AlkuPohjois-SavoLeppävirran pitäjäRuodutusluettelotRuodutusluettelo 1661 → Nimihakemisto

Leppävirta ruodutusluettelo 1661

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Mattsson (Lylimäki) Ruotu 3

Anderss Filpusson (Lylimäki) Ruotu 3

Clemet (Lappäwirda) Ruotu 3

Erich Påhlsson (Samais) Ruotu 1

Erich Staffansson (Timoilaby) Ruotu 4

Hans Hansson (Kotalax) Ruotu 2

Hans Staffansson (Paukarlax) Ruotu 3

Hinrich Hinrichsson (Hyttilamäki) Ruotu 1

Isak Olofsson (Lappäwirda) Ruotu 3

Johan Erichsson (Lappäwirda) Ruotu 3

Jöran Michelsson (Kotalax) Ruotu 2

Lars Staffansson (Kotalax) Ruotu 2

Mattz Andersson (Pålwijerfwi) Ruotu 5

Mattz Olsson (Ninimäcki) Ruotu 6

Michel Sigfredsson (Lylimäki) Ruotu 3

Mårten Hindersson (Lappäwirda) Ruotu 3

Staffan Staffansson (Staffanalmäki) Ruotu 2

AAlkuun

Ackoss

Olof Peersson (Timoilaby) Ruotu 4

Afleck

Willam (Sarkamäki) Ruotu 6

Assiainen

Påhl (Samais) Ruotu 1

HAlkuun

Hackarain

Olof (Kotalax) Ruotu 2

Haloin

Peer Peersson (Samais) Ruotu 1

Harainen

Michel (Walkiamäkia) Ruotu 1

Haring

Larss Mattsson (Osmajerf) Ruotu 3

Haroin

Larss Larsson (Rumukala) Ruotu 6

Hartikain

Sigfredh (Samais) Ruotu 1

Heiskain

Hinrich Andersson (Sachkarlax) Ruotu 5

Heiskainen

Anderss (Walkiamäkia) Ruotu 1

Erich (Walkiamäkia) Ruotu 1

Larss (Walkiamäkia) Ruotu 1

Herrainen

Grelss (Kotalax) Ruotu 3

Hofwin

Clemet Christersson (Samais) Ruotu 1

Olof Swensson (Samais) Ruotu 1

Hofwinen

Peer Thomasson (Hyttilamäki) Ruotu 1

Thomas (Hyttilamäki) Ruotu 1

Holopain

Anderss Clemeetsson (Samais) Ruotu 1

Clemet (Kurilaranda) Ruotu 6

Huttu

Hinrich Olsson (Kurilaranda) Ruotu 6

Hyfwoinen

Peer (Osmajerf) Ruotu 3

Hyttinen

Anders (Hyttilamäki) Ruotu 1

Olof (Samais) Ruotu 1

Härkoin

Mattz (Hapamäcki) Ruotu 4

IAlkuun

Ifwanainen

Michel (Walkiamäkia) Ruotu 1

Immoin

Hans Olsson (Ninimäcki) Ruotu 6

Ittkoin

Eskell Larsson (Kotalax) Ruotu 2

Peer Påhlsson (Kotalax) Ruotu 2

JAlkuun

Jalkainen

Mattz (Paukarlax) Ruotu 3

Jeskälein

Olof Mattsson (Paukarlax) Ruotu 3

KAlkuun

Karfwain

Jören Peersson (Staffanalmäki) Ruotu 2

Karfwin

Henrich Hinrichss (Kannuslax) Ruotu 2

Karfwoinen

Olof (Kannuslax) Ruotu 2

Karjuinen

Filpus (Samais) Ruotu 1

Karpinen

Erich Påhlsson (Rumukala) Ruotu 6

Larss Hinrichsson (Paukarlax) Ruotu 3

Påhl Larss (Lylimäki) Ruotu 4

Kasoinen

Olof (Timoilaby) Ruotu 5

Keinoin

Anderss (Keinälenmäki) Ruotu 1

Anderss Olsson (Samais) Ruotu 1

Olof Månsson (Keinälenmäki) Ruotu 1

Påhl Månsson (Samais) Ruotu 1

Kerffwin

Anderss Filpusson (Sarkamäki) Ruotu 5

Keroinen

Anderss Olsson (Kurialanranda) Ruotu 4

