AlkuPohjois-SavoJuvan pitajaMaakirjat → Sukunimihakemisto kylittäin

Juvan maakirjojen sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Huomaa: läheskään kaikkia vuosia ei ole syötetty.

Ahola

1664: Laitinen, Pulkinen

1671: Laitinen, Pullkinen

1681: Laitin, Pullkin

1691: Kaipoin, Laitin, Pullckin

1701: Kaipain, Laitin, Pullckin

1711: Kaipoin, Laitin, Pullckin

Auvila

1664: -, Aufwinen, Kettuin

1671: -, Aufwinen, Kettuin

1681: -, Aufwin, Hyttin, Kettuin

1691: -, Aufwin, Hyttin, Kettuin

1701: -, Auf:n, Aufuin, Aufwin, Kiettuin, Piedickein

1711: -, Aufwin, Hyttin, Kättuin, Piedikein

Haikarila

1664: Haikarain, Kärkäin, Pulkain, Roikoin

1671: Haikarin, Karckäin, Pullkein, Roiskoin

1681: Haickarin, Haloin, Herckein, Pullkin, Roikoin

1691: Haikarin, Haloin, Härckein, Pullckin, Råckain

1701: Haikarain, Härkein, Purhonen, Råckain, Teifwain

1711: Haikain, Härkein, Purhoin, Råkain, Summain, Teifwain

Halola

1664: Haloinen

1671: Haloin

1681: Haloin

1691: Halloin

1701: Haloin

1711: Haloin, Puhakain

Hatsola

1664: Mustoinen, Puttoin, Räisäinen, Tarkiainen, Turakainen

1671: Mustoin, Puttkoin, Räiseinen, Tarckiain, Turrakainen

1681: Mustoin, Puttkoin, Reissein, Tarkiain, Turakain

1691: Mustoin, Putkoin, Rässein, Tarckain, Turakain

1701: Kuckoin, Kämiläin, Puttkoin, Räsein, Taipal:, Tarkiain, Turckain

1711: Kankoin, Kuckoin, Kämil:n, Mustoin, Puttkoin, Räsein, Teijtin, Turakain, Tållska

Heinola

1664: Heinoinen

1671: Häinoin

1681: Heinoin

1691: Heinoin

1701: Heinoin

1711: Heijnoin, Heinoin

Hietajärvi

1664: Cosoin, Frost, Kettuin, Kettuinen, Kontin, Limatain, Puhakainen

1671: Frost, Kettuin, Konttin, Kosoin, Lijmattain, Puhackain

1681: Fråst, Kettuin, Kåsoin, Lijmatain, Puhakain

1691: Fråsti, Kaski, Kettuin, Kettuins, Kiettuin, Kättuin, Kåssoin, Limatain, Luukoin, Martin, Puhakain

1701: Fråstj, Kiski, Kätt:, Kättuin, Lijmat:n, Luuk:, Martinen, Mustoin, Puhakain

1711: Frästj, Kiskin, Kättuin, Kättuins, Kåssoins, Lijkoin, Lijmatain, Luuckoin, Mustoin, Paunoin, Puhakain

Hottila

1664: Håttinen, Kiskin, Wätäinen

1671: Hattin, Håttin, Kiskin, Wäätäin

1681: Håttin, Kämiläin, Wätäin

1691: Håttin, Kämmellein, Wätein

1701: Håttin, Kämil:, Wätein

1711: Håttin, Kämil:, Wätein

Hyötyy

1664: Harmain, Hötylein, Hötyläin, Hötyläinen, Lille

1671: Harmain, Hytiläin, Hötyläin, Lille

1681: Harmain, Hytiläin, Hötiläin, Ille

1691: Harmain, Hyttein, Hyttellein, Höttellein

1701: Hariulain, Hötel:n, Hötellein

1711: Harmain, Hyttin, Hötolein, Hötöl:

Hännilä

1664: Hännin

1671: Hanninen

1681: Hännin

1691: Hännin

1701: Hänninen

1711: -, Hännin

Härkälä

1664: Haloinen, Härkain, Härkäin, Härkäinen, Pelgin

1671: Haaloin, Harckein, Harckäin, Härckinen, Härckäin, Peellgin

1681: Haloin, Herkein, Härkäin, Pelgin

1691: Halloin, Herckein, Härckein, Pellgin

1701: Hullckoin, Hullkoin, Härckein, Härkein, Pöl:n

1711: -, Hullckoin, Hämäl:, Härkein, Kånsti, Pafwil:n, Pöllein

Härkälänniemi

1664: Aufwinen, Härkäin

1671: Aufwinen, Härckäin

1681: Aufwin, Herkein

1691: Aufwin, Härckein

1701: Aufwin, Härkein

1711: -, Auf:n, Härkein, Summain

Immola

1664: Rångainen

1671: Rångain

1681: Immoin

1691: Immoin

1701: Immoin, Lamain

1711: Immoin, Lamain

Inkilä

1664: Pistohl Smedh

1671: Pistol Smedh

1681: Pistolsmedh

1691: Pistohlsmedh

1701: Lemkin

1711: Pistohlsmeden, Tavast

Jokela

1664: Håtain, Pispain

1671: Hattin, Kocki

1681: Håttin, Käckj

1691: Håttin, Kälkj

1701: Giewallier, Håttin

1711: Gevaldiger, Killckj

Järvenpää

1664: Achmöller, Muttulain

1671: Aichmöllör, Muttulain

1681: Aichmöller, Muttulain

1691: Achmöller, Mutullain

1701: Achmöll:, Muttullain

1711: Achmöller, Muttulain

Kaihunmäki

1664: Condiain, Mardikainen, Pasainen, Putkuin

1671: Kondiain, Mardickain, Paasoin, Puttkin

1681: Condiain, Mardickain, Passain, Puttkin

1691: Kåndiainen, Mardikain, Passoin

1701: Kondiain, Mardickain, Teifwain

1711: Kåndiain, Mardikain, Rautiain, Teifwain

Kaislajärvi

1664: Härkäin

1671: Herckein

1681: Härckin

1691: Kärckein

1701: Kerckein

1711: Härkein

Kangas

1664: Ahoin, Immoinen, Muttulain, Nissinen, Rimpi

1671: Ahoin, Immoin, Muttulain, Nissinen, Rimppi

1681: Achoin, Immoin, Kaipain, Muttulain, Nissin, Nissinen, Rimpi

1691: Ahoin, Imoin, Kaipain, Mutullain, Nessin, Nissin, Rimpi

1701: Ahoin, Immoin, Kaipain, Mutullain, Nissin, Rautiain, Rimpi

1711: Ahoin, Bruun, Immoin, Muttulain, Paunoin, Rautiain, Rimpi

Karkeamaa

1664: Kiukas, Kurckin, Pohanien, Pöyhoin, Råpoin

1671: Kiukass, Kurkin, Pöhäin, Pöyhöin, Ropoin

1681: Heinoin, Hurskain, Kiukas, Kurki, Pöyhäin, Ropoin

1691: -, Heinoin, Härskain, Kiukas, Pöihein, Pöjhienen, Räpoin

1701: Heinoin, Kiukas, Pasein, Pöhiä, Pöyhiäin, Rimpin

1711: Heijnoin, Hurskain, Kiukas, Pöyhein, Räpoin

Kasintaipale

1664: Laitinen

1671: Laitinen

1681: Lautiain

1691: Lautiain

1701: Päsoin

1711: Lautiain, Päsoin

Kaskii

1664: Haloin, Kiskinen, Randoin, Ruotzalain, Wasarain

1671: Haaloin, Kijskinen, Randoin, Ruotzalain, Wasara

1681: Haloin, Kiskin, Routzalain, Wasarain

1691: Haloin, Kiskin, Rimpin, Rotzallein, Wassara, Wassarain

1701: Haloin, Keskin, Kiskin, Rimpi, Ruotzalain, Wasara

1711: Haloin, Kiskin, Ruotzalain, Tannin, Wasara, Wänäl:n

Kettula

1664: Hyfwoin, Hyfwöin, Oinoinen, Ulmain

1671: -, Hyfwäin, Oinoin, Ullmain

1681: -, Hywäin, Oinoin, Ullmain

1691: -, Hyfwein, Oinoin, Ullmain

1701: Kåndiain, Oinoin

1711: -, Kåndiain, Oijnoin

Kiiskilä

1664: Kiskinen

1671: Kijskinen

1681: Kiskin

1691: Kiskin

1701: Kiskin

1711: Kiskin

Kiiskilänniemi

1664: Harmain, Kiskin, Kiskinen, Kupsain, Lakoinen

1671: Herrain, Kijskinen, Kiskinen, Kupsainen, Laakoinen

1681: -, Herrain, Kiskin, Kiskinen, Kupssain, Laakoin

1691: Härain, Kiskin, Kupsa, Kupsain, Laakoin

1701: -, Herrain, Kiskin, Kupsa, Kupsain, Laakoin

1711: -, Herrain, Kiskin, Kupsa, Laakoin

Kilpola

1664: Kallinen, Kilpoin, Kilpoinen, Lambinen, Puttkoin, Schadewitz

1671: Kallinen, Killpoin, Kilpoin, Lambinen, Skadewidz, Suttkoin

1681: Hyttin, Kallinen, Killpoin, Lambinen, Skadewidz

1691: Hyttin, Kallin, Killpoin, Lambin, Schadevitz, Schadewitz

1701: Hyttin, Kallin, Killpoin, Lämbiäin, Låndia, Pittkein, Schadevitz, Schadewitz

