AlkuPohjois-SavoLeppävirran pitäjäRuodutusluettelot → Ruodutusluettelo 1648

Leppävirta ruodutusluettelo 1648

Nimet aakkosjärjestyksessä

Uthsriffningz och Rooteringz Rulla Öfwer Nye Schlotz Lähn .. för åhr 1648

Leppäwirda Sochnn

Ruotu 1, ruotuun kuuluu lisäksi 5 taloa Kuopiosta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Larss Madzsson Saikainen B Knecht
Walkiamäkj
Michill Michilss: Ifwanain B
Staphan Hilduinen B
Michill Harainen B
Olof Persson Tålfwainen B

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Olof Heiskainen B
Erich Larsson Heishainen B
Hyttilänmäkj
Erich Ollsson Tuppurainen B
Anderss Anderss: Hyttinen B
Leipämäkj
Peer Tockuinen B
Casper Parkuinen B
Hindrich Tuppurainen B
Mårthen Pöhöinen B
Hindrich Persson Leppein B Hindrich Soininen Måght Knecht
Hindrich Kåsuinen B

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Tuppuralanmäkj
Olof Tuppurainen B
Hindrich Wäpsäläinen B
Samas by
Sigfredh Hartikainen B
Olof Persson Nissinen B
Peer Andersson Haloinen B
Månss Keinåinen B Sonen Pååll Månsson Keinoinen Knecht
Anderss Ollsson Keinoinen B
Thomass Simoinen B
Abraham Såininoinen B
Hindrich Huåfwinen B

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Simon Soininen B
Christer Huåfwinen B
Christer Ahoinen B Knecht
Philpuss Jöransson Kariuinen B
Christer Asiainen B
Kienelenmäkj
Anderss Påålss: Mustoinen B
Anderss Perss: Keinoin B
Jönss Persson Ramsij B
Konnuslax
Madz Safwolainen B
Peer Keinoinen B

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Madz Kinnuinen B
Olof Karfwåinen B
Erich Nielsson Lappalainen B
Jönss Ollsson Haloinen B
Hindrich Paloinen B
Petranmäkj
Arfwedh Kinnuinen B
Jöran Kinnuinen B
Stafanalanmäkj
Staphan Stafanainen B
Pååll Tuckiainen B
Larss Anderss: Harmainen B
Thomas Persson Könäinen Knecht

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Larss Keinoinen B
Hindrich Pulckinen B
Erich Ollsson Liukå B
Erich Månsson Kinnuin B
Peer Ollsson Karfwåin B
Erich Ollsson Kinnuin B
Peer Nielsson Lappalain B
Anderss Pulckin B
Erich Hansson Kinnuinen B Olof Hansson Kinnunen broder Knecht
Kåtalax
Thomass Ollsson Laitin B

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Peer Påålsson Laitinen B
Larss Påålsson Itkoinen B Knecht
Hemmingh Påålsson Laitin B
Olof Hackarainen B
Mårthen Safwolainen B
Peer Påålsson Itkoinen B
Pååll Ollsson Leshinen B
Peer Staphansson Leshinen B
Olof Nielss: Leshin B
Hanss Nijrainen B

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Larss Wechwileinen B
Nielss Arfwedzss: Kinuinen B
Nielss Arfwedzsson B ähn
Leppwirdaby
Pååll Staffanainen B
Larss Tijkainen B
Hanss Leppeinen B
Sigfredh Mustoinen B
Larss Känöinen B
Larss Leppeinen B
Larss Larss: Wåckulainen B Knecht

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Sigfredh Safwolainen B
Anderss Jönss: Nickinen B broder Son Jönss Andersson Nickin Knecht
Bertill Wijliäinen B
Hindrich Kåpåinen B
Larss Andersson Kåpåinen B
Peer Sutinen B
OSmaJärfwj
Johan Erichzsson B
Olof Cålemainen B
Pååll Tackuinen B
Peer Laakoinen B

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Peer Tålpainen B
Pååll Andersson Laakoin B
Madz Haringh B
Pååll Passainen B
Olof Passainen B
Madz Jäskeleinen B
Peer Hyfwäinen B
Hanss Staffanss: Haikoin B
Olof Hyfwäinen B
Madz Jalkoinen B Knecht

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Lylymäkj
Hindrich Ålkåinen B
Hindrich Såpåinen B
Anderss Råpåinen B
Anderss Madzsson Afweldinen B
Seijerlax
Sigfredh Knnuinen B
Olof Andersson Philpuxinen B Knechct
Jönss Jönsson Kåpåinen B
Pååll Larsson Karpoinen B
Nielss Keinåinen B
Oloff Pöxä B

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Oloff Hendersson Kåpåinen B
Sigfredh Kinnuinen B
Kurialanranda
Michill Larsson Hirfwåinen B
Madz Olsson Saikainen B
Oloff Saininen B Sonen Madz Ollson Saininen Knecht
Thomass Tuppurainen B
Hindrich Anderss Turuinen B
Erich Mickoinen B
Oloff Keråinen B
Grellss Ollsson Turuinen B

