AlkuPohjois-SavoKuopion pitäjäRuodutusluettelotRuodutusluettelo 1644 → Nimihakemisto

Kuopio ruodutusluettelo 1644

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  H  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  C  H  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Bertill Thomasson Ruotu 16

Hendrick Madzsson Ruotu 1

Morten Carlss Ruotu 6

AAlkuun

Ahoinen

Påål Andersson Ruotu 6

Airaxinen

Ihannus Ihensson Ruotu 17

Madz Ruotu 17

Asikainen

Nils Nilsson Ruotu 8

CAlkuun

Clemetinen

Johan Andersson Ruotu 5

Cnutinen

Erick Larsson Ruotu 18

Oll Ollsson Ruotu 18

Colemainen

Olof Ol Ruotu 17

Cordilainen

Anderss Ruotu 11

Larss Michelsson Ruotu 11

HAlkuun

Hackarainen

Nilss Påålsson Ruotu 7

Hackarajnen

Hendrick Hendricksson Ruotu 9

Jacob Ruotu 10

Jören Jörensson Ruotu 10

Hakulinen

Hanss Påålsson Ruotu 18

Madz Ollsson Ruotu 18

Hallikainen

Christer Larsson Ruotu 12

Haloinen

Peer Philipsson Ruotu 3

Philip Brussiussson Ruotu 15

Philip Philipsson Ruotu 3

Hamunen

Olof Ruotu 4

Happoinen

Peer Madzsson Ruotu 11

Hardikainen

Daniel Andersson Ruotu 14

Hendrick Ruotu 7

Siffer Andersson Ruotu 14

Hardikajnen

Hendrick Hendersson Ruotu 10

Hatainen

Siffer Ruotu 3

Siffer Sifferss Ruotu 3

Hatoinen

Thomass Ruotu 6

Heickinen

Larss Ruotu 10

Thomas Ruotu 6

Heiskainen

Erick Larsson Ruotu 15

Madz Ruotu 15

Oll Påålsson Ruotu 13

Heiskanen

Staffan Ruotu 16

Hietajnen

Hartwijk Ruotu 8

Hilduinen

Peer Ruotu 16

Holopainen

Hendrick Clemetsson Ruotu 11

Olof Clemetsson Ruotu 11

Huickoinen

Madz Ruotu 2

Huåskainen

Lars Ruotu -

Hyfuärinen

Peer Jönsson Ruotu 8

Hyfwärinen

Erick Siffersson Ruotu 15

Jöran Påålsson Ruotu 15

Påwell Påwelssonn Ruotu -

Hyttynen

Thomas Ruotu 4

Hårtanajnen

Thomas Peersson Ruotu 1

Hämäläinen

Eskell Ruotu -

Hätinen

Jöran Ruotu 8

JAlkuun

Jalkainen

Olof Ruotu 10

Julckoinen

Peer Jönsson Ruotu 16

Julckunen

Anders Ruotu 1

Jönss Peersson Ruotu 6

Peer Ruotu 1

Järfwäläinen

Oll Ruotu 12

Jäsköläjnen

Peer Hansson Ruotu 15

KAlkuun

Kackinen

Hendrick Påålss Ruotu 2

Påål Ruotu 2

Kackonen

Jöns Ruotu 2

Kallinen

Knut Ruotu 1

Kanckuinen

Thomas Ruotu -

Kanckunen

Anderss Ruotu 11

Madz Påålsson Ruotu 13

Kapainen

Hanss Ruotu 1

Karttunen

Larss Påålsson Ruotu 17

Påål Peersson Ruotu 17

Kasurinen

Anders Madzsson Ruotu 4

Madz Peersson Ruotu 6

Mortin Mortensson Ruotu 5

Oll Madzsson Ruotu 6

Påål Ericksson Ruotu 5

Keijonen

Hendrick Ruotu 5

Keinoinen

Jöns Ruotu 14

Madz Ruotu 14

Keinonen

Matz Ruotu 14

Kekäläjnen

Hendrick Ruotu 9

Kettunen

Pååll Ruotu 8

Kinnunen

Lars Ruotu 4

Staffan Ruotu 4

Koistinen

Hendrick Ruotu 11

Påål Hendrickss Ruotu 11

Kolemainen

Nils Michelsson Ruotu 17

Oll Staffansson Ruotu 17

Peer Peersson Ruotu 17

Peer Påålsson Ruotu 17

Koliojnen

Peer Siffersson Ruotu 16

Korhoinen

Hendrick Peersson Ruotu 7

Siffer Ruotu 7

Korhonen

Nils Ruotu 15

Kosmainen

Påål Ruotu 7

Krower

Abram Ollsson Ruotu 16

Jacob Madzsson Ruotu 16

Kuckonen

Töniss Tönisson Ruotu 16

Kuckånen

Anders Andersson Ruotu -

Kuroinen

Anderss Ruotu 2

Jören Eskelsson Ruotu 2

Kålionen

Peer Thomasson Ruotu 18