1711: Hyttin, Kaipoin, Kallin, Lambin, Muttulain, Pispa, Schadevitz

Knuutila

1664: Hyttinen

1671: Hyttinen

1681: Hyttin

1691: Hyttin

1701: Hyttin

1711: Hyttin

Knuutilanmäki

1664: Hämälain, Pawilain

1671: Hämäläin, Pafwilain

1681: Hämäläin, Pafwilain

1691: Hämellein, Hämmellein, Ollikain, Pafwilain

1701: Hämäl:n, Ollick:, Pafwil:n

1711: Hämäl:, Hämäl:n, Ollikain

Koikkala

1664: Kainulain, Längäin, Marain, Marainen, Mustoin, Mustoinen, Nopinen

1671: Kämälain, Längäin, Maarain, Marain, Mustoin, Noppoinen

1681: Kemiläin, Längäin, Maarain, Marain, Nåpoin

1691: Ickoin, Kämellein, Längin, Läskin, Marain, Rassain, Råpoin

1701: Hakullin, Kämil:n, Längein, Läskin, Marain, Nissin, Räsiä

1711: Hakul:n, Ikoins, Längin, Läskin, Marain, Nissin, Räsä

Kuosmala

1664: Cuossmain, Cuossmainen, Hämäläin, Pawilainen, Tarkiainen

1671: Cossmain, Hämäläin, Pafwilain, Tarkiain

1681: Asilain, Cuossmain, Kosmain, Kåssmain, Pafwilain, Tarkiain

1691: Assilain, Cuossmain, Pafwilain, Tarckiain

1701: Cuosma, Cuosmain, Iskanj, Pafwillain, Tarckiain, Teet

1711: Asillain, Cuosmain, Pafwilain, Pijk, Tarkiain, Teet

Laukkala

1664: Heinoin, Herrain, Laukain, Pärnäin, Rautiain

1671: Häinoinen, Härrain, Lanckain, Peernain, Pernin, Rautianen

1681: Heinoin, Herrain, Laukain, Pernain

1691: Haukain, Heijnoin, Herrain, Lijmatain, Mustoin, Penoin, Pernain, Pernan, Purhoin

1701: Herrain, Laukain, Mustoin, Pennain, Pernain, Purh:

1711: Heijnoin, Herrain, Lautiain, Mustoin, Pennain, Pernain, Purhoin

Lauteala

1664: Harmain, Lautiainen

1671: Hammain, Lautiain

1681: Hammoin, Lautiain

1691: Lautiain

1701: Lautiain

1711: Lautiain

Lehikkola

1664: -, Lehikoin, Lehikoinen, Neula

1671: -, Lehikoin, Neula

1681: -, Lehikoin, Neula

1691: -, Bengdtin, Lehikoin, Lähikoin, Neufla

1701: -, Bengtin, Läihkoin, Neula

1711: -, Bengtin, Lehikoin, Nullpoin

Leskelä

1664: Leskinen

1671: Läskinen

1681: Leskinen

1691: Läskin

1701: Haikarain, Läskin

1711: Haikarain, Läskin

Lievola

1664: Hamuin, Lefwoin, Liefwoin, Pernoin

1671: Hänninen, Lefwoinen, Pernain

1681: Hännin, Lefwoin, Pernain

1691: Hemin, Lefwoin, Leskin, Ljkoin, Läskin

1701: -, Lef:n, Ljkain, Läskin

1711: -, Lefwoin, Lijkain, Lijmatain, Läskin, Martin, Purhoin

Lipsala

1664: Lipsain, Lipsainen

1671: Lipsain

1681: Lipsain

1691: Lipsain

1701: -, Lipsain

1711: -, Lipsain

Luomala

1664: Cuossmain, Lomain, Pardain

1671: Laamain, Lamain

1681: Lohmain, Låhmain

1691: Luomain, Luoman

1701: Kupsain, Lamain

1711: Kupsain, Lamain

Maarala

1664: Ahoin, Marain, Pasainen

1671: Ahoin, Maarain, Marain, Paasoin

1681: Ahoin, Haloin, Marain, Marrain, Paasain

1691: Ahoin, Marain, Passoin

1701: Ahoin, Halin, Marain, Pesoin

1711: Haloin, Marain, Päsoin, Råckain

Maivala

1664: Caipainen, Condiain, Cuossmain, Cuossmainen, Heilainen, Hänninen, Lambinen

1671: Cossmain, Heilainen, Hämäläin, Kaipain, Kondiain, Lambinen, Tarckiain

1681: -, Condia, Cuosmain, Haickarain, Heilain, Hännin, Lambinen, Tarckiain

1691: -, Cuossmain, Hajkarin, Hamuin, Heijlain, Heilain, Jussarin, Kåndia, Kåstiain, Lämbein, Tarckiain

