AlkuSavon henkikirjatJuvan pitaja: henkikirjat → Sukunimihakemisto kylittäin

Juvan henkikirjojen sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Huomaa: läheskään kaikkia vuosia ei ole syötetty.


A  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Y 
 A  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Y

AAlkuun

Ahola

1659: Ahoin, Laitin, Pullkoin

1660: -, Ahoin, Laitin, Pullkin

1662: -, Ahoin, Hemelein, Laitiain, Pullckoin

1663: -, Ahoin, Laitiain, Pulkin

1665: -, Ahioin, Laitiain, Pulkinen

1666: -, Ahoinen, Laitiain, Pulkinen

1667: -, Laijtinen, Pullkinen

1668: -, Laitiain, Pulkin

1669: -, Laitiain, Pulkin

1676: Laitin, Pulkinen, Pulkoin

1677: Lajtin, Pulkin, Pulkinen

1678: Laitin, Pulkin

1679: Laitin, Pullkin

1680: Laitin, Pulkin, Smed

1682: Laitin, Putkin, Smed

1688: Latin

1690: Haloinen, Latin, Rappengren

1693: Aufwin, Caipiain, Latin

1694: -, Aufwin, Caipin

1697: Caipain, Latin

1699: Kaipoin, Latin

1700: Kaipoin, Laitin

1701: Kaipoin, Laitin

1702: Karpoin, Laitin

1703: Kaupoin, Laitin

1704: Kaipoin, Laitin

1705: -, Kaipoin, Laitin

1706: -, Kåpoin, Laitin

1707: Kaipoin, Laitin, Rokolain

1708: Kaipoin, Laitin, Ruokol:

1709: Kaip:, Kettuin, Laitin, Rockol:

1710: Kaipain, Kettuin, Laitin, Rockain

1711: Kaipoin, Kättuin, Laitin, Råckain

1712: Kaipain, Kettuin, Laitin, Råckain

1722: Kaipon, Kättuin, Laitin, Parckin

1723: Kaipoin, Kättuin, Laitin, Mörth, Parkin, Parkoin

1724: Kaipon, Kettuin, Laitin, Mörth

1725: Kaipoin, Kättuin, Laitin

1726: Kaipoin, Kettuin, Kättuin, Laitin, Mustoin

1727: Kättuin, Laitin, Mustoin

Auvila

1659: -, Aufwin, Aufwinen

1660: -, Aufwin, Aufwinen, Hämälein

1662: -, Aufwin, Aufwinen, Caupin

1663: -, Aufuin, Aufwin, Parkin

1665: -, Auwin, Auwinen, Callin, Huttuin

1666: -, Auwinen, Callin, Huttuin, Hämeläin

1667: -, Aufwin, Aufwinen, Henninen, Huttuin, Kallinen

1668: -, Aufwinen, Huttuin, Kallin

1669: -, Afwinen, Auwinen, Huttuin, Kallinen

1673: -, Aufwin, Huttuin, Lajtin

1675: -, Auwin, Auwinen, Huttuin, Hämeläin

1676: -, Auwin, Auwinen, Huttuin, Lamain

1677: -, Aufwinen, Huttunen

1678: -, Aufuinen, Aufwinen, Huttuin, Teiwanj

1679: -, Aufwin, Aufwinen, Huttuin

1680: -, Aufwin, Huttuin

1682: -, Aufwin, Aufwin Dito, Huttuin, Wachwoin

1688: -, Aufwin, Hemel:, Huttuin, Lamain

1690: -, Aufwin, Huttuin, Kilkin

1693: -, Aufwin, Huttin, Killckin

1694: -, Huttin

1697: -, Aufwin, Aufwoin, Kemelein, Killckin, Kilpoin, Wäsain

1699: -, Aufwin, Aufwoin, Pedikain

1700: -, Aufwin, Pedickain

1701: -, Auf:n, Aufwin, Kilpoin, Pädikain, Wänhain

1702: -, Aufwin, Pedikain

1703: -, Aufwin, Hamain, Huiskain, Pedikain

1704: -, Aufwin, Hamoin, Hentin, Joutein, Leinain, Pedickain

1705: -, Aufwin, Aufwoin, Huiskain, Lammain, Turackain

1706: -, Aufwin, Huskain, Lamain, Neroin, Turukain

1707: -, Aufwin, Aufwoin, Huskain, Lambain, Nijrain, Pedikain, Turukain

1708: -, Afvin, Aufwoin, Huskain, Nijrain, Parfwoin, Pedikain, Turukain

1709: -, Aufvo:, Auw:, Pedick:, Turacka:

1710: -, Aufwin, Pedikain, Turackain

1711: -, Auf:n, Aufwin, Turakain

1712: -, Aufwin, Turackain

1722: -, Aufwin, Essbiörn, Haijkarin

1723: -, Aufwin, Haikarain, Snickarin

1724: -, Aufwin, Haikarain, Snickarin

1725: -, Aufwin, Haikarain, Pöriäin, Snickarin

1726: -, Aufwin, Haikarain, Snickarin

1727: -, Aufwin, Hackarain, Piedickein, Snickarin

HAlkuun

Haikarila

1659: -, Haikarin, Kärkj, Roikoin

1660: Haikarin, Kärkin, Roiskoin

1662: Haikarain, Kärkj, Pulkin, Roikoin

1663: -, Haikarain, Kärkj, Pulkin, Räikäin

1665: Haikarin, Kärkin, Mustata, Parkoin, Pulkoin, Roikoin

1666: Haikarin, Kärki, Mustatar, Pulkinen, Rockoin

1667: Haikarin, Kärkj, Pulkin, Roikoin

1668: Haikarin, Kärki, Pulkoin, Rockuin

1669: Haikarin, Kärki, Metuin, Pulkoin, Roikain

1673: -, Haikarain, Haloin, Härkein, Rockain

1675: Haikarain, Haloin, Härkoin, Roikoin

1676: Antoin, Haikarain, Haloin, Härkäin, Roikoin

1677: Haikarin, Herkeinen, Roikoin, Tewon

1678: -, Haikarin, Herkein, Teiwoin

1679: Haikarin, Heinoin, Härkäin, Roikoin, Teifwain

1680: -, Haikarainen, Heinoin, Härköin, Marain, Oikarin, Roikoin, Teifwain

1682: -, Haikar, Härkein, Mahrain, Roikoin, Teifwain

1688: -, Harkin, Herkein, Pulkoin, Rokoin, Teifwain

1690: Haikarain, Herkein, Pälkoin, Roikonen, Täifwain

1693: -, Hackain, Pulkin, Rånkain, Terfwoin

1694: -, Härkein, Pullkoin, Rockain, Teifwain

1697: -, Härkain, Pulkoin, Rockoin, Teifwain

1699: Härkeinn, Puhroin, Råckain, Summa

1700: Härckein, Puhroin, Råckain, Summa

1701: Härkein, Parkoin, Puhroin, Råkain, Summa

1702: -, Herkein, Puhroin, Råckain, Summa

1703: Härckain, Parckoin, Pöroin, Råkain, Summa

1704: Härckein, Parckoin, Purhoin, Råckain, Sunin

1705: -, Härckein, Puhroin, Råckain, Summo

1706: -, Härckein, Purhoin, Råckain, Summa

1707: Härkein, Parkoin, Purhoin, Raikoin, Suma

1708: Härkoin, Parkoin, Puruin, Råckoin, Suma

1709: Härckö:, Parko:, Puruin, Råcka:, Summa

1710: Hackarin, Park:, Puruin, Rockain, Summa

1711: Härkein, Purhoin, Råikoin, Summain

1712: Härckäin, Purhoin, Råckoin, Summain

1722: -, Härckäin, Purhoin, Råikoin, Summa

1723: -, Puhakain, Purhoin, Råikoin, Summa

1724: -, Puhackain, Purhoin, Råikoin, Summa

1725: Härckein, Läskin, Purhoin, Råckain, Summa, Tarckiain

1726: Härckein, Läskin, Purhoin, Råikoin, Summa, Tarckiain

1727: Barck, Harckein, Läskin, Purhoin, Summain

Halola

1659: Haloin

1660: Haloin

1662: Haloin

1663: Haloin

1665: Halolain

1666: Haloin

1667: Haloin

1668: Haloin

1669: Haloin

1673: Haloin

1675: Haloin

1676: Haloin

1677: Haloin

1678: Haloin

1679: Haloin

1680: Haloin

1682: Halloin

1688: Hallin, Haloin

1690: -, Haloin

1693: -, Halloin

1694: -, Halloin

1697: Halloin, Wijselain

1699: Haloin

1700: Haloin

1702: Pahokain

1703: Puhokain

1704: Puhakain

1705: Puhockain

1706: Puhokain

1707: Purkoin

1708: Purkoin

1709: Pachrko:

1710: Purkain

1711: Puhakain

1712: Puhacka

1722: Pessoin, Säickin

1723: Pafwil:, Säckin

1724: Pafwil:, Säckin

1725: Pafwil:, Säckin

1726: Pafwil:, Säckin

1727: Pafwil:, Säckin

Hatsola

1659: -, Martin, Mustoin, Putonien

1660: -, Martin, Mustoin, Puttoin

1662: -, Kiskin, Martinen, Mustoin, Pardain, Puttoin, Turakain, Wainika, Wähmäin

1663: -, Mustoin, Puttoin, Räisäin, Turakain, Wainika, Wehmain

1665: -, Mustoin, Puttoin, Räsäin, Turhokain, Wehmain

1666: -, Mustoin, Puttoinen, Resein, Turhokain

1667: -, Mustoin, Puttoin, Räsäin, Turhakain

1668: -, Kohkoin, Mustoin, Puttoin, Rusain, Turhokain

1669: -, Mustoin, Puttoin, Räsein, Turhokain

1673: -, Mustoin, Reissen, Turakain

1675: -, Mustoin, Reisein, Turakain

1676: -, Mustoin, Resein, Turakain

1677: Mustoinen, Resein, Turakain

1678: Mustoinen, Resein, Turkain

1679: -, Mustoin, Turakain

1680: Mustoin, Räisäin, Tulska

1682: Mustoin, Räsein, Tålska

1688: Mustoin, Rässain, Tolska

1690: Mustoin, Reisein, Tålska

1693: Mestoin, Mustoin, Räisain, Terijkain

1694: Mustoin, Räisain, Torskain

1697: Mustoin, Raisain, Torkain

1699: Kemel:, Taipalain, Torckain

1700: Kemel:n, Taipalain, Tårckain

1701: -, Kankoin, Kemel:, Taipolain, Tårckain, Tårkain

1702: -, Kauckuin, Kemel:, Taipalain, Turakain

1703: -, Kanckoin, Kemel:, Taipalain, Turakain

1704: Kamkoin, Kemel:n, Parfwein, Parfwel:n, Taipolain, Turackain

1705: -, Kaukoin, Kemel:n, Taipol:n, Turackain

1706: -, Kaukoin, Kemel:n, Taipol:, Turakain

1707: -, Kaukoin, Kemel:, Pafwel:, Taipolein, Turakain

1708: -, Kaukoin, Kemel:, Pafwil:, Taipol:, Turackain

1709: Kaucko:, Kemel:, Pafvil:, Taipal:, Turacka:, Turackain

1710: Hemel:, Kauko:, Pawo:, Taipal:, Turakain

1711: Kamckoin, Pafwilain, Teittin, Tujul:

1712: Kaukoin, Pafwilain, Teitin, Tuijulin, Turackain

1722: Kruskåp, Pafwelain

1723: Kruskåp, Pafwil:, Paijuin

1724: Ahoin, Kruusskåp, Pafwilain, Paijuin, Pöihein, Westerin

1725: Ahoin, Kruusskop, Kåndia, Pafwilain, Paijuin, Turackain, Wästerin

1726: Kauckoin, Kruusskåpp, Nicatar, Pafwilain, Paijuin, Turackain, Wästerin

1727: Kanckuin, KruussKåpp, Pafwilain, Paijuin, Turakain

Heinola

1659: -, Heinoin

1660: -, Heinoin

1662: -, Heinoin

1663: Heinoin

1665: -, Heinoin

1666: Heinoin

1667: Heinoin

1668: Heinoin

1669: Heinoin

1673: Heinoin

1675: Heinoin

1676: -, Heinoin

1677: -, Heinoin, Heinon

1678: -, Heinoin, Hejnoin

1679: Heinoin

1680: -, Heinoin

1682: -, Heinoin

1688: -, Hemoin

1690: -, Heinoin

1693: -, Hamoin, Nysenen

1694: -, Kemel:, Nijsein

1697: -, Hamoin, Nijsein

1699: Henioin, Nijsein

1700: Heinoin, Hennin

1701: Hennin, Hennoin

1702: Hamuin, Heinoin

1703: -, Henoin, Henuin

1704: Heinoin

1705: Henoin

1706: Heinoin

1707: Heinoin, Henoin

1708: Hennoin, Henoin

1709: Heino:, Heno:

