AlkuPohjois-SavoLeppävirran pitäjäRuodutusluettelotRuodutusluettelo 1642 → Nimihakemisto

Leppävirta ruodutusluettelo 1642

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Erich Ollsson Kinnunen Ruotu 5

AAlkuun

Ahinan

Christer Ruotu 10

Ahokach

Staffan Ollsson Ruotu 11

Ahonen

Anders Christersson Ruotu 10

CAlkuun

Caipanen

Hendricdh Ruotu 1

Copio

Påfwell Ruotu 15

Cuoponen

Oloff Madzssån Ruotu 12

HAlkuun

Hairinen

Michell Jönsson Ruotu 9

Hakarainen

Oloff Ruotu 2

Hakonen

Hans Staffanssån Ruotu 3

Hallinen

Jönss Jonsson Ruotu 10

Peer Andhersson Ruotu 10

Hallonen

Jonss Ollsson Ruotu 10

Harakainen

Madz Madzsson Ruotu 7

Hardikainen

Sigfredh Ruotu 10

Haringe

Larss Madzsson Ruotu 3

Haringh

Madz Ruotu 3

Heijskonen

Lass Larsson Ruotu 9

Heikinen

Christer Ruotu 14

Heiskanen

Caupi Ruotu 3

Oloff Ruotu 9

Herainen

Larss Ruotu 15

Herfuonen

Michell Larsson Ruotu 7

Hildoinen

Anders Andersson Ruotu 8

Hilldonen

Staffan Ruotu 9

Hipsonen

Michell Ollsson Ruotu 13

Hittinäin

Anders Ruotu 9

Andhers Peersson Ruotu 9

Hoffuinen

Christer Ruotu 9

Hendrich Ruotu 9

Peer Ruotu 9

Hoffwanen

Thomas Thomasson Ruotu 7

Huffuoinen

Hendrich Hansson Ruotu 6

Huffuonen

Thomas Thomasson Ruotu 7

IAlkuun

Idkoinen

Larss Påållsson Ruotu 2

Idkonen

Peer Påållsson Ruotu 3

Immoinen

Oloff Ruotu 14

Iwanoinen

Christer Ruotu 9

JAlkuun

Jampse

Marckus Ruotu 11

Jämsälainen

Staffan Ruotu 3

Jäskäläinen

Madz Ruotu 3

KAlkuun

Kaipain

Hendrich Ollsson Ruotu 1

Karfwoinen

Hendrich Ruotu 1

Oloff Ruotu 1

Kasaijnen

Andhers Ruotu 11

Keijnonen

Andhers Ollssån Ruotu 10

Hendrich Mongsson Ruotu 10

Keininen

Hendrich Larsson Ruotu 5

Kejnonen

Jören Ruotu 11

Kerroinen

Peer Ollssån Ruotu 8

Kinnonen

Hendrich Ersson Ruotu 6

Kinnunen

Erich Ollssån Ruotu 5

Hendrich Hansson Ruotu 5

Sigfredh Ruotu 6

Kinonen

Jören Jörenssonn Ruotu 11

Kinunen

Andhers Ruotu 1

Hendrich Erichsson Ruotu 6

Jönss Jönsson Ruotu 11

Madz Madzsson Ruotu 1

Peer Ruotu 1

Staffan Ruotu 13

Korfwonen

Hendrich Ollsson Ruotu 5

Kosoinen

Oloff Ruotu 12

Kossunen

Madz Ruotu 14

Kuoponen

Oloff Jonsson Ruotu 6

Kuopponen

Oloff Grelsson Ruotu 6

Kuponen

Hendrich Chrissterss: Ruotu 7

Kålmainen

Oloff Ollssån Ruotu 4

Kåsoinen

Eskell Ruotu 8

Könnönen

Eskell Staffansson Ruotu 13

Hendrich Madzsson Ruotu 13

Oloff Michellsson Ruotu 13

Staffan Jönssön Ruotu 12

Staffan Michelsson Ruotu 13

Könöinen

Larss Ruotu 2

Könönen

Jönss Ruotu 12

LAlkuun

Laickoen

Peer Ruotu 3

Laitinen

Jönss Ruotu 1

Madz Ruotu 2

Oloff Ollsson Ruotu 2

Oloff Påållsson Ruotu 2

Lakoinen