1701: -, Cuosmain, Haickarain, Hejlain, Hännin, Härkein, Kåndiain, Lämbiäin, Pistohlsmed, Pätyin, Tarkiain

1711: -, Cuosmain, Haikarain, Heilain, Hännin, Härkein, Jufwoin, Kåndiain, Lämbin, Pistohlsmed, Pätyn, Tarkiain

Mattila

1664: -, Pärnäinen, Pöndinen, Rasainen

1671: -, Pernainen, Pöndinen, Rasainen

1681: -, Pernain, Pöndinen, Rasainen

1691: -, Käinullain, Pernain, Pöndin, Rassain, Uckoin

1701: Kämmil:n, Mullj, Parkin, Pernain, Pöndin, Uckoin

1711: Kämil:n, Mullj, Parkoin, Pernain, Räsein, Uckoin

Miettula

1664: Rokolain

1671: Ruokolain

1681: Rokol:

1691: Rokolain

1701: Kåtillain, Ruokol:

1711: Kåtilain, Ruokol:n

Murtois

1664: Hämälain, Hämälainen, Hämäläin, Härkäin

1671: Hämäläin, Härkäin, Kemiläin

1681: Hemel:, Hämäläin, Härckein, Kemiläin

1691: Hämellein, Härckein, Käinulain

1701: Hämäl:n, Härkein, Scharstenius

1711: Busck, Hämäl:n, Hämälein, Härkeins, Scharstenius, Snickare

Mäköis

1664: Aufwinen, Kämälain, Kämäläin, Tenhuin, Tenhuinen, Wenäläin

1671: Aufwinen, Kämälain, Kämälainen, Kämäläin, Tenhuin, Wänälain

1681: Aufwin, Condiain, Härkäin, Kemiläin, Kämiläin, Oinoin, Tenhuin, Thenhuin, Wänäläin

1691: Aufwin, Härckein, Käinulain, Kämillein, Kåndia, Oinoin, Tänhuin

1701: Auf:n, Kiskin, Kämmil:n, Oinoin, Säppein

1711: Aufwin, Kiskin, Kämil:n, Oijnoin, Säppein

Männynmäki

1664: Aniainen, Grabbe, Ryhäinen

1671: Grabbe, Oinoin, Ryhäin

1681: Aniain, Grabbe, Ryhäin, Turakain

1691: Grabbe, Nigreus, Oinoinen, Ryhoin, Turakain

1701: Grabbe, Nigrej, Oinoin, Rijkoin, Tirroin, Wänäl:n

1711: Kammoin, Nigrei, Poppius, Rijkoin, Tirroin, Turakain

Narila

1664: Paunoin, Tarwain

1671: Paunoin, Tarwain

1681: Paunoin, Puttkin

1691: Punnoin, Putkoin

1701: Putkoin, Pännoin

1711: Pennain, Puttkin

Näärinki

1664: Caupinen, Cuossma Muiku, Hämäläin, Härkäinen, Jarainen, Kärkäin Mullj, Leskin, Näring, Pedikäin, Rimpi, Råppoinen, Tarkiain, Wenäläinen

1671: Caupinen, Cossmamuicko, Hämäläin, Jarain, Kärkäin, Kärkämulli, Leskin, Näring, Pedickäin, Rimpi, Ropoin, Tarkiain, Weneläin

1681: Hauska, Hämäläin, Härckäin, Jaarain, Kaupinen, Kuosma Muiko, Kärkein Mullj, Leskin, Lillius, Näring, Piedickäin, Rimpi, Ropoin, Tarkiain, Wänäläin

1691: -, Hauska, Hämellein, Härcken, Jarin, Kapoin, Kaupin, Kuossmamicko, Kärckimullj, Lillius, Tarckiain, Turakain, Wänel:n, Wännellein

1701: Cuosmamuiko, Hauska, Hämmelein, Härkein, Jarin, Kaipain, Kaupin, Kerkemullj, Mullj, Tarkiain, Turckain, Witickain, Wänäl:n, Wänälein

1711: Cuosma, Hauska, Hämäl:n, Härkein, Jarin, Kaipoin, Kaupin, Kiskinen, Kärkämullj, Lambain, Lillius, Tarkiain, Witikain

