AlkuPohjois-SavoKuopion pitäjäRuodutusluettelot → Ruodutusluettelo 1650

Kuopio ruodutusluettelo 1650

Nimet aakkosjärjestyksessä

Roteringz Lengdh

Coopio Sochn

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Knut Kallinen 1
Hender Henderss:n Lapalain 1
Anderss Jullkujnen 1
Anderss Jochanss:n 1
Staphan Taskinen 1
Christer Gabrielis 1 H:r
Peer Kackinen 1
Jochan Hend: Wainikain 1
Hender Henderss:n Lapalain 1
Staphan Taskinen 1
Jönss Lakojnen 1
Jönss Lejnoinen 1
Jönss Andersson Toifuain 1
Hendrich M: Toifuain 1
Grellss Mårthenss:n ibm
Larss Roininen 1
Madz Leskinen 1
Nielss Korchoin 1
Hanss Korchoinen 1
Madz Heiskain 1

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Matz Sigfredzsson Wainikain 1
Pååll Purrsiainen 1
Phillpuss Brussiss:n Haloin 1
Abracham Ollsson 1
Jackop Ollsson 1
Peer Hillduinen 1
Peer Fab: H:r Peer Fab: af Korss Mäkj
Jören Matzsson 1
Nillss Larss:n Mustoin 1
Staphan Ollsson Soininen 1
Jochan Jakopss:n Turujnen 1
Zachriass Tuppurain 1
Oluf Rautaparda 1
Madz Hendrichi 1 H:r
Jochan Jackopzss:n Turuin 1
Sigfredh Nillsson Tuchkain 1
Staphan Heiskain 1
Peer Jullkuinen 1
Peer Sigfredhsson Kåljoin 1
Oluff Möykyinen 1

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Larss Tijhoinen 1
Anderss Andersson Kuckoin 1
Swen Hyfwärinen 1
Madz Airaxinen 1
Oluff Jehannsson Airaxin 1
Peer Larsson Airaxinen 1
Michell Larsson Kolemain 1
Peer Påållsson Kolemain 1
Nillss Michelsson 1
Staphan Ollsson Kolemain 1
Pååll Staphanss:n Kolemain 1
Staphan Ollsson Karchuin 1
Pååll Peerssonn Kartujnen 1
Staphan Michellsson Kolemain 1
Jören Hansson Lydikeinen 1
Peer Peersson Kartuinen 1
Larss Påållsson Kartujnen 1
Månss Påållsson Kolemain 1
Peer Påållsson Killkain 1
Larss Larsson Knutinen 1
Oluff Knutinen 1

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Erich Larsson Knutinen 1
Madz Mäkärajnen 1
Oluff Watäinen 1
Månss Mächöinen 1
Thomass Påållsson Marain 1
Pååll Thomasson Toloin 1
Hanss Peersson Lyckein 1
Peer Eskelinen 1
Peer Hend: Åfwaskain 1
Matz Haikoinen 1
Peer Kackinen 1
Madz Hansson Lapweteläin 1
Anderss Jochansson 1
Anderss A. Kethuin 1
Anderss Wänainen 1
Pååll Myckäinen 1
Hend: Andersson Marain 1
Michell Lydikäinen 1
Jören Jorensson Tofwin 1
Anderss Rekinen 1

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Madz Hansson Lapweteläin 1
Anderss Jochansson 1
Anderss A. Kettuin 1
Anderss Wänainen 1
Pååll Myckäinen 1
Hend: Andersson Marain 1
Michell Lydikeinen 1
Jören Jörensson Tofwin 1
Anderss Rekinen 1

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Hendrich Sipoinen 1
Larss A: Hatain 1
Sigfredh Hatain 1
Peer Phillpusson Haloin 1
Phillpus Phillpuss:n Haloin 1
Anna Justens 1 H:r Anna Justens Mågh
Oluf Pållsson Weisain 1
Jackop Peersson Haloin 1
Thomas Hyttinen 1
Hend: Jonsson Kerfuin 1
Barbro Skadhe Frw
Larss Kinnujnen 1
Jönss Jönsson Wardiain 1
Oluf Hamuins 1 E:a
Hanss Jönsson Kerfuin 1
Pååll Peersson Linduin 1
Jönss Madzsson Kietäuäin 1
Mårthen Kasurinen 1
Anderss Madzss:n Kasurin 1
Madz Kasurinen 1

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Hendrich Keijoinen 1
Madz Henderss:n Kasurinen 1
Erich Kasurinen 1
Oluff Madzss:n Kasurinen 1
Jönss Peerss:n Jullkuin 1
Hend: Madzsson Kasurin 1
Larss Laakojnen 1
Jackop Hackarainen 1
Jören Hackarainen 1
Oluff Mårthenss:n
Erich Puistinen 1
Jönss Laakoinen 1
Thomass Erichss:n Hackarain 1
Oluff Ooss:n Jalckain 1
Thomass Rissainen 1
Pååll Phillpusson 1
Jochan Rissainen 1
Sigfredh Peersson 1
Oluf Andersson Clemettinen 1
Pååll Madzsson Ruskain 1

