AlkuPohjois-SavoLeppävirran pitäjäRuodutusluettelotRuodutusluettelo 1671 → Nimihakemisto

Leppävirta ruodutusluettelo 1671

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Arfwedh Ollsson (Ninimäki) Ruotu 5

Erich Mårthenson (Kåtalax) Ruotu 1

Johan Erichsson (Leppäwirda) Ruotu -

Johan Thomasson (Leppäwirda) Ruotu 1

Matz Staphansson (Kopiola) Ruotu -

Mårthen Jöransson (Kåtalax) Ruotu 1

AAlkuun

Afleck

Willam (Pittkäläniemi) Ruotu 5

Ahokas

Petter Pettersson (Tirroila) Ruotu 5

Arfweldin

Anders Andersson (Lylymäki) Ruotu 4

BAlkuun

Bartholdi

Clemet (Leppäwirda) Ruotu 1

CAlkuun

Clostarin

Erich Arfwedhsson (Hapamäki) Ruotu 3

Colemain

Oloff Ollsson (Osmajärf) Ruotu 1

FAlkuun

Filpuxsin

Hindrich Anders:n (Månninmäki) Ruotu 4

HAlkuun

Hackarain

Laarss Michelsson (Kåtalax) Ruotu 1

Haikoin

Hanss Stph:n (Paukarlax) Ruotu 2

Haloin

Abraham Peersson (Samais) Ruotu 2

Harain

Johan Michellsson (Walkiamäki) Ruotu 2

Peer Larsson (Osmajärf) Ruotu 1

Hardikain

Sigfredh Sigfredhsson (Samais) Ruotu 2

Heiskain

Jacob Ollsson (Walkiamäki) Ruotu 2

Oluff Erichsson (Samais) Ruotu 2

Heiskiain

Lars Larsson (Walkiamäki) Ruotu 2, (Walkiamäki) Ruotu 2

Herrain

Anders (Paukarlax) Ruotu 2

Grelss Olsson (Kåtalax) Ruotu 1

Hofwin

Thomas Thomasson (Leppämäki) Ruotu 3

Holopain

Clemet Clemetzson (Purdila) Ruotu -

Laars Johansson (Lapinmäki) Ruotu 5

Påhl Clemetzson (Kurialanranda) Ruotu 3

Hyfwäin

Petter Pettersson (Osmajärf) Ruotu 1

Hypiä

Christer Hind:n (Mustamäki) Ruotu 4

Hyttin

Simon Andersson (Walkiamäki) Ruotu 2

IAlkuun

Ifwanainen

Michell (Walkiamäki) Ruotu 2

Itkin

Petter (Kåtalax) Ruotu 1

Itkoin

Eskell Larson (Kåtalax) Ruotu 1

Oloff Laarsson (Haloila) Ruotu 2

JAlkuun

Jeskeläin

Oluff Matzson (Paukarlax) Ruotu 2

KAlkuun

Karfwin

Anders Philipsson (Sarkamäki) Ruotu 5

Jöran Peersson (Mustamäki) Ruotu 4

Karfwoin

Erich Påhlsson (Samais) Ruotu 2

Hindrich Ollsson (Konnuslax) Ruotu 4

Jönss Hindersson (Konnuslax) Ruotu 4

Kariun

Lars Jöransson (Samais) Ruotu 2

Karpin

Påhl Larsson (Seijerlax) Ruotu 4

Karppin

Jönss Påhlsson (Rumukala) Ruotu 3

Keinuin

Laars Hindersson (Sarkaniemi) Ruotu 4

Laars Nilsson (Månninmäki) Ruotu 4

Månss Månsson (Tuppuralamäcki) Ruotu 3

Keinäin

Oloff Andersson (Samais) Ruotu 2

Kenuin

Anders Anderson (Tuppuralamäcki) Ruotu 3

Keroin

Anders Ollsson (Kurialanranda) Ruotu 3

Kinnoin

Erich Ollsson (Leppäwirda) Ruotu 1

Kinnuin

Anders Andresson (Konnuslax) Ruotu 4

Anders Hindrichsson (Mustamäki) Ruotu 4

Anders Jönsson (Tirroila) Ruotu 5

