AlkuPohjois-SavoJuvan pitajaMaakirjat → Sukunimihakemisto kylittäin

Juvan maakirjojen sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Huomaa: läheskään kaikkia vuosia ei ole syötetty.

Ahola

1691: Kaipoin, Laitin, Pullckin

1701: Kaipain, Laitin, Pullckin

1711: Kaipoin, Laitin, Pullckin

Auvila

1691: -, Aufwin, Hyttin, Kettuin

1701: -, Auf:n, Aufuin, Aufwin, Kiettuin, Piedickein

1711: -, Aufwin, Hyttin, Kättuin, Piedikein

Haikarila

1691: Haikarin, Haloin, Härckein, Pullckin, Råckain

1701: Haikarain, Härkein, Purhonen, Råckain, Teifwain

1711: Haikain, Härkein, Purhoin, Råkain, Summain, Teifwain

Halola

1691: Halloin

1701: Haloin

1711: Haloin, Puhakain

Hatsola

1691: Mustoin, Putkoin, Rässein, Tarckain, Turakain

1701: Kuckoin, Kämiläin, Puttkoin, Räsein, Taipal:, Tarkiain, Turckain

1711: Kankoin, Kuckoin, Kämil:n, Mustoin, Puttkoin, Räsein, Teijtin, Turakain, Tållska

Heinola

1691: Heinoin

1701: Heinoin

1711: Heijnoin, Heinoin

Hietajärvi

1691: Fråsti, Kaski, Kettuin, Kettuins, Kiettuin, Kättuin, Kåssoin, Limatain, Luukoin, Martin, Puhakain

1701: Fråstj, Kiski, Kätt:, Kättuin, Lijmat:n, Luuk:, Martinen, Mustoin, Puhakain

1711: Frästj, Kiskin, Kättuin, Kättuins, Kåssoins, Lijkoin, Lijmatain, Luuckoin, Mustoin, Paunoin, Puhakain

Hottila

1691: Håttin, Kämmellein, Wätein

1701: Håttin, Kämil:, Wätein

1711: Håttin, Kämil:, Wätein

Hyötyy

1691: Harmain, Hyttein, Hyttellein, Höttellein

1701: Hariulain, Hötel:n, Hötellein

1711: Harmain, Hyttin, Hötolein, Hötöl:

