AlkuPohjois-SavoKuopion pitäjäRuodutusluettelot → Ruodutusluettelo 1644

Kuopio ruodutusluettelo 1644

Nimet aakkosjärjestyksessä

Roteringz Längdh Pro Anno 1644

Idensalm Sochn

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 19

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1 Hans Taskinen för Knecht Hemmingh Hansson Taskinen blef presenterat Thomas Peersson Hårtanajnen
2 Jönss Lapweteläjnen
3 Hendrick Madzsson
4 Knut Kallinen
5 Hanss Kapainen
6 Påål Laitinen
7 Anders Julckunen
8 Peer Julckunen
9 Ifuar Larss. Saffwolainen
10 Staffan Taskinen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 19

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1 Hendrick Toifwinen
Jönss Leinonen
3 Jöns Kackonen
4 Hendrick Påålss Kackinen
5 Madz Huickoinen
6 Påål Kackinen
7 Madz Hanss. Lapweteläinen
8 Peer Påålss Wäinäinen
9 Jören Eskelsson Kuroinen Knecht
10 Anderss Kuroinen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 20

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1 Påål Nuriainen
2 Hendrick Anderss. Marajnen
3 Påål Myckänen
4 Siffer Hatainen Son Siffer Sifferss Hatainen Knecht
5 Erick Erikss. Toifwinen
6 Jören Jörensson ibm
7 Olof Michelsson Lille
8 Anders Siffersson Reeckinen
9 Peer Philipsson Haloinen
10 Philip Philipsson ibm

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 20

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1 Staffan Kinnunen
2 Thomas Hyttynen
3 Madz Ollsson Mähynen
4 Påål Radikainen
5 Bengdt Räsynen
6 Jöns Kärfwinen
7 Lars Kinnunen
8 Anders Madzsson Kasurinen
9 Påål Påålsson Toiwoinen Knecht
10 Olof Hamunen

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 20

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1 Påål Peersson Linduinen
2 Hendrick Keijonen
3 Påål Madzsson Ruskiajnen
4 Nilss Staffansson Pekarinen
5 Johan Andersson Clemetinen
6 Siffer Swänsson Pitkänen
7 Påål Hendrichsson ibm
8 Jönss Ollsson ibm
9 Påål Ericksson Kasurinen Knecht
10 Mortin Mortensson ibm

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 20

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1 Madz Peersson Kasurinen
2 Oll Madzsson ibm
3 Jönss Peersson Julckunen
4 Oll Mortensson Wartiajnen
5 Thomas Heickinen
6 Thomas Pålwinen Thomas Påluiss mågh Morten Carlss Knecht
7 Thomass Hatoinen
8 Påål Andersson Ahoinen
9 Oll Matilains Enckia
10 Anderss Lutinen

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 20

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1 Madz Madzsson Wänäinen
2 Jöns Ollsson Uckonen
3 Nilss Påålsson Hackarainen SiufSon Anders Andersson Råtzalainen Knecht
4 Påål Kosmainen
5 Hendrick Peersson Korhoinen
6 Siffer ibm
7 Oll Pirinen
8 Anderss Pasainen
9 Hendrick Hardikainen
10 Jöns Madzsson Leskinen

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 20

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1 Peer Andersson Tålppainen
2 Pååll Kettunen
3 Thomas Waittinen
4 Nils Nilsson Asikainen
5 Anderss Madzsson Smoländer Knecht. Hafuer presenterat Peer Jönsson Hyfuärinen
6 Swen Parwiajnen
7 Jöran Hätinen
8 Nilss Nilsson Wartiajnen
9 Hartwijk Hietajnen
10 Bertil Towinen

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 21

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1 Påål Påålsson Warojnen
2 Påål Nilsson ibm
3 Anders Laihiajnen
4 Anderss Larsson Sichwonen
5 Hendrick Kekäläjnen
6 Hendrick Hendricksson Hackarajnen
7 Hanss Twofwiss Enckia
8 Hendrick Wenäläjnen
9 Peeer Laakonen
10 Oll Wätänen Knecht