Anders Matzson (Konnuslax) Ruotu 4

Ifwar Staphansson (Petromäki) Ruotu 2

Michcel Sigfredhsson (Seijerlax) Ruotu 4

Oluff Ersson (Hangasmäki) Ruotu 4

Petter Hansson (Kurialanranda) Ruotu 3

Petter Matzson (Konnuslax) Ruotu 4

Påhl Matzson (Kurialanranda) Ruotu 3

Påhl Olsson (Mustamäki) Ruotu 4

Staffan Hansson (Petromäki) Ruotu 2

Staphan Jönsson (Sackarlax) Ruotu 5

Kinnuoin

Jönss Eskelsson (Rumukala) Ruotu 3

Knnuin

Peer Peersson (Tuppuralamäcki) Ruotu 4

Kopoin

Anders Andersson (Leppäwirda) Ruotu 1

Hindrich Ollsson (Sarkamäki) Ruotu 5

Hindrich Påhlsson (Kurolanlax) Ruotu 5

Oluff Jönsson (Kopiola) Ruotu -

Petter Jönsson (Rihiranda) Ruotu 4, (Lylymäki) Ruotu 4

Petter Olsson (Rihiranda) Ruotu 4

Kosain

Oluff Matzsson (Ninimäki) Ruotu 4

Oluff Ollsson (Kurolanlax) Ruotu 5

Kosoin

Johan Andersson (Unukansari) Ruotu 5

Laars Eskillsson (Soinilansalmi) Ruotu 3

Kosuin

Hindrich Hindersson (Leppämäki) Ruotu 3

Kruarr

Anders Isackson (Leppäwirda) Ruotu 1

Käinäin

Påhl Månsson (Samais) Ruotu 2

Känäin

Hindrich Hindersson (Keinälämäki) Ruotu 2

Påhl Ollsson (Keinälämäki) Ruotu 2

Könoin

Staphan Jönssoin (Kurolanlax) Ruotu 5

Könöin

Ifwar Hindersson (Sarkamäki) Ruotu 5

Påhl Larsson (Leppäwirda) Ruotu 1

LAlkuun

Laamain

Christer Michelsson (Rumukala) Ruotu 3

Erich Ersson (Sarkamäki) Ruotu 5

Laijtin

Matz Thomason (Kåtalax) Ruotu 1

Laitin

Hanss Clemetsson (Syfwäma) Ruotu 2

Hemmingh Påhlsson (Osmajärf) Ruotu 1

Oluff Påhlsson (Syfwäma) Ruotu 2

Petter Thomasson (Letemäki) Ruotu 2

Lakoin

Påhl Andersson (Osmajärf) Ruotu 1

Lappalain

Johan Johansson (Lapinmäki) Ruotu 5

Matz Ollsson (Konnuslax) Ruotu 4

Oloff Matzson (Lapinmäki) Ruotu 5

Lapweteläin

Matz Andersson (Leppämäki) Ruotu 3

Leppäin

Larss Larsson (Leppäwirda) Ruotu -

Leskin

Matz Jöransson (Samais) Ruotu 2

Oloff Laarsson (Kåtalax) Ruotu 1

Oloff Påhlsson (Kåtalax) Ruotu 1

Oluff (Kåtalax) Ruotu 1

Liatin

Erich Johanson (Kåtalax) Ruotu 1

Liuko

Simon Ollsson (Mustamäki) Ruotu 4

Luttin

Erich Staphansson (Luttila) Ruotu 5

Oloff Andersson (Luttila) Ruotu 5

MAlkuun

Malinen

Matz Erichsson (Konnuslax) Ruotu 4

Michkoin

Jönss Ersson (Kurialanranda) Ruotu 3

Mickoin

Petter Andersson (Hapamäki) Ruotu 3

Mustoin

SIgfredh Sigfredhson (Leppäwirda) Ruotu 1

NAlkuun

Nickin

Johan Johansson (Danskansari) Ruotu 4

Nijräin

Hanss Hanasson (Kåtalax) Ruotu 1

Nissin

Jöran Peersson (Samais) Ruotu 2

Petter Ollsson (Kurialanranda) Ruotu 3

Nuppin

Michell Staphans:n (Ninimäki) Ruotu 5

OAlkuun