Hännilä

1691: Hännin

1701: Hänninen

1711: -, Hännin

Härkälä

1691: Halloin, Herckein, Härckein, Pellgin

1701: Hullckoin, Hullkoin, Härckein, Härkein, Pöl:n

1711: -, Hullckoin, Hämäl:, Härkein, Kånsti, Pafwil:n, Pöllein

Härkälänniemi

1691: Aufwin, Härckein

1701: Aufwin, Härkein

1711: -, Auf:n, Härkein, Summain

Immola

1691: Immoin

1701: Immoin, Lamain

1711: Immoin, Lamain

Inkilä

1691: Pistohlsmedh

1701: Lemkin

1711: Pistohlsmeden, Tavast

Jokela

1691: Håttin, Kälkj

1701: Giewallier, Håttin

1711: Gevaldiger, Killckj

Järvenpää

1691: Achmöller, Mutullain

1701: Achmöll:, Muttullain

1711: Achmöller, Muttulain

Kaihunmäki

1691: Kåndiainen, Mardikain, Passoin

1701: Kondiain, Mardickain, Teifwain

1711: Kåndiain, Mardikain, Rautiain, Teifwain

Kaislajärvi

1691: Kärckein

1701: Kerckein

1711: Härkein

Kangas

1691: Ahoin, Imoin, Kaipain, Mutullain, Nessin, Nissin, Rimpi

1701: Ahoin, Immoin, Kaipain, Mutullain, Nissin, Rautiain, Rimpi

1711: Ahoin, Bruun, Immoin, Muttulain, Paunoin, Rautiain, Rimpi

Karkeamaa

1691: -, Heinoin, Härskain, Kiukas, Pöihein, Pöjhienen, Räpoin

1701: Heinoin, Kiukas, Pasein, Pöhiä, Pöyhiäin, Rimpin

1711: Heijnoin, Hurskain, Kiukas, Pöyhein, Räpoin

Kasintaipale

1691: Lautiain

1701: Päsoin

1711: Lautiain, Päsoin

Kaskii

1691: Haloin, Kiskin, Rimpin, Rotzallein, Wassara, Wassarain

1701: Haloin, Keskin, Kiskin, Rimpi, Ruotzalain, Wasara

1711: Haloin, Kiskin, Ruotzalain, Tannin, Wasara, Wänäl:n

Kettula

1691: -, Hyfwein, Oinoin, Ullmain

1701: Kåndiain, Oinoin

1711: -, Kåndiain, Oijnoin

Kiiskilä

1691: Kiskin

1701: Kiskin

1711: Kiskin

Kiiskilänniemi

1691: Härain, Kiskin, Kupsa, Kupsain, Laakoin

1701: -, Herrain, Kiskin, Kupsa, Kupsain, Laakoin

1711: -, Herrain, Kiskin, Kupsa, Laakoin

Kilpola

1691: Hyttin, Kallin, Killpoin, Lambin, Schadevitz, Schadewitz

1701: Hyttin, Kallin, Killpoin, Lämbiäin, Låndia, Pittkein, Schadevitz, Schadewitz

1711: Hyttin, Kaipoin, Kallin, Lambin, Muttulain, Pispa, Schadevitz

Knuutila

1691: Hyttin

1701: Hyttin

1711: Hyttin

Knuutilanmäki

1691: Hämellein, Hämmellein, Ollikain, Pafwilain

1701: Hämäl:n, Ollick:, Pafwil:n

1711: Hämäl:, Hämäl:n, Ollikain

Koikkala

1691: Ickoin, Kämellein, Längin, Läskin, Marain, Rassain, Råpoin

1701: Hakullin, Kämil:n, Längein, Läskin, Marain, Nissin, Räsiä

1711: Hakul:n, Ikoins, Längin, Läskin, Marain, Nissin, Räsä

Kuosmala

1691: Assilain, Cuossmain, Pafwilain, Tarckiain

1701: Cuosma, Cuosmain, Iskanj, Pafwillain, Tarckiain, Teet

1711: Asillain, Cuosmain, Pafwilain, Pijk, Tarkiain, Teet

Laukkala

1691: Haukain, Heijnoin, Herrain, Lijmatain, Mustoin, Penoin, Pernain, Pernan, Purhoin

1701: Herrain, Laukain, Mustoin, Pennain, Pernain, Purh:

1711: Heijnoin, Herrain, Lautiain, Mustoin, Pennain, Pernain, Purhoin

Lauteala

1691: Lautiain

1701: Lautiain

1711: Lautiain

Lehikkola

1691: -, Bengdtin, Lehikoin, Lähikoin, Neufla

1701: -, Bengtin, Läihkoin, Neula

1711: -, Bengtin, Lehikoin, Nullpoin

Leskelä

1691: Läskin

1701: Haikarain, Läskin

1711: Haikarain, Läskin

Lievola

1691: Hemin, Lefwoin, Leskin, Ljkoin, Läskin

1701: -, Lef:n, Ljkain, Läskin

1711: -, Lefwoin, Lijkain, Lijmatain, Läskin, Martin, Purhoin

Lipsala

1691: Lipsain

1701: -, Lipsain

1711: -, Lipsain

Luomala

1691: Luomain, Luoman

1701: Kupsain, Lamain

1711: Kupsain, Lamain

Maarala

1691: Ahoin, Marain, Passoin

1701: Ahoin, Halin, Marain, Pesoin

1711: Haloin, Marain, Päsoin, Råckain

Maivala

1691: -, Cuossmain, Hajkarin, Hamuin, Heijlain, Heilain, Jussarin, Kåndia, Kåstiain, Lämbein, Tarckiain

1701: -, Cuosmain, Haickarain, Hejlain, Hännin, Härkein, Kåndiain, Lämbiäin, Pistohlsmed, Pätyin, Tarkiain

1711: -, Cuosmain, Haikarain, Heilain, Hännin, Härkein, Jufwoin, Kåndiain, Lämbin, Pistohlsmed, Pätyn, Tarkiain

