AlkuPohjois-SavoKuopion pitäjäRuodutusluettelotRuodutusluettelo 1643 → Nimihakemisto

Kuopio ruodutusluettelo 1643

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  C  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Oluffzsonn Ruotu 15

Bertill Thåmmasson Ruotu 18

Hindrich Mattzsonn Ruotu 1

AAlkuun

Ahoinen

Påål Andersson Ruotu 6

Airaxinen

Jihannus Ruotu 16

Madz Ruotu 16

Oluff Ruotu 16

CAlkuun

Clemetinen

Johann Andersson Ruotu 5

Colemainen

Nills Michielssonn Ruotu 17

Oluff Staphansson Ruotu 17

Peer Peersonn Ruotu 17

Peer Persson Ruotu 17

Peer Påelssonn Ruotu 17

Cosmain

Ruotu 1

Cosmainen

Påål Ruotu 7

Cårdilain

Anders Ruotu 11

Larss Michielsson Ruotu 11

HAlkuun

Haikoinen

Mattz Ruotu 2

Hakarain

Jören Jörenssonn Ruotu 10

Hakulinen

Hans Påelsson Ruotu 18

Madz Oluffssonn Ruotu 17

Hallikainen

Christer Larsson Ruotu 12

Halåin

Philpus Brusison Ruotu 15

Halåin Lipsa

Peer Philpusonn Ruotu 4

Philpus Philpussonn Ruotu 4

Hamuinen

Oluff Ruotu 5

Happoinen

Abraham Madzsonn Ruotu 11

Hardikain

Daniel Anderssonn Ruotu 14

Sigfred Oluffsson Ruotu 10

Sigfredh Anderssonn Ruotu 14

Hartikain Kuppj

Hindrich Hindrichzsonn Ruotu 10

Hatainen

Christer Ruotu 3

Sigfred Ruotu 3

Hatinen

Jören Ruotu 8

Heetainen

Hartwich Ruotu 8

Heikinen

Jönss Ruotu 9

Lars Ruotu 9

Thåmas Ruotu 6

Heiskain

Jakoph Andersson Ruotu 15

Oluff Påelsson Ruotu 13

Staphan Ruotu 16

Heiskainen

Mattz Ruotu 14

Hilduinen

Peer Ruotu 15

Hittinen

Thomas Ruotu 4

Holopain

Hindrich Clemetzson Ruotu 11

Oluff Clemettzsonn Ruotu 11

Hufwerinen

Erich Hindrichzsonn Ruotu 15

Hyfwerin Kelle

Jören Pååelsson Ruotu 15

JAlkuun

Jalkainen

Oluff Ruotu 10

Jerffweläinen

Oluff Ruotu 12

Julkuinen

Anders Ruotu 1

Peer Jönssonn Ruotu 16

KAlkuun

Kackinen

Hindrich Påålsson Ruotu 2

Påål Ruotu 2

Kallinen

Knut Ruotu 1

Kanckuinen

Anders Ruotu 11

Madz Påwelsson Ruotu 12

Karhuin

Hindrich Peersson Ruotu 7

Segfred Ruotu 7

Karhuinen Wårråj

Staphan Oluffssonn Ruotu 18

Kartuinen

Larss Påelsson Ruotu 17

Påel Peersson Ruotu 17

Kasurinen

Anderss Mattzson Ruotu 5

Mattz Peerssonn Ruotu 6

Mårten Ruotu 6

Oluff Madzsonn Ruotu 6

Påål Erichzsonn Ruotu 6

Keijoinen

Hindrich Ruotu 5

Oluff Hind. Ruotu 5

Keinoinen

Jönss Ruotu 14

Madz Ruotu 14

Kelle (Hyfwerin Kelle)

Jören Pååelsson Ruotu 15

Kerfuinen

Jönss Ruotu 4

Kettuinen

Anders Ruotu 2

Påel Ruotu 8

Kinnuinen

Larss Ruotu 4

Staphan Ruotu 4

Knuthinen

Erich Larssonn Ruotu 18

Knutinen

Oluff Oluffzson Ruotu 17

Knutinen (Mukelå Knutinen)

Larss Larsson Ruotu 17

Kuckåin

Tönne Tönnesonn Ruotu 16

Kuppj (Hartikain Kuppj)

Hindrich Hindrichzsonn Ruotu 10

Kuroinen

Jören Eskilssonn Ruotu 2

Kurojnen

Anders Ruotu 3

Kåistinen

Hindrich Ruotu 11

Påål Hindrichzsonn Ruotu 11

Kåliåinen

Peer Segfredzsonn Ruotu 16

Kårhåinen

Bertill Ruotu 3

Nills Ruotu 15

Käkelähinen

Hindrich Ruotu 9

LAlkuun

Laakåinen

Peer Ruotu 9

Lackoinen

Jönss Ruotu 2

Lackåinen

Larss Ruotu 10

Laihiainen

Anders Ruotu 9

Laitinen

Påål Ruotu 1

Lappwetelein

Mattz Hansson Ruotu 2

Lapweteleinen

Jönss Ruotu 1

Leinoinen

Jönss Ruotu 2

Leskinen

Jönss Mattzson Ruotu 7

Lille

Oluff Michielssonn Ruotu 3

Linduin

Påål Peerson Ruotu 5

Lipsa (Halåin Lipsa)

