AlkuPohjois-SavoIisalmen pitäjäRuodutusluettelotRuodutusluettelo 1650 → Nimihakemisto

Iisalmi ruodutusluettelo 1650

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  Y  Å 
 -  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  Y  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anderss Andersson Ruotu 4

Jochan Carellsson Ruotu 3

Michell Phillpusson Ruotu 6

AAlkuun

Allickain

Jönss Peersson Ruotu 1

Larss Påållsson Ruotu 1

Pååll Ollsson Ruotu 1

Assikain

Madz Madzsson Ruotu 7

CAlkuun

Caupinen

Bertill Jönsson Ruotu 5

Madz Peersson Ruotu 5

Cosmajnen

Peer Ruotu 1

Cossmain

Jochan Påållsson Ruotu 1

Cossmajnen

Cossma Ruotu 2

EAlkuun

Eskelin

Pååll Peersson Ruotu 5

HAlkuun

Heiskainen

Larss Ruotu 7

Heiskains

Peer Ruotu 7

Hejskain

Anderss Larsson Ruotu 6

Hillduin

Jönss Ollsson Ruotu 1

Michell Larsson Ruotu 1

Mårthen Swensson Ruotu 1

Hilldujnen

Clemet Ruotu 1

Huiajnen

Oluf Ollssonn Ruotu 3

Huthuin

Anderss Andersson Ruotu 6

Anderss Erichsson Ruotu 6

Marckus Jonsson Ruotu 7

Huthuinen

Larss Larsson Ruotu 6

Huttuin

Oluff Andersson Ruotu 6

Peer Andersson Ruotu 6

Huttuinen

Hendrich Larsson Ruotu 5

Jaakop Madzsson Ruotu 5

Jönss Jaakopzsson Ruotu 5

Larss Jönsson Ruotu 5

Peer Larsson Ruotu 6

Huttujnen

Oluf Ollsson Ruotu 6

Hyfwerin

Oluf Hendersson Ruotu 8

Hyfwärin

Madz Jackopzsson Ruotu 8

Nillss Staphanss:n Ruotu 8

Staphan Peersson Ruotu 8

Hynninen

Hendrich Madzsson Ruotu 7

Hyrckäs (Nissinen Hyrckäs)

Jören Ruotu 6

IAlkuun

Ickojnen

Larss Påållsson Ruotu 1

JAlkuun

Junduinen

Hendrik Ruotu 9

Jundujnen

Larss Ruotu 9

Juutinen

Oluf Ruotu 6

KAlkuun

Kachkoinen

Oluff Ruotu 7

Karakain

Eskell Jönsson Ruotu 5

Karakainen

Anderss Ruotu 5

Kechkuin

Peer Larsson Ruotu 5

Kechköin

Peer Larsson Ruotu 7

Keckojnen

Hendrich Ruotu 1

Kerckein

Jönss Ollsson Ruotu 8

Peer Ollsson Ruotu 8

Thomas Ollsson Ruotu 8

Kettuin

Anderss Ollsson Ruotu 4

Hendrich Påållsson Ruotu 4

Oluf Påållsson Ruotu 4

Kiskinen

Peer Phillpussson Ruotu 8

Kiärkein

Oluff Peersson Ruotu 7

Koliojnen

Madz Peersson Ruotu 5

Konojnen

Oluff Ruotu 8

Pååll Ruotu 8

Koppojnen

Sigfredh Ruotu 1

Kumbulainen

Wijssa Ruotu 9

Kutilainen

Oluff Ollsson Ruotu 5

Kächkoin

Peer Madzsson Ruotu 7

Kächköin

Anderss Ollsson Ruotu 6

Kämäräinen

Peer Ruotu 8

Kärckäin

Peer Peersson Ruotu 3

Käriäin

Anderss Madzsson Ruotu 7

LAlkuun

Lapalain

Hender Henderss:n Ruotu 8

Lappalain

Hanss Hendersson Ruotu 2

Lars Madzsson Ruotu 9

Larss Ollsson Ruotu 1

Mårthen Hend: Ruotu 8

Oluf Hendersson Ruotu 8

Thomas Hendersson Ruotu 9

Lappalain (Mäkj Lappalain)

