AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1617 → Henkikirja

Juva henkikirja 1617

Sivu 30B (aukeaman 30 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Jorois Fiedungh, Hetas Tiendh Joroisten neljännes: Hietaisten kymmeneskunta

Nempnden: Jons Toloinen, Jons Rissainen, Anders Timoinen, Oluff Jäppinen, Niels Heiskainen, Hans Rijssainen

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Oluff Jäppinen Jäppinen
1 Eric Kuckoinen Kukkonen
1 Hans ibm Kukkonen
1 Per Jäppinen Jäppinen
1 Jören Sormuinen Sormunen
1 Lars Caipainen Kaipainen
1 Knutt Kackinen Kakkinen
1 Per Sormuinen Sormunen
1 Per Persson Haloinen Halonen
1 Påwell Wauhkoinen Vauhkonen
1 Thomas ibm Vauhkonen
1 Lars ibm Vauhkonen
1 Hendrih Kolemainen Kolehmainen
1 Oluff Jonsson Sormoin Sormunen
1 Nilis Karkoinen Kärkkäinen
1 Ihannus Hulkoinen Hulkkonen
1 Hendrich Larsson Hurskain Hurskainen
1 Per ibm Hurskainen
1 Påll Persson Colemain Kolehmainen
1 Lauri Sormuinen Sormunen
1/2 Per Persson Colemain Kolehmainen
1/2 Nilis Bengtinen Penttinen
1/2 Peer Outinen Outinen

Sivu 31A (aukeaman 31 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1/2 Anders Wenäläinen Venäläinen
1 Lars Pöröinen Pörönen
1 Oluff Olsson Kärkeinen Kärkkäinen
1 Peer Persson Puruinen Puurunen
1 Erih ibm Puurunen
1 Sigfredh ibm Puurunen
1 Lars Larsson Sormuinen Sormunen
1 Anders ibm Sormunen
1/2 Jöns Kuckoinen Kukkonen
1 Peer Larsson Lahinen Lahinen
1 Anders Karkuinen Kärkkäinen
1 Peer Persson Mustoinen Mustonen
1 Hendrih Turpehinen Turpeinen
1 Påll Persson Kolemain Kolehmainen
1 Lars Nysseinen Nysänen
1/2 Peer ibm Nysänen
1/2 Lars Lappalainen Lappalainen
1/2 Ihannus Jäppinen Jäppinen
1 Oluff Tossauainen Tossavainen
1 Hemmingh Laijtinen Laitinen
1 Nilis Laijtinen Laitinen
1 Oluff Karhuinen Karhunen
1/2 Anders Karialain Karjalainen
1/2 Oluff Toufuinen Touvinen
1 Påll Laijtinen Laitinen
1 Påll Lehikoinen Lehikoinen
1 Jöns Rissainen Rissanen
1/2 Peer ibm Rissanen
1/2 Lars Laakoinen Laakkonen
1/2 Anders Lippoinen Lipponen
1/2 Lars Sormuinen Sormunen
1/2 Peer Hänninen Hänninen
1/2 Påll ibm Hänninen
1/2 Peer Tomberinen Tomperi

Sivu 31B (aukeaman 31 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Jorois Tiendh Joroisten neljännes: Joroisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1/2 Morthen Kerri Kärri
1 Staffan Paiainen Paajanen
1 Peer Saxa Saksa
1 Lars Anders:n Paiainen Paajanen
1 Oluff Pålsson ibm Paajanen
1/2 Mogns Mustoinen Mustonen
1/2 Påll ibm Mustonen
1 Philpus Kohoinen Kohonen
1/2 Oluff ibm Kohonen
1/2 Per Saffuolainen Savolainen
1 Matz Kolemainen Kolehmainen
1 Anders ibm Kolehmainen
1 Hans Rytzäinen Rissanen
1 Matz Andersson Seckinen Säkkinen
1 Grels Heiskainen Heiskanen
1 Nilis Olsson Clemettin Lemettinen
1/2 Lars Staffanss Telkoinen Telkonen
1/2 Anders Wihoinen Vihonen
1/2 Michel Heyrynen Häyrynen
1 Abraham Eskelinen Eskelinen
1 Hendrih ibm Eskelinen
1/2 Oluff Toloinen Tolonen
1 Oluff Nijrainen Niiranen
1/2 Peer Larsson Panoinen Paunonen
1/2 Oluff Suhoinen Suhonen
1 Jöns Liutinen Liutinen
1/2 Simon Tarkiain Tarkiainen
1/2 Lars Larsson Punnoinen Punnonen
1 Oluff ibm Punnonen
1/2 Lars Andersson ibm Punnonen
1 Matz Sormuinen Sormunen
1/2 Hemmingh ibm Sormunen
1 Staffan ibm Sormunen
1 Gabriell Luukoinen Luukkonen