Peer Philpusonn Ruotu 4

Philpus Philpussonn Ruotu 4

Lutinen

Anders Ruotu 7

Lydikein

Hanss Hansson Ruotu 18

Hanss Peersson Ruotu 18

Lydikeinen

Jören Hansson Ruotu 17

Läskinen

Madz Andersson Ruotu 15

MAlkuun

Mahoinen

Segfred Erichzsonn Ruotu 12

Malinen

Nills Ruotu 16

Marainen

Hindrich Anderssonn Ruotu 3

Matilainen

Oluff Ruotu 7

Mietinen

Jönss Peersson Ruotu 13

Larss Oluffssonn Ruotu 12

Peer Hindrichzsonn Ruotu 13

Mukelå Knutinen

Larss Larsson Ruotu 17

Mustoinen

Nills Larsson Ruotu 16

Myckäinen

Hanss Påuelss:n Ruotu 3

Påål Ruotu 3

Mähöinen

Mattz Oluffzsonn Ruotu 4

Måns Mattzson Ruotu 18

Mäkäräin

Nills Madzson Ruotu 18

Möhainen

Anders Peerssonn Ruotu 12

Mönckin

Peer Ruotu 12

Möncköinen

Larss Oluffssonn Ruotu 12

Möykyinen

Oluff Oluffssonn Ruotu 16

NAlkuun

Nirain

Peer Madzson Ruotu 10

Peer Peerss:n Ruotu 10

Nuriainen

Påfwel Ruotu 3

OAlkuun

Ouaskain

Peer Hindrichzsonn Ruotu 18

PAlkuun

Parfwiain

Swen Ruotu 8

Pasain

Anti Ruotu 7

Peckarinen

Nills Staphansson Ruotu 5

Pelckoinen

Oluff Ruotu 14

Oluff Oluffss:n Ruotu 14

Pirinen

Oluff Ruotu 7

Pitkäinen

Jönss Oluffssonn Ruotu 6

Påål Hindrichzsonn Ruotu 5

Segfred Swenssonn Ruotu 5

Pulckuinen

Jönss Peerssonn Ruotu 6

Pursiainen

Påål Påelsson Ruotu 15

Pålfwinen

Thommas Ruotu 6

RAlkuun

Radikainen

Påål Ruotu 4

Reinikainen

Hindrich Ruotu 11

Rekinen

Anderss Segfredzsonn Ruotu 4

Reseinen

Swen Andersson Ruotu 12

Resinen

Oluff Påålsson Ruotu 12

Rissainen

Påål Philppusson Ruotu 10

Tåmmas Ruotu 10

Roiskein

Påfwel Madzson Ruotu 5

Råinin

Larss Nillssonn Ruotu 14

Räsainen

Bengdt Ruotu 1

Räsäin

Oluff Andersson Ruotu 13

Räsäinen

Mons Oluffss:n Ruotu 14

Swän Ruotu 14

SAlkuun

Safwålain

Ifwar Larsson Ruotu 1

Sallinen

Oluff Jönsson Ruotu 11

Sichwåinen

Anders Larssonn Ruotu 9

Smolander

Anders Madzsonn Ruotu 8

Peer Madzson Ruotu 13

Smålander

Peer Peersson Ruotu 14

Soininen

Stapahn Oluffssonn Ruotu 13

TAlkuun

Taskinen

Hanss Ruotu 1

Staphan Ruotu 1

Tilikainen

Michiel Ruotu 13

Toifwainen

Jönss Anderssonn Ruotu 1

Påål Påelssonn Ruotu 5

Tolpain

Peer Anderson Ruotu 8

Turuinen

Eskill Eskillssonn Ruotu 13

Hindrich Jakopzson Ruotu 13

Johan Jakopzson Ruotu 13

Mattz Ruotu 13

Tåfuinen

Oluff Påfwelssonn Ruotu 4

Tåfwinen

Bertil Ruotu 8

Tåfwins

Hanss Ruotu 9

Tåifwainen

Hindrich Ruotu 10

Tåifwinen

Erich Ruotu 3

Jören Jörenssonn Ruotu 3

UAlkuun

Uckåinen

Jönss Oluffsson Ruotu 7

VWAlkuun

Waitinen

Clemet Tåmmasson Ruotu 8

Wanikain

Mattz Segfredzsonn Ruotu 15

Wardiain

Hindrich Nillssonn Ruotu 10

Nills Nillssonn Ruotu 8

Oluff Mårtenssonn Ruotu 6

Wardiainen

Madz Nillsson Ruotu 9

Waråinen

Påål Påålssonn Ruotu 8

Watainen

Oluff Ruotu 18

Swen Swensson Ruotu 2

Weneläin

Peer Påålsson Ruotu 2

Wenäläin

Hindrich Ruotu 9

Wårråj (Karhuinen Wårråj)

Staphan Oluffssonn Ruotu 18

Wänäinen

Mattz Mattzson Ruotu 7

Wätäinen

Oluff Ruotu 9

Tässä hakemistossa on yhteensä 193 nimeä

© Väinö Holopainen 2015