AlkuPohjois-SavoLeppävirran pitäjäRuodutusluettelot → Ruodutusluettelo 1649

Leppävirta ruodutusluettelo 1649

Nimet aakkosjärjestyksessä

Uthskriffningz Och Rooteringz Rulla Öffwer Ny Schlåtz Lähn pro Anno 1649

Leppäwirda Sochnn

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 158

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Walkiamäki
Oluff Larsson Saickainen B
Michill Michillsson Ifwanainen B
Staffan Hilduinen B
Christer Ifwanainen B
Christer Ifwanainen B ähn för 648 åhrs Uth skrifningh, Knecht
Michill Harainen B
Oluff Peersson Tålfwainen B
Oluff Heiskainen B
Hyttilänmaki
Erich Ollsson Tuppurains B hustru
Anders Andersson Hyttinen B

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 158

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Leppämäki
Peer Tackinen B för Eshill Kåsåins jord
Peer Tackinen B för sitt Skatthemman, Christer Persson Tackinen Son Knecht
Peer Caspersson Parckoinen B
Hendrich Tuppurainen B
Mårten Pöyhäinen B
Hendrich Hendersson Kåsåinen B
Tuppuralanmäki
Hendrich Hendersson Såininen B
Oluff Tuppurainen B
Hendrich Wepsäläinen B
Saaamais
Sighfredh Hardikainen B

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 158

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Oluff Nissinen B
Peer Andersson Haloinen B
Måns Keinåinen B
Anders Ollsson Keinäinen B
Thomas Thomasson Simoinen B
Hendrich Abrahamsson Såininen B Knecht
Oluff Swensson Huofwinen B
Jören Christersson Huofwinen B
Hendrich Huåfwinen B
Peer Michilsson Linduinen B

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 159

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Christer Ahoinen B
Swen Huåfwinen B för Rauskas öde
Philpus Jörensson Kariuinen B
Anders Påållsson Mustoinen B
Christer Assiainen B Knecht
Keinälänmäki
Anders Peersson Keinåinen B
Jöns Peersson Råmssj B
Oluff Månsson Keinåins B hustro
Peer Peersson Kinuuinen B
Hendrich Hendersson Karfwinen B

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 159

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Oluff Karfwoinen B
Erich Nillsson Lappalainen B
Matz Saffwålainen B för Oluff Kyfweläins iordh
Jöns Ollsson Haloinen B
Hendrich Paalainen B Matz Hendersson Paalainen Son Knecht
Peer Matzsson Lauckains B hustro för ödhe
Petrunmäki
Jören Kinnuinen B
Staffanalanmäki
Pååll Tukiainen B
Mustinmäki
Erich Ollsson Liucku B
Hendrich Ersson Kinnuinen B

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 159

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Jören Peersson Tarfwainen B
Mårten Ollsson Kinnuinen B
Peer Nillsson Lappalainen B Knecht
Anders Pulckinen B
Hendrich Hansson Kinnuinen B
Kåttkatlax
Thomas Ollsson Laitinen B
Hendrich Laitinen B
Lars Påållsson Itkåinen B
Hemmingh Påållsson Laitinen B
Mårten Saffwolainen B

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 159

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Peer Påållsson Itkåinen B
Oluff Nillsson Leskinen B
Lars Wechwiläinen B
Pååll Jäspersson Lehikåinen B Knecht
Leppäwirda
Bertill Erichsson B
Pååll Staffanainen B
Lars Tijkainen B
Hans Leppäinen B
Sigfredh Mustainen B
Lars Leppäinen B

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 159

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Lars Wuåkalainen B
Sighfredh Saffwolainen B Jöns Nickinen __ Knecht
Anders Johansson Nickinen B
Bertill Wijloinen B
Hendrich Kåpåinen B
Lars Andersson Kåpåinen B
Peer Suutinen B
Johan Erichsson B
Johan Nickinen B för Malinens ödhe
OssmaJärff
Pååll Tackinen B

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 159

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Hendrich Peersson Laakainen B
Peer Tulpainen B
Oluff Peersson Pitkäinen B
Peer Hyfwäinen B
Pååll Pasainen B
Pååll Ollsson Pasainen B
Pååll Andersson Laakoin B Knecht
Paukanlax
Matz Jäskeläinen B
Matz Jalkainen B
Hans Staffansson Haikoinen B

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 159

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Knut Candainen B
Hendrich Olkåinen B
Lylymäki
Hendrich Såpåin B
Anders Råppåinen B
Anders Arfweldinen B Erich Ollsson Arfweldineb broder Knecht
Seijerlax
Pååll Sigfredsson Kinnuinen B
Anders Philpuxinen B
Eshill Ollsson Kåpåinen B
Jöns Jönsson Kåpåinen B
Pååll Larsson Karppainen B

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 160

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Nills Keinåinen B
Oluff Pöxä B
Karialanranda
Michill Larsson Hirfwoins B Enckia
Matz Ollsson Saickoinen B
Oluff Soininens B Enckia
Thomas Tuppurainen B
Hendrich Andersson Turuinen B
Grells Ollsson Turuinen B Matz Ollsson Turuinen broder Knecht
Erich Mickoins B hustro
Oluff Keinåinen B