Ollkoin

Hindrich Månsson (Paukarlax) Ruotu 2

Oluff Persson (Stophanalamäki) Ruotu 4

Orawain

Matz Staffansson (Haloila) Ruotu 2

PAlkuun

Paasain

Matz Pålsson (Osmajärf) Ruotu 1

Parckoin

Peer Casspersson (Leppämäki) Ruotu 3

Parfwiain

WIjssa (Sackarlax) Ruotu 5

Pasain

Påhl Ollsson (Osmajärf) Ruotu 1

Philipupin

Oluff (Månninmäki) Ruotu 4

Pijrain

Anders Andersson (Ninimäki) Ruotu 4

Anderss Andersson (Polfwijärf) Ruotu 3

Pispain

Peer Johansson (Wähwila) Ruotu 2

Pitkain

Casper Hansson (Kurolanlax) Ruotu 5

Jöns Jöransson (Pittkäläniemi) Ruotu 5

Pitkein

Påhl Hindersson (Kurolanlax) Ruotu 5

Pitkä

Hindrich Jönsson (Sackarlax) Ruotu 5

Pitkäin

Oloff Peersson (Leppäwirda) Ruotu 1

Pulckin

Petter Indersson (Leppäwirda) Ruotu -

Pulkin

Anders Anders:n (Mustamäki) Ruotu 4

PUllskin

Påhl Pettersson (Samais) Ruotu 2

Purdin

Hindrich Erichsson (Purdila) Ruotu -

Johan Johansson (Purdila) Ruotu -

Puroin

Johan Andersson (Leppäwirda) Ruotu -

Pustin

Hindrich Thomasson (Kopiola) Ruotu -

Pöyhäin

Anders Mårthensson (Karttasala) Ruotu 3

RAlkuun

Rambsij

Jönss Peersson (Keinälämäki) Ruotu 2

Ropoin

Påhl Hindersson (Warisstaipall) Ruotu 3

Roppoin

Petter Hindersson (Sackarlax) Ruotu 5

Rumukain

Oluff Peersson (Rumukala) Ruotu 3

SAlkuun

Safloin

Sigfredh Thomasson (Leppäwirda) Ruotu 1

Sallin

Oloff Påhlsson (Soinilansalmi) Ruotu 3

Simoin

Thomas Thomasson (Samais) Ruotu 2

Soinin

Matz Ollsson (Soinilansalmi) Ruotu 3

Oluff Swensson (Samais) Ruotu 2

Sopain

Matz Nilsson (Huofwilansalmi) Ruotu 3

Michell Larsson (Rumukala) Ruotu 3

Suhoin

Peer Peersson (Hapamäki) Ruotu 3

Suthin

Ifwar (Leppäwirda) Ruotu -

TAlkuun

Tackuin

Petter Jönsson (Leppämäki) Ruotu 3

Påhl Påhlson (Osmajärf) Ruotu 1

Terhuin

Marckus Hindersson (Osmajärf) Ruotu 1

Timoin

Matz Peersson (Leppäwirda) Ruotu 1

Tirkoin

Peer Hindersson (Ninimäki) Ruotu 5

Tirroin

Johan Jöransson (Tirroila) Ruotu 5

Oluff Ollson (Kurialanranda) Ruotu 3

Tolfwain

Petter Ollsson (Walkiamäki) Ruotu 2

Torwin

Matz Hindersson (Ninimäki) Ruotu 5

TUckain

Påhl Olufzson (Sarkamäki) Ruotu 5

Tuppurain

Cassper (Samais) Ruotu 2

Tuppurin

Oloff Ollsson (Tuppuralamäcki) Ruotu 3

Turuin

Hindrich Hindersson (Kurialanranda) Ruotu 3

Michell Påhlsson (Polfwijärf) Ruotu 3

Oluff Ollsson (Kurialanranda) Ruotu 3

Påhl Michellsson (Polfwijärf) Ruotu 3

VWAlkuun

Wentin

Anders Matzson (Sarkamäki) Ruotu 5

Wokolain

Michell Larsson (Leppäwirda) Ruotu 1

Tässä hakemistossa on yhteensä 169 nimeä

© Väinö Holopainen 2015