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Erich Henderss:n Pittkein 1
Jönss Ollsson Pittkein 1
Thomas Swensson 1
Oluff Peersson Heikinen 1
Larss Larsson Heikinen 1
Hendrich Toifwainen 1
Hendrich Hartikainen 1
Peer Madzsson Nijrain 1
Madz Nillsson Wardiain 1
Oluf Ollsson Wätäinen 1
Clemet Waitinen 1
Peer Lakoinen 1
Larss Nillsson Wardiain 1
Thomass Hackarainen 1
Anderss Larss:n Sigwoin 1
Hardtwijk Peersson Heetain 1
Anderss Andersson Lahiain 1
Nills Nillsson Wardiain 1
Hendrich Hackarainen 1

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Pååll Warojnen 1
Anderss Matzss:n Smolander 1
Hardtwijk Heetainen 1
Jören Hätinen 1
Swen Parfwiain 1
Ifwar Hend: Kopoin 1
Peer Andersson Tålpain 1
Pååll Kettujnen 1
Mårthen Staphansson Hämäläin 1
Anderss Peersson Pasain 1
Jönss Madzsson Leskinen 1
Madz Madzsson Rissains E:a
Pååll Andersson Achoin 1
Larss Linduinen 1
Anderss Luttinen 1
Jönss Uckoinen 1
Jochan Påållsson Cosmain 1
Hendrich Peersson Korhoin 1
Sigfredh Kårchoinen 1
Matz Wanäinen 1

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Nillss Påållsson Hackarain 1
Oluf Pijrinen 1
Jönss Hend: Lukarin 1
Phillpuss Peersson Korhoin 1
Thomass Heikinen 1
Hendrich Thomasson Polfuin 1
Oluf Peersson Hårtanain 1
Madz Andersson Tijhoinen 1
Peer Knutinen 1
Oluf Clemetsson Holapain 1
Peer Peersson Smolender 1
Anderss Hartikainen 1
Daniell Hartikainen 1
Oluff Pelkoinen 1
Swen Räsäinen 1
Oluf Ollsson Räsäin 1
Anderss Matzsson Mustoin 1
Peer Madzsson Smolenders E:a
Hend: Larsson Turujnen 1
Peer Matzsson Happoinen 1

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Hendrich Koistinen 1
Staphan Andersson Kankuin 1
Hendrich Reinikainen 1
Oluff Sallinen 1
Hendrich Hålapain 1
Anderss Anttikain 1
Larss Hallikainen 1
Peer Mönköinen 1
Oluf Påållsson Räsain 1
Anderss Peersson Mähoin 1
Oluf Andersson Räsain 1
Swen Andersson Räsäin 1
Sigfredh Machain 1
Larss Mönkoinen 1
Michell Tijlikainen 1
Madz Swensson Thomahin 1
Anderss Koistinen 1
Caupi Assikainen 1
Oluf Påållss:n Heiskain 1
1 Prestebolet
Madz Turujnen 1

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Pååll Hend: Koistinen 1
Peer Hendersson Mietin 1
Jönss Lapwetelainen 1
Anderss Hålapainen 1
Hendrich Kekäläin 1
Anderss Kårdelainen 1
Anderss Hilldujnen 1
Madz Keinäjnen 1
Jönss Mietinen 1
Larss Kordilainen 1
Christer Hansson Tofuinen 1
Nills Peckarinen 1
Larss Mietinen 1
Oluf Karchujnen 1
Pååll Niskainen 1
Jönss Heikinen 1
Bertill Tofwinen 1
Sigfredh Ooss:n Hartikain 1
Christer Haatainen 1
Ifward Jochansson 1

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Pååll Påållsson Wänäin 1
Hendrich Kackinen 1
Staphan Kinnujnen 1
Gestgifware och Påst Bonder
Erich Hendersson Hyfuärin 1
Christer Peersson Jullkujn 1
Ifwar Sawolainen 1
Hanss Taskinen 1 yliviivattu
Wälb: Fru Barbro Sckades Frellse
Erich Tofwinen
Madz Madzsson Keto
Erich Hyttinen
Pååll Radhikainen
Madz Ollsson Mähoin
Bengt Räsäinen
Pååll Hendersson Wänälein

Lähde: Digitaaliarkisto
Läänintilit: Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä: Asiakirjat: Kuopion ja Iisalmen tilikirja 1650 (8600)
alkaen kuvasta

Nimet aakkosjärjestyksessä

© Väinö Holopainen 2015