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 160

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Thomas Huåfuins B hustro
Matz Leskinen B
Greels Matzsson Kåpåinen B
Pååll Påållsson Kåpåinen B Knecht
Hapamäki
Matz Härkäinen B
Peer Mickoinen B
Anders Suhoinen B
Waristaifuall
Oluff Thomasson Malinen B
Timala
Johan Kinnuinen B
Mårten Jämssä B

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 160

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Oluff Ahokas B
Anders Andersson Kasainen B
Cauppi Cauppisson Kåpåinen B
Lapinmäki
Johan Staffansson Lappalainen B
Anders Lappalainen B
Henddrich Lappalainen B
Matz Lappalainen B Knecht
Warkaus
Jöns Jönsson Purdinen B
Erich Luttins B hustro
Oluff Andersson Luttinen B

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 160

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Jören Pitkäinen B
Hans Sigfredsson Pitkäinen B
Lars Herrainen B
Kurialanlax
Jöns Könöinen B
Pååll Ollsson Ryngäinen B
Lars Wenttinen B
Oluff Ollsson Kåpåinen Koxoi B
Sarkamäki
Anders Ollsson Kåpåinen B Knecht
Eshill Colemains B hustro
Oluff Könöinen B

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 160

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Staffan Michillsson Könöinen B
Sachkarlax
Oluff Pijrainen B
Hendrich Peersson Råpåins B hustro
Anders Parfwiainen B
Jöns Staffansson Parfwiainen B
Ninimaki
Oluff Hendersson Immäinen B
Oluff Tirckoinen B
Mårten Törröinen B
Matz Kåssåinen B
Staffan Andersson Pijrainen B Knecht ingen annan rådh i Heele Rootan

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 160

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Oluff Durpeheinen B
PalloJärffwij
Pååll Michillsson Turuinen B
Oluff Påållsson B
Lars Ollsson Såpainen B
Rummuckala
Anders Grellsson Pijrainen B
Michill Lamainen B
Peer Andersson Rummukainen B Brusius Peersson Rummukainen Son Knecht
Lars Andersson Harainen B
Eshel Jönsson Kinnuinen B
Pååll Jönsson Sårssa B

Ruotu 1 Kuopio, nämä talot kuuluvat Kuopion ruotuun 1 Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 161

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Pååll Pållsson Karppinen B
B ähn för 648 åhrs Utskrifningh
Eshill Jönsso: Kinnuin B för 648 dito

Giöstaff Illes Frelsse

IlleLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 182

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Clemet Hålåpainen B

Erich Sehlangs Erffwingars Frelsse

SelangLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 182

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Johan Purdinen B
Hans Purdinen B

Hendrich Månssons Erffwingars Frelsse

H.MånssonLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 183

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Jöns Ollsson Kåpåinen B
Hendrick Peersson Kåpåinen B

Nills Månssons Erfwingars Frelsse

N.MånssonLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 183

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Hendrich Ollsson Kåpåinen B
Staffan Lappalainen B

Leppävirta ilman laillista syytä poissaolevia 1649

RuodutusluetteloNimet aakkosjärjestyksessä

PoissaoleviaLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 183

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Walkiamäki
Oluff Larsson Saickoinen 1
Michill Michillsson Ifwanainen 1
Michill Haarainen 1
Oluff Peersson Tålfwainen 1
Anders Andersson Hyttinen 1
Leppämäki
Peer Taskinen 1
Peer Caspersson Parckainen 1
Hendrich Tuppurainen 1
Hendrich Hendersson Kåsåinen 1
Tuppuralanmäkj
Oluff Tuppurainen 1
Hendrich Wepsäläinen 1
Saamais
Peer Andersson Haloinen 1
Måns Keinäinen 1
Jöran Peersson Karfwinen 1
Hendrich Hansson Kinnuinen 1
kåtkatlax
Hendrich Laitinen 1
Kånnuslax
Jöns Ollsson Haloinen 1
VossmaJärff
Peer Hyfweinen 1
Seijerlax
Nills Keinåinen 1
Oluff Pöxä 1
Curjalanranda
Hendrich Andersson Turuinen 1
Madz Leskinen 1
Grells Kåpåinen 1
Waristaifwall
Oluff Thomasson Malinen 1
Lapinmäkj
Johan Staffansson Lappalainen 1
Anders Lappalainen 1
Lars Herrainen 1
Sarkamäkj
Oluff Könöinen 1
Staphan Michillsson Könöinen 1
Sahkarlax
Oluff Pijrainen 1
Jöns Staffansson Parfwiainen 1
Oluff Hendersson Immoinen 1
Ninimäkj
Oluf Tirckoinen 1
Mårten Törröinen 1
Rumuckala
Larss Andersson Harainen 1

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1649, Rulla 628-629
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 158, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16481661

© Väinö Holopainen 2019