Kinnuin

Erich Oloffsson (Lappäwirda) Ruotu 3

Hinrich Erichsson (Staffanalmäki) Ruotu 2

Nilss Arfwedsson (Kannuslax) Ruotu 2

Olof Hansson (Staffanalmäki) Ruotu 2

Påhl Eskellsson (Rumukala) Ruotu 6

Påhl Olofsson (Staffanalmäki) Ruotu 2

Kinnuinen

Peer (Walkiamäkia) Ruotu 1, (Kannuslax) Ruotu 2

Peer Hansson (Hapamäcki) Ruotu 4

Påhl Mattsson (Kannuslax) Ruotu 2

Kinnus

Staffan (Sachkarlax) Ruotu 5

Kinuin

Anderss Jönsson (Timoilaby) Ruotu 4

Erich Hansson (Kannuslax) Ruotu 2

Kolemainen

Olof (Osmajerf) Ruotu 3

Konoinen

Hans (Sarkamäki) Ruotu 5

Kopåin

Greelss Mattsson (Kurialanranda) Ruotu 4

Kostinen

Anders (Lylimäki) Ruotu 4

Kåpoin

Jöns Olsson (Kurilaranda) Ruotu 6

Kåpåin

Anderss (Lappäwirda) Ruotu 3

Anderss Olsson (Timoilaby) Ruotu 4

Hinrich (Lappäwirda) Ruotu 3

Hinrich Christerson (Hapamäcki) Ruotu 4

Hinrich Thomesson (Kurilaranda) Ruotu 6

Peer Jonsson (Lylimäki) Ruotu 3

Påhl Påhlsson (Kurialanranda) Ruotu 4

Kåsoin

Olof Mattsson (Ninimäcki) Ruotu 6

Käinenen

Nilss (Lylimäki) Ruotu 4

Könain

Påhl Larsson (Lappäwirda) Ruotu 3

Könnoin

Olof Larsson (Staffanalmäki) Ruotu 2

Könoin

Jöns (Timoilaby) Ruotu 5

Könoinen

Ifwar (Sarkamäki) Ruotu 5

LAlkuun

Laitin

Johan (Kotalax) Ruotu 2

Laitinen

Hemming (Osmajerf) Ruotu 3

Olof Olsson (Kotalax) Ruotu 2

Peer (Kotalax) Ruotu 2

Lakoinen

Hinrich (Osmajerf) Ruotu 3

Lamain

Anderss Michelsson (Rumukala) Ruotu 6

Lamainen

Anderss (Kurialanranda) Ruotu 4

Erich (Timoilaby) Ruotu 4

Lappalain

Anderss (Timoilaby) Ruotu 4

Erich Nillsson (Kannuslax) Ruotu 2

Hinrich Peersson (Staffanalmäki) Ruotu 2

Johan (Timoilaby) Ruotu 4

Olof (Kannuslax) Ruotu 2

Peer Hinrichsson (Timoilaby) Ruotu 4

Staffan (Kurilaranda) Ruotu 6

Lapwetelein

Mattz Andersson (Hyttilamäki) Ruotu 1

Lehikoinen

Påhl (Kotalax) Ruotu 3

Leskin

Mattz Jörensson (Samais) Ruotu 1

Påhl Olsson (Kotalax) Ruotu 2

Leskinen

Mattz (Kurialanranda) Ruotu 4

Olof Nillsson (Kotalax) Ruotu 2

Linduinen

Peer (Samais) Ruotu 1

Liukå

Erich Olofsson (Staffanalmäki) Ruotu 2

Luttin

Olof Andersson (Timoilaby) Ruotu 4

Luttinen

Anderss (Timoilaby) Ruotu 4

Larss Andersson (Timoilaby) Ruotu 4

Läppeinen

Larss (Lappäwirda) Ruotu 3

MAlkuun

Malinen

Erich (Kurialanranda) Ruotu 4

Larss (Hapamäcki) Ruotu 4

Mickoin

Erich Andersson (Hapamäcki) Ruotu 4

Mustoin

Anders (Samais) Ruotu 1

Mustoinen

Sigfred (Lappäwirda) Ruotu 3

NAlkuun

Naukarin

Erich (Kotalax) Ruotu 2

Nickinen

Johan (Timoilaby) Ruotu 4

Nirainen

Hans Hansson (Kotalax) Ruotu 2

Nissinen

Olof (Samais) Ruotu 1

Nuppoin

Olof Staffansson (Ninimäcki) Ruotu 6

OAlkuun

Olkoin