Mattila

1691: -, Käinullain, Pernain, Pöndin, Rassain, Uckoin

1701: Kämmil:n, Mullj, Parkin, Pernain, Pöndin, Uckoin

1711: Kämil:n, Mullj, Parkoin, Pernain, Räsein, Uckoin

Miettula

1691: Rokolain

1701: Kåtillain, Ruokol:

1711: Kåtilain, Ruokol:n

Murtois

1691: Hämellein, Härckein, Käinulain

1701: Hämäl:n, Härkein, Scharstenius

1711: Busck, Hämäl:n, Hämälein, Härkeins, Scharstenius, Snickare

Mäköis

1691: Aufwin, Härckein, Käinulain, Kämillein, Kåndia, Oinoin, Tänhuin

1701: Auf:n, Kiskin, Kämmil:n, Oinoin, Säppein

1711: Aufwin, Kiskin, Kämil:n, Oijnoin, Säppein

Männynmäki

1691: Grabbe, Nigreus, Oinoinen, Ryhoin, Turakain

1701: Grabbe, Nigrej, Oinoin, Rijkoin, Tirroin, Wänäl:n

1711: Kammoin, Nigrei, Poppius, Rijkoin, Tirroin, Turakain

Narila

1691: Punnoin, Putkoin

1701: Putkoin, Pännoin

1711: Pennain, Puttkin

Näärinki

1691: -, Hauska, Hämellein, Härcken, Jarin, Kapoin, Kaupin, Kuossmamicko, Kärckimullj, Lillius, Tarckiain, Turakain, Wänel:n, Wännellein

1701: Cuosmamuiko, Hauska, Hämmelein, Härkein, Jarin, Kaipain, Kaupin, Kerkemullj, Mullj, Tarkiain, Turckain, Witickain, Wänäl:n, Wänälein

1711: Cuosma, Hauska, Hämäl:n, Härkein, Jarin, Kaipoin, Kaupin, Kiskinen, Kärkämullj, Lambain, Lillius, Tarkiain, Witikain

Ollikkala

1691: Hamuin, Hattzoin, Ihalain, Kiskin, Kiskinen, Lambain, Muhoin, Nullpoin, Ollikain, Piedikain, Waukoin, Wäissein

1701: Hatzoin, Hännin, Hått:, Ihal:n, Kiskin, Lämbiäin, Muhein, Nullpoin, Olickain, Pesoin, Piedick:n, Piedickein, Pätyin, Räsein, Wanhain

1711: Hatzoin, Hämäl:n, Ihalain, Kiskin, Lembiein, Nullpoin, Piedikein, Päsoin, Pätyn, Räsein, Wanhain

Paatela

1691: Läskins, Tirroin, Uckoin

1701: Läskins, Tirroin, Ukoin

1711: Hämäl:n, Hämälein, Läskins, Tirroin, Uckoin

Pajusalmi

1691: -, Heijnoin

1701: -, Heijnoin

1711: Heijnoin, Läskin

Palonen

1691: Hullckoin, Ihallain

1701: Hullkoin, Ihallain

1711: Rångain

Pekurila

1691: Pekorin

1701: Päkurin

1711: Pekurin

Pelkilä

1691: Hämmellein, Härckein, Otinen

1701: Hämäl:n, Härkein, Nous., Otinen

1711: Härkein, Illfwoin, Nousiain, Otin, Pernain

Pellilä

1691: Pohiallain, Pöllein

1701: Pohialain, Pöllein

1711: Pellin, Pochialain

Pitkälahti

1691: Baranoffz, Haloin, Heijlain, Härckein, Härckeins, Ikoin, Ikons, Ingin, Kiukas, Längein, Måppoin, Nåpoin, Pafwil:, Passoin, Piedikain, Piedikein, Pullckin, Toijain, Wäneinen

1701: Baronofz, Haloin, Heijlain, Heilain, Härkein, Härkeins, Ikoin, Ikoins, Ingin, Kiukas, Längein, Nuppein, Nåpp:, Pafwillain, Pajain, Piedick:, Piedickein, Piedikein, Pullk:, Päsoin, Wänäl:n

