AlkuPohjois-SavoLeppävirran pitäjäRuodutusluettelot → Ruodutusluettelo 1647

Leppävirta ruodutusluettelo 1647

Nimet aakkosjärjestyksessä

Uthskrifning och Rooterningz Rulla öfwer Nyslåtz Lähn, hållen ähr Anno 1647

Cuopio Sochn

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 85

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Connuslax
Peer Peersson Kinnuinen B Erick Peersson Kinnuinen B:r Knecht
Madz Kinnuinen B
Erick Nielsson Lappalainen B
Olof Karfwinen B
Kåtalax
Lars Wechweläinen B
Påfwell Leskinen B
Lars Pålsson Idkoinen B
Jöns Laitinen B
Thomas Laitinen B
Peer Påålsson Laitinen B

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 85

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Hemmingh Laitinen B
Olof Hackarainen B
Peer Påålsson Itkoinen B
Mårthen Safwolainen B Mårtthen Mårtthensson Safwolain Son Knecht
Olof Nielsson Leskinen B
Peer Staphansson Leskinen B
Hans Nijrainen B
Staphanalanmäkj
Henrick Hendrichzson Pulckinen B
Staphan Staphanainen B
Påål Andersson Tukiainen B

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 85

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Paukarlax
Cauppi Heiskains Enckia för et Hemman
Hans Staphansson Haikoinen B
Knut Kåndiainen B
Madz Jalkainen B
Madz Jäskeläinen B
Oosmajerf
Olof Pasainen B
Påfwell Pasainen B
Madz Haringh B
Olof Hyfwöinen B
Lylymäkj
Arfwedh Ruppoinen B Knecht

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 85

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Oosmajerff
Peter Tulppainen B
Hindrick Peersson Laakoinen B
Påfwell Tackuinen B Olof Påålsson Tackuinen Sonn Knecht
Oloff Kålemainen B
Leppäwirdaby
Erick Simonsson B
Hendrick Kåpoinen B
Berttill Wijliäinen B
Anders Jönsson Nickinen B
Lars Larsson Wååckålainen B
Sigfredh Safwolainen B

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 85

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Sigfredh Mustoinen B
Lars Könöinen B
Påfwell Staphanainen B
Lars Peersson Leppäinen B
Lars Tijkainen B
Hans Leppäinen B
Henddrick Larsson Keinoinen B
Mustinmäkj
Peer Nielsson Lappalainen B
Erick Olsson Kinnuinen B Pål Olsson Kinnuinen B:r Knecht
Erick Olsson Liuckå B

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 86

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Erick Månsson Kinnuinen B
Anders Pulckinen B
Peer Olsson Karfwinen B
Lylymäki
Olof Grelsson Kåpoinen B
Hendrick Olsson Såpainen B
Seierlax
Sigfredh Kinnuinen B
Påål Larsson Karppinen B Anders Larsson Karppinen B:r Knecht
Andres Philppuxinen B
Oluf Staphansson Pöxä B
Per Jönsson Koppinen B

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 86

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Kurialanranda
Peer Thomasson Huofwinen B
Grels Madzson Kåpoinen B
Påål Sårsainen B
Madz Olsson Såininen B
Haapamäkj
Madz Madzson Härkäinen B
Peter Michåinen B
Anders Suhoinen B
Warisstaiwal
Hendrick Christersson Kåpoinen B
Niels Thomasson Malinen B Thomas Thomasson Malinen B:r Knecht
Kurialanranda
Michell Larssons Hirfuoins Enckia Hemman Ett

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 86

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Madz Olsson Saikainen B
Leppämäkj
Mårthen Nielsson Pöyhöinen B
Kurialanranda
Olof Pålsson Keroinen B
Pål Pålsson Kåpoinen B
Thomas Tuppurainen B
Madz Leskinen B
Grels Turuinen B
Hendrick Hindersson Turuinen B
Leppämäkj
Hendrick Olsson Tuppurainen B Påål Hindersson Tuppurainen Sonn Knecht
Hendrick Hendrichzson Kåsuinen B

