AlkuPohjois-SavoLeppävirran pitäjäRuodutusluettelotRuodutusluettelo 1643 → Nimihakemisto

Leppävirta ruodutusluettelo 1643

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


A  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 A  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

AAlkuun

Ahoinen

Christer Ruotu 10

Ahåkas

Staphan Oluffsson Ruotu 11

CAlkuun

Caupinen

Peer Ruotu 3

Colemainen

Oluff Oluffssonn Ruotu 3

Copåin

Hindrich Christerssonn Ruotu 7

Hindrich Hindrichzsonn Ruotu 3

Cåpåinen

Oluff Jönsson Ruotu 6

HAlkuun

Hakarainen

Oluff Ruotu 2

Haloinen

Jönss Jönssonn Ruotu 10

Jönss Oluffsson Ruotu 10

Peer Anderssonn Ruotu 10

Hammuinen

Jakoph Ruotu 16

Hardikainen

Christer Ruotu 10

Sigfred Ruotu 10

Harinen

Michiel Jönsson Ruotu 8

Haringh

Mattz Ruotu 3

Heikain

Hanss Staphanssonn Ruotu 3

Heikeinen

Madz Madzson Ruotu 7

Heiskain

Erich Erichzsonn Ruotu 16

Heiskainen

Caupi Ruotu 3

Oluff Ruotu 9

Hilduin

Anders Andersson Ruotu 8

Staphan Ruotu 9

Hirfuoin

Jånss Michielsson Ruotu 7

Hyttinen

Anders Andersson Ruotu 9

Anderss Peersson Ruotu 9

Håffuinen

Christer Ruotu 9

Hindrich Ruotu 9

Håfwinen

Thommas Ruotu 7

Hålåpainen

Hanss Ruotu -

Härkäinen

Christer Ruotu 15

IAlkuun

Ifuanainen

Christer Ruotu 9

Ihalain Lukåtårneij

Anders Ruotu 16

Immåinen

Oluff Ruotu 15

Itkåin

Peer Påelssonn Ruotu 3

Itkåinen

Larss Påelssonn Ruotu 1

JAlkuun

Jalckain

Påål Peerssonn Ruotu 16

Påål Påålssonn Ruotu 16

Jufuoin

Hindrich Hanssonn Ruotu 6

Jämpsä

Markus Ruotu 11

Jämpsäläin

Staphan Ruotu 3

Jäskeläinen

Madz Ruotu 3

KAlkuun

Karfuinen

Oluff Hindrichzson Ruotu 1

Påål Ruotu 1

Karpinen

Påål Larsson Ruotu 16

Kasainen

Anders Ruotu 11

Madz Ruotu 15

Keineinen

Anderss Oluffssonn Ruotu 10

Hindrich Månsson Ruotu 10

Keinoin

Anders Peersson Ruotu 11

Keinoinen

Hindrich Larsson Ruotu 5

Keråin

Peer Oluffssonn Ruotu 8

Kieineinen Rampsi

Peer Ruotu 11

Kijkinen

Michiel Philpuson Ruotu 16

Kinnuin

Hindrich Hanssonn Ruotu 5

Påel Sigfredsson Ruotu 6

Påål Oluffssonn Ruotu 5

Kinnuin Parfwiain

Staphan Ruotu 14

Kinnuinen

Anders Ruotu 1, Ruotu 10

Erich Erichzsonn Ruotu 6

Eskill Ruotu 15

Jönss Ruotu 11

Madz Ruotu 1

Peer Ruotu 1

Kåpåin

Anders Andersson Ruotu 13

Oluff Gräelsson Ruotu 6

Oluff Hindrichzson Ruotu 6

Peer Jönsson Ruotu 6

Kåpåinen

Hendrich Peerssonn Ruotu -

Oluff Oluffssonn Ruotu -

Påål Oluffssonn Ruotu -

Kåsåinen

Oluff Ruotu 13

Könöin

Eskill Staphansson Ruotu 13

Jönss Ruotu 13

Oluf Hindersson Ruotu 14

Oluff Oluffsson Ruotu 13

Staphan Michielsson Ruotu 13

Könöinen

Hindrich Matzson Ruotu 13

Larss Ruotu 5

LAlkuun

Laithinen

Oluff Påelsson Ruotu 3

Laitinen

Hemmingh Påelsson Ruotu 2

Jönss Ruotu 1

Mattz Ruotu 2

Oluff Oluffsson Ruotu 2

Lakåin

Hindrich Peerssonn Ruotu 3

Lappain

Larss Peersson Ruotu 5

Lappainen

Larss Larssonn Ruotu 3

Lappalain

Anders Oluffssonn Ruotu 11

Erich Nillssonn Ruotu 1

Hindrich Erichzson Ruotu 11

Madz Staphansson Ruotu 11

Peer Nillsson Ruotu 5

Staphan Staphansson Ruotu -

Lappalainen

Erich Ruotu 12

Peer Ruotu 12

Lauckainen

Peer Madzsonn Ruotu 1

Lauåinen

Hindrich Andersson Ruotu 10

Liucho

Oluff Erichzsonn Ruotu 5

Liuthinen

Anders Nillszonn Ruotu 16

Lukåtårneij (Ihalain Lukåtårneij)

