AlkuPohjois-SavoKuopion pitäjäRuodutusluettelot → Ruodutusluettelo 1677

Kuopio ruodutusluettelo 1677

Nimet aakkosjärjestyksessä

Uthskrifningz Rulla aff Wijborgz Nyslottz medh dess sampt Kymmenegårdz Lähn pro Anno 1677

Copio Sochn

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 708

Osuus Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Cuopio by
1/2 Elias Samuellson
1/2 Staffan Taskinen
1/2 Anders Jullkoin
1/2 Hendrich Toifwain
Ryttky by
1/2 Påhl Lapwetelain
1/2 Hans Kårhoin
1/2 Mich: Madtson Heiskain
Haminalax
1/2 Niels Larsson Roinin
1/2 Madtz Madtsson Läskin
1/2 Påhl Eskielson Korhoin
1/2 Madtz Winikain
1/2 Hendrich Pursiain
1/2 Madtz Peerson Risain
Hildulalax
1/2 Johan Abrahamssonn
1/2 Anders Jacobsonn
1/2 Hendrich Peerssonn Hilduin
1/2 Johan Wainikain
Ritislax
1 Olof Rautapardain
Hirfwimäkj
1 Mathias Hendris: H:r
1/2 Sigfredh Tuhkain
1/2 Staffan Påhlsson Heiskain
Wächmasmäkj
1/2 Johan Mårthenson Safwola:
1/2 Peer Peersson Airaxin
1/2 Madtz Michellsson Malin
1/2 Anders Peerson Callioin
1/2 Niels Nielsson Malin
1/2 Jöns Leinoin
1/2 Olof Möyköin
1/2 Olof Swenson Hyfwerin
1 Anders Larsson Tijhoin
1 Peer Larson Peckurin
1/2 Påhl Påhlson Knecht
Airaxälaby
1/2 Madtz Madtson Airaxin
1/2 Peer Kärkoin
1/2 Peer Larsson Airaxin
Punnonmäkj
1/2 Måns Månson Colemain

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 708

Osuus Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1/2 Påhl Månson Colemain
1/2 Peer Påhlson Dito
1/2 Staffan Staffanson
1/2 Olof Påhlssonn
1/2 Madtz Peerson Karhuin
Soinlax
1/2 Bertill Påhlson Terfwin
1/2 Niels Michellson Colemain
1/2 Thomas Hanson Taskin
Kuifwaniemij
1/2 Staffan Olofsonn Colemain
1/2 Clemeth Staffanson Karhuin
1/2 Ifwar Påhlson Dito
Kartula by
1/2 Olof Jöranson Lydikäin
1/2 Peer Peerson Kartuin
1/2 Hans Peersson Kartuin
1/2 Peer Påhlson Kartuin
1/2 Johan Peersson Huttuin
1/2 Mårthen Huskain
Knuthila by
1/2 Niels Larson Knutinen
1/2 Olof Olofson Knutinen
Tallusby
1/2 Olof Madtsson Mehoin
1/2 Peer Nielsson Mäckräin
1/2 Olof Olofson Watain
1 Madtz Olofson Karhuin
1 Peer Olofson Dito
Madtz Peerson Dito Knecht
1/2 Påhl Thomasson Marain
Lydikäläby
1/2 Peer Hanson Lydikäin
1/2 Hans Peerssonn Eskeläin
1/2 Olof Peerson Colemain
1/2 Hendrich Peersson Owaskain
1/2 Johan Bengtsson Räsäinen
Hirfwilaxby
1/2 Madtz Thomasson Haikin
1/2 Olof Andersson Kättuin
1/2 Peer Påhlsson Kärkin
1/2 Peer Linduin
1/2 Påhl Påhlsson Lydikäin
Wänäinsarj
1/2 Michel Hanson Wänäläin
Kåifwulaxby
1/2 Thomas Påhlsson Toloin
1/2 Thomas Anderson Dito