1711: Barenschiöldz, Haloin, Heijlain, Hyfwein, Hyfwerin, Härkein, Härkeins, Ikoin, Ikonen, Ingin, Lambin, Nullpoin, Nåpoin, Paiain, Piedikein, Pullckin, Silain, Tirroin, Wänälein

Pohjois

1691: -, Cuossmain, Häinoin, Hämmellein, Kechkoins, Kettuin, Kuckoin, Kuifwalains, Kächkoin, Käckoin, Käckoins, Narain, Narin, Nåroin, Pekurins, Safwollain, Sajkoin, Suikoin, Teifwain, Waukoin

1701: Cuosmain, Cuosmains, Hämäl:, Hämäl:n, Hämälein, Keckoins, Kiettuin, Kinkoin, Kuck:, Kuifwal:s, Käckoin, Kåck:s, Lillieskiölld, Marain, Narin, Pekerins, Safwol:n, Saukoin, Sinckoin, Waukoin

1711: -, Cuosmains, Hämälein, Hännin, Kaipoin, Kuckoin, Kättuin, Kåckoin, Kåckoins, Kåttro, Lillienschiöld, Marain, Narin, Parckins, Safwol:n, Saukoin, Sinckoin

Poikola

1691: Pijk

1701: Pijk

1711: Pijk

Pulkkila

1691: Kerroin, Pullckin

1701: Käriein, Pullck:, Pullckin, Pullkin, Tarckiain

1711: Käroin, Paijuin, Pullckin

Purhola

1691: Killckj, Purhoin

1701: Killkj, Kättuin, Purhoin

1711: Killckj, Kåttro, Purhoin

Pylkkälä

1691: Hackin, Näulain, Pyllckein, Tarckin

1701: Neulain, Pyllckein, Tarkiein

1711: Pyllckein, Tarkiain

Pätylä

1691: Kämillain, Pätim

1701: Kämil:n, Pättin

1711: Pätyn, Tannin

Rantuu

1691: Ahoin, Huttu, Härckein, Kittuin, Lijmatain, Martin, Narin, Oinoin, Rassin, Simoin

1701: Ahoin, Huttuin, Härkein, Kättuin, Lijmat:n, Läskin, Mart:, Martin, Narin, Oinoin, Räsein

1711: Ahoin, Huttuin, Härkein, Kättuin, Lijmatain, Läskin, Martin, Narin, Oijnoin

Rasala

1691: Rassain

1701: Räsein

1711: Räsein

Remojärvi

1691: -, Haf:, Heijnoin, Hämel:n, Kiprin, Kooth, Lohmain, Mardikain, Pafwillain, Pekurin, Remoin, Rimpin, Rämoin, Sillfwerarm

1701: Haloin, Heinoin, Hämelein, Hämälein, Kipri, Kooth, Lamain, Pafwillain, Päkurin, Remoin, Rimpi, Rämoin, Turakain, Wänein

1711: Haloin, Heijnoin, Hämäl:n, Hämälein, Immoin, Kipri, Mardikain, Pafwilain, Pullckin, Remoin, Rimpi, Turakain, Wänein

Ronkala

1691: Hyfwein, Kuckuin, Paunoin, Rångain, Tarckin

1701: Hyf:n, Kuck:, Läskin, Oinoin, Otin, Rångain

1711: Aniain, Kanckoin, Kånsti, Laukain, Läskin, Rångain, Sårfwarin, Wijsain

Ruokola

1691: -, Måndoin, Ruokolain

1701: Måndoin, Ruokol:n

1711: -, Kåckoin, Måndoin, Månoin, Rukelain, Ruokol:

Soiniemi

1691: Aufwin, Halin, Kuckoin, Kåttelain, Pardain, Soriain, Tarckiain, Töreins

1701: Auf:, Haloin, Herrain, Huttuin, Kuckoin, Kåtel:n, Pardain, Sorioin, Tarkiain

1711: -, Aufwin, Haloin, Herrain, Huttuin, Kuckoin, Kåtilain, Pardain, Sorijoin, Sårjoin, Tarkiain

