AlkuPohjois-SavoLeppävirran pitajaRuodutusluettelot → Sukunimihakemisto kylittäin

Leppävirran ruodutusluetteloiden sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Kylät merkittiin vasta vuodesta 1647 lähtien; aikaisemmat luettelot eivät ole tässä mukana.

Haapamäki

1647: Härkäinen, Michåinen, Suhoinen

1648: Härkäinen, Mickåinen

1649: Härkäinen, Mickoinen, Suhoinen

1661: Härkoin, Kinnuinen, Kåpåin, Malinen, Mickoin, Suhoinen

1671: Clostarin, Mickoin, Suhoin

Halola

1671: Itkoin, Orawain

Hankamäki

1671: Kinnuin

Huovilansalmi

1671: Sopain

Kartansalo

1671: Pöyhäin

Keinälänmäki

1647: Keinoinen, Keinoinen el:r Ramsij

1648: Keinoin, Mustoinen, Ramsij

1649: Haloinen, Karfwinen, Karfwoinen, Keinåin, Keinåinen, Kinuuinen, Kyfweläin, Lappalainen, Lauckain, Paalainen, Råmssj, Saffwålainen

1661: Keinoin, Rämsij

1671: Känäin, Rambsij

Konnuslahti

1647: Haloinen, Karfwinen, Kinnuinen, Lappalainen

1648: Haloinen, Karfwåinen, Keinoinen, Kinnuinen, Lappalainen, Paloinen, Safwolainen

1661: Karfwin, Karfwoinen, Kinnuin, Kinnuinen, Kinuin, Lappalain, Safwolainen

1671: Karfwoin, Kinnuin, Lappalain, Malinen

Kopolanniemi

1671: -, Kopoin, Pustin

Kotalahti

1647: Hackarainen, Idkoinen, Itkoinen, Laitinen, Leskinen, Nijrainen, Safwolain, Safwolainen, Wechweläinen

1648: -, Hackarainen, Itkoinen, Kinuinen, Laitin, Laitinen, Leshin, Leshinen, Leskinen, Nijrainen, Safwolainen, Wechwileinen

1649: Itkåinen, Laitinen, Lehikåinen, Leskinen, Saffwolainen, Wechwiläinen

1661: -, Hackarain, Herrainen, Ittkoin, Laitin, Laitinen, Lehikoinen, Leskin, Leskinen, Naukarin, Nirainen, Safwålain, Wechwileinen

1671: -, Hackarain, Herrain, Itkin, Itkoin, Laijtin, Leskin, Liatin, Nijräin

Kurjalanranta

1647: Hirfuoin, Huofwinen, Keroinen, Kåpoinen, Leskinen, Mickoinen, Saikainen, Såininen, Sårsainen, Tuppurainen, Turuinen

1648: Hirfwoin, Hirfwåinen, Hofwinen, Keråinen, Kåpåinen, Leshin, Leskinen, Mickoinen, Rijkåinen, Saikainen, Saininen, Sarsainen, Sårsainen, Tuppurainen, Turuinen

1649: Hirfwoin, Huåfuin, Keinåinen, Kåpåinen, Leskinen, Mickoin, Saickoinen, Soininen, Tuppurainen, Turuinen

1661: Holopain, Huttu, Keroinen, Kopåin, Kåpoin, Kåpåin, Lamainen, Lappalain, Leskinen, Malinen, Purdinen, Saikonen, Soininen, Sorssins, Thirroinen, Turuin, Turuinen

1671: Holopain, Keroin, Kinnuin, Michkoin, Nissin, Tirroin, Turuin

Kuronlahti

1647: Keinainen, Kåpoinen, Kåpåinen, Kåsoinen, Wenttinen

1648: Käwinen, Kåpåinen, Kåssåinen, Wenttinen

1649: Kåpåinen Koxoi, Könöinen, Ryngäinen, Wenttinen

1671: Kopoin, Kosain, Könoin, Pitkain, Pitkein

Lapinmäki

1647: Lappalain, Lappalainen

1648: Kåpåinen, Lappalain, Lappalainen

1649: Lappalainen

1671: Holopain, Lappalain

Leppämäki

1647: Kåsuinen, Pöyhöinen, Tuppurainen

1648: Kåssuinen, Kåsuinen, Leppein, Parckainen, Parkuinen, Pöhöinen, Soininen, Tackuinen, Tockuinen, Tuppurainen

1649: Kåsåin, Kåsåinen, Parckoinen, Pöyhäinen, Tackinen, Tuppurainen

1671: Hofwin, Kosuin, Lapweteläin, Parckoin, Tackuin

Leppävirta

1647: -, Keinoinen, Kåpoinen, Könöinen, Leppäinen, Mustoinen, Nickinen, Safwolainen, Staphanainen, Tijkainen, Wijliäinen, Wååckålainen