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 709

Osuus Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wänäinsarj
1/2 Johan Eskelin
Samboriby
1/2 Madtz Madtsson Rautiain
Lapwetenlax
1/2 Olof Påhlson Leinoin
Kurolanlax
1/2 Madtz Madtson Kuroin
1/2 Madtz Månsson Mähoin
1/2 Johan Påhlsson Myckäin
1/2 Hend: Hendersson Marin
1/2 Påhl Påhlson Myckäin
1/2 And: Påhlson Pursiain
Hatala by
1/2 Christer Larsson Hatain
1/2 Christer Larsson Ruskain
Madtz Larsson Dito Knecht
1/2 Jöran Hendersson Sipoin
1/2 Anders Larsson Hatain
1/2 Hans Lydikäin
1/2 Påhl Påhlsson Hatain
1/2 Madtz Josepsson Kinnuin
Toifwilanlax
1/2 Jöns Andersson Räkin
1/2 Olof Andersson Toifwin
1/2 Sigfredh Madtson Mustoin
Koifwosawo
1/2 Anders Larson Safwolain
Wänäläby
1/2 Staffan Påhlsson Wänäin
1/2 Anders Påhlsson Dito
1/2 Påhl Andersson Dito
1/2 Påhl Peersson Wänäin
Kochwoby
1/2 Peer Peersson Wänäläin
1/2 Lars Wänäises Enckia
1/2 Madtz Michelsson Wänäin
Räimäby
1/2 Christer Jönsson Julkoin
Hamulaby
1/2 Hend: Larsson Kinnuin
1 Peer Paijain
1/2 Olof Erichson Kasurinen
1/2 Jöns Hansson Kärfwin
Pölliäby
1/2 Anders Linduin
1/2 Påhl Henderson Käckin
1/2 Madtz Käioises Enckia
1/2 Thomas Larsson Miettin
1/2 Olof Hendersson Käjoin

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 709

Osuus Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1/2 Olof Madtsson Käijoin
1/2 Christer Påhlson Toifwain
1/2 Hendr: Henderson Luckarin
Sängimäckj
1/2 Erich Hendersson Pitkäin
1/2 Olof Mårthensson Dito
1/2 Cassper Sigfredhsson Dito
Kärkelax
1/2 Påhl Hendersson Ruskain
1/2 Staffan Nielsson Pekarin
1/2 Hendrich Påhlsson Ruskain
1/2 Madtz Hendersson Dito
Kasurila by
1/2 Peer Andersson Husoi Kasurin
1/2 Bertill Knutinen
1/2 Peer Erichsson Safwolain
1/2 Madtz Henderson Kasurin
1/2 Påhl Påhlson Dito
1/2 Michell Michellson Dito
1/2 Mårthen Olofsson Dito
Hackaralaby
1/2 Mårthen Wardiain
Peer Olofson Dito Knecht
1/2 Lars Larson Laakoin
1/2 Jöns Jönson Dito
1 Peer Jöransson Hakarain
1 Jacob Peersson Dito
1/2 Erich Thomasson Hakarin
1/2 Jöran Anderson Knutinen
Rissalaby
1/2 Michell Thomasson Risain
1/2 Påhl Andersson Rijsain
1/2 Madtz Johanson Dito
1/2 Lars Johanson Dito
1/2 Sigfredh Peerson Dito
Toifwalaby
1/2 Påhl Anderson Toifwain
1/2 Mårthen Hendersonn
1/2 Lars Peerson Tackin
1/2 Påhl Jönson Lakoin
Jännenwirda
1/2 Sigfredh Henderson Hardikain
1/2 Johan Michellson Dito

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 710

Osuus Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1 Anders Påhlsson Niskain
Pelloniniemj
1 Peer Olofsson Häikin
1/2 Peer Jönson Dito
1/2 Lars Larsson Dito
Kåtasalmj
1/2 Anders Henderson Tåifwain
1/2 Olof Olofsson Pitckäin
Murdolax
1 Peer Olofsson Jalkain
Halunaby
1 Anders Staffanain
Wachkasarj
1/2 Niels Ylletyin
Pexaby
1/2 Thomas Thomason Heikin
1/2 Peer Thomasson Dito
1/2 Johan Madtson Tijhoin
1/2 Knuth Peerson Knutinen
Nilsiäby
1/2 Påhl Olofsson Ahoinen
Peer Olofsson Ahoin Knecht
1/2
1/2 Johan Ollson Pirinen
1/2 Peer Peerson Taskinen
1/2 Anders Anderson Luttuin
1/2 Olof Olofson Wätäin
Käyrity
1/2 Olof Uckoin
Syfwäriby
1/2 Peer Olof Pirinen
1 Hendrich Kårhoin
1 Bertill Sigfredhson Dito
1 Peer Larsson Kärkin
Urimalax
1/2 Johan Påhlson Cuossmain
1/2 Lars Madtson Wänäin
1/2 Olof Kainulain
Wuotjarf:
1/2 Hendrich Anderson Pasoin
1/2 Peer Johanson Läskin
1/2 Hendrich Hardikain
1/2 Peer Peerson Julkoin
Wäckalax
1/2 Hendrich Anderson Hårtin
1/2 Eskill Peersson Tålpain