Anders Ruotu 16

Luttinen

Erich Ruotu 12

Oluff Anderssonn Ruotu 12

MAlkuun

Mikäinen

Peer Ruotu 7

Muståinen

Sigfredh Ruotu 3

Mähöin

Håkan Jöranssonn Ruotu 12

NAlkuun

Nickinen

Anders Jönsson Ruotu 3

Nirain

Påål Hansson Ruotu 2

Nissinen

Oluff Peerssonn Ruotu 12

Nulpåinen

Påål Ruotu 16

Nuppåinen

Staphan Ruotu 15

PAlkuun

Parfwiain

Anders Andersssonn Ruotu 14

Anders Jönssonn Ruotu 14

Jönss Staphanssonn Ruotu 14

Peer Ruotu 14

Parfwiain (Kinnuin Parfwiain)

Staphan Ruotu 14

Parfwiain (Roppåin Parfwiain)

Hindrich Ruotu 14

Pasainen

Påål Ruotu 3

Pesoin

Påwel Olsson Ruotu 3

Philpuxinen

Anders Ruotu 6

Pirainen

Anders Andersson Ruotu 15

Oluff Anderszon Ruotu 15

Piriain

Oluff Ruotu 14

Pitkäin

Hanss Hansson Ruotu 12

Jören Jörenssonn Ruotu 12

Påål Hindrichzson Ruotu 12

Sigfredh Ruotu 12

Pulkinen

Per Ruotu 2

Påål Ruotu 2

Purdind

Jönss Jönsson Ruotu -

Purdinen

Hans Ruotu -

Jönss Jönssonn Ruotu 11

Pöyhöin

Mårten Nillsson Ruotu 8

RAlkuun

Rampsi (Kieineinen Rampsi)

Peer Ruotu 11

Reinikain

Påål Påålsson Ruotu 10

Ringinen

Pååel Ruotu 13

Roppåin Parfwiain

Hindrich Ruotu 14

Rumukain

Peer Anderssonn Ruotu 15

Råpåinen

Anders Ruotu 6

SAlkuun

Safwålain

Sigfredh Thommessonn Ruotu 3

Safwålainen

Mattz Ruotu 1

Mårten Ruotu 2

Saikåin

Madz Oluffssonn Ruotu 7

Sijkainen

Mattz Ruotu 16

Simåinen

Tåmmas Ruotu 9

Skytt

Erich Arfwedzsonn Ruotu 7

Staffanain

Pååll Ruotu 5

Staffanin

Staphan Staphanssonn Ruotu 5

Suchåin

Anderss Peersson Ruotu 7

Sutinen

Ifwar Peersson Ruotu 3

Såikåin

Larss Ruotu 8

Såininen

Madz Oluffssonn Ruotu 7

Såpain

Hindrich Oluffssonn Ruotu 6

Sårssainen

Påål Ruotu 7

TAlkuun

Tackuinen

Påel Ruotu 3

Takinen

Peer Ruotu 8

Taskinen

Peers Staphansson Ruotu 2

Påål Ruotu 2

Tirkåin

Hindrich Ruotu 14

Oluff Oluffssonn Ruotu 14

Påål Hindrichzson Ruotu 14

Tukiain

Peer Påålss:n Ruotu 5

Påål Hindrichzsonn Ruotu 5

Tuparain

Hindrich Oluffsson Ruotu 8

Tuppurain

Oluff Oluffsson Ruotu 8

Turuin

Gräelss Oluffssonn Ruotu 8

Hindrich Andersson Ruotu 8

Oluff Oluffssonn Ruotu 8

Oluff Påelssonn Ruotu 15

Påål Michelsson Ruotu 15

Tålfwain

Peer Peersson Ruotu 9

VWAlkuun

Wehwiläinen

Lars Ruotu 2

Wenttinen

Larss Ruotu 13

Mattz Ruotu 13

Wiliäinen

Bertill Ruotu 3

Wåkålain

Larss Larsson Ruotu 3

Wäpseläin

Hindrich Ruotu 9

Peer Hindrichzson Ruotu 9

Tässä hakemistossa on yhteensä 177 nimeä

© Väinö Holopainen 2015