Sivu 32A (aukeaman 32 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Erich Olsson Lippoinen Lipponen
1/2 Philpus Rauta_dain Rautaparta
1/2 Oluff ibm Rautaparta
1 Påll Andersson Timoinen Timonen
1/2 Lars Toloinen Tolonen
1 Oluff Hyttinen Hyttinen
1/2 Lars Jönsson Wiyrynen Väyrynen
1 Peer Matsson Lapueteläin Lapveteläinen
1 Bertil ibm Lapveteläinen
1 Lars Asikainen Asikainen
1/2 Caupi Passainen Pasanen
1/2 Påll Haijkoinen Haikonen
1/2 Per Persson Passainen Pasanen
1/2 Lars Caijpainen Kaipainen
1 Oluff ibm Kaipainen
1 Philpus Tukiainen Tukiainen
1 Per ibm Tukiainen
1/2 Matz Olsson Matilainen Matilainen
1/2 Påll Laassoinen Laasonen
1 Oluff Leffwoinen Levonen
1 Matz Kiskinen Kiiskinen
1 Lars Outtriainen Utriainen
1 Peer ibm Utriainen
1 Oluff ibm Utriainen
1 Per Hendersson Hyffuoin Hyvönen
1 Hans Hynninen Hynninen
1 Jöns ibm Hynninen
1 Erih Tenhoinen Tenhunen
1/2 Lars ibm Tenhunen
1 Nilis Colemainen Kolehmainen
1 Påll ibm Kolehmainen
1/2 Oluff Tenhoinen Tenhunen
1/2 Jören Jörensson Lång
1/2 Per Kookainen Kokkonen
1 Lars Kerfwinen Kervinen

Sivu 32B (aukeaman 32 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Wesikansa Fierdung, Kaijtas Tiendh Vesikansan neljännes: Kaitaisten kymmeneskunta

Nempnden: Pål Lar:n Mulkoinen, Lars Heyrynen, Cosma Tarkiainen, Michel Lambainen, Matz Hirfuoinen, Oloff Matikainen

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Hendrih Sikainen Sikanen
1 Lars Oinoinen Oinonen
1 Matz ibm Oinonen
1 Morthen Nissinen Nissinen
1 Oluff Halikainen Hallikainen
1 Staffan Caupinen Kauppinen
1/2 Lars Nyrfuäs
1 Jöns Caupinen Kauppinen
1 Oluff ibm Kauppinen
1/2 Thomas ibm Kauppinen
1/2 Matz ibm Kauppinen
1 Lars Sormuinen Sormunen
1 Nilis Wihoinen Vihonen
1/2 Per Sikainen Sikanen
1/2 Oluff Pispainen Pispanen
1/2 Matz Achtinen Ahtinen
1/2 Lass Persson Nissinen Nissinen
1/2 Jören ibm Nissinen
1/2 Anders Juttinen Juutinen
1/2 Påll Tarkinen Tarkiainen
1 Per Olsson Nissinen Nissinen
1 Oluff Olsson Halikainen Hallikainen
1 Lars Henderss: Heyrynen Häyrynen
1 Wijsa ibm Häyrynen
1 Oluff Larsson Halikainen Hallikainen
1 Thomas Pulliainen Pulliainen
1 Påll Larss: Liijkainen Liikanen
1 1/2 Rossi Caupinen Kauppinen
1/2 Nilis Wenäläinen Venäläinen

Sivu 33A (aukeaman 33 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Peer Nyssäinen Nysänen
1 Matz Sikainen Sikanen
1 Anders Caipainen Kaipainen
1 Peer Paiainen Paajanen
1 Jöns Nykäinen Nykänen
1/2 Tho:s Linduinen Lintunen
1 Lars Pålsson Nyssäinen Nysänen
1 Lars Larsson Putkoinen Putkonen
1 Oluff Pålsson Hurskainen Hurskainen
1 Jöns Sikainen Sikanen
1 Lars Andersson Hurskainen Hurskainen
1/2 Anders ibm Hurskainen
1/2 Dauidh ibm Hurskainen
1/2 Peer Herkinen Härkönen
1/2 Hendrih Manninen Manninen
1/2 Augustus ibm Manninen
1 Matz Hänninen Hänninen
1 Påll Herkinen Härkönen
1/2 Lars Wenäläinen Venäläinen
1 Nilis Hurskainen Hurskainen