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 710

Osuus Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ackoniwäsi
1/2 Anders Staffanson Hämäläin
1/2 Johan Rautiain
Wästinniemj
1/2 Olof Larson Wardiain
1/2 Hendrich Thomason Hackarin
Rönäby
1 Peer Madtson Wardain
1 Johan Olofson Wätäin
1/2 Olof Henderson Häikin
1/2 Lars Clemethson Wäitin
Lohilaxby
1/2 Hendrich Henderson Hackarin
1/2 Hans Christerson Toifwin
Syriäsarj
1/2 Anders Påhlson Waroin
1/2 Påhl Nielson Waroin
Melaniemj
1 And: Bertellson Smålender
1 Bertill Toifwin
Rijstawäsi
1/2 Swen Swensson Parfwiain
1/2 Hend: Ifwarson Kopoin
1 Niels Nielsson Wardiain
1/2 Påhl Jöranson Hårtinen
1/2 Hendrich Jöhranson Kasurin
1/2 Jacob Laihiain
1/2 Hartwijk Heetain
1/2 Grels Malin
1 Påhl Käkäläin
1/2 Lars Anderson Sichwoin
1/2 Hans Peersson Nissin
1/2 Hans Påhlsson Waroin
Tuusniemj
1/2 Oloff Madtson Käinäin
1/2 Madtz Jöranson Dito
1/2 Hendrich Kankuin
1/2 Påhl Hendersson Turuin
1/2 Anders Madtson Käinoin
Ochtanniemj
1/2 Anders Peerson Miettinen Knecht

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 711

Osuus Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1/2 Olof Olofsson Miettinen
1/2 Hendrich Miettin
1/2 Madtz Peersson Smålender
1/2 Ifwar Rässäin
Kiukaniemj
1/2 Madtz Anderson Mustoinen
Juurikamäkj
1 Olof Swwensson Räsäin
Påhl Swensson Dito Knecht
1 Swen Månson Räsäinen
1 Olof Anderson Dito
Kårtasalo
1/2 Anders Johanson Turuin
Littmaniemj
1/2 Anders Anderson Hardikain
1/2 Daniell Daniellson Dito
1/2 Erich Henderson Håpoin
Jänissalo
1/2 Peer Påhlsson Rahuin
1/2 Ifwar Påhlsson Smålend:r
Wuorisalo
1/2 Olof Olofsson Pelkin
1/2 Madtz Madtson Mustoin
1/2 Påhl Ihalämbinen
Roikansarj
1/2 Olof Ihalain
1/2 Jöran Peerson Hilduin
1/2 Madtz Madtson Keinain
Wächmarsalmj
1/2 Staffan Kaukuin
1/2 Lars Peerson Miettin
1/2 Hendrich Reinikain
1/2 Hendrich Påhlsson Koistin
1/2 Olof Påhlsson Dito
1/2 Anders Williakain
Ritonemj
1 Olof Andikain
1 Lars Larson Kordialain
1 Anders Clemethson Hålapain
1/2 Clemeth Henderson Hålapain
1/2 Olof Peerson Håppoin
1/2 Erich Olofson Sallinen
Miettiläby
1 Lars Olofson Miettin

Ruotu 8, lisäksi ruodussa on 17 nimeä Iisalmesta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 711

Osuus Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
1/2 Johan Häiskain
1/2 Sigfredh Mönkäin
1 Påhl Räsäinen
1/2 Erich Kankuin
1/2 Anders Påhlsson Järfwäläin
1/2 Jöran Nyöhäin
1/2 Olof Swensson Räsäin
1/2 Johan Olofsson Räsäin
Ennanlax
1/2 Olof Madtson Heiskain
1/2 Påhl Andersson
1/2 Anders Tijlikain
1/2 Michell Thomahain
Puutusmäkj
1/2 Ifwar Johanson Turuin
1/2 Lars Lappalain
1/2 Staffan Staffanson Soinin
Såtkanniemj
1 Hendrich Erichson Kinnuin
1/2 Olof Anderson Miettin
Putussalmj
1/2 Påhl Erichson Hyfwäin
1/2 Jöran Eskellsonn Dito

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1677, Rulla 38
SVAR SE/KrA/0025/0/37 alkaen kuvasta 708

Nimet aakkosjärjestyksessä16761678

© Väinö Holopainen 2019