Hendrich Larsson Ruotu 9

Lappalainen

Erich Ruotu 9

Lapwetelein

Anderss Peersson Ruotu 3

Pååll Engwaldsson Ruotu 2

Lapweteläin

Erich Ruotu 2

Matz Mårthensson Ruotu 2

Launojnen

Oluff Ruotu 7

Lippoinen

Mårthen Ruotu 3

Oluf Ruotu 3

Luckarinen

Larss Ruotu 1

MAlkuun

Martickainen

Jaakop Ruotu 1

Peer Ruotu 1

Martikainen

Christer Ruotu 2

Jören Ruotu 2

Peer Ollsson Ruotu 2

Mockoinen

Larss Larssonn Ruotu 4

Mäkj Lappalain

Hendrich Larsson Ruotu 9

Mätäin

Anderss Hansson Ruotu 3

NAlkuun

Nijrain

Peer Anderss:n Ruotu 9

Niskainen

Anderss Ruotu 3

Isack Ruotu 3

Oluf Larsson Ruotu 4

Oluf Peersson Ruotu 4

Nissinen

Jönss Jönsson Ruotu 4

Marckuss Jönsson Ruotu 5

Nilss Ollsson Ruotu 4

Oluf Ollsson Ruotu 4

Oluff Erichsson Ruotu 6

Nissinen Hyrckäs

Jören Ruotu 6

Nousiainen

Oluff Ruotu 7

PAlkuun

Pardain

Larss Jönsson Ruotu 8

Larss Michellsson Ruotu 9

Peer Peersson Ruotu 6

Pååll Jönsson Ruotu 4

Pååll Peersson Ruotu 8

Wijsa Jönssonn Ruotu 3

Pardainen

Anderss Ruotu 2

Anderss Jönsson Ruotu 5

Larss Ruotu 5

Michell Ruotu 8

Michell Ollsson Ruotu 5

Pechkoinen

Madz Ruotu 3

Pedickeinen

Larss Ruotu 4

Pedikeinen

Hendrich Ruotu 7

Pellein

Peer Persson Ruotu 5

Pyllikäs

Anderss Andersson Ruotu 6

RAlkuun

Rautaparda

Anderss Jörensson Ruotu 3

Bertill Bertillsson Ruotu 3

Erich Ifwarsson Ruotu 2

Reijssäinen

Pååll Peersson Ruotu 2

Staphan Ruotu 2

Remexinen

Jönss Jönss:n (Wälb: Jören Olufzssons Frellse Remexilä) Ruotu 9

Larss Jönss:n (Wälb: Jören Olufzssons Frellse Remexilä) Ruotu 9

Madz Andersson (Wälb: Jören Olufzssons Frellse Remexilä) Ruotu 9

Rycheinen

Peer Ruotu 5

Rynäinen

Erich Berthillsson Ruotu 2

Hendrich Ruotu 2

Oluff Ruotu 2

Rythköin

Peer Påållsson Ruotu 7

Ryttköinen

Hendrich Ruotu 4

Peer Ruotu 4

Råtzalain

Anderss Peersson Ruotu 4

Nills Peerssonn Ruotu 4

Råtzalainen

Madz Peerssonn Ruotu 2

Pååll Ruotu 2

Röngä

Peer Erichsson Ruotu 4

Rönkö

Anderss Andersson Ruotu 6

Larss Andersson Ruotu 5

Rönköin

Matz Andersson Ruotu 6

SAlkuun

Saikoin

Pååll Michellsson Ruotu 3

Saikoinen

Michell Ruotu 3

Sairainen

Madz Ruotu 7

Sigwoinen

Arfwedh Ruotu 2

Sigwojnen

Peer Ruotu 1

Sormuin

Oluff Bengtsson Ruotu 4

Sutinen

Anderss Peersson Ruotu 1

Nillss Andersson Ruotu 1

TAlkuun

Tapanainen

Bertill Ruotu 8

Tenhuinen

Anderss Ruotu 7

Thickainen

Peer Ruotu 4

Thossawainen

Pååll Ruotu 4

Tickainen

Hintza Ruotu 8

Tijain

Hendrich Nillsson Ruotu 3

Tijkain

Oluf Ollsson Ruotu 7

Tofwinen

Michell Ruotu 6

Tossawain

Michell Larssonn Ruotu 3

Turuinen

Larss Ruotu 5

UAlkuun

Ulmain

Christer Ollsson Ruotu 7

Jönss Jönsson Ruotu 7

Utriain

Christer Christersson Ruotu 6

Nills Påållsson Ruotu 7

Nillss Andersson Ruotu 3

Utriainen

Bertill Ruotu 3

YAlkuun

Yllköinen

Pååll Ruotu 3

ÅAlkuun

Ållickain

Larss Hendersson Ruotu 1

Oluf Ollsson Ruotu 6

Ållickainen

Thomass Ruotu 2

Ållikain

Hendrich Peersson Ruotu 2

Tässä hakemistossa on yhteensä 173 nimeä

© Väinö Holopainen 2015