1648: Känöinen, Kåpåinen, Leppeinen, Leppoinen, Mustoinen, Nickin, Nickinen, Safwolainen, Staffanainen, Sutinen, Tijkainen, Wijliäinen, Wåckulainen

1649: -, Kåpåinen, Leppäinen, Malinen, Mustainen, Nickinen, Saffwolainen, Staffanainen, Suutinen, Tijkainen, Wijloinen, Wuåkalainen

1661: -, Kinnuin, Kåpåin, Könain, Läppeinen, Mustoinen, Pittkeinen, Pulkinen, Pura, Safwolain, Suttinen, Wåckulain

1671: -, Bartholdi, Kinnoin, Kopoin, Kruarr, Könöin, Leppäin, Mustoin, Pitkäin, Pulckin, Puroin, Safloin, Suthin, Timoin, Wokolain

Lietemäki

1671: Laitin

Luttila

1671: Luttin

Lylymäki

1647: Kåpoinen, Ruppoinen, Såpainen

1648: Afweldinen, Arfweldin, Ollikain, Råpåinen, Såpåinen, Ålkåinen

1649: Arfweldineb, Arfweldinen, Råppåinen, Såpåin

1661: -, Karpinen, Kostinen, Käinenen, Kåpåin, Råpoinen, Råppoinen, Råppåinen, Sopainen

1671: Arfweldin, Kopoin

Mustinmäki

1647: Karfwinen, Kinnuinen, Lappalainen, Liuckå, Pulckinen

1649: Kinnuinen, Lappalainen, Liucku, Pulckinen, Tarfwainen

1671: Hypiä, Karfwin, Kinnuin, Liuko, Pulkin

Niinimäki

1647: Herrain, Immoinen, Kåsoinen, Luttinen, Nuppoinen, Pijrainen, Pitkäinen, Tirckoinen, Törröinen

1648: Immåinen, Kåssåinen, Parfwiain, Pijrainen, Ruppoinen, Tirckoin, Tirckoinen, Törräinen

1649: Durpeheinen, Immäinen, Kåssåinen, Pijrainen, Tirckoinen, Törröinen

1661: -, Immoin, Kåsoin, Nuppoin, Tirkoin, Turpeheinen, Törroinen

1671: -, Kosain, Nuppin, Pijrain, Tirkoin, Torwin

Osmajärvi

1647: Haringh, Hyfwöinen, Kålemainen, Laakoinen, Pasainen, Tackuinen, Tulppainen

1648: -, Cålemainen, Haikoin, Haringh, Hyfwäinen, Jalkoinen, Jäskeleinen, Laakoin, Laakoinen, Passainen, Tackuinen, Tålpainen, Tålppainen

1649: Hyfwäinen, Laakainen, Laakoin, Pasainen, Pitkäinen, Tackinen, Tulpainen

1661: Haring, Hyfwoinen, Kolemainen, Laitinen, Lakoinen, Pasain, Tackuinen, Thenhuinen

1671: Colemain, Harain, Hyfwäin, Laitin, Lakoin, Paasain, Pasain, Tackuin, Terhuin

Paukarlahti

1647: Haikoinen, Heiskain, Jalkainen, Jäskeläinen, Kåndiainen

1649: Candainen, Haikoinen, Jalkainen, Jäskeläinen, Olkåinen

1661: -, Jalkainen, Jeskälein, Karpinen, Olkoin

1671: Haikoin, Herrain, Jeskeläin, Ollkoin

Petromäki

1647: Kinnuinen

1648: Kinnuinen

1649: Kinnuinen

1671: Kinnuin

Pitkälänniemi

1671: Afleck, Pitkain

Polvijärvi

1647: Turuinen

1648: Pijrain, Pijrainen, Såpainen, Turuinen

1649: Påållsson, Såpainen, Turuinen

1661: -, Pijrain, Sopain, Turuin

1671: Pijrain, Turuin

Puurtila

1671: Holopain, Purdin

Riihiranta

1671: Kopoin

Rummukkala

1647: Haarainen, Karppinen, Kinnuinen, Laamainen, Rumukain, Såpoinen

1648: Karpinen, Kinnuinen, Kårppinen, Lamainen, Rummukain, Rumukainen

1649: Harainen, Karppinen, Kinnuin, Kinnuinen, Lamainen, Pijrainen, Rummukainen, Sårssa

1661: Haroin, Karpinen, Kinnuin, Lamain, Rumukain

1671: Karppin, Kinnuoin, Laamain, Rumukain, Sopain

Saahkarlahti

1647: Kinnuinen, Kåppoinen, Parfwiainen, Pijrainen

1648: Kinnuinen, Parfwiain, Parfwiainen, Pijrainen, Råpåinen

1649: Parfwiainen, Pijrainen, Råpåin

1661: Heiskain, Kinnus, Parfwiain, Pijrain, Råppåin

1671: Kinnuin, Parfwiain, Pitkä, Roppoin

Saamainen

1647: Ahuinen, Asiainen, Haaloinen, Hardikainen, Huofuinen el:r Soininen, Huofwinen, Huofwinen eller Såininen, Karjunen, Keinoinen, Nissinen, Simoinen, Soininen

