AlkuPohjois-SavoPuumalan pitajaMaakirjat → Sukunimihakemisto kylittäin

Puumalan maakirjojen sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Huomaa: läheskään kaikkia vuosia ei ole syötetty.

Haikarila

1659: Narinen

1662: Narinen

Hamula

1643: -, Auffwinenn, Hamuinenn, Ryhäinenn, Somalainenn, Suliu

1645: -, Aufwinen, Hamuinen, Ryheinen, Somalainen, Suliu

1648: -, Aufwinen, Hamuinen, Ryhäinen, Suliu, Såmalainen

1650: -, Aufuinen, Hamuinen, Ryhäinen, Somalainenn, Suliu

1655: -, Aufwinen, Hamuinen, Ryhäinen, Somalain, Sulin

1659: -, Aufwinen, Hamuinen, Ryheinen, Somalainen, Suliu

1662: -, Aufwunen, Hamunen, Ryhenen, Sullin, Suomalainen

1664: Assilainenn, Hamuinenn, Ryhäinenn, Sulju

1675: Asilain, Hamuin, Ryhäin, Såliu

Harmaala

1643: Harmainen

1645: Harmainen

1648: Harmainen

1650: Harmainen

1655: Harmainen

1659: Harmainen

1662: Harmainen

1664: Harmainenn, Pittkä Harmainen

1675: Harmain, Pittkäharmain

Hauhala

1643: Kietewäin

1645: Kietewein

1648: Kietäuäinen

1650: Kietäuain

1655: Kietäuäinen

1659: -, Kietewäin

1662: -, Kietewein

1664: Kätäwäinen

1675: Hämelein, Ketewäin

Himahuuha

1664: Auffwinenn, Lukoinenn

1675: Aufwin, Lukoin

Huhtimaa

1655: Leskinen

1659: Leskinen

1662: Leskinen

1664: Kilpoinenn, Leskinen, Narrinenn

1675: Kilpoin, Läskin, Narin

Hurissalo

1643: Jukarain, Kylles, Lappalain, Lawoinenn, Leinonen

1645: Juckarain, Kiyllans, Lappalain, Leinoinen

1648: Jukarainen, Kyllöins, Lappalainen, Leinoinen

1650: Jukarain, Kylläins, Lappalain, Leinoin

1655: Jukarainen, Kyllöins, Lappalains, Leinoins

1659: Juckarainen, Lappensares, Lapwetelainen, Leinoinen

1662: Ihalain, Jukarinen, Kaipahain, Kaipahains, Kekoins, Kiekoinen, Kylloin, Lappensares, Lapweteleinen, Leinoinen, Solla