Ollikkala

1664: Hamuinen, Hatzoin, Ihalain, Lambainen, Lapweteläin, Nulpoin, Nulpoinen, Ollikain, Pedikäin, Rasain, Wachwoinen, Wäisäinen

1671: Hammuinen, Hattssoin, Hattzoin, Ihalain, Lambain, Lapweteläin, Nullpoin, Ollickain, Pitkein, Rasain, Tarkiain, Wachwoin, Weisein

1681: Hatzoin, Ihalain, Kiskin, Kosoin, Lambain, Lapweteläin, Nullpoin, Ollickain, Pittkäin, Turakain, Wachwain, Wachwoin, Wäisäin

1691: Hamuin, Hattzoin, Ihalain, Kiskin, Kiskinen, Lambain, Muhoin, Nullpoin, Ollikain, Piedikain, Waukoin, Wäissein

1701: Hatzoin, Hännin, Hått:, Ihal:n, Kiskin, Lämbiäin, Muhein, Nullpoin, Olickain, Pesoin, Piedick:n, Piedickein, Pätyin, Räsein, Wanhain

1711: Hatzoin, Hämäl:n, Ihalain, Kiskin, Lembiein, Nullpoin, Piedikein, Päsoin, Pätyn, Räsein, Wanhain

Paatela

1664: Kainulain, Leskin, Tirroinen, Uckoin

1671: Kemilain, Läskin, Tirroinen, Uckoin

1681: Leskins, Tirroin, Uckoin

1691: Läskins, Tirroin, Uckoin

1701: Läskins, Tirroin, Ukoin

1711: Hämäl:n, Hämälein, Läskins, Tirroin, Uckoin

Pajusalmi

1664: Heinoin, Heinoinen

1671: Harmain, Heinoin

1681: -, Heinoin

1691: -, Heijnoin

1701: -, Heijnoin

1711: Heijnoin, Läskin

Palonen

1664: Hulkoin, Hulkoinen

1671: Hullkoin

1681: Hullkoin, Hullkoins

1691: Hullckoin, Ihallain

1701: Hullkoin, Ihallain

1711: Rångain

Pekurila

1664: Pekurin, Pekurinen

1671: Pekurin

1681: Peckurin, Pekurin

1691: Pekorin

1701: Päkurin

1711: Pekurin

Pelkilä

1664: Hämälain, Härkainen, Pölkin

1671: Hämäläin, Härckeinen, Pällkin

1681: Hemelein, Herkein, Ottin, Pelgin

1691: Hämmellein, Härckein, Otinen

1701: Hämäl:n, Härkein, Nous., Otinen

1711: Härkein, Illfwoin, Nousiain, Otin, Pernain

Pellilä

1664: Pölläin

1671: Pölläin

1681: Pölläin

1691: Pohiallain, Pöllein

1701: Pohialain, Pöllein

1711: Pellin, Pochialain

Pitkälahti

1664: Branof, Haloinen, Härkäin, Ikoin, Kiukas, Kächköin, Langoinen, Noppoin, Pasoin, Pedikäin, Pulkin, Seijland, Toijoinen, Wänein

1671: Baranof, Haloinen, Herckeinen, Ikoin, Ikoinen, Kaickoin, Kiukas, Längoin, Paasoinen, Pedickein, Pullkin, Råpoin, Säilandh, Tåijain, Uckoin, Wänäin

1681: Baranofz, Haloin, Härkäin, Ikoin, Kiukas, Kächkoin, Langoin, Passain, Piedickäin, Piedikäin, Pullkin, Ropoin, Seiloin, Toijain, Uckoin, Wänäin

1691: Baranoffz, Haloin, Heijlain, Härckein, Härckeins, Ikoin, Ikons, Ingin, Kiukas, Längein, Måppoin, Nåpoin, Pafwil:, Passoin, Piedikain, Piedikein, Pullckin, Toijain, Wäneinen

1701: Baronofz, Haloin, Heijlain, Heilain, Härkein, Härkeins, Ikoin, Ikoins, Ingin, Kiukas, Längein, Nuppein, Nåpp:, Pafwillain, Pajain, Piedick:, Piedickein, Piedikein, Pullk:, Päsoin, Wänäl:n

1711: Barenschiöldz, Haloin, Heijlain, Hyfwein, Hyfwerin, Härkein, Härkeins, Ikoin, Ikonen, Ingin, Lambin, Nullpoin, Nåpoin, Paiain, Piedikein, Pullckin, Silain, Tirroin, Wänälein

Pohjois

1664: Cuossmain, Hämäl:, Hämäläin, Kachköin, Kituin, Kossmain, Kuckoinen, Kuifwalain, Kächköin, Marain, Narinen, Noroin, Pekurin, Safwolain, Suikoinen, Wachwoin