Peer Ruotu 8

Lamonen

Michell Ruotu 15

Lapinen

Caupi Ruotu 4

Hendrich Hendhersson Ruotu 4

Lass Larsson Ruotu 4

Lappalainen

Andhers Ollsson Ruotu 11

Erich Niellsson Ruotu 1

Madz Ruotu 11

Madz Ollsson Ruotu 11

Lepoinen

Oloff Oloffsspn Ruotu 15

Leppäinen

Oloff Ollssån Ruotu 15

Lepäinen

Lass Peersson Ruotu 5

Leskinen

Peer Staffansson Ruotu 2

Påfwell Ruotu 2

Lewonen

Hendrich Andhersson Ruotu 11

Louckanen

Peer Madzsson Ruotu 1

Loupinen

Peer Ruotu 4

Lupulj

Oloff Hendersson Ruotu 6

Peer Jönsson Ruotu 6

MAlkuun

Mahoinen

Sigfredh Ersson Ruotu 15

Mikoinen

Peer Ruotu 7

Mustoinen

Sigfredh Ruotu 5

Möhöinen

Jören Ruotu 12

Mönckoinen

Staffan Thomasson Ruotu 4

Mönnickäinen

Larss Ollsson Ruotu 15

NAlkuun

Nickinen

Andhers Jonsson Ruotu 4

Nijroinen

Hans Ruotu 2

Thomas Hansson Ruotu 2

Nissinen

Oloff Peersson Ruotu 12

Nuppåinen

Staffan Ruotu 14

PAlkuun

Parfwiainen

Jönss Andhersson Ruotu 13

Jönss Staffansson Ruotu 13

Peer Ruotu 13

Passainen

Påfwel Ruotu 3

Phillppuxinen

Anders Ruotu 6

Pijrainen

Anders Anderssån Ruotu 14

Piroinen

Oloff Ruotu 13

Pitkänen

Hanns Hansson Ruotu 12

Jören Jörensson Ruotu 12

Pååll Hendersson Ruotu 12

Sigfredh Ruotu 12

Pulckinen

Hendrich Ruotu 3

Purdinen

Jönss Jönsson Ruotu 11

Pöyhöinen

Mårthen Niellsson Ruotu 8

RAlkuun

Rainiköinen

Oloff Ruotu 10

Resoinen

Swen Andherssån Ruotu 15

Resonen

Oloff Påålsson Ruotu 15

Ressoinen

Påfwell Ruotu 5

Roppoinen

Hendrich Ollsson Ruotu 6

Ropponen

Hendrich Ruotu 13

Rossainen

Påfwell Ruotu 7

Rumukainen

Peer Anderssån Ruotu 15

Rupponen

Arffwedh Ruotu 6

SAlkuun

Safwolainen

Madz Ruotu 1

Sigfredh Thomasson Ruotu 4

Saickoinen

Larss Ruotu 8

Saickonen

Madz Ollsson Ruotu 7

Sawolainen

Mårthen Ruotu 2

Simoinen

Thomas Ruotu 10

Skytt

Erich Arffwedhsson Ruotu 7

Soininen

Oloff Ruotu 7

Staffainen

Staffan Ruotu 5

Suhainen

Andher Peersson Ruotu 7

TAlkuun

Takunen

Påfwell Ruotu 4

Thurhuinen

Grelss Ollssån Ruotu 8

Hendrich Andhersson Ruotu 8

Thurrinen

Oloff Påållsson Ruotu 14

Påfwell Michelsson Ruotu 14

Tikoinen

Larss Ruotu 15

Tirckainen

Hendrich Ruotu 14

Oloff Ruotu 14

Tirkanen

Mårten Ollsson Ruotu 14

Tollfuonen

Peer Peersson Ruotu 9

Tuckainen

Påfwell Andhersson Ruotu 5

Tuppurainen

Erich Ollssån Ruotu 8

Tupurainen

Hendrich Ollssån Ruotu 8

Oloff Ollssån Ruotu 8

Törrönen

Mårten Ruotu 14

VWAlkuun

Wokalainen

Peer Ruotu 4

Wäfweläinen

Larss Ruotu 3

Wällärinen

Bertell Ruotu 4

Wänttinen

Larss Ruotu 12

Wäpsäläinen

Hendrich Ruotu 10

Tässä hakemistossa on yhteensä 164 nimeä

© Väinö Holopainen 2015