Mawesi Tiendh Vesikansan neljännes: Maaveden kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1/2 Matz Härkinen Härkönen
1/2 Staffan ibm Härkönen
1 Påll Janhuinen Janhunen
1 Nilis ibm Janhunen
1/2 Oluff ibm Janhunen
1/2 Peer ibm Janhunen
1/2 Nilis Romoinen Romonen
1/2 Nilis Kekäleinen Kekäläinen
1/2 Påll Kekäleinen Kekäläinen
1/2 Hans Kekäleinen Kekäläinen
1 Hendrih Rautap:dainen Rautaparta
1/2 Erih Kerfuinen Kervinen
1 Anders Paukuinen Paukkunen
1 Anders Herkinen Härkönen

Sivu 33B (aukeaman 33 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Per Härkinen Härkönen
1 Anders Raaska Raaska
1 Peer Mondoinen Montonen
1/2 Nilis ibm Montonen
1 Michel Hapalainen Haapalainen
1 Påll Caupinen Kauppinen
1/2 Lars ibm Kauppinen
1 Lars Suihkoinen Suihkonen
1 Påll Oinoinen Oinonen
1 Nilis Rautiainen Rautiainen
1/2 Staffan Quifualainen Kuivalainen
1 Oluff Suhoinen Suhonen
1 Påll ibm Suhonen
1 Nilis Ryttköin Rytkönen
1 Lars ibm Rytkönen

Wårenma Tiendh Vesikansan neljännes: Vuorenmaan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Matz Hirfuoinen Hirvonen
1 Matz Hansson Hirvonen
1/2 Frantz ibm Hirvonen
1/2 Peer Per:n Kurikainen Kurikainen
1/2 Lars ibm Kurikainen
1/2 Påll Ollikainen Ollikainen
1 Michil Lambainen Lampainen
1 Påll ibm Lampainen
1 Lars Persson ibm Lampainen
1 Frantz Matzsson Hirfuoinen Hirvonen
1 Morthen Lambainen Lampainen
1 Peer Perss:n ibm Lampainen
1/2 Lars Larsson ibm Lampainen
1 Peer Olsson Hänninen Hänninen
1/2 Matz ibm Hänninen
1 Peer Persson Leinoinen Leinonen

Sivu 34A (aukeaman 34 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1/2 Lars Larsson ibm Leinonen
1 Lars Michelsson ibm Leinonen
1 Jöns Person ibm Leinonen
1 Michel Pålsson Mattilainen Matilainen
1/2 Lars Perss: Peck__ Pekurinen
1/2 Peer ibm Pekurinen
1 Per Person Kuckoinen Kukkonen
1 Påuell Pöyhoinen Pöyhönen
1 Anders ibm Pöyhönen
1/2 Lars Kuckoinen Kukkonen
1/2 Påll Puhakainen Puhakainen

Wechmas Tiendh Vesikansan neljännes: Vehmaan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1/2 Jacob Näringh Näärinki
1/2 Oluff Martikainen Martikainen
1 Staffan Kerfuinen Kervinen
1/2 Michell Hatzoinen Hatsonen
1/2 Hendrih ibm Hatsonen
1/2 Nilis ibm Hatsonen
1 Matz Pöxäinen Pöksäinen
1 Anders ibm Pöksäinen
1/2 Lars Jarainen Jaaranen
1/2 Per Cosmainen Kuosmanen
1 Jöns ibm Kuosmanen
1/2 Påll Pennainen Pennanen
1/2 Hendrih Ohtoinen Ohtonen

Jokas Fierdungh, Härkälä Tiendh Juvan neljännes: Härkälän kymmeneskunta)

Nempnden: Erih Laukainen, Peer Kinnuinen, Jöns Pardain, Knut Halonen, Jons ibm

Sivu 34B (aukeaman 34 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1/2 Tho:s Laukainen Laukkanen
1 Erih ibm Laukkanen
1 Per Kinnunen Kinnunen
1 Matz Person Pernäinen Pärnänen
1 Oluf Erihson ibm Pärnänen
1 Per Olsson ibm Pärnänen
1/2 Hendrih Ollikainen Ollikainen
1/2 Lars Hyfuoinen Hyvönen
1 Per Olsson Härcköinen Härkönen
1 Per Mårthensson Rongain Ronkainen

Mattila Thiendh Juvan neljännes: Matilan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Lars Mattilainen Matilainen
1 Cosma Kiskinen Kiiskinen
1 Matz ibm Kiiskinen
1/2 Peer ibm Kiiskinen
1 Oluff Keistinen Keistinen
1 Oluff Nilsson Keistinen
1 Jöns Pardainen Partanen
1/2 Suen Lautiainen Lautiainen
1 Staffan Hamuinen Hamunen
1 Petter Hämäläinen Hämäläinen
1 Påll Rottinen Ruottinen
1 Anders Pardainen Partanen
1 Jöns ibm Partanen
1 Peer Lautiainen Lautiainen
1 Anders Muttulainen Muttulainen
1 Hendrih Purhoinen Purhonen
1 Lars Råttinen Ruottinen

