AlkuPohjois-SavoLeppävirran pitäjäRuodutusluettelotRuodutusluettelo 1648 → Nimihakemisto

Leppävirta ruodutusluettelo 1648

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Å 
 -  A  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Johan Erichzsson (OSmaJärfwj) Ruotu 9

Nielss Arfwedzsson (Kåtalax) Ruotu 8

AAlkuun

Affläck

Wellam (Warkaussby) Ruotu 15

Afweldinen

Anderss Madzsson (Lylymäkj) Ruotu 11

Ahoinen

Christer (Samas by) Ruotu 4

Ahokass

Oloff (Timåla) Ruotu 13

Arfweldin

Anderss Madzsson (Lylimäkj) Poissaolevia

Asiainen

Christer (Samas by) Ruotu 4

CAlkuun

Cålemainen

Olof (OSmaJärfwj) Ruotu 9

HAlkuun

Hackarainen

Olof (Kåtalax) Ruotu 7

Haikoin

Hanss Staffanss: (OSmaJärfwj) Ruotu 10

Haloinen

Jönss Ollsson (Konnuslax) Ruotu 5

Peer Andersson (Samas by) Ruotu 3

Harainen

Michill (Walkiamäkj) Ruotu 1

Haringh

Madz (OSmaJärfwj) Ruotu 10

Harmainen

Larss Anderss: (Stafanalanmäkj) Ruotu 5

Hartikainen

Sigfredh (Samas by) Ruotu 3

Heishainen

Erich Larsson (Walkiamäkj) Ruotu 2

Heiskainen

Erich Larsson (Walkiamäki) Poissaolevia

Olof (Walkiamäkj) Ruotu 2, (Walkiamäki) Poissaolevia

Herrainen

Lars (Warkaussby) Ruotu 15

Hilduinen

Staphan (Walkiamäkj) Ruotu 1, (Walkiamäki) Poissaolevia

Hirfwoin

Michill Larsson (Kurilanranda) Poissaolevia

Hirfwåinen

Michill Larsson (Kurialanranda) Ruotu 12

Hofwinen

Peer (Kurialanranda) Ruotu 13

Huåfwinen

Christer (Samas by) Ruotu 4

Hindrich (Samas by) Ruotu 3

Hyfwäinen

Olof (OSmaJärfwj) Ruotu 10

Peer (OSmaJärfwj) Ruotu 10

Hyttinen

Anderss Anderss: (Hyttilänmäkj) Ruotu 2

Anderss Andersson (Hyttilänmäkj) Poissaolevia

Härkäinen

Madz (Timåla) Ruotu 14, (Hapamäkj) Poissaolevia

IAlkuun

Ifwanain

Michill Michilss: (Walkiamäkj) Ruotu 1

Ifwanainen

Christer (Walkiamäkj) Ruotu -, (Walkiamäkj) Poissaolevia

Immåinen

Oloff Hansson (Nijnmäkj) Ruotu 17

Itkoinen

Larss Påålsson (Kåtalax) Ruotu 7

Peer Påålsson (Kåtalax) Ruotu 7

JAlkuun

Jalkoinen

Madz (OSmaJärfwj) Ruotu 10

Jämssä

Mårthen (Timåla) Ruotu 13

Jäskeleinen

Madz (OSmaJärfwj) Ruotu 10

KAlkuun

Karfwåin

Peer Ollsson (Stafanalanmäkj) Ruotu 6

Karfwåinen

Olof (Konnuslax) Ruotu 5

Kariuinen

Philpuss Jöransson (Samas by) Ruotu 4

Karpinen

Pååll Påålsson (Rumuckala) Ruotu -

Karpoinen

Pååll Larsson (Seijerlax) Ruotu 11

Kaxoin (Kåpåinen Kaxoin)