1671: Cuosmain, Hämälein, Hämäläin, Kecköin, Keehkein, Kettuin, Kuckoin, Kufwalain, Käykoin, Marain, Marinen, Noroin, Peckurin, Safwolain, Suickoin, Wachwoin

1681: Hämäl:, Hämäläin, Hännin, Kettuin, Kuckoin, Kuifwalain, Kuosmain, Kächköin, Maarain, Narin, Noroin, Peckurin, Safwolain, Suikoin, Waukoin

1691: -, Cuossmain, Häinoin, Hämmellein, Kechkoins, Kettuin, Kuckoin, Kuifwalains, Kächkoin, Käckoin, Käckoins, Narain, Narin, Nåroin, Pekurins, Safwollain, Sajkoin, Suikoin, Teifwain, Waukoin

1701: Cuosmain, Cuosmains, Hämäl:, Hämäl:n, Hämälein, Keckoins, Kiettuin, Kinkoin, Kuck:, Kuifwal:s, Käckoin, Kåck:s, Lillieskiölld, Marain, Narin, Pekerins, Safwol:n, Saukoin, Sinckoin, Waukoin

1711: -, Cuosmains, Hämälein, Hännin, Kaipoin, Kuckoin, Kättuin, Kåckoin, Kåckoins, Kåttro, Lillienschiöld, Marain, Narin, Parckins, Safwol:n, Saukoin, Sinckoin

Poikola

1664: Pijk

1671: Pijk

1681: Pijck

1691: Pijk

1701: Pijk

1711: Pijk

Pulkkila

1664: Kiäriäinen, Pulkinen

1671: Käriäin, Pullkinen

1681: Kiäräin, Pullckin, Pullkin

1691: Kerroin, Pullckin

1701: Käriein, Pullck:, Pullckin, Pullkin, Tarckiain

1711: Käroin, Paijuin, Pullckin

Purhola

1664: Purhoin, Purhoinen

1671: Purhoinen

1681: Killkj, Purhoin

1691: Killckj, Purhoin

1701: Killkj, Kättuin, Purhoin

1711: Killckj, Kåttro, Purhoin

Pylkkälä

1664: Neula, Pylkäin

1671: Neula, Pylkäin

1681: Häckin, Neulain, Pyllkäin

1691: Hackin, Näulain, Pyllckein, Tarckin

1701: Neulain, Pyllckein, Tarkiein

1711: Pyllckein, Tarkiain

Pätylä

1664: Pettyinen

1671: Pettin

1681: Pättin

1691: Kämillain, Pätim

1701: Kämil:n, Pättin

1711: Pätyn, Tannin

Rantuu

1664: Ahoin, Huttuin, Härkainen, Kaipoinen, Martin, Martinen, Marttin, Narinen, Rasain

1671: Ahoin, Harckein, Huttuinen, Kaipainen, Maarain, Martinen, Marttin, Marttinen, Oinoin, Raasain

1681: Ahoin, Huttuin, Härckäin, Härkäin, Kaipain, Lijmatain, Marttin, Narinen, Oinoin, Rasoin, Rassain

1691: Ahoin, Huttu, Härckein, Kittuin, Lijmatain, Martin, Narin, Oinoin, Rassin, Simoin

1701: Ahoin, Huttuin, Härkein, Kättuin, Lijmat:n, Läskin, Mart:, Martin, Narin, Oinoin, Räsein

1711: Ahoin, Huttuin, Härkein, Kättuin, Lijmatain, Läskin, Martin, Narin, Oijnoin

Rasala

1664: Rasain

1671: Rasainen

1681: Rasain

1691: Rassain

1701: Räsein

1711: Räsein

Remojärvi

1664: Caipin, Höfwöin, Jurfwain, Leinoinen, Pawilain, Pekurinen, Remoin, Remoinen, Rimpi, Silf:rarm, Wanhainen

1671: Hafwe, Jurfwain, Kaipain, Leinoinen, Pafwilain, Pekurin, Remoin, Remåin, Rimpin, Silf:rarm, Wanhain

1681: -, Hafwe, Hämäläin, Kipriein, Lahmain, Pafwil:, Pafwilain, Peckurin, Remoin, Rimpi, Sillfwerarm

1691: -, Haf:, Heijnoin, Hämel:n, Kiprin, Kooth, Lohmain, Mardikain, Pafwillain, Pekurin, Remoin, Rimpin, Rämoin, Sillfwerarm

1701: Haloin, Heinoin, Hämelein, Hämälein, Kipri, Kooth, Lamain, Pafwillain, Päkurin, Remoin, Rimpi, Rämoin, Turakain, Wänein