Sopala

1691: Käistin, Sopainen

1701: Kiskin, Såpain, Såppain

1711: Aufwin, Puhakain, Såpain

Summala

1691: Pardain, Rautiain, Wätein

1701: Pardain, Rautiain, Wätein

1711: Pardain, Rautiain, Summain, Wätein

Suurniemi

1691: Innoin, Lamain, Paufnoin, Rimpi, Rångain, Tirroin

1701: Immoin, Kardin, Lamain, Paunoin, Rimpi, Rångain, Tirroin

1711: Immoin, Kardin, Lamain, Paunoin, Rimpi, Rångain

Taipale

1691: Taipallain

1701: Asikain, Taipalain

1711: Asikain, Taipalain

Teivaa

1691: Längin, Ojkarin, Teifwain, Täifwain

1701: Längein, Ojkarin, Teifw:, Teifwain, Teifwanen, Waljn

1711: Längin, Teifwain, Teijfwain, Walin, Wijkarin

Tuhkala

1691: -, Hämellein, Ingin, Kiprin, Lukoin, Luukoin, Mässö, Pochiallain, Sållkj, Wänellein

1701: -, Asillain, Hämmel:, Ingin, Kipri, Luukoin, Mässo, Pohialain, Sållkj, Tarkiain, Wänelein

1711: Asillain, Hämälein, Härkein, Inginen, Kipri, Messo, Purain, Påchialain, Pöyhein, Sållkj, Wänälein

Turakkala

1691: Turakain

1701: Turakain

1711: Turakain

Tyrynmäki

1691: Wätein

1701: Kaipain, Wätein

1711: Kaipoin, Wätein

Varparanta

1691: Kisken, Rångain

1701: Kiskin, Rångain

1711: Immoin, Kiskin, Rångain

Vehmaa

1691: Achtiain, Hattzoins, Härckein, Jackoin, Kiskin, Läinoin, Mardikain, Pöndin, Remoin, Rosseneus, Wästerin

1701: Brunerj, Hatzoins, Härkein, Ikoin, Kiskin, Lamain, Mardick:, Pöndin, Remoin, Rosenous, Wästerin

1711: Brunneri, Hatzoins, Jakoin, Lamain, Lipsain, Mardikain, Pöndin, Remoin, Sveconius, Wänäl:n, Wästerin

Veijala

1691: Kiskin, Weijallain

1701: Kiskin, Weijal:n

1711: Kiskin, Wäijalain

Viisala

1691: Läskin, Nisilain

1701: Kiskin, Läskin, Wijsal:n

1711: Kättuin, Läskin, Såpain

Vuorenmaa

1691: -, Heinoin, Hirfwoin, Kaupin, Keckellein, Lambin, Lillius, Läijnoin, Läinoin, Mardikain, Mustoin, Narin, Nissin, Oikarin, Pafwilain, Pyllckin, Rimpin, Teifwain, Wenein

1701: Hirf:, Hämäl:n, Hännin, Hötel:n, Kaupin, Kåikal:n, Lamb:, Leijnoin, Lillj, Lämbiäin, Mullj, Narin, Nissin, Oijkarin, Pafwil:n, Pyllkein, Råponen, Täif:, Weijsein

1711: Hirfwoin, Hänninen, Hötöl:n, Kaupin, Käkäleinen, Leijnoin, Lillj, Mardikain, Mullj, Nissin, Pekurin, Pyllckein, Rimpi, Råpoin, Teifwain

Vuorilahti

1691: Bengdtin, Tarckiain

1701: Bengtin, Tarkiain

1711: Bengtin, Tarkiain

Ylivesi

1691: Heijlain, Herrain, Kittuinen, Kårhoin, Limatain, Parckin, Säckinen, Tållfwain

1701: Haloin, Heijlain, Herrain, Hämäl:n, Kättuin, Kårhoin, Lijmatain, Pafwil:n, Parckin, Parkin, Soijkoin, Tållfwain

1711: -, Haloin, Harmain, Heilain, Herrain, Hämälein, Käriäin, Kättuin, Kårhoin, Kårhonen, Pafwilain, Parckin, Såikain

© Väinö Holopainen 2017