1648: Ahoinen, Asiainen, Haloinen, Hartikainen, Huåfwinen, Kariuinen, Keinoinen, Keinåinen, Nissinen, Saininen, Simoinen, Soininen, Såininoinen

1649: Ahoinen, Assiainen, Haloinen, Hardikainen, Huofwinen, Huåfwinen, Kariuinen, Keinäinen, Keinåinen, Linduinen, Mustoinen, Nissinen, Rauska, Simoinen, Såininen

1661: -, Assiainen, Haloin, Hartikain, Hofwin, Holopain, Hyttinen, Karjuinen, Keinoin, Leskin, Linduinen, Mustoin, Nissinen, Pullkin, Simoinen

1671: Haloin, Hardikain, Heiskain, Karfwoin, Kariun, Keinäin, Käinäin, Leskin, Nissin, PUllskin, Simoin, Soinin, Tuppurain

Saijanlahti

1647: Karppinen, Kinnuinen, Koppinen, Philppuxinen, Pöxä

1648: Karpoinen, Keinoinen, Keinåinen, Kinnuinen, Knnuinen, Kåpåinen, Philpuxinen, Pöxä

1649: Karppainen, Keinåinen, Kinnuinen, Kåpåinen, Philpuxinen, Pöxä

1671: Karpin, Kinnuin

Sarkamäki

1647: Kenainen, Kenoinen, Kåpoinen, Parfwiainen, Wenttinen

1648: Kåpåin, Kåpåinen, Könoin, Könoinen, Könöinen, Parfwiain, Wänttinen

1649: Colemain, Kåpåinen, Könöinen

1661: Afleck, Kerffwin, Konoinen, Könoinen, Pafwiain, Tackuinen, Wentinen

1671: Karfwin, Kopoin, Könöin, Laamain, TUckain, Wentin

Sarkaniemi

1671: Keinuin

Soinilansalmi

1671: Kosoin, Sallin, Soinin

Sydänmaa

1671: Laitin

Tahvanala

1647: Pulckinen, Staphanainen, Tukiainen

1648: Harmainen, Karfwåin, Keinoinen, Kinnuin, Kinnuinen, Kinnunen, Könäinen, Lappalain, Liukå, Pulckin, Pulckinen, Stafanainen, Tuckiainen

1649: Tukiainen

1661: -, Karfwain, Kinnuin, Könnoin, Lappalain, Liukå, Pulkinen, Pullkinen, Tuckiain

1671: Ollkoin

Tanskansaari

1671: Nickin

Timola

1647: Ahokas, Jämssäläinen, Kasainen, Kinnuinen, Timmoinen

1648: Ahokass, Härkäinen, Jämssä, Kinnuinen, Kåssåinen, Mickoinen, Suhåinen, Timåinen

1649: Ahokas, Jämssä, Kasainen, Kinnuinen, Kåpåinen

1661: -, Ackoss, Kasoinen, Kinuin, Kåpåin, Könoin, Lamainen, Lappalain, Luttin, Luttinen, Nickinen, Pittkeinen, Purdinen, Pättkeinen, Timoinen, Tuckain

1671: Ahokas, Kinnuin, Tirroin

Tuppurinmäki

1647: Soininen, Wepsäläinen

1648: Tuppurainen, Wäpssälein, Wäpsäläinen

1649: Såininen, Tuppurainen, Wepsäläinen

1671: Keinuin, Kenuin, Knnuin, Tuppurin

Unnukansalo

1671: Kosoin

Valkeamäki

1647: Haarainen, Heiskainen, Hilduinen, Iffwanainen, Saikoinen, Tålfwainen

1648: Harainen, Heishainen, Heiskainen, Hilduinen, Ifwanain, Ifwanainen, Kettuinen, Kåstinen, Tålfwainen

1649: Harainen, Heiskainen, Hilduinen, Ifwanainen, Saickainen, Tålfwainen

1661: Harainen, Heiskainen, Ifwanainen, Kinnuinen, Saikonen, Tolfwain

1671: Harain, Heiskain, Heiskiain, Hyttin, Ifwanainen, Tolfwain

Varistaipale

1647: Kåpoinen, Malinen

1648: Kåpåinen, Malinen

1649: Malinen

1671: Ropoin

Varkaus

1647: Afleck, Luttainen, Purdinen, Tuckurinen, Tuppurainen

1648: Affläck, Herrainen, Kåpåinen Kaxoin, Luttinen, Pitkäin, Pitkäinen, Purdinen, Turpohoin

1649: Herrainen, Luttin, Luttinen, Pitkäinen, Purdinen

Vehvilä

1671: Pispain

© Väinö Holopainen 2015