1711: Haloin, Heijnoin, Hämäl:n, Hämälein, Immoin, Kipri, Mardikain, Pafwilain, Pullckin, Remoin, Rimpi, Turakain, Wänein

Ronkala

1664: Hyfwäin, Hyfwärinen, Paunoin, Rångainen

1671: Hyfwerin, Paunoin, Rångain

1681: Hyfwäin, Kanckuin, Paunoin, Rängain, Rångain

1691: Hyfwein, Kuckuin, Paunoin, Rångain, Tarckin

1701: Hyf:n, Kuck:, Läskin, Oinoin, Otin, Rångain

1711: Aniain, Kanckoin, Kånsti, Laukain, Läskin, Rångain, Sårfwarin, Wijsain

Ruokola

1664: -, Mondoin, Ruokolain, Ruokolainen

1671: -, Mondoin, Råckolain

1681: -, Måndoin, Rokolain

1691: -, Måndoin, Ruokolain

1701: Måndoin, Ruokol:n

1711: -, Kåckoin, Måndoin, Månoin, Rukelain, Ruokol:

Soiniemi

1664: Antoin, Aufwoinen, Kotilainen, Pardain, Pardainen, Purhoin, Ruokoin, Soria, Tarkiainen, Tirän

1671: Anttoin, Aufwinen, Kottilain, Kuckoin, Pardain, Purhoinen, Såria, Tarckiain, Tirroin

1681: Antoin, Aufwinen, Kotilain, Kuckoins, Pardain, Soriain, Tarkiain, Töröin

1691: Aufwin, Halin, Kuckoin, Kåttelain, Pardain, Soriain, Tarckiain, Töreins

1701: Auf:, Haloin, Herrain, Huttuin, Kuckoin, Kåtel:n, Pardain, Sorioin, Tarkiain

1711: -, Aufwin, Haloin, Herrain, Huttuin, Kuckoin, Kåtilain, Pardain, Sorijoin, Sårjoin, Tarkiain

Sopala

1664: Keistinen, Soppoin

1671: Keistinen, Soppain

1681: Keistin, Sopain

1691: Käistin, Sopainen

1701: Kiskin, Såpain, Såppain

1711: Aufwin, Puhakain, Såpain

Summala

1664: Pardain, Pardainen, Wätäinen

1671: Pardain, Wätäin

1681: Pardain, Rautiain, Wätäin

1691: Pardain, Rautiain, Wätein

1701: Pardain, Rautiain, Wätein

1711: Pardain, Rautiain, Summain, Wätein

Suurniemi

1664: Immoin, Lamoinen, Rimpi, Rång, Terroin

1671: Immoin, Lamain, Rimppi, Rångoin, Tirroin

1681: Immoin, Lamain, Rimpj, Rångain, Tirroin

1691: Innoin, Lamain, Paufnoin, Rimpi, Rångain, Tirroin

1701: Immoin, Kardin, Lamain, Paunoin, Rimpi, Rångain, Tirroin

1711: Immoin, Kardin, Lamain, Paunoin, Rimpi, Rångain

Taipale

1664: -, Taipall

1671: -, Taipall

1681: -, Taipall

1691: Taipallain

1701: Asikain, Taipalain

1711: Asikain, Taipalain

Teivaa

1664: Längin, Länginen, Oikarain, Teifwain, Teifwainen, Teiwain

1671: Langain, Längäin, Oickarain, Teifwain, Teifwoin, Täifwain

1681: Längäin, Oickarin, Teifwain

1691: Längin, Ojkarin, Teifwain, Täifwain

1701: Längein, Ojkarin, Teifw:, Teifwain, Teifwanen, Waljn

1711: Längin, Teifwain, Teijfwain, Walin, Wijkarin

Tuhkala

1664: Hämelain, Inginen, Lukoinen, Rimi, Solki, Tuchkulainen, Wänäinen

1671: Hämäläin, Inginen, Luukoin, Muukoin, Solcki, Tuchkalain, Wänäinen

1681: Hämäläin, Ingin, Kipriein, Luckarin, Luuckoin, Muckoin, Orain, Ramu, Sollckj, Tuchkalain, Wänäläin

1691: -, Hämellein, Ingin, Kiprin, Lukoin, Luukoin, Mässö, Pochiallain, Sållkj, Wänellein

1701: -, Asillain, Hämmel:, Ingin, Kipri, Luukoin, Mässo, Pohialain, Sållkj, Tarkiain, Wänelein

1711: Asillain, Hämälein, Härkein, Inginen, Kipri, Messo, Purain, Påchialain, Pöyhein, Sållkj, Wänälein