1710: Heino:, Henoin

1711: Heinoin

1712: -, Heinoin

1722: -, Heijnoin, Puhakain

1723: -, Häinoin, Puhakain

1724: Heinoin, Läskin, Puhackain, Purhoin

1725: Heinoin, Läskin, Puhackain, Purhoin

1726: Heinoin, Läskin, Puhackain

1727: Heinoin, Läskin, Puhackain

Hietajärvi

1659: Frost, Kättuin, Monoin, Puhakain, Örre

1660: -, Fråst, Kettuin, Limatain, Puukain, Örre

1662: -, Fråstj, Hupo, Kettuin, Konstj, Kättuin, Limatain, Puhakain, Örrekettuin

1663: -, Fråst, Huopoin, Kettin, Kettu, Kettuin, Kånstj, Lijmatain, Puhakain, Öhrkattj

1665: -, Kettin, Kettuin, Limatain, Puhakain, Örkatti

1666: -, Kettin, Kettuin, Limatain, Puhakain, Uckoin, Örkatti

1667: -, Kettuin, Lijmatain, Puhakain, Rosti, Uckoin, Årketti

1668: -, Kettin, Kettunen, Limatain, Puhakain, Rosti, Uckoin, Ärkati

1669: -, Kettuin, Kettunen, Limatain, Puhakain, Rosti, Uckoin, Årkatti

1673: -, Kettuin, Puhackain, Weialain

1675: Kettuin, Puhakain, Tuhkoin

1676: Kettuin, Puhakain, Tuchkoin, Wetein, Wirolain

1677: Kettuin, Puhakain

1678: -, Kettuin, Puhakain

1679: Kettuin, Puhakain

1680: -, Kettuin, Kiskj, Puhackain, Puhakain

1682: -, Kettuin, Puhakain

1688: -, Kettuin, Kiskin, Puhakain, Wockoin

1690: -, Håttinen, Kettuin, Kilkinen, Martin, Mätin, Puhakain, Witikain

1693: -, Huttun, Kettuin, Kilkin, Kiskin, Kåttin, Luckoin, Puhkain

1694: -, Huttein, Kettin, Kettuin, Kilkin, Kiskin, Luckoin, Martin, Puhkain

1697: -, Hemoin, Ketteuin, Kettuin, Kiskin, Luckoin, Puhkain

1699: Kettuin, Kiskin, Pehkain

1700: Kettuin, Kiskin, Puhkain

1701: Kettuin, Kiskin, Lijkoin, Puhak:

1702: -, Kiettuin, Kiskin, Martin, Puhakain

1703: -, Kiettuin, Kiskin, Lijkoin, Puhokain

1704: -, Kettuin, Kiskin, Puhokain

1705: -, Kiettuin, Kiskin, Puhockain

1706: -, Kettuin, Kiskin, Likain

1707: -, Kettuin, Kiskin, Lijckain, Paujnoin

1708: -, Kettuin, Kijskin, Lijkoin, Pauvoin

1709: -, Kettuin, Kijskin, Lijko:, Pauno:

1710: -, Kettuin, Kijskin, Lijk:, Pauno:

1711: -, Kiskin, Lijkain, Paunonen

1712: -, Kettuin, Kijskin, Lijkain, Paunoin

1722: Kettuin, Puchaka, Såpain

1723: Kättuin, Mustoin, Puhaka, Såppoin

1724: Kettuin, Laukain, Mustoin, Paunoin, Puhack:, Puhackain, Såpain

1725: Härckein, Kettuin, Kättuin, Lijmatain, Mustoin, Puhacka, Puhackain, Såpain

1726: Kettuin, Kättuin, Lijmatain, Puhacka, Såpain

1727: Gröön, Kättuin, Lijmatain, Puhackain, Såpain

Hottila

1659: -, Kijskinen, Penatar, Wätein

1660: -, Kiskinen, Wätäin

1662: -, Hötijn, Wätäin

1663: -, Wätäin

1665: -, Laukain, Wätäin

1666: -, Laukain, Wätäin

1667: -, Laukain

1668: -, Löukain

1669: -, Korhoin, Liukoin

1673: Hottin, Kemilein

1675: Hottin, Kemiläin

1676: -, Hottinen, Kemiläin

1677: Hottejn, Kemilen

1678: -, Kemelein

1679: Håttin, Kemiläin

1680: -, Hottein, Keinlain

1682: -, Kenilein

1688: -, Hottlain, Kemilein

1690: Håttinen

1693: -, Kainol:

1694: -, Kamelein

1697: -, Kämmalein

1699: -, Kämälein

1700: -, Kämel:

1701: -, Håtte, Kemel:n

1702: -, Håte, Kemel:

1703: -, Hatta, Kemel:

1704: -, Kärmäl:

1705: -, Kärmelain

1706: -, Keemel:

1707: -, Kärimelain

1708: -, Kämelein

1709: -, Kemel:

1710: -, Hemel:, Wasara

1711: -, Känul:

1712: -, Kämel:

1722: Kumul:n, Kåhoin, Purhoin

1723: Kämmil:, Kåhoin, Purhoin

1724: Håttin, Kemil:n, Kåhoin, Purhoin

1725: Håttin, Kämil:n, Kåhoin, Purhoin

1726: Håttin, Kåhoin, Purhoin

1727: Håttin, Kåhoin, Purhoin

Hyvölä

1659: Hyfwäin, Pardain, Rongain, Rångain

1660: -, Hyfwöin, Pardain, Pullkinen, Rongain

1662: -, Hyfwäin, Hywöin, Paunoin, Rångain

1663: -, Hywäin, Hywöin, Kähkoin, Paunoin, Rångain

Hyötyy

1659: -, Harmain, Surman

1660: -, Harmain, Lambatar, Tuckalain

1662: Harmain, Hötyläin, Hötöin, Sorinen, Tuhkalain

1663: Harmain, Hötöin, Hötöläin, Saikoin, Tuhkalain

1665: -, Harmain, Hötöin

1666: -, Ainiain, Hötöin

1667: -, Hötöin, Sairain

1668: -, Hötöinen, Sairiain

1669: -, Hätoin, Sairoin

1673: -, Harmain, Hötelein, Kaipain

1675: -, Harmain, Hötyläin, Lambain, Wainikain

1676: -, Harmain, Hötiläin, Ikoin, Lambain

1677: -, Harman, Hyttela, Lambain, Lilliesköld

1678: -, Harmain, Lillieshöld

1679: -, Caipain, Harmain, Hötyläin, Lillieskiölld

1680: -, Harmain, Hötylein, Hötyläin, Rimpinen

1682: -, Harmain, Hötylein, Kerwin

1688: Harmain, Hötylein, Hötyläin

1690: Harmain, Hyötiläin, Hyötyläin

1693: Harmein, Hyttla, Hyttlein

1694: Harmain, Hyttel:, Hyttelein

1697: -, Harmain, Hyttelein, Höttelain

1699: Hytel:, Hötel:

1700: Hötel:n

1701: Hötel:n

1702: -, Hötel:, Hötelein

1703: -, Hötel:, Peckerin

1704: -, Hyttel:n, Hötel:, Rämoin

1705: -, Hötel:n, Höttel:n

1706: -, Hötel:, Höttölein

1707: -, Höttel:, Kamoin

1708: Hötel:, Kämoin, Läckoin

1709: -, Hötel:, Lacko:, Pattuin, Rimpo:

1710: -, Hötel:

1711: -, Hirfwoin, Hötöl:n, Tärfwoin

1712: -, Hirfwoin, Hötel:, Pär__, Terfwoin

1722: -, Höteläin, Mädtzo

1723: -, Hötöläin, Mätzo

1724: -, Hötelein, Mättzo

1725: -, Hytiäin, Hötelein, Mättzo

1726: -, Höteläin

1727: -, Hätelein, Wäissein

Hännilä

1659: Lamain

1660: Lamain

1662: -, Hemelein

1663: -, Hännin

1665: -

1666: Hennin

1667: -, Grabbe, Hännin

1668: -, Hennin

1669: -

1673: -

1675: -

1676: -

1677: -

1678: -

1679: -

1680: -, Hennin

1682: -, Hennin

1688: -, Henin

1690: -, Hännin

1693: Hämoin

1694: Hännin

1697: -, Hännin

1699: -

1700: -

1701: -, Rampain

1702: -

1703: -, Rijmpoin

1704: -, Rijmpoin

1705: -

1706: -

1707: -

1708: -

1709: -

1710: -

1711: -

1712: Hänninen

1722: -

1723: -

1724: -

1725: -

1726: -

1727: -

Härkälä

1659: -, Härkein, Härkäin, Kiskinen, Pelkinen

1660: -, Haloin, Härkein, Pullkinen, Päälkinen

1662: Haloin, Heckin, Herkin, Herkinen, Pelginen

1663: -, Haloin, Härkain, Härkein, Pelgin

1665: -, Haloin, Herkein, Härkäin, Marain

1666: -, Haloin, Härkäin, Korpelain

1667: -, Haloin, Härkinen, Härkäin, Korpelain, Pellckinen

1668: -, Haloin, Härkäin, Kårpilain, Pelkinen

1669: -, Consti, Corpelain, Haloin, Herkein, Härkein, Pelkinen

1673: -, Haloin, Herckein, Herrain, Härkein, Korpelain, Pelckin, Soickain, Wihawain

1675: -, Corpalain, Haloin, Herrain, Härkain, Härkein, Pelkoin, Wihawain

1676: -, Haloin, Herrain, Härkain, Härkäin, Kinnuin, Laitin, Meloin, Saikoin, Wihawain

1677: -, Halon, Harkain, Herkein, Herkeinen, Laitinen, Meloin

1678: -, Herkein, Härkeinen, Laitinen, Meloin, Soikain

1679: -, Haloin, Herkein, Herkäin, Härkein, Laitin, Wirolain

1680: -, Halloin, Härkein

1682: -, Halloin, Hulkoin, Härkein

1688: -, Fläsk, Herkein, Herkäin, Horkoin, Hulkoin, Ilfwoin

1690: -, Haloin, Herkein, Hulkoin, Härkäin, Ilfwoin

1693: -, Haloin, Hulkin, Häckoin, Rasin

1694: -, Haloin, Herckain, Hulkoin, Wihlain

1697: -, Halloin, Hulkoin, Härckein

1699: Hulkoin, Hulkoinen, Härkeiin, Härkein

1700: -, Afwoin, Hulkoin, Härckein, Härkein

1701: -, Aufuin, Hulkoin, Härkein, Härkin, Landin

1702: -, Hullkoin, Härkein

1703: -, Aufwin, Hullkoin, Härckein, Härkäin

1704: -, Aufwoin, Hulckoin, Härckein, Härckoin, Kåndiain, Pelckotar

1705: -, Herckein, Hullckoin, Härckäin, Kåndiain

1706: -, Hulkoin, Hullkoin, Härkäin, Kåndiain, Parfwiain

1707: -, Hulkoin, Härkein, Kiskin, Kåndiain, Parfwiain

1708: -, Hulckoin, Härkoin, Kåndiain, Parfwiain

1709: -, Hulcko:, Härk:, Kauckain, Kånsti, Parfwiain

1710: -, Aufwin, Hulko:, Kåndiain, Kånst, Parfwo:

1711: -, Aufwin, Hullckoin, Kåndiain, Kånstj, Parfwiain

1712: -, Aufwin, Hullkoin, Kånstj, Lijkain, Uckoin

1722: -, Hullkoin, Ikoin, Kuroin, Kåstiain

1723: -, Hulkoin, Härkätar, Ilfwoin, Käräin, Kåstiain

1724: -, Haloin, Hullckoin, Härckätar, Illfwoin, Kåstiain, Parfwiain

1725: -, Haloin, Hullckoin, Härckein, Härckätar, Illfwoin, Kåstiain

1726: -, Halloin, Hulckoin, Härckein, Härckätar, Illfwoin, Kånstj, Kåstiain

1727: Halloin, Hullckoin, Hämmälein, Härckein, Härckätär, Illfwoin, Kånstj, Kåstiain

Härkälänniemi

1659: -, Aufwin, Härkein

1660: -, Aufwinen, Härkein

1662: -, Aufwinen, Härkäin

1663: -, Aufwin, Herkein

1665: -, Auwinen

1666: -, Aufwin

1667: -, Aufwinen

1668: -, Aufwin, Herkoin

1669: -, Aufwin, Härköin

1673: Aufwin, Hurckein

1675: Auwinen, Härkein

1676: Afwoin, Härkäin

1677: Härk:

1678: Bentinen, Herkäin

1679: -, Härkäin, Muttulain

1680: -, Härkein, Kipsoin, Muttulain

1682: -, Härkein, Kipsoin, Muttulain, Sorjoin

1688: -, Camin

1690: -, Cammoin, Härkäin

1693: Härkein

1694: Härkein

1697: -, Härkain

1699: Härkein

1700: Härkein

1701: Härkein

1702: Herkein

1703: Härckein

1704: Harckein

1705: Härckain

1706: Härckin

1707: -, Härkein

1708: -, Härkoin

1709: -, Härke:

1710: -, Härkäin

1711: -, Härckein

1712: Härckäin, Ihalain, Purhoin

1722: Ihalain, Purhoin

1723: Ihalain, Laitin, Purhoin

1724: Ihalain, Lautiain, Purhoin

1725: Ihalain, Purhoin

1726: Ihalain, Purhoin

1727: -, Ihalain, Lautiain, Purhoin, Wästerin

IAlkuun

Illainmäki

1688: Halloin, Lamoin, Martin

1690: -

1693: -, Lankain

1694: -, Pistohlkors

1697: -, Halloin, Wihwain

1699: -

1700: Lambin

1701: Lambein

1702: Lamboin

1703: Lamboin

1704: Ojelain

1705: Kårpin

1706: Kårpin

1707: Ilfwoin

1708: Ilfwoin

1709: Ilfwo:

1710: Ilwain

1711: Lamain

1712: Lamain

1722: Wihawain, Åtinn

1723: Otin, Wichawain

1724: Otin

1725: Otin

1726: Otin

1727: Otin

Immola

1659: -, Höst, Rångain

1660: Konst, Rongain

1662: -, Immoin

1663: -, Immoin

1665: -, Immoin

1666: -, Immoin

1667: -, Immoin

1668: -, Immoin

1669: -, Immoin

1673: -, Kurking, Rångain

1675: Rongain

1676: Rongain

1677: Ronganen

1678: -

1679: Rångain

1680: -, Rångain

1682: Lamain

1688: Lamoin

1690: Lamain

1693: Lamain

1694: Lamain, Noisenn

1697: Lamain, Noiswin

1699: Lamain

1700: Lamain

1701: Lamain

1702: Lamain

1703: Lamain

1704: Lamain

1705: Lamain

1706: Lamain

1707: Lamain

1708: Lamain

1709: Lama:

1710: Lamain

1711: Ikäheinoin, Lamain

1712: -, Lamain

1722: -, Lamain

1723: -, Lamain, Tawast

1724: Ikäheimoin

1725: Ikäheimoin

1726: Ickaheimoin

1727: Ickäheimoin

Inkilä

1659: -, Pistålsmed

1660: -, Pistolsmedh

1662: -, Hämelein, Kåtilain, Pafwilain, Wanhain

1663: -, Hemelein, Kåtilain

1665: -, Hämel:, Hämeläin

1666: -, Hämeläin, Skotlain

1667: -, Heiki, Hämäl:, Skåtilain

1668: -, Hämeläin, Skottilain

1669: -, Hämeläin, Skottilain

1673: -, Aufwin, Helpein

1675: -, Asilain, Pulkoin

1680: Kotilain, Laitin

1682: -, Kotilain, Laitin

1688: -, Peckerin

1690: -

1693: -, Bengtin, Hemelain, Hemin, Lemken

1694: -, Lemken, Rockol:

1697: -, Lemken, Lustigh

1699: -, Lemk

1700: Kackoin, Lembken

1701: -, Blasius, Kakoin, Lemken

1702: -, Lemken, Pullk:

1703: -, Kaikoin, Kammoin, Lemken, Pullkoin

1704: -, Kamoin, Kockoin, Lemken, Pulckoin

1705: -, Kannoin, Lemken, Pullck:

1706: -, Kamoin, Lemken, Pullk:n

1707: -, Itkoin, Kammoin, Lemken, Pulkin

1708: -, Kamoin, Lemken

1709: -, Iko:, Kamo:, Lemken

1710: -, Lemken, Mannin

1711: -

1712: -

1722: -, Lundh

1723: -, Lund

1724: -, Wahl, Ållickain

1725: -, Wahl

1726: -, Heilain, Niemj, Wahl

1727: -, Heilain, Wahl

JAlkuun

Jokela

1659: Pispain

1660: Pispain

1676: -

1680: -, Hämel:

1682: Hämel:

1693: Gewaller, Musstoin

1694: Gewaler, Mustoin

1697: Gewaller, Mustoin

1699: Gevaller

1700: Gevaller

1701: Gevaller, Härkäin

1702: Gievalld:, Herkein

1703: Gevaller, Härckain

1704: Gevaller, Harckein

1705: Gevaller, Herckein

1706: Gevaller, Härckain

1707: Härköin, Tålfwain

1708: Härkoin, Tålfwain

1709: Härkä:, Tolfwa:

1710: Härkain, Tolwain

1711: Härk:s, Tållf:n

1712: Härkein, Tållfwain

1725: Killcki

1726: Killiki

1727: Killcki

Järvenpää

1659: -, Hämäläinen, Mutulain

1660: -, Hämäläin, Muttulain

1662: -, Muttulain

1663: -, Achimöller, Muttulain

1665: -, Aigmöller, Muttulain

1666: -, Ahmöller, Muttulain, Toiwain

1667: -, Aichmöller, Muttulain, Toifwarj

1668: -, Aihmöller, Mattilain, Toiwari

1669: -, Ahmöller, Muttilain

1673: -, Ackmöller, Muttulain

1675: -, Ahmöller, Muttulain

1676: -, Achmöller, Muttulain

1677: -, Ahmöller, Muttulain, Sauolain

1678: -, Ahmöller, Muttulain

1679: -, Aichmoller, Muttulain

1680: -, Aichmoller, Brun, Koistin, Mutulain

1682: -, Achmoller, Kartin, Muttulain

1688: -, Ahmoler, Mutulain

1690: Achtmöller, Mutulain

1693: -, Ackmöller, Lambein, Metel:, Westerin

1694: -, Ackmöller, Halloin, Mutel:, Uösterin

1697: -, Ackmöller, Halloin, Marttijn, Mutel:, Muttilain

1699: Achmöller, Mutel:

1700: Achmöller, Mutel:

1701: Achmöller, Hakarin, Martin, Mutel:n

1702: -, Achmöller, Mutel:

1703: -, Achmöller, Hackarin, Mutel:, Nissein

1704: -, Achmöller, Hackerin, Martin, Mutel:n, Nissin, Pafwel:n

1705: -, Achmöller, Mutel:n

1706: -, Achmöller, Mutel:

1707: -, Achmöller, Muttul:

1708: -, Achtmöller, Mutel:

1709: -, Achmöller, Mutel:

1710: -, Achtmöllr, Muttel:

1711: Ahmöller, Asik:n, Muttulain

1712: Assikain, Muttul:

1722: -, Assikain, Muttelain

1723: -, Assikain, Kåndia, Muttilain

1724: -, Assikain, Kåndia, Muttul:, Nissinen, Wättein

1725: Assickain, Kåndia, Kåttilain, Muttulain, Nissinen, Wätein

1726: Assickain, Kåndia, Muttul:n, Pöihein, Wätein

1727: -, Assickain, Kåndia, Muttulain, Pöihein, Wätein

KAlkuun

Kaihumäki

1662: Mardikain

1663: Condiain

Kaihunmäki

1659: -, Boranof, Cåndiain, Hyfwein, Mardikain, Pasoinen, Putkin, Pätein

1660: -, Hyfwärj, Mardikain, Pasoin, Päätin

1662: Hywöin, Kouroin, Martikain, Pasain, Peckain, Putkin

1663: -, Condiain, Hywöin, Kouruin, Mardikain, Putkin

1665: Condiain, Kauroin, Martikain, Pasain

1666: -, Condiain, Kouruin, Martikain, Passin, Petikäin

1667: -, Kondiain, Martikain, Pitkäin

1668: -, Condiain, Marain, Martikain, Pasain

1669: Condiain, Martikain, Pasain

1673: -, Condia, Mardickain, Passain

1675: -, Martikain, Pasain

1676: -, Martikain, Pasain

1677: -, Martika, Passoin

1678: -, Matikain, Pasain

1679: -, Mardickain, Pasain

1680: -, Pasain

1682: -, Mardikain, Pasain

1688: -, Condiain, Mardikain, Pasoin

1690: -, Kåndiain, Mardikain, Pijpare

1693: -, Kandioin, Mardikain, Pasoin

1694: -, Kondiain, Mardikain, Pastin

1697: -, Huttuin, Kåndiain, Mardikain

1699: Kandiain, Mardkain

1700: Kåndiain, Mardickain

1701: -, Kandinen, Mardikain, Räisanen

1702: Kåndin, Mardikain, Rautiain, Räsäinen

1703: Kåndiain, Mardikain, Rautiain, Reiseinen, Tijrain

1704: Kåndiain, Mardikain, Oijnoin, Rautiain, Räisein, Tijrain

1705: -, Kåndiain, Mardickain, Rautiain, Räisain

1706: -, Kåndiain, Mardikain, Rautiain

1707: Kåndiain, Mardikain, Rautiain, Tijroin

1708: Kåndiain, Mardikain, Rautiain, Tirroin

1709: Kåndia:, Mardicka:, Rautiain, Tiro:

1710: -, Kondiain, Mardickain, Rautiain, Tirro:

1711: Kåndiain, Rautiain, Terroin

1712: Kåndiain

1722: -, Hänninen, Teitij

1723: -, Hännin, Hångain, Poppius, Teitin

1724: -, Hännin, Rautiain, Teitin

1725: -, Hänninen, Hångain, Teitin

1726: -, Hångain, Poppius, Teitin

1727: Hänninen, Hångain, Tietin

Kaislajärvi

1659: Herkein, Nåpoin

1660: Härkein, Noppoin

1662: Herkinen, Nopoin

1663: Härkein, Nuppoin

1665: Härkäin

1666: Härkoin

1667: Härköin

1668: Härkain

1669: Härkain

1673: Härkein

1675: Härkein

1676: Härkein

1677: Harkön

1678: Herkein

1679: -, Härkein

1680: Härkein

1682: Härkein

1688: Härkein, Kaipain

1690: Härkain

1693: Hackin

1694: Härckin

1697: Härkin

1699: Härkoin

1700: -

1701: -, Roukol:n

1702: -

1703: -, Rockol:

1704: -, Rokolain

1705: -

1706: -

1707: -

1708: -

1709: -

1710: -, Marain

1711: -, Marain

1712: -, Marain

1722: -

1723: -

1724: -, Passoin, Puhacka

1725: -, Passain, Puhacka

1726: -, Passoin

1727: -

Kangas

1659: -, Immoin, Mardikain, Nissinen, Rimpi

1660: -, Immoin, Mardikain, Nissinen, Rimpin

1662: -, Immoin, Muttulain, Nissinen, Rimpi

1663: Immoin, Muttulain, Nissin, Pekoin, Rimpi

1665: -, Immoinen, Muttelain, Nissin, Rimpi

1666: Haloin, Immoin, Muttolain, Nissin, Passin, Rimpi

1667: -, Immoin, Muttilain, Nissinen, Rimpi

1668: -, Immoin, Muttulain, Nissinen, Rimpi

1669: -, Immoin, Lambinen, Muttolain, Nissinen, Rimpi

1673: -, Ahoin, Immoin, Kaipain, Lambain, Parfwinen, Rimpj

1675: -, Ahoin, Kaipoin, Lambin, Rimpi

1676: -, Ahoin, Caipain, Immoin, Lambinen, Rimpi

1677: -, Ahoin, Caipain, Immoin, Lambinen, Rimpi

1678: -, Ahoin, Caipoin, Immo__, Rimpi

1679: -, Ahoin, Immoin, Kaipain, Rimpi

1680: -, Ahoin, Hämel:, Immoin, Kaipain, Oinoin, Rimpin

1682: -, Ahoin, Immoin, Kaipiain, Rimpin

1688: -, Imoin, Karipain, Rijnpin, Åhoin

1690: -, Ahain, Immoin, Kaipiain, Muttilain

1693: Imoin, Kiopoin, Röppoin, Åhoin

1694: -, Imoin, Muttlain, Rennip

1697: -, Ahoin, Imoin, Kaipoin, Muttlain, Remp

1699: Ahoin, Imoin, Kaipoin, Rijmpo

1700: Ahoin, Imoin, Kaipain, Rijmpa

1701: -, Ahoin, Immoin, Kaipiain, Pajuin, Rautiain, Rimpa

1702: -, Ahoin, Imoin, Kaipiain, Pajuin, Rautiain, Rijmpa

1703: Ahoin, Imoin, Kaipiain, Martin, Pajunen, Rimp, Rimpa

1704: Ahoin, Immoin, Kaipoin, Martin, Pajunen, Rympä

1705: Ahoin, Bruun, Immoin, Kaipain, Pajuinen, Rijmpa

1706: -, Ahoin, Bruun, Immoin, Kaipain, Rimpa

1707: Ahoin, Brun, Imoin, Paujnein, Rijmpa

1708: -, Brun, Imoin, Pauninen, Rimpa, Ähoin

1709: Aho:, Brun, Imo:, Pauno:, Rimp:

1710: Aho:, Brun, Hötyl:, Pauno:, Rimpi

1711: -, Ahoin, Brun, Hötöl:n, Paunoin, Rimpi

1712: -, Ahoin, Brun, Hötelein, Paunoin, Rimpj

1722: Ahoin, Bruun, Hötelain, Launoin

1723: Ahoin, Brun, Hirfwoin, Hötöläin, Paunoin

1724: -, Ahoin, Bruun, Hirf:n, Hötel:n, Paunoin

1725: -, Ahoin, Brun, Hötelein, Paunoin

1726: -, Ahoin, Bruun, Hötelein, Muttul:

1727: -, Achoin, Bruun, Hätelein, Muttul:, Paunoin

Karkeamaa

1659: -, Kiukas, Pouhin, Pöyhein

1660: -, Pyhoin

1662: -, Holopain, Kiukas, Pöyhöin, Ropoin

1663: -, Lambain, Pöyhöin, Råpoin

1665: -, Helpain, Häyhäin, Kiukas, Nissin, Pöhöin, Pöyhöin, Ropoin

1666: Häckin, Kiukas, Lambain, Pöyhoin, Pöyhöin, Ropoin

1667: -, Kiukas, Lambain, Pöyhoin, Pöyhöin, Råpoin

1668: -, Kiukas, Lambain, Pöyhöin, Ropoin

1669: -, Kiukas, Lambain, Pöyhöin, Ropoin, Ruskoin

1673: -, Aslain, Jeger, Kaipain, Kiukas, Pöyhen, Ropoin

1675: -, Holpain, Kiukas, Pöyhöin, Ropoin

1676: -, Heinoin, Holpain, Hurskain, Kiukas, Pöyhöin, Ropoin

1677: -, Heinoin, Holopain, Pouhoin, Puihöin, Pöihein

1678: -, Heinoin, P___, Pöihoin

1679: -, Heinoin, Kiukas, Pöyhin, Pöyhöin, Ropoin

1680: Heinoin, Hurskain, Kiukas, Pöhoin, Pöhöin, Ropoin

1682: Heinoin, Hurskain, Kiukas, Pöhöin, Råpoin, Turpin

1688: Hurskain, Keckos, Päroin, Pöhin, Ropoin

1690: Hurskain, Kiukas, Pöyhöin, Pöyhöinen, Repoin, Urpiain

1693: -, Kiukens, Pyijhin, Pöhoin, Ropoin

1694: -, Kuckoin, Pyijhin, Pöhoin, Ropoin

1697: -, Kiukas, Pahoin, Pohoin, Pyyhin, Ropoin

1699: Kiukas, Pöyhein, Råpoin

1700: -, Kiukas, Pöyhin, Pöyhöin, Räpein

1701: -, Kiukas, Lembo, Pöyhin, Pöyhoin, Räppoin

1702: -, Hennin, Kiukas, Pöyhöinen, Räpoin

1703: -, Hennen, Kiuckas, Kiukas, Meckoin, Pöyhäin, Repoin

1704: -, Hänein, Kiukas, Mäckoin, Pöckerin, Pöyhöin, Råpåin

1705: -, Hänninen, Kiukas, Pöyhoin, Råppoin

1706: -, Henin, Kiukas, Pöyhein, Råpoin

1707: -, Harmain, Henninn, Karnia, Kiukas, Möckoin, Pöyhein, Rappoin

1708: -, Harmain, Heinuin, Karial:, Kiukas, Möckoin, Pöyhein, Rappoin

1709: -, Harmo:, Heino:, Kiukas, Mocko:, Pöyhe:, Räpo:

1710: -, Harmain, Höijnen, Karja:, Kuicka, Mulkain, Möcke:, Pöyhe:, Ropel:

1711: -, Harmain, Höijnoin, Kauria, Kuickas, Mutikain, Möcköin, Pöyhein, Repoin

1712: -, Heinoin, Kaipoin, Kiukas, Mullko, Möckein, Pöihein, Råpoinen

1722: -, Hejnoin, Hirfwoin, Kiukas, Råpoin

1723: -, Hirfwoin, Häijnoin, Häinoin, Kiukas, Pöyhäin, Råpoin

1724: -, Heinoin, Kiukas, Pöihein, Råpoin

1725: -, Heinoin, Kiukas, Pijck, Pöchein, Råpoin

1726: -, Heinoin, Kiukas, Råpoin

1727: -, Heinoin, Kiuckas, Kiukas, Oxe, Råpoin, Teitin

Kasintaipale

1659: -

1660: -

1662: Lautiain

1663: Lautiain

1665: Lautiain

1666: Lautiain

1667: Laitiain

1668: Lautiain

1669: Lautiain

1673: Lajtin

1675: Lautian

1676: Lautian

1677: Lautian

1678: Lautiain

1679: Lautiain

1680: Lautiain

1682: Lautiain

1688: Laitain

1690: -

1693: Hackelein

1694: Hackelinen

1697: Hackelinen

1699: Passoin

1700: Passoin

1701: Passoin

1702: Pasoinen

1703: Pesoin

1704: Päsoin

1705: Pasoin

1706: Pasoin

1707: Passoin

1708: Pasoin

1709: Pesso:

1710: Paso:

1711: Passain

1712: Passain

1722: Passoin

1723: Passoin

1724: Passoin

1725: Passoin

1726: Passoin

1727: Passoin

Kaskii

1659: -, Kiskin, Kiskinen, Råtzalain, Wasara

1660: -, Kiskin, Kiskinen, Ruotzalain, Wasara

1662: -, Kiskin, Randoin, Ruotzalain, Wasara

1663: -, Kiskin, Kiskj, Randoin, Ruotzalain, Wasara

1665: -, Kaskis, Kemmitar, Kiskin, Kiskinen, Pålack, Rotzilain, Wasara

1666: -, Kaskis, Kiskin, Kiskinen, Polack, Ruotzalain, Wasara

1667: -, Kaskis, Kiskin, Kiskinen, Polak, Rotzalain, Wasara

1668: -, Kaskis, Kiskinen, Polacka, Rotzalain, Wasara

1669: -, Kaskis, Kiskinen, Polack, Rodzalain, Wasara

1673: -, Kiskin, Rotzelain, Wassara

1675: -, Haloin, Kiskin, Kiskinen, Rådzalain, Wasara

1676: -, Haloin, Kiskin, Rodzalain, Wasara

1677: -, Heilan, Kiskinen, Rotzalain, Wasara

1678: -, Kishinen, Råtzalain, Safwolain, Wasara

1679: -, Kiskin, Råtzalain, Sorioinen, Wassarain

1680: -, Cammoin, Halloin, Kiskin, Kupsa, Rimbj, Rotzalain, Safwol:, Wasarain

1682: -, Haloin, Kiskin, Rotzalain, Wasarain

1688: -, Halloin, Kiskin, Wäserin

1690: -, Bengtin, Halloin, Kiskin, Wasara

1693: -, Haloim, Rondzal:, Rumpin, Wasera

1694: -, Halloin, Rijmpin, Rodzallain, Wasara

1697: -, Harckein, Hofwein, Kammoin, Lambin, Lembein, Rijmpin, Rodzalain, Wäsarin

1699: Haloin, Marttin, Ruotz., Tannin, Wasara

1700: -, Haloin, Ruotz:, Tannin, Wassara

1701: -, Haloin, Rimpa, Rotzal:n, Tafwoin, Tanin, Tuckain, Wassara

1702: -, Halloin, Ruotzalain, Tannin

1703: -, Haloin, Harckein, Ruotzalain, Tanin, Tuhkain, Wasara, Wennel:

1704: -, Halloin, Härckein, Ruotzalain, Tamuin, Tuckoin, Wänel:n, Wässär

1705: -, Halloin, Ruotzal:n, Tenuin, Wasara, Wänäl:n

1706: -, Haloin, Ruotzal:, Tanin, Wassara, Wenelein

1707: -, Holloin, Härkein, Kiskin, Routzlain, Tannin, Wanel:, Wasarin

1708: -, Haloin, Hamuin, Härkoin, Ruotzalain, Tamun, Tijskin, Wassarin, Wenel:

1709: -, Halo:, Hamuin, Kiski, Macko:, Rotzal:, Tannin, Vannal:, Wasar:

1710: -, Halo:, Hännin, Rotzal:, Tannin, Wasarin, Wenel:

1711: -, Haloin, Hännin, Routzalain, Tannin, Wasara, Wenel:n

1712: -, Haloin, Hänninen, Routzleain, Tanninen, Tirroin, Wänäl:

1722: Hakulin, Haloin, Hämuin, Rimpin, Ruåtzal:, Tannin, Taskin

1723: Hackul:, Halloin, Hamuin, Håttinen, Rimpin, Rotzal:, Tannin, Taskin

1724: -, Hackulin, Haloin, Hamuin, Hottinen, Rimpin, Routzalain, Tannin, Taskin, Wassara

1725: -, Hackul:n, Hackulin, Haloin, Hamuin, Håttinen, Rimpi, Routzal:n, Tannin, Taskin, Wassara

1726: -, Hackulin, Haloin, Hamuin, Lautiain, Rimpi, Rimpin, Routzalain, Tannin, Taskin, Wassara

1727: -, Hackulin, Halloin, Hamuin, Rimpi, Rimpin, Routzalain, Tannin, Taskin, Wassara