Hinrich (Paukarlax) Ruotu 3

PAlkuun

Pafwiain

Peer (Sarkamäki) Ruotu 5

Parfwiain

Peer Jönsson (Sachkarlax) Ruotu 5

Wijsa (Sachkarlax) Ruotu 5

Parkoin

Casper (Hyttilamäki) Ruotu 1

Pasain

Påhl (Osmajerf) Ruotu 3

Påhl Olsson (Osmajerf) Ruotu 3

Pijrain

Anderss Andersson (Pålwijerfwi) Ruotu 6

Mattz Andersson (Pålwijerfwi) Ruotu 5

Peer Olsson (Sachkarlax) Ruotu 5

Pittkeinen

Hans (Timoilaby) Ruotu 5

Jöns (Timoilaby) Ruotu 4

Olof (Lappäwirda) Ruotu 3

Pulkinen

Hinrich (Staffanalmäki) Ruotu 2

Peer (Lappäwirda) Ruotu 3

Pullkin

Peer Pahlsson (Samais) Ruotu 1

Pullkinen

Anderss (Staffanalmäki) Ruotu 2

Pura

Anderss (Lappäwirda) Ruotu 3

Purdinen

Erich (Kurilaranda) Ruotu 6

Ihannus (Kurilaranda) Ruotu 6

Peer (Timoilaby) Ruotu 4

Pättkeinen

Påhl (Timoilaby) Ruotu 5

Pöhöinen

Mårten (Hyttilamäki) Ruotu 1

RAlkuun

Rumukain

Olof Peersson (Rumukala) Ruotu 6

Påhl Mattsson (Rumukala) Ruotu 6

Råpoinen

Eskell Olsson (Lylimäki) Ruotu 3

Råppoinen

Jons (Lylimäki) Ruotu 4

Råppåin

Peer Hinrichsson (Sachkarlax) Ruotu 5

Råppåinen

Nillss (Lylimäki) Ruotu 3

Rämsij

Jöns Peersson (Keinälenmäki) Ruotu 1

SAlkuun

Safwolain

Sigfred (Lappäwirda) Ruotu 3

Safwolainen

Mattz (Kannuslax) Ruotu 2

Safwålain

Mårten (Kotalax) Ruotu 2

Saikonen

Lars Mattsson (Walkiamäkia) Ruotu 1

Mattz Ollsson (Kurialanranda) Ruotu 4

Simoinen

Thomas (Samais) Ruotu 1

Soininen

Heinrich (Hyttilamäki) Ruotu 1

Mattz Olsson (Kurialanranda) Ruotu 4

Sopain

Michel Larsson (Pålwijerfwi) Ruotu 6

Sopainen

Hinrich (Lylimäki) Ruotu 3

Sorssins

Påhl (Kurialanranda) Ruotu 4

Suhoinen

Anderss (Hapamäcki) Ruotu 4

Suttinen

Zacharias (Lappäwirda) Ruotu 3

TAlkuun

Tackuinen

Olof (Sarkamäki) Ruotu 5

Peer (Hyttilamäki) Ruotu 1

Påhl (Osmajerf) Ruotu 3

Thenhuinen

Markus (Osmajerf) Ruotu 3

Thirroinen

Olof (Kurialanranda) Ruotu 4

Timoinen

Jöran Jöransson (Timoilaby) Ruotu 4

Tirkoin

Hinrich (Ninimäcki) Ruotu 6

Tolfwain

Peer Olsson (Walkiamäkia) Ruotu 1

Tuckain

Nillss Hendersson (Timoilaby) Ruotu 4

Tuckiain

Peer Påhlsson (Staffanalmäki) Ruotu 2

Tuppurain

Olof (Hyttilamäki) Ruotu 1

Turpeheinen

Olof (Ninimäcki) Ruotu 6

Turuin

Hinrich (Kurialanranda) Ruotu 4

Michel Påhlsson (Pålwijerfwi) Ruotu 6

Olof Påhlsson (Pålwijerfwi) Ruotu 6

Turuinen

Hanss (Kurialanranda) Ruotu 4

Olof Olsson (Kurialanranda) Ruotu 4

Törroinen

Mattz (Ninimäcki) Ruotu 6

VWAlkuun

Wechwileinen

Erich (Kotalax) Ruotu 2

Wentinen

Mattz (Sarkamäki) Ruotu 5

Wepselein

Hinrich (Hyttilamäki) Ruotu 1

Wåckulain

Larss (Lappäwirda) Ruotu 3

Tässä hakemistossa on yhteensä 194 nimeä

© Väinö Holopainen 2015