Turakkala

1664: Turakain, Turakainen

1671: Turackain

1681: Turakain

1691: Turakain

1701: Turakain

1711: Turakain

Tyrinmäki

1664: Wätain

1671: Wätäin

1681: Wätäin

Tyrynmäki

1691: Wätein

1701: Kaipain, Wätein

1711: Kaipoin, Wätein

Varparanta

1664: Kiskinen, Rångain

1671: Kiskin, Rångain

1681: Kiskin, Rångain

1691: Kisken, Rångain

1701: Kiskin, Rångain

1711: Immoin, Kiskin, Rångain

Vehmaa

1664: -, Hattzoin, Hatzoin, Jakoinen, Kisskinen, Lamminen, Mardikainen, Pöndin, Rimpi, Rosennou, Sutar, Westerinen

1671: -, Hatzein, Hatzoin, Jackoinen, Kiskin, Laamain, Mardickain, Pöndinen, Rimppi, Roosenou, Suter, Westerinen

1681: -, Hatzains, Hatzoin, Härkäin, Jakoin, Kiskin, Lamain, Mardickain, Pöndin, Remoin, Rosenou, Suthar, Westarin

1691: Achtiain, Hattzoins, Härckein, Jackoin, Kiskin, Läinoin, Mardikain, Pöndin, Remoin, Rosseneus, Wästerin

1701: Brunerj, Hatzoins, Härkein, Ikoin, Kiskin, Lamain, Mardick:, Pöndin, Remoin, Rosenous, Wästerin

1711: Brunneri, Hatzoins, Jakoin, Lamain, Lipsain, Mardikain, Pöndin, Remoin, Sveconius, Wänäl:n, Wästerin

Veijala

1664: Kiskinen, Wäijäinen

1671: Kiskinen, Wäijalain

1681: Kiskinen, Weijalein

1691: Kiskin, Weijallain

1701: Kiskin, Weijal:n

1711: Kiskin, Wäijalain

Viisala

1664: Leskinen

1671: Leskinen, Läskinen

1681: Leskinen

1691: Läskin, Nisilain

1701: Kiskin, Läskin, Wijsal:n

1711: Kättuin, Läskin, Såpain

Vuorenmaa

1664: Hirfwoin, Ikoin, Lambain, Leinoin, Leinoinen, Martikain, Narring, Nissinen, Oikarinen, Tarfwain

1671: Hirfwoin, Ikoin, Lambain, Lambainen, Läinoin, Martikain, Narain, Nissinen, Oikarin, Tarfwoinen

1681: Caupi, Hirfwoin, Ikoin, Lambain, Lambiein, Leinoin, Lestus, Lilius, Mardikain, Mullj, Mustoin, Nissin, Nårein, Oickarin, Tarfwoin, Wänäin

1691: -, Heinoin, Hirfwoin, Kaupin, Keckellein, Lambin, Lillius, Läijnoin, Läinoin, Mardikain, Mustoin, Narin, Nissin, Oikarin, Pafwilain, Pyllckin, Rimpin, Teifwain, Wenein

1701: Hirf:, Hämäl:n, Hännin, Hötel:n, Kaupin, Kåikal:n, Lamb:, Leijnoin, Lillj, Lämbiäin, Mullj, Narin, Nissin, Oijkarin, Pafwil:n, Pyllkein, Råponen, Täif:, Weijsein

1711: Hirfwoin, Hänninen, Hötöl:n, Kaupin, Käkäleinen, Leijnoin, Lillj, Mardikain, Mullj, Nissin, Pekurin, Pyllckein, Rimpi, Råpoin, Teifwain

Vuorilahti

1664: Bengtinen, Tarkiain

1671: Bengtinen, Tarkiainen

1681: Bengdtin, Tarckiain

1691: Bengdtin, Tarckiain

1701: Bengtin, Tarkiain

1711: Bengtin, Tarkiain

Ylivesi

1664: Harmain, Heilainen, Kittuinen, Kårhoinen, Lijmatainen, Parkinen, Sockoinen, Tolfwainen

1671: Heiluinen, Häilainen, Härkäin, Kittuinen, Korhoinen, Lijmatain, Parckinen, Sååckinen, Tolffwainen

1681: Heilain, Herrain, Kittuin, Korhoin, Korhuin, Lijmatain, Parkinen, Säckin, Tollfwain

1691: Heijlain, Herrain, Kittuinen, Kårhoin, Limatain, Parckin, Säckinen, Tållfwain

1701: Haloin, Heijlain, Herrain, Hämäl:n, Kättuin, Kårhoin, Lijmatain, Pafwil:n, Parckin, Parkin, Soijkoin, Tållfwain

1711: -, Haloin, Harmain, Heilain, Herrain, Hämälein, Käriäin, Kättuin, Kårhoin, Kårhonen, Pafwilain, Parckin, Såikain

© Väinö Holopainen 2017