Sivu 35A (aukeaman 35 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Ollickala Tiendh Juvan neljännes: Ollikkalan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Lars Olsson Martikainen Martikainen
1 Lars Persson Pasainen Pasanen
1 Anders Andersson ibm Pasanen
1 Anders Pätöinen Pätynen
1 Oluf Wlmainen Ulmanen
1 Thomas Mustoinen Mustonen
1/2 Mogns Ollikainen Ollikainen
1 Per Olsson Cosmainen Kuosmanen
1 Tho:s Smedh Smed
1/2 Anders Kereinen? Kämäräinen
1/2 Matz Huttuinen Huttunen
1/2 Hemingh Hatzoinen Hatsonen
1 Hendrih Ollikainen Ollikainen
1 Lars Sigfredsson Turakainen
1 Anders Ollikainen Ollikainen
1/2 Hendrih Hatzoinen Hatsonen
1 Bengt Wahuoinen Vahvanen
1/2 Anders Ihalainen Ihalainen
1 Anders Teiuainen?

Koikala Frnungh, Koikala Tiend Koikkalan neljännes: Koikkalan kymmeneskunta

Nempnden: Jören Leskinen, Philpus Ahoinen, Nilis ibm, Erih Haloinen, Jöns Rassoinen, Oluf Heinoinen

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Matz Leskinen Leskinen
1 Nilis Mustoinen Mustonen
1 1/2 Anders Rodzalainen Ruotsalainen
1/2 Jons Leskinen Leskinen
1 Hans Cosmainen Kuosmanen
1 Per Kituinen Kitunen
1 Knut Tirinen Tirinen

Sivu 35B (aukeaman 35 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Jöns Cosmainen Kuosmanen
1 Anders Ahoinen Ahonen
1/2 Philpus ibm Ahonen
1 Knut Maukoinen Maukonen
1 Jons Narinen Narinen
1 Peer Hansson Hurkuinen Härkönen
1 Påll Matzson Narinen Narinen
1 Oluff Rastoinen Rastonen
1 Jöns Yletyinen Yletyinen
1 Jöns Hamuinen Hamunen
1 Oluff Häyryinen Häyrynen
1 Oluff Yletyinen Yletyinen
1/2 Jöns Korhoinen Korhonen
1 Per Matzson Herkäin Härkönen
1 Matz Cosmainen Kuosmanen
1 Jöns Persson ibm Kuosmanen
1 Hendrih ibm Kuosmanen
1 Staffan Pöndinen Pöntinen
1 Matz Persson Kettuinen Kettunen
1 Per Per:n ibm Kettunen
1 Per Rastoinen Rastonen
1 Jöns ibm Rastonen
1 Nilis ibm Rastonen
1 Lars Ikoinen Ikonen
1 Eskel Cosmainen Kuosmanen
1 Matz Larsson ibm Kuosmanen
1 Hendrih Hansson Lamainen Laamanen
1 1/2 Per Michelsson Rasainen Rasanen
1 Matz ibm Rasanen
1 Hans ibm Rasanen
1 Rossi Caipiainen Kaipainen
1 Anders Larsson Lanni Laamanen
1 Hans ibm Laamanen

Sivu 36A (aukeaman 36 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Petter Sopainen Sopanen
1 Hendrih ibm Sopanen
1 Påll Caipiainen Kaipainen
1/2 Simon ibm Kaipainen
1 Lars ibm Kaipainen
1 Peer Nopoinen Noponen
1 Påll Marttinen Marttinen
1 Jöns Huttuinen Huttunen
1 Bengt Marttinen Marttinen
1 Hendrih Nopoinen Noponen
1 Matz ibm Noponen
1/2 Philpus Marainen?
1 Lars Heinoinen Heinonen
1 Påll ibm Heinonen
1 Anders Piskoinen Piskonen

Maiwala Tiendh Koikkalan neljännes: Maivalan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Las Michilsson Aufuinen Auvinen
1 Oluf Heinoinen Heinonen
1 Peer ibm Heinonen
1 Påll Cosmainen Kuosmanen
1 Anders Martinen Marttinen
1/2 Michel Colemainen Kolehmainen
1 Staffan Cosmainen Kuosmanen
1 Påll Marainen Maaranen
1/2 Oluf ibm Maaranen
1 1/2 Lars Tenhuinen Tenhunen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020