Olof (Warkaussby) Ruotu 15

Keinoin

Anderss Perss: (Kienelenmäkj) Ruotu 4

Keinoinen

Anderss Ollsson (Samas by) Ruotu 3

Larss (Stafanalanmäkj) Ruotu 6

Nielss (Seijerlax) Poissaolevia

Peer (Konnuslax) Ruotu 4

Pååll Månsson (Samas by) Ruotu 3

Keinåinen

Månss (Samas by) Ruotu 3

Nielss (Seijerlax) Ruotu 11

Keråinen

Oloff (Kurialanranda) Ruotu 12

Kettuinen

Ifwar Larsson (Walkiamäkj) Irtolaisia

Kinnuin

Erich Månsson (Stafanalanmäkj) Ruotu 6

Erich Ollsson (Stafanalanmäkj) Ruotu 6

Kinnuinen

Arfwedh (Petranmäkj) Ruotu 5

Erich Hansson (Stafanalanmäkj) Ruotu 6

Eshill Jönsson (Rumuckala) Poissaolevia

Jönss (Timåla) Ruotu 13

Jöran (Petranmäkj) Ruotu 5

Madz (Konnuslax) Ruotu 5

Pååll Jönsson (Rumuckala) Ruotu -

Sigfredh (Seijerlax) Ruotu 12

Staphan (Sahkarlax) Ruotu 17

Kinnunen

Olof Hansson (Stafanalanmäkj) Ruotu 6

Kinuinen

Nielss Arfwedzss: (Kåtalax) Ruotu 8

Knnuinen

Sigfredh (Seijerlax) Ruotu 11

Kåpåin

Anderss Ollsson (Sarkamäkj) Ruotu 16

Kåpåinen

Anderss Ollsson (Sarkamäkj) Poissaolevia

Cauppi (Lappinmäkj) Ruotu 14, (Lapinmäkj) Poissaolevia

Hindrich (Leppwirdaby) Ruotu 9

Hindrich Christerss: (Waristaiwal) Ruotu 15

Jönss Jönsson (Seijerlax) Ruotu 11

Larss Andersson (Leppwirdaby) Ruotu 9

Madz (Kurialanranda) Ruotu 13

Olof Påålsson (Kurålanlax) Ruotu 16

Oloff Hendersson (Seijerlax) Ruotu 12

Påål Påålsson (Kurialanranda) Ruotu 13

Kåpåinen Kaxoin

Olof (Warkaussby) Ruotu 15

Kårppinen

Påll Pålsson (Rumuckala) Poissaolevia

Kåssuinen

Hindrich (Läppämäkj) Poissaolevia

Kåssåinen

Anderss (Timåla) Ruotu 14

Madz (Nijnmäkj) Ruotu 18

Oloff (Kurålanlax) Ruotu 16

Kåstinen

Anders Jönsson (Walkiamäkj) Irtolaisia

Kåsuinen

Hindrich (Leipämäkj) Ruotu 2

Känöinen

Larss (Leppwirdaby) Ruotu 8

Käwinen

Jönss (Kurålanlax) Ruotu 16

Könoin

Hindrich Madzsson (Sarkamäkj) Ruotu 16

Könoinen

Staphan Michillss: (Sarkamäkj) Ruotu 17

Könäinen

Thomas Persson (Stafanalanmäkj) Ruotu 5

Könöinen

Olof (Sarkamäkj) Poissaolevia

Oloff (Sarkamäkj) Ruotu 16

LAlkuun

Laakoin

Pååll Andersson (OSmaJärfwj) Ruotu 10

Laakoinen

Peer (OSmaJärfwj) Ruotu 9

Laitin

Hemmingh Påålsson (Kåtalax) Ruotu 7

Thomass Ollsson (Kåtalax) Ruotu 6

Laitinen

Hemming Påålsson (Kåtalax) Poissaolevia

Peer Påålsson (Kåtalax) Ruotu 7, (Kåtalax) Poissaolevia

Lamainen

Michill (Rumuckala) Ruotu 18

Lappalain

Johan Staffanss: (Lappinmäkj) Ruotu 14

Peer Nielsson (Stafanalanmäkj) Ruotu 6

Lappalainen