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 86

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Kurialanranda
Erick Andersson Mickoinen B
Tuppuralanmäkj
Hendrick Hendrichzson Soininen B
Walkiaämäkj
Hans Saikoinen B
Michell Haarainen B
Christer Iffwanainen B
Oloff Erichzson Heiskainen B
Erick Heiskainen B Thomas Erichzson Heiskainen Son Knecht
Staphan Hilduinen B
Michell Michelsson Iffwanainen B
Oloff Peersson Tålfwainen B

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 86

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Hyttylänmäkj
Anders Andersson Hyttyinen B
Tuppuralanmäkj
Hendrick Wepsäläinen B
Saamais
Jören Christersson Huofwinen B
Grels Simoinen B
Christer Pålsson Asiainen B
Abraham Soininen B
Philppus Jörensson Karjunen B
Swen Swensson Huofuinen el:r Soininen B Jöns Swensson Huofwinen eller Såininen Sonn Knecht
Keinolanmäkj
Anders Peersson Keinoinen B
Jöns Peersson Keinoinen el:r Ramsij B

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 86

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Saamais
Sigfredh Hardikainen B
Anders Olsson Keinoinen B
Måns Månsson Keinoinen B
Per Andersson Haaloinen B
Oloff Peersson Nissinen B
Christer Ahuinen B
Konnuslax
Jöns Jönsson Haloinen B
Petramäkj
Jören Kinnuinen B
Niels Arfweddsson Kinnuinen B Hans Staphansson Kinnuinen B:r son Knecht
Timulaby
Anders Kasainen B

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 86

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Marcus Jämssäläinen B
Jöns Kinnuinen B
Jönss Jörensson Timmoinen B
Staphan Olsson Ahokas B
Lapinmäkj
Jöns Staphansson Lappalain B
Anders Olsson Lappalainen B
Hendrick Lappalainen B
Warkaus
Jöns Jönsson Purdinen B
Olof Andersson Luttainen B
Nijnimäkj
Olof Hansson Immoinen B Olof Olsson Immoinen Son Knecht

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 87

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Erick Staphansson Luttinen B
Lars Jönsson Herrain B
Hans Sigfredhson Pitkäinen B
Jören Pitkäinen B
Kuronlax
Olof Olofzson Kåpoinen B
Jöns Keinainen B
Stapahn Keinainen B
Olof Påålsson Kåpåinen B
Lars Wenttinen B
Nijnimäkj
Madz Kåsoinen B Olof Maddzson Kåsoinen Son Knecht

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 87

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Kuronlax
Olof Kåsoinen B
Sarkamäkj
Hendrick Madzson Kenainen B
Olof Kenainen B Peer Olsson Kenoinen Son Knecht
Madz Wenttinen B
Anders Olsson Kåpoinen B
Per Parfwiainen B
Sachkarlax
Jöns Staphansson Parfwiainen B
Hendrick Jönsson Parfwiainen B
Staphan Kinnuinen B
Anders Grelsson Pijrainen B

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 87

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Hendrick Peersson Kåppoinen B Knecht
Oloff Pijrainen B
Nijnimäkj
Hendrick Peersson Tirckoinen B
Olof Olofzson Tirckoinen B
Staphan Nuppoinen B
Mårthen Törröinen B
Anders Andersson Pijrainen B
Pålfwijerffwj
Påfwel Michellsson Turuinen B
Påfwel Olsson Turuinen B
Rumuckala
Eskill Kinnuinen B

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 87

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Lars Olsson Såpoinen B
Per Andersson Rumukain B
Påfwel Karppinen B
Lars Haarainen B
Michell Laamainen B
Warkaus
Willem Afleck B
Tuppuralanmäkj
Olof Olofzson Tuppurainen B Knecht
Läppämäkj
Peter Tuckurinen B
denne Rooten compleras medh 2 Hemman af Cuopio Sochn

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1647, Rulla 622-623
SVAR SE/KrA/0025/0/190 alkaen kuvasta 85, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16431648

© Väinö Holopainen 2019