Kärfwinen

Jöns Ruotu 4

LAlkuun

Laakonen

Peeer Ruotu 9

Lackonen

Lars Ruotu 11

Laihiajnen

Anders Ruotu 9

Laitinen

Påål Ruotu 1

Lapweteläinen

Madz Hanss. Ruotu 2

Lapweteläjnen

Jönss Ruotu 1

Leinonen

Jönss Ruotu 2

Leskinen

Jöns Madzsson Ruotu 7

Madz Andersson Ruotu 15

Lille

Olof Michelsson Ruotu 3

Linduinen

Påål Peersson Ruotu 5

Lutinen

Anderss Ruotu 6

Lydikäinen

Hanss Hansson Ruotu 18

Hanss Peersson Ruotu 18

Lydikäjnen

Jören Hansson Ruotu 17

MAlkuun

Mahajnen

Siffer Ericksson Ruotu 12

Malinen

Nilss Ruotu 16

Marajnen

Hendrick Anderss. Ruotu 3

Matilains

Oll Ruotu 6

Miettinen

Jönss Peersson Ruotu 14

Larss Ollsson Ruotu 12

Peer Hindersson Ruotu 13

Mukelå

Lars Larsscon Ruotu 18

Mustonen

Nilss Larsson Ruotu 17

Myckänen

Påål Ruotu 3

Mähynen

Madz Ollsson Ruotu 4

Mähönen

Månss Madzsson Ruotu 18

Mäkäräjnen

Nilss Madzsson Ruotu 19

Möhäinen

Anderss Peersson Ruotu 12

Mönckyinen

Peer Ruotu 12

Mönckynen

Larss Ollsson Ruotu 12

Möyckynen

Oll Ollsson Ruotu 16

NAlkuun

Niroinen

Peer Madzsson Ruotu 10

Nuriainen

Påål Ruotu 3

PAlkuun

Parwiajnen

Swen Ruotu 8

Pasainen

Anderss Ruotu 7

Pekarinen

Nilss Staffansson Ruotu 5

Pelkoinen

Oll Ruotu 14

Pirinen

Oll Ruotu 7

Pitkänen

Jönss Ollsson Ruotu 5

Påål Hendrichsson Ruotu 5

Siffer Swänsson Ruotu 5

Pursiajnen

Påål Påålsson Ruotu 15

Pålwinen

Thomas Ruotu 6

RAlkuun

Radikainen

Påål Ruotu 4

Rassåinen

Johan Ruotu -

Reeckinen

Anders Siffersson Ruotu 3

Reinikainen

Hendrich Ruotu 11

Rissainen

Michel Thomasson Ruotu 10

Rissajnen

Påål Philpsson Ruotu 10

Thomass Ruotu 10

Ruskiajnen

Påål Madzsson Ruotu 5

Råininen

Larss Nilsson Ruotu 15

Råtzalainen

Anders Andersson Ruotu 7

Räsynen

Bengdt Ruotu 4

Räsäinen

Monss Ollsson Ruotu 14

Olof Andersson Ruotu 13

Olof Påålsson Ruotu 12

Swen Ruotu 14

Räsäjnen

Swen Andersson Ruotu 12

SAlkuun

Saffwolainen

Ifuar Larss. Ruotu 1

Sallinen

Oll Jönsson Ruotu 12

Sichwonen

Anderss Larsson Ruotu 9

Smoländer

Anderss Madzsson Ruotu 8

Småländer

Peer Madzsson Ruotu 13

Peer Peersson Ruotu 14

Soininen

Staffan Ollsson Ruotu 13

TAlkuun

Taskinen

Hans Ruotu 1

Hemmingh Hansson Ruotu 1

Staffan Ruotu 1

Tilikainen

Michel Ruotu 13

Toifwinen

Erick Erikss. Ruotu 3

Hendrick Ruotu 2

Jören Jörensson Ruotu 3

Toifwoinen

Hendrich Ruotu 10

Toiwoinen

Påål Påålsson Ruotu 4

Towinen

Bertil Ruotu 8

Turuinen

Johan Ruotu 13

Madz Ruotu 13

Turunen

Eskel Eskelsson Ruotu 14

Twofwiss

Hanss Ruotu 9

Twomahainen

Madz Swensson Ruotu 13

Tålffwainen

Hindrih Ruotu -

Tålppainen

Peer Andersson Ruotu 8

UAlkuun

Uckonen

Jöns Ollsson Ruotu 7

VWAlkuun

Wainikainen

Madz Siffersson Ruotu 15

Waittinen

Thomas Ruotu 8

Wardiajnen

Hendrick Nilsson Ruotu 10

Warojnen

Påål Nilsson Ruotu 9

Påål Påålsson Ruotu 9

Wartiajnen

Nilss Nilsson Ruotu 8

Oll Mortensson Ruotu 6

Watajnen

Oll Ruotu 19

Wenäläjnen

Hendrick Ruotu 9

Wårro

Staffan Ollson Ruotu 18

Wäinäinen

Peer Påålss Ruotu 2

Wänäinen

Madz Madzsson Ruotu 7

Wätänen

Oll Ruotu 9

ÅAlkuun

Åwaskainen

Peer Hendricksson Ruotu 18

Tässä hakemistossa on yhteensä 200 nimeä

© Väinö Holopainen 2015