Anderss (Lappinmäkj) Ruotu 14, (Lapinmäkj) Poissaolevia

Erich Nielsson (Konnuslax) Ruotu 5

Hindrich (Lappinmäkj) Ruotu 14

Madz Ollsson (Lappinmäkj) Ruotu 14

Peer (Lapinmäkj) Ruotu 15

Leppein

Hindrich Persson (Leipämäkj) Ruotu 2

Leppeinen

Hanss (Leppwirdaby) Ruotu 8

Larss (Leppwirdaby) Ruotu 8

Leppoinen

Hanss (Leppäwirdaby) Poissaolevia

Leshin

Madz Staphansson (Kurialanranda) Ruotu 13

Olof Nielss: (Kåtalax) Ruotu 7

Leshinen

Peer Staphansson (Kåtalax) Ruotu 7

Pååll Ollsson (Kåtalax) Ruotu 7

Leskinen

Madz Staphansson (Kurilanranda) Poissaolevia

Olluf Nielsson (Kåtalax) Poissaolevia

Peer Staphansson (Kåtalax) Poissaolevia

Liukå

Erich Ollsson (Stafanalanmäkj) Ruotu 6

Luttinen

Erich Staffanss: (Warkaussby) Ruotu 15

Olof Andersson (Warkaussby) Ruotu 15

MAlkuun

Malinen

Larss Thomasson (Waristaifwal) Ruotu 13

Mickoinen

Erich (Kurialanranda) Ruotu 12

Peeer Persson (Timåla) Ruotu 14

Peer Perss: (Timåla) Ruotu 14

Mickåinen

Peer Peersson (Hapamäkj) Poissaolevia

Mustoinen

Anderss Påålss: (Kienelenmäkj) Ruotu 4

Sigfredh (Leppwirdaby) Ruotu 8

NAlkuun

Nickin

Jönss Andersson (Leppwirdaby) Ruotu 9

Nickinen

Anderss Jönss: (Leppwirdaby) Ruotu 9

Nijrainen

Hanss (Kåtalax) Ruotu 7

Nissinen

Olof Persson (Samas by) Ruotu 3

OAlkuun

Ollikain

Hindrich (Lylimäkj) Poissaolevia

PAlkuun

Paloinen

Hindrich (Konnuslax) Ruotu 5

Parckainen

Casper (Läppämäkj) Poissaolevia

Parfwiain

Jönss Andersson (Nijnmäkj) Ruotu 17

Jönss Staphanss: (Sahkarlax) Ruotu 17

Peer Månsson (Sarkamäkj) Ruotu 16

Parfwiainen

Anderss (Sahkarlax) Ruotu 17

Olof Andersson (Sahkarlax) Ruotu 17

Parkuinen

Casper (Leipämäkj) Ruotu 2

Passainen

Olof (OSmaJärfwj) Ruotu 10

Pååll (OSmaJärfwj) Ruotu 10

Philpuxinen

Olof Andersson (Seijerlax) Ruotu 11

Pijrain

Anderss Grelsson (PålfwiJärfwj) Ruotu 18

Pijrainen

Anderss Peersson (PålfwiJärfwj) Ruotu 18, (Ninimäkj) Poissaolevia

Olof (Sahkarlax) Ruotu 17, (Sachkarlax) Poissaolevia

Pitkäin

Hanss Sigfredzsson (Warkaussby) Ruotu 15

Pitkäinen

Jöran (Warkaussby) Ruotu 15

Pulckin

Anderss (Stafanalanmäkj) Ruotu 6

Pulckinen

Hindrich (Stafanalanmäkj) Ruotu 6

Purdinen

Jönss Jönsson (Warkaussby) Ruotu 15, (Warkausby) Poissaolevia

Pöhöinen

Mårthen (Leipämäkj) Ruotu 2

Pöxä

Oloff (Seijerlax) Ruotu 11

RAlkuun

Ramsij

Jönss Persson (Kienelenmäkj) Ruotu 4

Rijkåinen

Madz Ollss: (Kurilanranda) Poissaolevia

Rummukain

Peer Anderss (Rumuckala) Poissaolevia