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Peer Hofwinen B Knecht
Madz Staphansson Leshin B
Pååll Sårsainen B
Madz Kåpåinen B
Påål Påålsson Kåpåinen B
Pååll Jönsson Sarsainen B
Waristaifwal
Larss Thomasson Malinen B
Timåla
Jönss Kinnuinen B
Mårthen Jämssä B
Oloff Ahokass B

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Madz Härkäinen B
Peeer Persson Mickoinen B Peer Perss: Mickoinen Son Knecht
Anderss Suhåinen B
Anderss Kåssåinen B
Jönss Timåinen B
Lappinmäkj
Cauppi Kåpåinen B
Johan Staffanss: Lappalain B
Anderss Lappalainen B
Hindrich Lappalainen B
Madz Ollsson Lappalainen B

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Waristaiwal
Hindrich Christerss: Kåpåinen B
Lapinmäkj
Peer Lappalainen B
Warkaussby
Jönss Jönsson Purdinen B
Erich Staffanss: Luttinen B
Olof Andersson Luttinen B
Wellam Affläck B
Jöran Pitkäinen B
Hanss Sigfredzsson Pitkäin B
Lars Herrainen B
Olof Kåpåinen Kaxoin B

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Olof Staphansson Turpohoin B Knecht
Kurålanlax
Jönss Käwinen B
Larss Wenttinen B
Olof Påålsson Kåpåinen B
Oloff Kåssåinen B
Sarkamäkj
Hindrich Madzsson Könoin B
Anderss Ollsson Kåpåin B
Oloff Könöinen B
Madz Wänttinen B
Peer Månsson Parfwiain B

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Staphan Michillss: Könoinen B
Sahkarlax
Staphan Kinnuinen B
Olof Pijrainen B
Hindrich Persson Råpåinen B
Anderss Parfwiainen B Son Olof Andersson Parfwiainen Knecht
Jönss Staphanss: Parfwiain B
Nijnmäkj
Staphan Ruppoinen B
Jönss Andersson Parfwiain B
Oloff Hansson Immåinen B
Hindrich Persson Tirckoin B

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Olof Ollsson Tirckoinen B Knecht
Mårthen Törräinen B
Madz Kåssåinen B
PålfwiJärfwj
Anderss Peersson Pijrainen B
Michill Andersson Turuinen B
Pååll Ollsson Turuinen B
Larss Ollsson Såpainen B
Anderss Grelsson Pijrain B
Rumuckala
Michill Lamainen B
Peer Anderss: Rumukainen B

Ruotu -, tulevat mukaan seuraavaan ruodutukseen Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Pååll Jönsson Kinnuinen B
Pååll Påålsson Karpinen B
Walkiamäkj
Christer Ifwanainen B

Löösdrifware

IrtolaisiaLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Anders Jönsson Kåstinen
Ifwar Larsson Kettuinen

Lengdh opå dem som Anno 1648 Uthan Tedde Laga förfall hafwa absenterat sigh ifrån Uthskrifningzplatzen

PoissaoleviaLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Walkiamäki
Staphan Hilduinen 1
Olof Peersson Tålfwainen 1
Olof Heiskainen 1
Erich Larsson Heiskainen 1
Hyttilänmäkj
Erich Ollss: Tuppurainen 1
Anderss Andersson Hyttinen 1
Läppämäkj
Peer Tackuinen 1
Casper Parckainen 1
Hindrich Tuppurainen 1
Hindrich Kåssuinen 1
Tuppuralanmäkj
Hindrich Wäpssälein 1
Sariahby
Swen Saininen 1
Kåtalax
Peer Påålsson Laitinen 1
Hemming Påålsson Laitinen 1
Peer Staphansson Leskinen 1
Olluf Nielsson Leskinen 1
Leppäwirdaby
Hanss Leppoinen 1
ÅssmåJarfwj
Peer Tålppainen 1
Lylimäkj
Hindrich Ollikain 1
Hindrich Såpåinen 1
Anderss Madzsson Arfweldin 1
Seijerlax
Nielss Keinoinen 1
Kurilanranda
Michill Larsson Hirfwoin 1
Madz Ollss: Rijkåinen 1
Madz Staphansson Leskinen 1
Hapamäkj
Madz Härkäinen 1
Peer Peersson Mickåinen 1
Lapinmäkj
Cauppi Kåpåinen 1
Anderss Lappalainen 1
Warkausby
Jönss Jönsson Purdinen 1
Sarkamäkj
Anderss Ollsson Kåpåinen 1
Olof Könöinen 1
Sachkarlax
Olof Pijrainen 1
Ninimäkj
Mårten Törräinen 1
Anderss Peersson Pijrainen 1
Rumuckala
Peer Anderss Rummukain 1
Eshill Jönsson Kinnuinen 1
Påll Pålsson Kårppinen 1
Walkiamäkj
Christer Ifwanainen 1

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 39, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä

© Väinö Holopainen 2018