1664: Jukarainenn, Leinoinenn, Timoinenn

1675: Jukarin, Leinoin, Tijmoin

Huuhkaala

1643: Huckainenn

1645: Huckainen

1648: Huchkainen

1650: Hakulinen

1655: -, Huchkain

1659: -, Huckain

1662: -, Hukainen

1664: Huchkainenn, Luukoinenn

1675: Huchkain, Lukoin

Hylkylä

1643: -, Hylkäin, Inginenn, Inginens

1645: -, Hylckeinen, Inginen, Inginens

1648: Hylcköinen, Inginen

1650: Hylkein, Inginenn, Ingins

1655: Höllkoinen, Inginen, Ingins

1659: -, Hylckeinen, Inginen, Ingins

1662: -, Inginen, Ingins, Kylloin

1664: Hylckyinen, Inginen, Inginenn, Inginens

1675: -, Hylkein, Ingin, Ingis, Sutarj

Ihalainen

1643: Ihalain, Kächkönens, Leingonenn, Sålla

1645: Ihalain, Kiekoins, Leinonen, Sålla

1648: Ihalainen, Kiähköinen

1650: Ihalain, Kecköins, Leinoin, Solla

1655: Ihalainen, Leinoinen, Pelldoinen, Solla

1659: Ihalain, Kiäkoins, Leijnoinen, Solla

1664: Ihalainen, Leinoinen, Peldoin, Sålla

1675: -, Conduin, Leinoin, Parkin, Sålla

Ikola

1643: Ikoinenn

1645: Ikoinen

1648: Ikoinen

1650: Ikoinenn

1655: Ikoinen

1659: Ickoinen

1662: Ikoin

1664: Ikoinenn

1675: Ikoin, Leinoin

Junninmäki

1664: Luukoinenn

1675: Lukoin

Kaipaala

1643: Caipanenn, Hottainen, Kaipanenn

1645: Caipainen, Håtinen

1648: Caipoinen, Håttinen

1655: Kaipahains, Kaipainen, Käncköinen

1659: Caipahain, Caipahains, Kiäckoinen

1664: Caipainen, Kaipainen, Kaipainenn, Keckoinen

1675: Caipoin, Käckoin, Parkin

Kauppila

1643: Karfwoinenn, Kaupinenn

1645: Caupinen, Karfwainen

1648: Caupinen, Karfwoinen

1650: Cupiainen, Karfuinen

1655: Karfuinen, Kaupinen

1659: Caupinen, Karfwinen

1662: Karfwinen, Kauppinen

1664: Caupinenn, Karfwinenn, Sorioinenn

1675: Caupin, Karfwin, Sårioin

Keriniemi

1643: Hakulinenn, Kåtrå, Smolander

1645: Hakulin, Hakulinen, Kåtrå, Smolander

1648: Hakulinen, Pellinen, Smolander

1650: Hakulinen, Hakulinenn, Pellinen, Smålander

1655: Hakulin, Pellinen, Smålander

1659: Hakulin, Hakulinen, Pellinen, Smålander

1662: Hakulin, Pellinen, Smålander

1664: Hakulinenn, Pardainen, Pellin

1675: Hakulin, Pardain

Kietävälä

1643: -, Auffwinenn, Bengdtinenn, Hatainen, Kanunginenn, Kietewäinen, Kietewäinenn, Laitiainenn, Lamainenn, Lambinenn, Lewiä, Luckonenn, Mondoinenn, Pöykeinenn, Waldoinenn

1645: -, Aufwinen, Bengdtinen, Bengtinen, Hatainen, Kanunginen, Kietewain, Kietewainen, Kietewäinen, Laitinen, Lamain, Lamainen, Lambinen, Lefwiä, Lefwoinen, Lukoinen, Mondoinen, Peikoinen, Waldoinen

1648: -, Aufwinen, Bengtinen, Haatainen, Häifwa, Kanunginen, Ketäuäinen, Kietäuäinen, Lafuoinen, Laitinen, Lamainen, Lambinen, Lukoinen, Måndoinen, Päiköinen, Waldoinen, Wåldoinen

1650: -, Aufuinen, Bengtin, Bengtinenn, Hakulin, Hatainen, Kanunginen, Kietewin, Kietäuäinen, Laitinen, Lamainen, Lambinen, Lamoinen, Lehwoin, Lukoinen, Läfwa, Mondoinen, Päyköinen, Waldoin

1655: -, Aufwinen, Bengtin, Hakulin, Hatainen, Kanunginen, Kietewäin, Kietäwäin, Kietäwäinen, Laitinen, Lamain, Lambinen, Lefwoinen, Luukoinen, Måndoinen, Peikoinen, Pellinen, Waldoin, Walldoinen

1659: -, Aufwinen, Bengdtin, Bengdtinen, Hakulin, Hatainen, Kanuingen, Kietew:n, Kietewein, Kietewäin, Laitinen, Lamain, Lamainen, Lambainen, Lefwoinen, Luukoinen, Mondoinen, Päycköinen, Waldoin, Waldoinen

1662: -, Aufwinen, Bengtin, Bengtinen, Halloin, Hatainen, Kanungeinen, Kietewein, Kietewäinen, Laitinen, Lamain, Lamainen, Lambinen, Lefwoin, Lukain, Mondoin, Pöykeinen, Waldain, Wäldoin

1664: Aufwinen, Kiätäwäin, Kiätäwäinen, Lamainen, Saickoinenn

1675: Aufwin, Ikoinen, Ketewäin, Lamain, Lechwoin, Lukoin, Saikoin

Kiljula

1643: Kiliuinenn

1645: Kiliuinen

1648: Kiliuinen

1650: Kiliuinen

1655: Kiluin

1659: Kiliuinen

1662: Killiuin

1664: -, Kiliuinen, Kiliuinenn

1675: -, Kiliuin

Kirkonkylä

1664: -

Kitula

1643: Härkä, Kituinen, Liukainen, Luckainen, Repoinenn, Rockainenn, Saffwolainenn, Saikoinen, Saukoinenn