Rumukainen

Peer Anderss: (Rumuckala) Ruotu 18

Ruppoinen

Staphan (Nijnmäkj) Ruotu 17

Råpåinen

Anderss (Lylymäkj) Ruotu 11

Hindrich Persson (Sahkarlax) Ruotu 17

SAlkuun

Safwolainen

Madz (Konnuslax) Ruotu 4

Mårthen (Kåtalax) Ruotu 7

Sigfredh (Leppwirdaby) Ruotu 9

Saikainen

Larss Madzsson Ruotu 1

Madz Olsson (Kurialanranda) Ruotu 12

Saininen

Madz Ollson (Kurialanranda) Ruotu 12

Oloff (Kurialanranda) Ruotu 12

Swen (Sariahby) Poissaolevia

Sarsainen

Pååll Jönsson (Kurialanranda) Ruotu 13

Simoinen

Thomass (Samas by) Ruotu 3

Soininen

Hindrich (Leipämäkj) Ruotu 2

Simon (Samas by) Ruotu 4

Stafanainen

Staphan (Stafanalanmäkj) Ruotu 5

Staffanainen

Pååll (Leppwirdaby) Ruotu 8

Suhåinen

Anderss (Timåla) Ruotu 14

Sutinen

Peer (Leppwirdaby) Ruotu 9

Såininoinen

Abraham (Samas by) Ruotu 3

Såpainen

Larss Ollsson (PålfwiJärfwj) Ruotu 18

Såpåinen

Hindrich (Lylymäkj) Ruotu 11, (Lylimäkj) Poissaolevia

Sårsainen

Pååll (Kurialanranda) Ruotu 13

TAlkuun

Tackuinen

Peer (Läppämäkj) Poissaolevia

Pååll (OSmaJärfwj) Ruotu 9

Tijkainen

Larss (Leppwirdaby) Ruotu 8

Timåinen

Jönss (Timåla) Ruotu 14

Tirckoin

Hindrich Persson (Nijnmäkj) Ruotu 17

Tirckoinen

Olof Ollsson (Nijnmäkj) Ruotu 18

Tockuinen

Peer (Leipämäkj) Ruotu 2

Tuckiainen

Pååll (Stafanalanmäkj) Ruotu 5

Tuppurainen

Erich Ollss: (Hyttilänmäkj) Poissaolevia

Erich Ollsson (Hyttilänmäkj) Ruotu 2

Hindrich (Leipämäkj) Ruotu 2, (Läppämäkj) Poissaolevia

Olof (Tuppuralanmäkj) Ruotu 3

Thomass (Kurialanranda) Ruotu 12

Turpohoin

Olof Staphansson (Warkaussby) Ruotu 16

Turuinen

Grellss Ollsson (Kurialanranda) Ruotu 12

Hindrich Anderss (Kurialanranda) Ruotu 12

Michill Andersson (PålfwiJärfwj) Ruotu 18

Pååll Ollsson (PålfwiJärfwj) Ruotu 18

Tålfwainen

Olof Peersson (Walkiamäki) Poissaolevia

Olof Persson (Walkiamäkj) Ruotu 1

Tålpainen

Peer (OSmaJärfwj) Ruotu 10

Tålppainen

Peer (ÅssmåJarfwj) Poissaolevia

Törräinen

Mårten (Ninimäkj) Poissaolevia

Mårthen (Nijnmäkj) Ruotu 18

VWAlkuun

Wechwileinen

Larss (Kåtalax) Ruotu 8

Wenttinen

Larss (Kurålanlax) Ruotu 16

Wijliäinen

Bertill (Leppwirdaby) Ruotu 9

Wåckulainen

Larss Larss: (Leppwirdaby) Ruotu 8

Wänttinen

Madz (Sarkamäkj) Ruotu 16

Wäpssälein

Hindrich (Tuppuralanmäkj) Poissaolevia

Wäpsäläinen

Hindrich (Tuppuralanmäkj) Ruotu 3

ÅAlkuun

Ålkåinen

Hindrich (Lylymäkj) Ruotu 11

Tässä hakemistossa on yhteensä 216 nimeä

© Väinö Holopainen 2015