainen

Christer Ollsson (Ullmalaby) Ruotu 13, (Ulmalaby) Poissaolevia

Ulmainen

Jönss Jönsson (Ullmalaby) Ruotu 13, (Nerkå) Poissaolevia

Utriainen

Bertill Peersson (Heinämäkj) Poissaolevia

Bertill Persson (Heinämäkj) Ruotu 7

Hindrich Nielss: (Pielawesi) Ruotu 7

Hindrich Nielsson (Heinämäkj) Poissaolevia

Nielss Anderss: (Heinämäkj) Ruotu 6

Pååll Eshillss: (Heinämäkj) Ruotu 7

Pååll Eshillsson (Heinämäkj) Poissaolevia

VWAlkuun

Wenttinen

Lars Hendrichzsonn (Juurusby) Ruotu 12

Wäisäinen

Pååll Persson (Ångiwesij) Ruotu 5

Staphan Persson (Ångiwesij) Ruotu 5

Wätäinen

Hanss (Heinämäkj) Ruotu 6

Tässä hakemistossa on yhteensä 262 nimeä

© Väinö Holopainen 2015