1645: Härkä, Kituinen, Lukoinen, Repoinen, Rockainen, Safwolainen, Saikoinen

1648: Härkä, Kituinen, Lukoinen, Repoinen, Råckainen, Safwolainen, Saijkoinen

1650: Härkä, Kituinenn, Lukoinen, Lukoinenn, Repoinen, Råckainen, Safuolain, Saijkoinen, Saikoinenn

1655: -, Härkä, Kituin, Lukoin, Repoinen, Råckainen, Safuolain, Saikoin, Saukoinen

1659: -, Herckä, Kittuinen, Lukainen, Lukanen, Repoinen, Råckainen, Safwolainen, Saickoinen, Sauckoinen

1662: -, Härka, Kittuin, Lukain, Lukoin, Repoin, Råkain, Råkainen, Safwolain, Saikoin

1664: Härckä, Kituinenn, Laitin, Lukoinenn, Luukoinenn

1675: Härkä, Kituin, Lukoin, Saikoin

Kokkola

1643: Kåckoinenn

1645: Kåckainen

1648: Kockoinen

1650: Kockainen

1655: Kockoinen

1659: Kockoinen

1662: Kakoinen

1664: Kituinen

1675: Kituin, Limatain

Kontila

1643: Condiain, Leinonen, Sålla, Timonen

1645: Condinen, Leijnoinen, Sålla, Timoinen

1648: Condiainen, Ihalainen, Leinoinen, Salla, Timmoinen

1650: Condiainenn, Ihalain, Leinoin, Sålla, Timmoinen

1655: Konduinen, Leinoinen, Timoinen

1659: -, Condiainen, Haloinen, Leijnoinen, Tijmoinen

1662: -, Condunen, Halloin, Leinoinen, Tijmoinen

1664: Condiainen

1675: -, Condiain

Kyllölä

1643: -, Caupinen, Halwaldais, Kaupinenn, Kiempin, Kietewäis, Korhoin, Kyllönenn, Kyllönänn, Kåikäläis, Lamain, Liukoin, Metinen, Mielikeins, Måndoin, Olkoin, Pellin, Pellinenn, Repoin, Saikoins, Sipari, Sipinenn, Tause, Terewäins, Toifwains, Waldoins, Walkoin, Wanhainenn

1645: -, Caupinen, Cosmains, Harmains, Helwaldan, Keylläinen, Kietewäins, Kiylläin, Koikalains, Korhoinen, Laamain, Laamains, Lamain, Lukoin, Mielikeins, Mietinen, Mondoin, Mondoins, Olckoin, Pellin, Pellins, Pölläinen, Repoin, Riempin, Saikoins, Siparin, Sipinenen, Teifwainen, Tereweins, Waldoins, Walkoin, Walkoins, Wanhainen

1648: -, Caupinen, Coikalains, Corhoinen, Cossmains, Harmains, Helfwaldin, Kempin, Kietäuäinen, Kyllöinen, Lamain, Lukoinen, Mielikäinen, Mietin, Måndoin, Måndåin, Ollikain, Pellin, Pellinen, Repoin, Reponen, Saikoinen, Sipinen, Sålla, Taifuainen, Teräwäins, Waldåins, Walkoin, Wanhain