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 21

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1 Larss Heickinen
2 Hendrich Toifwoinen
3 Hendrick Nilsson Wardiajnen
4 Peer Madzsson Niroinen
5 Hendrick Hendersson Hardikajnen
6 Thomass Rissajnen Son Michel Thomasson Rissainen Knecht
7 Påål Philpsson ibm
8 Olof Jalkainen
9 Jören Jörensson Hackarajnen
10 Jacob ibm

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 21

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1 Lars Lackonen
2 Olof Clemetsson Holopainen Knecht
3 Hendrich Reinikainen
4 Anderss Kanckunen
5 Hendrick Koistinen
6 Peer Madzsson Happoinen
7 Hendrick Clemetsson Holopainen
8 Påål Hendrickss Koistinen
9 Larss Michelsson Cordilainen
10 Anderss ibm

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 21

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1 Oll Jönsson Sallinen Knecht
2 Oll Järfwäläinen
3 Christer Larsson Hallikainen
4 Larss Ollsson Miettinen
5 Swen Andersson Räsäjnen
6 Peer Mönckyinen
7 Olof Påålsson Räsäinen
8 Anderss Peersson Möhäinen
9 Siffer Ericksson Mahajnen
10 Larss Ollsson Mönckynen

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 21

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1 Madz Påålsson Kanckunen
2 Madz Turuinen
3 Johan ibm
4 Staffan Ollsson Soininen
5 Olof Andersson Räsäinen
6 Madz Swensson Twomahainen
7 Oll Påålsson Heiskainen
8 Michel Tilikainen Knecht
9 Peer Hindersson Miettinen
10 Peer Madzsson Småländer

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 21

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1 Jönss Peersson Miettinen
2 Eskel Eskelsson Turunen
3 Madz Keinoinen Son Matz Keinonen Knecht
4 Jöns ibm
5 Swen Räsäinen
6 Monss Ollsson ibm
7 Peer Peersson Småländer
8 Daniel Andersson Hardikainen
9 Siffer Andersson ibm
10 Oll Pelkoinen

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1 Erick Larsson Heiskainen
2 Larss Nilsson Råininen
3 Madz Heiskainen
4 Madz Siffersson Wainikainen
5 Påål Påålsson Pursiajnen
6 Madz Andersson Leskinen
7 Nils Korhonen
8 Philip Brussiussson Haloinen
9 Erick Siffersson Hyfwärinen
10 Jöran Påålsson ibm
Rothen hafuer lagdt Peer Hansson Jäsköläjnen till Knecht

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1 Peer Hilduinen
2 Abram Ollsson Krower
3 Jacob Madzsson ibm
4 Bertill Thomasson
5 Peer Jönsson Julckoinen
6 Oll Ollsson Möyckynen
7 Peer Siffersson Koliojnen
8 Nilss Malinen Knecht
9 Töniss Tönisson Kuckonen
10 Staffan Heiskanen

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1 Nilss Larsson Mustonen
2 Madz Airaxinen
3 Ihannus Ihensson ibm
4 Nils Michelsson Kolemainen
5 Peer Peersson ibm
6 Peer Påålsson ibm
7 Oll Staffansson ibm Son Olof Ol Colemainen Knecht
8 Jören Hansson Lydikäjnen
9 Påål Peersson Karttunen
10 Larss Påålsson ibm

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1 Lars Larsscon Mukelå
2 Madz Ollsson Hakulinen
3 Oll Ollsson Cnutinen Hustruns broder Peer Thomasson Kålionen Knecht
4 Erick Larsson ibm
5 Staffan Ollson Wårro
6 Hanss Peersson Lydikäinen
7 Hanss Hansson ibm
8 Hanss Påålsson Hakulinen
9 Peer Hendricksson Åwaskainen
10 Månss Madzsson Mähönen

Ruotu 19Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1 Oll Watajnen
2 Nilss Madzsson Mäkäräjnen

Irtolaisia, Lös Drifware Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 22

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Andersson Kuckånen
Johan Rassåinen
Eskell Hämäläinen
Påwell Påwelssonn Hyfwärinen
Hindrih Tålffwainen
Thomas Kanckuinen
Lars Huåskainen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1644, Rulla 620-621
SVAR SE/KrA/0025/0/190 alkaen kuvasta 19, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16431647

© Väinö Holopainen 2019