1650: Caipahainenn, Caipainen, Hottinen, Karhoin, Kyllain, Kylläinenn

1655: Kyllainen, Kyllöinen, Solla

1659: Kylleinen, Kylloinen, Sålla

1662: Kylloinen

1664: Hämäläinenn, Kyllöinen, Leinoinen, Sålla

1675: Hämelein, Kylloin, Kyllä, Sålla, Wäselein

Lampila

1664: Bengtin, Lambinen, Wåckolainen

1675: Lambin, Wåckålain

Liimattala

1643: Limmattain, Limmattainen, Pettyinen

1645: Limattainen, Pettrin

1648: Lijmatainen, Pettyinen

1650: Limatain, Petyin

1655: Limatain, Pethin

1659: Limattain, Pöllein

1662: -, Limatain, Päkoin

1664: Limatainenn, Matinenn, Taiffwainenn

1675: Limatain, Lukoin, Mattin, Taifwain

Lintusalo

1643: Härkä, Jyrkein, Kiliuinen, Kiliuinenn, Lijkainenn, Luckoinen, Witikainen

1645: Härckä, Kiliuinen, Lijkainen, Lukoinen, Witikainen

1648: Härkä, Kiliuinen, Lijkainen, Lukoinen, Witikainen

1650: Kiliuinen, Lijkainen, Lukoinen, Witikainen

1655: Killiuin, Lijkainen, Witikain

1659: Huckainen, Kiliuinen, Lijkainen, Wittickainen

1662: Haukain, Killiun, Lijkoinen, Witikain

1664: Ihalainenn, Kiliuinenn, Lijkainenn, Saikoinenn, Witikainen

1675: Ihalain, Kiliuin, Lijkain, Råcka, Saikoin, Witika

Luukkola

1643: Luckoinenn, Luckoins

1645: Luukoinen

1648: Luckoinen

1650: Lukoinen

1655: -, Luukoin

1659: -, Luukoinen

1662: -, Lukain

1664: Lukoinen, Lukoinenn, Luukoinenn, Parrj

1675: Lukoin, Parrj

Maljala

1643: Kechkänenn, Maliasmies

1645: Kiächkoinen, Maliamies, Maliasmies

1648: Kächköinen, Maliasmes, Maliassmes

1650: Kächköin, Maliasmees, Maliasness

1655: Kuifwainen, Maliasmies

1659: -, Keickein, Malliesmees

1662: -, Keckoin, Maliasmies, Malliasmies

1664: Kuiffwainen, Maliasmees, Parckinenn, Säppäläinen

1675: Kuifwain, Maliamees, Parkin, Säppelein

Maunola

1643: Kallinenn, Kiliuinen, Kiluila, Kutinen

1645: Kallinen, Kiliunen, Kutinen

1648: -, Callinen, Kiliuinen, Kuttinen

1650: Kallinenn, Kiliuinen, Kutinen

1655: Kallinen, Kiliuin, Kuthj

1659: Kallinen, Kiliuinen, Kuthj

1662: Kallinen, Killi, Kuthi

1664: Kallinenn, Kiliuinenn

1675: Kallin, Kiliuin, Kilius

Miettula

1643: Kangahainenn, Kietewäinenn, Leskin, Miettuinenn, Wistinens

1645: Kangahtinen, Kietewäinen, Leskinen, Mietuinen, Wistinen

1648: Härkä, Kangainen, Kiätäinen, Laitinen, Läskinen, Mietuinen

1650: Härke, Kangainen, Kietäuänen, Metuinen, Wittinen

1655: Härkä, Kangainen, Kietäwäin, Mietuinen, Wichtinen

1659: Herckä, Kangainen, Kietäwäin, Mietynen, Wichtoinen

1662: Härkä, Kangain, Kietewäin, Mietuinen, Mietun, Wichtinen

1664: Kangainenn, Mietuinenn

1675: -, Kangain, Mietuin

Muuramäki

1664: Waldoinenn

1675: Waldoin

Niinimäki

1664: Saikoinenn

1675: Saikoin

Niinisaari

1643: Harkainenn, Heikinens, Hullkoinenn, Munck, Turkiainenn

1645: -, Hulckoinen, Härkäinen, Munck, Turkiainen

1648: -, Hulckoinen, Härköinen, Munck, Turkiainen

1650: -, Hulkoinen, Härkäinen, Munck, Tarkiainen

1655: Hullkoinen, Härköinen, Kothro, Munck, Turkiainen

1659: Herckeinen, Hulckoinen, Kåttro, Munk, Turckiainen

1662: Herkein, Hulkoin, Kotro, Munck, Turkiainen

1664: Cottro, Henduinenn, Hulckoinenn, Häckinenn, Turkiain, Turkiainenn

1675: Hulkoin, Häckin, Händuin, Kåttro, Turkiain

Näärinki

1655: Bengtinen, Narhinen, Rassain, Saukoin, Sorioin, Sorioinen

1659: Rasain, Sauckoinen, Sorioinen

1662: Rasain, Saukoin, Soriain, Soriainen, Sorioin

Ollila

1643: Hämäläinen, Lijkainen, Likainen

1645: Hämeläinen, Lijkainen

1648: Hämmäläinen, Lijkainen

1650: Hämäläin, Lijkainen

1655: Hämmäläinen, Lijkain

1659: Hämeläin, Lijkain

1662: Hemelein, Lijkoin

1664: Huttuinenn, Hämäläinenn

1675: Hemelein, Huttuin, Saikoin

Pellilä

1650: Pellinen, Sipinen

1655: Pellin, Sipin

1659: Pellin, Pellinen, Sipinen

1662: Pellin, Pellinen, Sipin

1664: Mustoin, Pellinenn

1675: Kangain, Mustoin, Pällin, Pällins, Sinckoin

Penttilä

1664: Måndoinenn

1675: Måndoin

Petäjäniemi

1664: Hatainenn

1675: Hatain

Pirttimäki

1643: Hakulinen

1645: Hakulinen

1648: Hakulinen

1650: Hakulinen

1655: Hakulin, Hakulinen

1659: Hakulin

1662: Hakolin

1664: Hackulinenn, Hakulinenn, Lambainen, Pellins

1675: Hakulin, Ketewäin, Lambain

Piskola

1643: Caunis, Lappalain, Piskonenn, Salås, Wästerfinck

1645: Caunis, Lappalain, Sikainen, Sålla, Wästerfink

1648: Kauniss, Lappalainen, Piskoinen, Sallas, Sunna

1650: Cauuis, Lappalain, Piskoin, Westerfink

1655: Lapalain, Laskoinen, Pajainen, Piskoinen

1659: -, Kangas, Lappalainen, Piskoinen, Westerfinck

1662: -, Kangas, Lappalain, Piskoinen, Westerfinck

1664: Lappalainen, Lefwoins, Mettelinenn, Paijainenn, Piskoinenn, Wäster Finck

1675: Lappalain, Limatain, Mättelein, Paijain, Piskoin, Wästerfinck

Pitkälahti

1659: Laskoinen

1662: Leskinen

1664: Laskoinenn

1675: Laskoin, Pehikein

Repola

1643: Ihalainenn

1645: Ihalainen

1648: Ihalainen

1650: Ihalain

1655: Ihalaxin

1659: Ihalainen

1662: Haloin

1664: Ihalainenn, Repoinenn

1675: Räpoin

Rokansalo

1664: Råckainenn

1675: Råckain

Ruokotaipale

1643: Hwiainenn, Summainen

1645: Hwiainen, Summainen

1648: Huiainen, Summainen

1650: Huiainen, Sumainen

1655: Huiainen, Sumain

1659: Huijainen, Summain

1662: Huiainen, Sumoin

1664: Hujainenn, Hämäläin, Sunninen

1675: Hujain, Summain

Ryhälä

1655: Himainen, Janhuin, Lappalainen, Pardain

1659: Himainen, Janhuinen, Lapwetelainen, Lauritzsain, Pardain

1662: -, Himainen, Janhuinen, Lapweteläin, Larson, Lauritzain, Pardain

1664: Auffwinenn, Auffwins, Himainenn, Ilffwoinenn, Janhuinenn

1675: Aufwin, Himain, Ikäheimoin, Ilwoin, Janhuin, Kiskin, Uckoin

Seppälä

1664: Kietäwäinenn, Kätäwäinenn, Päuköinenn

1675: Ketewäin, Peukein, Råcka

Sipilänsaari

1664: Sipinenn

1675: Hulkoin, Ketewäin, Sipin

Sopala

1664: Saffwolainen

1675: Aufwin, Safwolain

Sorjola

1664: Soriainenn

1675: Bengtin, Sårioin

Valtola

1664: Kätäwäinenn, Waldoinenn

1675: Ketewäin, Waldoin

Vesiniemi

1643: -, Achtiainenn, Himainen, Jaanhuinenn, Lamainenn, Lamains, Lapweteläin, Mietuinenn, Nirainenn, Patrain, Saikoinenn

1645: Achtiainen, Himainen, Jannhuinen, Laamainen, Lapweteläinen, Miettuinen, Nirainen, Pardainen, Saikoinen, Taufwainen

1648: Ahtiainen, Himainen, Janhuinen, Lamainen, Lapueteläinen, Mietinen, Neki, Partainen, Saijkoinen, Taifuainen

1650: Ahtiainenn, Himainen, Janhuinen, Lamainen, Lappweteläin, Lauritzain, Metuinen, Näcki, Pardain, Saukoinen, Taifuain

1655: Achtiainen, Lamainen, Lauritzain, Mietuinen, Nackj, Saikoin, Taifuain

1659: Achtiainen, Kilpaloin, Laamainen, Lamainen, Mietuinen, Necki, Saickoinen, Taifwainen

1662: Achtiainen, Kilpoinen, Lamainen, Mietun, Nallj, Saikoin, Taifwainen

1664: Achtiainenn, Kanunginenn, Kottrå, Lamainenn, Pölläinen, Taiffwainen

1675: Achtiain, Kanungin, Kåtro, Lamain, Pöllein, Taifwain

© Väinö Holopainen 2017