Kettula

1659: -, Oinoinen

1660: -, Åinoin

1662: Oinoin, Pekoin

1663: -, Hyfwöin, Oinoin

1665: -, Hywälä, Ingeroin

1666: -, Hywälä, Ingeroin, Oinoin, Sormi

1667: -, Hywälä, Ingeroin, Sormoin

1668: -, Hywelä, Sormuin

1669: -, Hywälä, Sormuin

1673: Hyfwoin, Ingroj, Oinoin, Sornuin

1675: Hywoin, Ingeroin, Oinoin, Sornuin

1676: Hywoin, Ingeroin, Oinoin, Sormuin

1677: Hyfwoin, Ingeron, Ojnoi, Sormuinen

1678: Hywoin, Ingeroinen, Ojnoin

1679: Hyfwäin, Ingeroin, Oinoin

1680: Hyfwoin, Ingin, Kettuin

1682: Hyfwöin, Kettuin

1688: Hyfwoin, Kettuin

1690: Hyfwäin, Kättuin, Paunonen

1693: -

1694: -

1697: -, Hofwein

1699: -, Kandiain

1700: -, Kåndiain

1701: -, Hafwoin, Kåndinen

1702: -, Kåndiain

1703: -, Kandiain, Martin

1704: -, Håfwin, Kåndiain

1705: -, Kåndiain

1706: -, Kåndiain

1707: -, Kåndiain

1708: -, Vaserin

1709: -, Wasara

1710: -, Wasara

1711: -

1712: -, Hyfwöin

1722: -, Mardikain

1723: Mardikain, Oinoin

1724: Mardickain, Åinoin

1725: Mardickain, Åinoin

1726: Mardickain, Åinoin

1727: Mardickain, Åinoin

Kiiskilä

1659: -, Kiskin, Weialain

1660: -, Kiskin, Kiskinen, Wäjalain

1662: -, Kiskin, Kiskinen, Wäijalain

1663: -, Kiskin, Weijalain

1665: Kiskinen

1666: -, Kiskinen

1667: -, Kiskinen

1668: -, Kiskinen

1669: Kiskinen

1673: Kiskein

1675: Kiskin

1676: -, Kiskin

1677: -, Kiskin

1678: Kishin

1679: -, Kiskin

1680: -, Kiskin, Simbain

1682: -, Heinoin, Kiskin

1688: -, Afwien

1690: -, Aufwinen, Huttuin, Kijskin

1693: -, Kijnkain, Kiskin

1694: Halloin, Haloin, Kiskin, Kiuckoin

1697: Afwoin, Halloin, Kiskin

1699: Kiskinn

1700: Haloin, Kiskin

1701: -, Aufwin, Janh:n, Kiskin

1702: -, Kiskin

1703: Halloin, Kiskin

1704: Haloin, Kijskin, Wassarain

1705: -, Halloin, Kiskin

1706: -, Halinen, Kijskin, Kiskin

1707: -, Hennoin, Kandoin, Kijskin, Ottin

1708: -, Hemel:, Kijskin, Otin

1709: -, Korp:, Otin

1710: -, Korpin, Otin

1711: -, Kårpin, Otin

1712: -, Korpin, Otin

1722: Kiskin, Kårpin

1723: Kiskin, Kårpin

1724: Kiskin, Kårpin, Tirroin

1725: Kiskin, Kårpin

1726: Kiskin, Korpin

1727: Karpin, Kiskin

Kiiskilänniemi

1659: -, Harmain, Kupsa, Lakoin

1660: -, Harmain, Kopsa, Laakoin

1662: -, Kiskin, Kåppsa, Lakoin

1663: -, Kiskin, Laakoin

1665: -, Harmain, Ingin, Kiskinen, Kupsainen, Lakoin, Leskinen, Parkin

1666: -, Harmain, Kiskinen, Kupsain, Lakoin, Parkin

1667: -, Harmain, Kiskinen, Kupssain, Parkinen

1668: Harmain, Hasuin, Kiskinen, Kupsain, Parkin, Sauolain

1669: Harmain, Hasuin, Kiskinen, Kupsain, Parkin

1673: -, Hassain, Herckein, Kiskin, Kupssain

1675: -, Hasuin, Kiskin, Kupsa

1676: -, Kilki, Kiskin, Kupsa, Sawolain

1677: -, Keshinen, Kilki, Kiupsa, Kupsa

1678: -, K___, Kilkj, Kishinen

1679: -, Killkj, Kiskin, Kupssa

1680: -, Kilkj, Kiskin, Kupsa

1682: -, Kilkj, Kiskin, Kupsa

1688: -, Kiskin, Kupsa, Kupssa

1690: -, Kijskin, Kupsa, Käpsonen

1693: -, Bengtin, Kiskin, Kupssa

1694: -, Kiskin, Kupsain, Kupssa, Parckin

1697: -, Afwoin, Asikain, Kiskin, Kupsain, Kupssa

1699: Kiskin, Kupsa

1700: Kiskin, Kupsa

1701: -, Hakel:, Kiskin, Kåpssa

1702: -, Kiskin, Kupsa

1703: -, Kiskin, Kupsa

1704: -, Häckel:, Kijskin, Kupsa

1705: -, Kiskin, Kupsa

1706: -, Kiskin, Kupssa

1707: Hackarin, Kiskin, Kupsa

1708: Hackorin, Kijskin, Käpsa

1709: Hamo:, Kijskin, Kiskin, Kupsa

1710: -, Henno:, Kijskin, Kupsa

1711: -, Kiskin, Kupsain

1712: -, Bengdtin, Kijskin, Kupssain

1722: Huttuin, Kiskin, Kuppssain, Lautiain, Puhaka

1723: Håttin, Kiskin, Kupsain, Lautiain, Puhaka

1724: Härckein, Kiskin, Kupsain, Laut:n, Lautiain, Puhackain

1725: Härckein, Kiskin, Kupsain, Kupssain, Lautiain, Puhackain

1726: Härckein, Kiskin, Kupsain, Kupssain, Laut:, Laut:n, Meetin, Puhackain

1727: Härckein, Kiskin, Kupsain, Kupssain, Laut:, Lautiain, Meetin, Puhackain

Kilpola

1659: -, Lambinen, Putkin, Schadewitz

1660: -, Lambain, Putkin, Schadewitz

1662: Hemelein, Kallin, Kerain, Kilpoin, Lambinen, Palain, Putkin, Schadewitz

1663: -, Calloin, Hemelein, Lambin, Palain, Pekurin, Putkin, Schadevitz

1665: -, Kallin, Lambin, Peloin, Skadewitz

1666: -, Bentinen, Kallin, Kilpoin, Kyrolain, Lambinen, Palain, Schadewitz, Tuchkalain

1667: -, Kallin, Killpoin, Lambinen, Paalain, Skadewitz

1668: -, Janduin, Kallin, Kilpoin, Lambin, Skadewitz

1669: -, Ahmain, Kallin, Kilpoin, Lambin, Lambinen, Skadewitz, Swensk

1673: -, Hytiein, Kallin, Kilpolain, Lambain, Lambin, Lambinen, Putckin, Skadhewitz

1675: -, Hytiäin, Kallinen, Kilpoin, Lambain, Lambin, Putkin, Schadewitz, Tuhkalain

1676: -, Huchkain, Hytiäin, Härkein, Kallin, Lambain, Lambinen, Lipsain, Putkin, Skadewitz

1677: -, Hytien, Kallinen, Lambinen, Lambon, Lipsan, Putkin, Skadewitz

1678: -, Hytiein, Kallinen, Lambain, Lambinen, P__, Skad__

1679: -, Hytiain, Kallinen, Lambain, Lambinen, Puttkin, Safwolain, Skadewitz

1680: -, Hytiein, Kallinen, Lambinen, Lijtoin, Putkin, Skadewitz

1682: Hytiain, Kelniein, Lambin, Putkin, Skadawitz

1688: -, Hyttiain, Ingein, Skadwitz

1690: -, Hyttien, Hämäläin, Ingein, Laitinen, Pryss, Skaddewitz, Skadewitz

1693: Hyttin, Ilfwoin, Imoin, Kecke, Latin, Puttoin, Rijmpin, Schadewidz

1694: -, Hyttin, Latin, Pröss, Puttoin, Rijmpin, Schadevidz, Schadwidz

1697: -, Hemelein, Hyttin, Latin, Pafwolain, Pijck, Puttein, Rijmpin, Schadewidz, Schwadewidz

1699: Hyttin, Lembein, Rimpin, Schadewidz

1700: Hyttin, Schadewitz

1701: -, Hyttiäin, Peckoin, Pispain, Schadevitz, Schadewitz

1702: -, Hyttinen, Pispain, Schadevitz

1703: -, Hyttin, Pispain, Schadevitz

1704: -, Hyttin, Pijspain, Schadewitz

1705: -, Hynttin, Hyttin, Pispain, Schadewitz

1706: -, Hyttin, Metelinen, Pispain, Schadewitz

1707: -, Hyttein, Hyttin, Mietulain, Pijspain, Sächadevitz, Tarkien

1708: -, Hyttein, Hyttin, Jackoin, Lembein, Mietel:, Pijspain, Schadvitz

1709: -, Hyttin, Hyttiän, Jacko:, Lamb:, Pijspa:, Schadvitz, Schadwitz

1710: -, Hyttin, Hyttiäin, Jalk:, Lambin, Pijspain, Schadevitz, Schadwitz

1711: -, Hyttein, Pispain, Schadewittz

1712: -, Hytiäin, Pijsspain, Schadewitz

1722: -, Hytiäin, Kardinen, Päckurin, Skadewitz, Smedh, Wäpssa

1723: -, Hyttiein, Kardinen, Kåndin, Peckurin, Skadewitz

1724: -, Hytiäin, Hämäl:n, Kardinen, Kåndia, Muttulain, Peckurin, Schadevitz

1725: -, Hämäl:n, Kardinen, Kreutlein, Kåndiain, Lambin, Peckurin, Schadevitz

1726: -, Creutlein, Kardinen, Kåndiain, Lambin, Päckurin, Schadevitz

1727: -, Kardinen, Kreutlein, Kåndiain, Lämbin, Marain, Päckurin, Schadevitz

Kirkonkylä

1659: -

1660: -, Murdo

1662: Merda

1663: Cabaka, Purska

1665: Pursto

1693: -, Bromerius

1694: -, Bromerius

1697: -, Albom, Bronnerius, Ingerin, Jockol:, Wallin

1699: -, Påpius, Rijpsander

1700: -, Brunnerus, Leinoin, Parfwiain, Poppius, Ripsander

Knuutila

1665: Hytiäin

1666: -, Hytiäin

1667: -, Hytiäin

1668: -, Hytiäin

1669: -, Hytiäin

1673: -

1675: -, Huhkain, Hytiäin

1676: -, Hytiäin, Pulkoin

1677: -, Hytiain, Hytian

1678: -, Hirfwoin, Hytiein

1679: Hirfwoin, Hytiäin

1680: Hirfwoin, Hytiäin

1682: Hirfwoin, Hytiein

1688: Hyrfwin, Hyttiain

1690: -, Hyttain

1693: -, Hijrfwin, Hyttin, Jockolain

1694: -, Hijrfwin, Hyttin, Jockol:

1697: -, Hijrfwin, Hyttin, Jockolain

1699: Hyttin

1700: Hyttin

1701: -, Hyttinen, Jåkel:n

1702: -, Hyttinen

1703: -, Hyttinen

1704: -, Hyttiäin, Jäckol:n

1705: -, Hyttiein

1706: -, Hytiein

1707: -, Hyttein, Hyttiain, Jåckel:

1708: -, Hyttiain

1709: -, Hyttiäin

1710: -, Hyttin, Lacko:

1711: -, Hyttiän

1712: -, Hytiäin

1722: Hötiäin, Pullkein

1723: Hytiäin, Pylkein

1724: Hytiäin, Kaipoin, Pyllckein

1725: Hytiäin, Kaipain

1726: Hytiäin, Kaipain, Pyllckein

1727: Pyllckein

Knuutilanmäki

1659: -, Hytiäin, Hämelein, Pafwilain, Pulkin

1660: -, Hytiäin, Hämäläin, Neula, Pulkin

1662: -, Hytiein, Littopä, Pafwilain

1663: -, Hytiäin, Littopä

1665: -, Littopä, Pawalinen, Tarkiain

1666: -, Littopä, Pawolain, Tarkin

1667: -, Littapä, Pawalain

1668: -, Pawilain, Tarkiain

1669: -, Hämeläin, Pawelain

1673: -, Hemmelein, Hämelein, Pafwilain, Tuckelein

1675: -, Hämeläin, Pawilain

1676: -, Hämeläin, Pawilain

1677: -, Hämelein, Pafwilain

1678: -, Assilain, Hemelein, Pafwilain

1679: -, Asilain, Hemäläin, Pafwilain, Puttkin

1680: -, Hämelein, Pafwil:

1682: -, Hämeläin, Hämälein, Påfwilain

1688: -, Hamalain, Hemel:, Hyttin, Olikain, Pulkon

1690: Hämäl:, Hämälain, Hämäläin, Ollikain, Pajain

1693: Hemel:, Olckain

1694: -, Hemel:, Olckoin

1697: -, Hemel:, Olckoin

1699: Hamal:, Ollckain

1700: Hemel:n, Ollickain

1701: -, Hämäl:n, Olik:

1702: Hemel:, Ollikain

1703: -, Hemel:, Ollikain

1704: -, Hyttoläin, Hämel:n, Ollikain

1705: Hemel:n, Ollickain

1706: Hemel:, Ollikain

1707: Hemel:, Olijkain

1708: Hemel:, Ollickain, Tofwain

1709: Heme:, Hemel:, Ollicka:

1710: Hemel:, Olk:

1711: Hemel:n, Ollikain, Pafwilain

1712: Hämäl:, Hämäl:n, Ållikain

1722: -, Hämäl:n, Pakurin, Ållickain

1723: -, Heikin, Hämmäläin, Olikain, Peckurin

1724: -, Hämäl:, Nandelstad, Peckurin

1725: -, Hämäl:, Nandelstadh, Peckurin, Safwol:n, Ållickain

1726: -, Hämäl:, Ingeroin, Nandelstadh, Päckurin, Ållickain

1727: -, Hämäl:, Nandelstadt

Koikkala

1662: -, Hemelein, Marain, Tenhuin

1663: Cainulain

1665: -, Långa, Marain, Mustoin, Nåppoin

1666: -, Långa, Mustoin, Narrin, Noppoin

1667: -, Längo, Marain, Mustoin, Nopoin

1668: -, Länga, Marain, Mustoin, Noppoin

1669: -, Långa, Marain, Mustoin, Noppoin

1673: -, Ickoin, Lengein, Marain, Noppain

1675: -, Ikoin, Längein, Marain, Nopoin

1676: -, Ikoin, Längäin, Marain

1677: -, Langen, Maroin

1678: -, Langoin, Maroin

1679: Längäin, Noppoin

1680: Längä, Marain, Nuppoin

1682: Långa, Nupoin

1688: Länga, Rässin, Wesel:

1690: Lenge, Resin, Wijselain

1693: Langain, Marain, Räsiain

1694: Langoin, Marain, Räsiein

1697: Längain, Marain, Räsain

1699: Marain

1700: Marain, Nijsein, Räisain, Råcka

1701: -, Marain, Råckain

1702: Marain, Nijssinen, Råcka

1703: -, Marain, Nijsein, Råcka

1704: -, Marain, Råcka

1705: -, Marain, Råcka

1706: -, Marain, Råcka

1707: -, Marain, Råcka

1708: -, Marain, Råcka

1709: -, Mara:, Råcka:

1710: Wattin

1711: Watäin

1712: Watain

1722: Waitin

1723: Nissinen, Waitin

1724: Harckein, Himain, Läskin, Marain

1725: Härckein, Ickoin, Marain, Waitin

1726: Härckein, Ickoin, Marain, Waitin

1727: -, Ickoin, Marain, Waitin

Kuosmala

1659: -, Cåsmain, Tarkiain, Tarkian

1660: -, Cuossmain, Lehikoin, Tarkain, Tarkoin

1662: -, Hämelein, Kåsmain, Rasain, Tarkiain

1663: -, Helpanain, Hämelein, Kåsmain, Rasain, Tarkiain

1665: -, Cuossmain, Helpain, Heury, Rasain, Tarkiain

1666: -, Cuossmain, Helpoin, Heurin, Tarkiain

1667: -, Anttoin, Cossmain, Herrain, Kilpoin, Tarkiain

1668: -, Cossmain, Helpain, Tarkiain

1669: -, Cuossmain, Helpain, Tarkiain

1673: -, Asilain, Putekin

1675: -, Asilain, Tarkiain

1676: -, Asilain, Hirwoin, Tarkiain

1677: -, Assilain, Hirwoin, Puikon, Tarkian

1678: -, Matiskain, Puikoin, Tarckiain

1679: -, Asilain, Matiskain, Tarkiain

1680: -, Asilain, Härkein, Marain, Tarkiain

1682: -, Härköin, Mustoin, Tarkiain

1688: -, Aselain, Hemel:, Herkein, Leckoin, Pajloin, Pajuin, Panujn, Pross

1690: -, Asilain, Härkäin, Leckoin, Lähikoin, Murdo, Råikoinen

1693: -, Asilain, Harkein, Pijck, Tetten, Tucklain

1694: -, Aselain, Harkein, Pijck, Tett, Tucklein

1697: -, Aselain, Pijck, Tetten

1699: -, Asilain, Hemoin, Pijk, Thet

1700: -, Asilain, Henoin, Pijk, Teet

1701: -, Asilain, Heliain, Kalin, Laitin, Pick, Tet

1702: -, Asillain, Heilain, Piik, Tark:n, Theet

1703: -, Asilain, Helliain, Laitin, Pijck, Tarckain, Theeth:

1704: -, Asilain, Häliain, Lakoin, Pijk, Tarckain, Tet

1705: -, Asel:n, Asilain, Helliain, Pasoinen, Pijk, Tarkain, Thet

1706: -, Asilain, Hassil:, Heilain, Pesoin, Pijk, Tarkiain, Thett

1707: -, Aselain, Asilain, Erikoin, Helioin, Kallein, Passoin, Pijck, Thet

1708: -, Asilain, Helliain, Kallein, Pasoin, Pijk, Thet

1709: -, Asil:, Halo:, Paso:, Pijk, Thet

1710: -, Asilain, Kallein, Paso:, Pijk, Thet

1711: -, Assilain, Kollein, Pessoin, Pijck, Teet

1712: -, Assilain, Passoin, Pijck, Teet

1722: -, Härckein, Ikoin, Limatajn, Lipssain, Pajain, Suutarin

1723: -, Härköin, Lijmatain, Lipsain, Paijain, Pulkin

1724: -, Herckein, Hänninen, Lijmatain, Lipsain, Paijain, Pullkin

1725: -, Hännin, Härckein, Lipssain, Pafwilain, Pullk:n, Simoin

1726: -, Hännin, Härckein, Lippssain, Pafwilain, Pullckin, Simoin

1727: -, Dafwickain, Härckain, Härckein, Lippsain, Lähickoin, Nandelstadt, Pullckin, Simoin

Kurikkala

1659: Brännerfält, Tirroin

1660: Tirmj

Kylä ei tiedossa

1659: -, Memmj, Rosenschmit

1660: -, Manni

LAlkuun

Laukkala

1659: -, Heinoin, Heinoinen, Herrain, Laukain, Pardain, Pärnäin

1660: -, Heinoin, Herrain, Laukoin, Pärnoin

1662: Heinoin, Herrain, Laukain, Marain, Mustoin, Pernoin

1663: -, Heinoin, Herrain, Laukain, Marain, Mustoin, Pärnoin

1665: -, Hannukain, Heinoin, Herrain, Hotacka, Laukain, Lautain, Mustoin, Pernäin, Titatar

1666: -, Heinninen, Heinoin, Herrain, Hotala, Laukain, Mustoin, Pernain, Titatar

1667: -, Heinoin, Herrain, Hotoka, Laukain, Mustoin, Pärnäin

1668: -, Hannukain, Heinoin, Hennin, Herrain, Laukain, Mustoin, Pernain

1669: Hannukain, Hatack, Heinoin, Herrain, Laukain, Mustoin, Pernain

1673: Heinoin, Herrain, Lauckain, Mustoin, Pernain, Pernein

1675: -, Laukain, Mustoin, Pernain

1676: -, Laukainen, Limata, Mustoin, Pernain

1677: -, Laukainen, Laukon, Limata, Mustoin, Pernain, Pernainen

1678: -, Laukainen, Limata, Mustoin, Pernain

1679: -, Laukain, Lijmatain, Mustoin, Pärnäin

1680: Lambiain, Limatain, Mustoin, Pärnein, Pärnoin

1682: -, Laukain, Limatain, Mustoin, Permäin, Pärnein, Toropain

1688: -, Purhoin, Pöreinen

1690: -, Laukain, Laukonen, Paunonen, Pernäinen, Purhoin

1693: -, Hemoin, Peerin, Peerrain, Perhoin

1694: -, Penoin, Pernäin, Pollein, Purhoin

1697: -, Hemoin, Lackoin, Penoin, Pernain, Purhoin

1699: Penoin, Pernain, Purhoin

1700: Penoin, Pernoin, Pinnoin, Purhoin

1701: -, Penoin, Pernein, Purhoin

1702: -, Peernoin, Pennoin, Purhoinen

1703: Penoin, Pernoin, Purhoin, Pässoin

1704: Hetto__, Lefwoin, Pernoin, Poinöin, Purhoin, Päsoin

1705: -, Pernoin, Purhoin, Pönein

1706: -, Lefwoin, Pernein, Pernoin, Purhoin, Pönnöin

1707: Lefwein, Mustoin, Perrenoin, Purhoin, Pöinoin

1708: Lefwein, Mustoin, Perenoin, Puroin, Pöijnoin

1709: -, Muko:, Parnoin, Perno:, Puro:, Pönnin

1710: Muck:, Must:, Perno:, Pernoin, Pur:, Pönnin

1711: Pemmoin, Pernain, Purhoin, Pömein

1712: Hässein, Läskinen, Penna, Pennain, Purhoin

1722: -, Häissein, Kiski, Mustoin, Purnain, Puroin

1723: -, Häisäin, Kiski, Mustoin, Purhoin, Pärnoin

1724: Hässein, Mustoin, Pennoin, Pernoin, Purhoin

1725: Heinoin, Hässein, Mustoin, Pernain, Purhoin

1726: Hässein, Mustoin, Pernoin, Purhoin, Råckain

1727: Hassein, Mustoin, Pernain, Purhoin, Pustin, Råckain

Lauteala

1659: -, Lautiain

1660: -, Lautiain

1662: Hatzoin, Lautiain

1663: Hatzoin, Laitiain

1665: Hasoin, Lautiain

1666: Kasain, Lautiain

1667: -, Laittin

1668: -, Lautiain

1669: -, Lautiain

1673: -, Lautian

1675: -, Lautiain, Lautian

1676: -, Lautiain, Lautian

1677: -, Lautian

1678: -, Lautinen

1679: Lautiain

1680: Lautiain

1682: Lautiain

1688: -, Hassuein, Laitin

1690: -, Hasånen, Laitin

1693: Halloin, Lattiain

1694: -

1697: -, Lattein, Lattiain

1699: Latiain, Lautiain

1700: Latiain, Lautiain

1701: -, Laitiain, Latiain

1702: -, Laitiain, Lautiain

1703: -, Laitiain

1704: -, Laitin, Laituin

1705: -, Laitin, Laituin

1706: -, Laitin

1707: -, Höttein, Laitein, Laitin

1708: -, Laitein

1709: -, Laitin

1710: -

1711: -

1712: -

1722: -, Wästerin

1723: -, Wästerin

1724: -, Wästerin

1725: Wästerin

1726: Wästerin

1727: Purhoin

Lehikkola

1659: -

1660: -

1662: -, Heinoin, Lehikoin, Neula, Remoin

1663: -, Häyröin, Lehikoin, Neula, Remoin, Wanhain

1665: -, Heuruin, Lehikoin, Remuin, Wanhain

1666: -, Lehikoin, Rahoin, Rohoin

1667: -, Hirwoin, Lehikoin

1668: -, Lehikoin

1669: -, Lehikoin

1673: -, Bengdin, Lehickoin

1675: -, Bengtin, Lehikoin

1676: Bengtinen, Hangi, Hywoin, Lehikoin

1677: Bengtinen, Lehikoin

1678: Bentinen, Lehikoin

1679: Bengtin, Lehikoin

1680: Bengtin, Hämelein, Leikoinen

1682: Bengtin, Hämel:, Leikonen

1688: -, Lockain

1690: Bengtin, Lackonen, Matiskain, Mustoin

1693: Bengtin, Lechikoin

1694: Bengtin, Kerwein, Lehikoin

1697: Afweinn, Bengtin, Kerwain, Lechkoin

1699: Bengtin, Lekoin

1700: Bengtin, Läckoin

1701: Bengdtin, Läckoin

1702: Bengdtin, Läkoin

1703: Bengtin, Lekoin

1704: Läckoin

1705: -, Lackoin

1706: -, Lehkoin, Nullpoin

1707: -, Läckolein, Nulpoin

1708: Leckoin, Malliain, Nulpoin

1709: Lacko:, Malia:, Nulpo:

1710: Kamo:, Leck:, Malian

1711: Komoin, Lautiain, Lehikoin, Malliun

1712: Lehickoin

1722: -, Lächekoin, Lächickoin

1723: -, Lähikoin, Siskoin

1724: -, Bengtin, Lähickoin, Siskoin

1725: -, Bengdtin, Lähickoin, Siskoin

1726: -, Bengdtin, Kammoin, Lähickoin

1727: Bengdtin, Lähickoin, Ruhoin

Leskelä

1659: -, Läskin, Läskinen

1660: -, Leskin, Leskinen, Läskin

1662: -, Leskin

1663: -, Leskin

1665: -, Kärkj, Leskinen

1666: -, Kärki, Leskin

1667: -, Kärckj, Leskin

1668: -, Kärki, Leskin, Leskinen

1669: -, Kerki, Leskinen

1673: Leskin

1675: Leskin, Leskinen

1676: Leskeläin, Leskin

1677: Leskin, Leskinen

1678: Leshinen

1679: -, Leskin

1680: -, Leskin

1682: -, Läskin

1688: -, Ackmolder, Läskin

1690: -, Läskin

1693: -, Härkarin

1694: -, Hakorin

1697: Hackorin, Läskin

1699: -, Leskein

1700: Harekin, Läskin

1701: Haikarin, Läskinen

1702: Harak:n, Leskin

1703: Harakain, Leskin

1704: Harackain, Läskin

1705: Harckain, Läskin

1706: Härckain, Leskin

1707: Härkein, Läskin

1708: Haikarin, Leskin, Martin

1709: Hackarin, Leskin, Martin

1710: Hackar:, Leskin, Martin

1711: Haikarain, Leskin, Martin

1712: Haikarain, Läskin

1722: -, Hajkarin, Läskin

1723: Haikarin, Läskin

1724: Haikarin, Läskin

1725: -, Haikarain, Läskin

1726: Hackarain, Läskin

1727: Hackarain, Läskin

Lievola

1659: Hamuin, Lehikoin, Lewoin, Pernein

1660: Hannuin, Lehikoin, Lewoin, Pärnain

1662: Hamuin, Lehikoin, Lewoin

1663: Hamuin, Lehikoin, Lewoin

1665: Hamuinen, Lehikoinen, Lewoin, Pardain

1666: Hamuin, Hennin, Lewoinen

1667: Hamuin, Lefwoin

1668: -, Hamuin, Lewoin

1669: -, Hamuin, Lewoin

1673: -, Lefwoin, Lickoin, Sopain

1675: Hamuin, Lewoin, Liukoin

1676: Hamuin, Lewoin, Lijkain

1677: Hamunen, Lewoin, Lijkain

1678: Lewoin, Lijkain

1679: Lefwoin, Lijkain

1680: -, Hamuin, Leskin, Lijkain

1682: Hamuin, Leskin, Lijkain

1688: Lafwoin, Laskin, Lefwoin, Leskein, Leskin, Lieskein, Läskinen

1690: Lefwein, Lijkain, Läskin

1693: -, Laskin, Lefwoin, Läskein

1694: -, Lijkoin, Läskin

1697: Ihalain, Lijkoin, Läskin, Puhruin

1699: Läskin, Purhoin

1700: Läskin, Purhuin

1701: Läskinen, Purhoinen

1702: Leskein, Purhoinen

1703: Leskin, Limatain, Martin, Purhoin

1704: -, Laskin, Lijmatin, Martinen, Purhoin

1705: Leskin, Lijmatin, Martin, Purhoin

1706: Leskin, Limatin, Martin, Purhoin

1707: Lijmatin, Läskin, Martin, Purhoin

1708: Leskin, Lijmatin, Puroin, Wahwain

1709: Leskin, Lijmata:, Puro:, Wachva:

1710: Leskin, Limatain, Pur:, Wawain

1711: Lijmatain, Läskin

1712: Leskin, Lijmatain

1722: Limatain, Läskin, Poppius

1723: Lijmatain, Läskin, Poppius

1724: Härckein, Lijmatain, Läskin, Martin, Piroin, Sparre, Tarckiain

1725: Lijkain, Lijmatain, Läskin, Martin, Sparre

1726: Lijmatain, Läskin, Purhoin, Sparre

1727: Lijmatain, Läskin, Purhoin, Råikoin, Sparre

Lipsala

1659: Lipsain

1660: Lipsain

1662: Lipsain

1663: Lipsain

1665: Lirsoin, Sopain

1666: -, Lipsain, Sopain

1667: -, Lipssain, Soppain

1668: Lipsain, Sopain

1669: -, Lipsain, Sopain

1673: Lipsain, Rosensmit, Sopain

1675: Rosensmit, Sopain

1676: Boranof, Sopain

1677: BaranHof, Sopoin

1678: Baronhof, Sopoin

1679: -, Baranouf, Sopainen

1680: Baranof, Lipsain, Såpain

1682: -, Baranof, Lipsain, Såpain

1688: -, Stepin

1690: Lipsain

1693: Lijpsain, Parkin

1694: Lipsain

1697: -, Gyllenspan, Leckoin

1699: Gyllenspån

1700: Gyllenspång, Rimpuin

1701: -, Wätäin

1702: -, Böllia, Wätein

1703: -

1704: -, Böllia, Wettein

1705: -, Böllia, Wettein

1706: -, Wetein

1707: Kettuin

1708: Kättein

1709: Kettuin

1710: Otin

1711: Otin

1712: Otin

1722: Warjus

1724: Hirfwoin, Schuld

1725: -, Hirfwoin, Schultz

1726: -, Hirfwoin, Schullt, Wijssain

1727: Hirfwoin, Schult

Luomala

1673: -

1675: -

1676: -

1677: -

1678: -

1679: -

1680: Lohmain

1682: Lohmain

1688: -, Lochonien

1690: Luomain

1693: Lochmain

1694: Lahmain

1697: Lahmain

1699: -

1700: Kupsain

1701: -

1702: -

1703: -

1704: -, Håckal:n

1705: -

1706: -

1707: -, Hackolain

1708: -, Hackol:

1709: -, Hakol:

1710: -, Hakolin

1711: Hakolain, Muukoin

1712: Hackulin

1722: Hakulin

1723: Achtmöller, Hackulin, Kankoin

1724: Achtmoller, Hackulin, Kanckuin

1725: Hackulin, Kanckuin, Puhackain, Wännäl:n

1726: Hackulin, Kanckuin, Kämmil:, Wännäl:

1727: Hackulin, Kankuin, Kämmil:n

MAlkuun

Maarala

1659: -, Härkönen, Marain

1660: -, Härkein, Marainen

1662: -, Ahoin, Härkäin, Marain, Muikoin, Pasain, Pennain, Pirat

1663: -, Ahoin, Härkäin, Marain, Muikuin, Pasain, Pennain, Pijra

1665: -, Ahoin, Härkäin, Marka, Pasain, Pijrain

1666: -, Ahoinen, Härkäin, Marala, Pasain

1667: -, Ahoin, Hyfwäin, Häckinen, Marola, Pasain

1668: -, Ahoinen, Herkein, Herkäin, Hywoin, Marain, Pasain

1669: -, Ahoin, Ahoinen, Herkein, Hywoin, Marain, Pasain

1673: Heinonen, Marain, Marrain, Passain

1675: Heilain, Marain, Pasain

1676: Heilain, Marain, Marainen

1677: Heilain, Marainen, Maranen, Marsen

1678: -, Heiland, Maroin, Maroinen

1679: Heijlain, Marain

1680: Marain, Nazaken

1682: Marain, Nazaken

1688: -, Marain

1690: Maarain

1693: -, Halloin, Marain

1694: -, Halloin, Marain, Pernain

1697: -, Halloin, Marain

1699: Marain

1700: Marain

1701: -, Marain

1702: Marain

1703: -, Marain

1704: -, Marain

1705: -, Marain, Morain

1706: -, Marain

1707: -, Marain

1708: -, Marain, Mörain

1709: -, Mara:

1710: -, Marain

1711: -, Marain

1712: -, Marain

1722: -, Haickarin, Marain

1723: -, Haikarin, Marain

1724: -, Maarain, Marain, Parckin

1725: -, Marain, Parckin

1726: -, Marain, Parckin

1727: -, Marain, Mönckein, Parckin

Maivala

1659: -, Caipain, Condia, Cåssmain, Ihalembinen, Turkia

1660: -, Caipiain, Condia, Cuossmain, Ihalambinen, Suthmes, Turkia

1662: -, Caipiain, Condia, Heilain, Henninen, Kabaka, Kåsmain, Lambinen, Sutimes, Turdia

1663: -, Caipiain, Condiain, Cosmain, Hännin, Kåsmain, Lambin, Sutimies

1665: -, Caupiain, Condia, Condiain, Cuosma, Halain, Hänninen, Kuossmain, Lambinen, Sutinen

1666: -, Condiain, Cuossma, Cuossmain, Halain, Hämeläin, Hänninen, Kåpoin, Lambinen, Wechmain

1667: -, Condiain, Heilain, Hemel:, Hännin, Kapainen, Kossma, Lambinen, Wechmoin

1668: -, Condiain, Cuossma, Heilain, Hennin, Hämeläin, Kaipain, Lambinen, Liuster, Martinen, Pekein

1669: -, Caipainen, Condiain, Cuossma, Heilain, Hennin, Hämeläin, Lambain, Lambinen, Liuster, Parkain, Tarkiain

1673: -, Condia, Heilain, Huttuin, Hännin, Kaipain, Lambin, Tarkin

1675: -, Condein, Condia, Heilain, Hennin, Jusseroin, Kaipain, Lambinen, Tarkinen

1676: -, Caipiain, Condia, Haikarin, Henninen, Jusseroin, Lambin, Tarkinen

1677: -, Caipia, Condia, Haikarin, Henninen, Jusseroin, Lambinen, Tarkinen

1678: -, Condia, Haikarin, Helain, Jussoroin, Lambinen, Tarkinen

1679: -, Condia, Haikarain, Haloin, Heilain, Hännin, Jusseroin, Lambin, Pardain, Tarkiain

1680: -, Condia, Cossman, Haikarain, Halloin, Heilain, Hännin, Jufwoin, Lambin, Pardain, Puttoin, Tarkiain

1682: -, Condia, Haloin, Heilain, Hännin, Jusseroin, Keistin, Lambin, Tarkiain

1688: -, Condin, Hejlain, Hockunn, Hänin, Juseroin, Kustin, Lambin, Tarkain

1690: -, Haikarin, Hamuin, Heilain, Hämäläin, Härkäin, Jusseroin, Käisten, Kåndin, Lämbin, Pekurin, Tarkiain

1693: -, Harckarain, Henien, Jusorin, Kandin, Lambain, Tarkoin

1694: -, Hakorin, Hänin, Jusorin, K_stin, Kondin, Lambien, Tarkoin, Wättein

1697: -, Hackorain, Hännin, Jusorin, Kandin, Kastin, Murdoin, Tarckain

1699: Hackorin, Hemeloin, Härckein, Hönen, Kåndein, Kåstiein, Pottrin, Tarckain

1700: -, Dyster, Hamuin, Heckorain, Hämelein, Härckein, Kåndein, Kåstiain, Pättein, Tarkoin

1701: -, Haikarain, Hämäläin, Hännin, Härkäin, Käistinen, Kåndiain, Pettyin, Tarkoin

1702: -, Hackarain, Hannin, Hemel:, Härkein, Kåndinen, Kåstiain, Pätteinen, Tarkoin

1703: -, Hackarain, Hanin, Harckäin, Hejulain, Hemel:, Kastiain, Kåndin, Parin, Parkoin, Pijk, Tarckoin

1704: -, Hackarain, Hanin, Heijnul:n, Hämel:n, Keistein, Kåndin, Parkoin, Pedikain, Pundain, Tarckain

1705: -, Hackarain, Haikarain, Hemel:n, Hännin, Kiskein, Kåndin, Pedickain, Tarckoin

1706: -, Hackarain, Hemel:, Henin, Herkein, Kiskin, Kåndin, Pedikain, Tarkoin

1707: Hackorain, Heijnulain, Hemel:, Hämä, Härkein, Kondin, Parkein, Pedikain, Tarkoin, Tefwand

1708: -, Hackorain, Hemel:, Hännin, Härckein, Kandin, Kestein, Parckein, Pedikain, Tarckoin, Tefwoin

1709: -, Hacka:, Hemel:, Hännin, Härke:, Kijskin, Kånd:, Pedicka:, Pylke:, Tarcko:, Terfvo:

1710: -, Haikarin, Hemel:, Hynnin, Härkäin, Kijskin, Kondin, Parkoin, Pyl:, Tarck:, Tarfw:

1711: -, Haikarain, Hännin, Härckein, Keijstin, Komoin, Kåndin, Parckin, Pyllckein, Tarkia, Teifwain, Terfwoin

1712: -, Haikarain, Hänninen, Härkein, Kammoin, Keistin, Kåndiain, Läfwiäin, Parckin, Puttkinen, Pyllkein, Tarckiain, Teifwain, Toifwain

1722: -, Haickarin, Haikarin, Hunninen, Härckäin, Käisti, Kåndiain, Täifwas

1723: -, Cossmain, Cåndiain, Haikarin, Hallinen, Hänninen, Härkein, Tåifwas

1724: -, Andick:n, Condiain, Coussmain, Haikarain, Hallinen, Harckein, Heilain, Hänninen, Härckein, Teif:, Täifwain

1725: -, Andick:n, Coussmain, Gadda, Hackarain, Haikarain, Hallinen, Hännin, Härckein, Kåndiain, Teif:, Teifwa

1726: -, Andickain, Clementioff, Coussmain, Hackarain, Haikarain, Hallin, Hännin, Härckein, Kåndiain, Teif:, Teifwa, Wadell

1727: -, Andick:n, Coussmain, Hackarain, Hännin, Härckein, Hållm, Kåndiain, Teif:, Toifwa

Mattila

1665: -, Keiko, Kupparin, Pöndinen

1666: -, Koiko, Kupparin, Pasain, Pöndin

1667: -, Kupparin, Pasain, Pöndin

1668: -, Pasain

1669: -, Pasain

1673: -, Kotilain, Passain

1675: -, Härkoin, Pasain

1676: -, Härkäin, Pasoin

1677: -, Herkainen, Pasainen

1678: -, Herkeinen, Pasoinen

1679: -, Härkäin

1680: -

1682: -, Henin, Kupsain

1688: -, Uckoin

1690: -, Uickoin

1693: -, Kiemel:, Parkenen, Uckoin

1694: -, Parkoinen, Pasain, Uckoin

1697: -, Parkonein, Uckoin

1699: Parkoin

1700: Parkoinen

1701: Parkoinen

1702: Parkoin

1703: -, Parkunen

1704: -, Läiniein, Parckuin

1705: -, Parckoin

1706: -, Parckoin

1707: -, Lautiein, Pärkoin

1708: -, Laitin, Parckoin

1709: -, Laitin, Parckain

1710: -, Laitin, Parckuin

1711: -, Lautin, Parckuin

1712: -, Lautiain, Parckuin

1722: -, Lautiain, Parckin, Sumiain

1723: -

1724: -, Kämiläin, Uckoin

1725: -, Pernoin, Rässein

1726: -, Pernoin, Rässein

1727: -, Pernain, Rässein

Miettula

1659: Rokolain

1660: Råkolain

1662: Miettuin

1663: -

1665: -

1666: -

1667: -

1668: -

1669: -

1673: Rockalain

1675: Rokolain

1676: Rokolain

1677: Rokolain

1678: Rokolain

1679: Rokolain

1680: Rokolain

1682: Råkolain

1688: Rocklain

1690: Råckel:n

1693: -

1694: Rockol:

1697: Rockol:

1699: Kattelain

1700: Kåttelain

1701: Kåtilain

1702: Kåtellainen

1703: Kåttelain

1704: Kåtilain

1705: -, Ketelain

1706: -, Kåttelain

1707: -, Kåttelain

1708: -, Kåttel:

1709: -, Kåttel:

1712: Tirroin

1722: Tirroin

1723: Tirroin

1724: Tirroin

1725: Huiskain, Tirroin

1726: Huiskain, Tirroin

1727: Huiskain, Tirroin

Murtois

1659: Hämelein, Härkin Litopä, Ihalain

1660: Condiain, Hämälain, Hämäläin, Littopä

1662: Hemelein, Hemeläin, Littopä

1663: -, Hamelein, Hemelein, Littopä

1665: -, Hämeläin, Littopä, Murdo

1666: -, Heikinen, Hämeläin, Littopä, Murdo

1667: -, Hämäl:, Hämäläin, Littapä, Murda

1668: -, Hämeläin, Karialain, Littopä, Merda

1669: -, Carialain, Hämeläin, Littopä, Murdo

1673: -, Hemelein, Hämelein, Härkein, Sajain

1675: -, Hämeläin, Härkein

1676: Hämel__, Hämeläin, Härkein

1677: Herken, Hämelein, Hämäläin

1678: Hemelein, Herkein

1679: -, Hemälein, Herkäin, Hämälein

1680: -, Hämel:, Hämelein, Härkein

1682: Hämel:, Hämeläin, Hämäläin, Härkein

1688: Carstenius, Hemel:, Horkein, Murdoin

1690: -, Carstenius, Hämäläin

1693: -, Busch, Carstenius, Halloin, Hemel:, Hemelain, Kondin, Rockol:n

1694: -, Buusch, Carstenius, Hemel:

1697: -, Buusch, Carstenius, Hemel:

1699: -, Busk, Carstenius, Hemel:

1700: -, Busck, Carstenius, Hemel:n, Hemelein

1701: -, Busk, Carsten, Hämäl:n, Kaupuin, Kenuin, Martin

1702: -, Buck, Carsten, Hemel:, Kaupinen, Pannoin

1703: -, Busch, Carsten, Hemel:n, Härckäpa, Kaupun, Kiskin, Merdoin

1704: -, Busk, Hamel:, Häineläin, Hämel:n, Kaupin, Kiskin, Murdoin

1705: -, Busck, Hemel:n, Kaupin, Kiskin, Murdoin

1706: -, Busck, Hammoin, Hemelein, Kaupin, Parkoin

1707: -, Busk, Hamain, Hemel:, Kaupin, Kondin, Käriain, Parkin

1708: -, Buske, Haloin, Hemel:, Kaupin, Käriain, Lamain

1709: -, Busch, Hamo:, Hemel:, Kaup:, Lama:

1710: -, Busck, Hemel:, Homain, Kop:, Lamain, Lefw:, Rimp:

1711: -, Busch, Hamuin, Hemel:n, Kaipainen, Lamain, Lefwoin

1712: -, Busk, Ha__, Hamuin, Hämel:n, Kapiain, Kåndiain

1722: -, Busch, Hämäl:, Wehman

1723: -, Busch, Hämmäl:, Härkein, Hötöläin, Marain, Weehman

1724: -, Clementioff, Hämälein, Härckein, Wehman

1725: -, Clementioff, Hämäl:n, Härckein, Kaipain, Weeman

1726: -, Clementioff, Hämmäl:n, Härckein, Kaipain

1727: -, Clementioff, Hämmälein, Härckein, Sillfbäck

Mustola

1659: Längä

1660: Lang

1662: Längä

1663: Längå

Mäköis

1659: -, Illmar, Kämilein, Tenhuin

1660: Ilmar, Kainulain, Thenhoin, Thenhuin, Thennuin, Winter

1662: -, Ilmar, Kämilein, Kämiläin, Tenhuin

1663: -, Hämelein, Hämälein, Ilmar, Tenhuin

1665: Härkein, Ilmar, Kemiläin, Lembin, Tenhuin

1666: -, Härkäin, Kemiläin, Kämeläin, Tenhuin

1667: -, Hämäl:, Hämälain, Härkäin, Tenhuin

1668: -, Kemeläin, Kämeläin, Kärkäin, Tenhuin

1669: -, Auwin, Heinoin, Kemeläin, Kemiläin, Kärkes

1673: -, Aufwin, Heinoin, Härckein, Kämelein, Kämilein, Oinoin, Pulckoin

1675: -, Aufwinen, Härkein, Kämiläin, Oinon, Pulkin, Randain

1676: -, Aufwinen, Härkein, Kemiläin, Oinon, Pylkoin

1677: -, Aufuin, Kemil, Oinon

1678: Aufwinen, Kemelein, Ojoin

1679: Aufwin, Kemiläin, Oinoin

1680: -, Aufwin, Condia, Kemiläin, Kämilein, Käriein, Oinoin

1682: Aufwin, Condia, Ihalain, Kemiläin, Ku__, Oinoin

1688: -, Capiain, Kemel:, Kiskin, Åinoin

1690: -, Hojonen, Hämäläin, Kiskin, Oinoin, Sopanen

1693: Aufwoin, Kiskin, Oijnoin, Soppain

1694: Afwin, Kiskin, Oijnoin, Soppoin

1697: -, Afwin, Kiskin, Oijnoin, Soppoin

1699: Aufwin, Kiskin, Sopoin, Åinain

1700: Aufwoin, Kiskin, Oinoin, Såpoin

1701: -, Aufwin, Kiskin, Såpainen, Åijnoin

1702: -, Aufwoin, Kiskinen, Kåpoinen, Åinoin

1703: Aufwoin, Kiskin, Oinoin, Safwolain, Såpoin

1704: Aufwin, Kijskin, Safwolain, Såpon, Åinoin

1705: -, Aufwoin, Kiskin, Onnoin, Peckorin, Såpoin

1706: -, Aufwin, Kiskin, Såpoin, Åjnoin

1707: Aufwoin, Kiskin, Ojnoin, Safwolain, Såpoin

1708: Aufwoin, Kijskin, Oinoin, Safvol:, Såppoin

1709: -, Aufwi:, Hemel:, Kijski, Safvo:, Såppo:, Åino:

1710: -, Aufw:, Hemel:, Kijskin, Oin:, Savo:, Sep:

1711: Aufwin, Hemel:, Safwol:n, Såpain, Åinoin

1712: Aufwin, Hemel:, Safwol:n, Såpain, Åinoin

1722: Aufwin, Paijuin, Åjnoin

1723: Aufwin, Åinoin

1724: Aufwin, Kiskin, Sångoin, Åinoin

1725: Aufwin, Kiskin, Kämmil:, Åinoin

1726: Aufwin, Kiskin, Kommul:, Åinoin

1727: Aufwin, Kaipoin, Kiskin, Kommul:, Åinoin

Männynmäki

1659: -, Pardain, Röhein

1660: -, Pardain, Ryhein

1662: Aniain, Henttuin, Ryhäin

1663: Aniain, Henttuin, Ryhäin

1665: -, Aniain, Grabbe, Hapilain, Huttuin, Röhöin

1666: -, Ainiain, Grabbe, Huttuinen, Rähuin

1667: -, Cossmain, Grabbe, Huttuin, Kituin, Nikitar, Oinoin, Ryhäin

1668: -, Aniain, Grabbe, Huttuin, Ryhäin, Tijhoin

1669: -, Aniain, Grabbe, Huttuin, Hämel:, Ryhain

1673: -, Annian, Grabbe, Ryhein, Sorin

1675: -, Cammoin, Grabbe, Oiniain, Ryhäin

1676: -, Grabbe, Oininen, Ryhäläin

1677: -, Aninen, Ryhelan

1678: -, Ajniain, Ryhein

1679: -, Aniain, Ryhein

1680: Aniain, Kuhoin, Ryhäin, Turakain

1682: -, Aniain, N___, Turakain

1688: -, Aniain, Turakain

1690: -, Turukain, Wänäläin

1693: -, Kurhoin, Nigreus, Turakain, Warelain

1694: -, Kaipain, Kurhoin, Nigreus, Ryhain, Turakain, Wänel:

1697: Kaipain, Nigreus, Ryhain, Tirain, Turakain, Wänelain

1699: Bronerius, Jörckoin, Kamoin, Sveconius, Turackain

1700: Kamoin, Laitiain, Sveconius, Tijroin

1701: -, Bronerij, Kannoin, Lambin, Sveconius, Tirroin

1702: -, Broneri, Kamoin, Sweconius, Tirroin

1703: -, Aniain, Brunnerus, Hemel:, Kamoin, Lambin, Martin, Meckel:, Sveconius, Tijrain

1704: -, Bronnerus, Hämäl:n, Kemoin, Lambin, Mackol:n, Sveconius, Tijroin

1705: -, Bronerj, Kommoin, Sveconius, Tijrain

1706: -, Bronerj, Hemelein, Seconius, Tjroin

1707: -, Ahijnoin, Hemel:, Kammoin, Mutelain, Poppius, Päckoin, Sveconius, Tijroin

1708: -, Kamoin, Kåndin, Mutel:, Ohinoin, Poppius, Råckain, Sveconius, Tirroin

1709: -, Hemel:, Kijskin, Lacko:, Mara:, Poppius, Svensk, Tirain, Åino:

1710: -, Hemel:, Keck:, Oin:, Oinoin, Poppius, Sorvain, Swensk, Tirro:

1711: -, Poppius, Swänsk, Säkin, Teitin, Tirroin, Ullmoin

1712: -, Poppius, Rittz, Swensk, Tirroin, Ullmoin

1722: -, Kaipain, Mardickain, Poppius, Tirroin

1723: -, Hassuin, Hämmäl:, Härkäin, Kaipoin, Mardikain, Poppius, Tirroin

1724: -, Harckein, Hardickain, Huijain, Hämäl:n, Hämälein, Hångain, Kåtilain, Poppius, Tirroin

1725: -, Huijain, Härckein, Mardickain, Poppi, Poppius, Tirroin

1726: Mardickain, Paunoin, Pijck, Poppi, Poppius, Tirroin

1727: -, Hipsatar, Pick, Poppius, Rimpj, Tanninen, Tirroin, Wäissein

NAlkuun

Narila

1659: Narin, Nissinen, Packuin, Paunoin, Tarfuain

1660: Caupj, Narin, Nissinen, Parkoin, Paunoin, Tarfwoin

1662: Parkoin, Paunoin, Tarwain

1663: Parkoin, Paunoin, Tarwain

1665: Myckäin, Paunoin, Tarwain

1666: Paunoin, Putkoin, Tarwain

1667: Paunoin, Put__, Tarfwain

1668: Paunoin, Putkin, Tarwain

1669: -, Paunoin, Pulkin, Putkin

1673: -, Lilieskiöld, Paunoin, Putckin

1675: -, Paunoin, Putkin

1676: -, Paunoin, Putkin

1677: Paunoinen, Putkin

1678: Paunoin, Putkin

1679: Paunoin, Putkin

1680: -, Putkin, Turuin

1682: -, Paunoin, Putkin

1688: Porjoin, Pulkoin

1690: Paunioin, Puttkein

1693: -, Penoin, Puttkin

1694: Olikain, Punoin, Puttkoin, Tarfwain

1697: Panoin, Puttkoin

1699: Pauiain, Puttkoin

1700: Pauiain, Puttkoin

1701: -, Paunoin, Putkinen

1702: -, Pajuinen, Putkoin

1703: Paujain, Putkoin

1704: Paujain, Putkoin

1705: Pajuin, Puttkoin

1706: Pajuin, Puttkoin

1707: Paujuin, Puttkoin

1708: Paujuin, Putkoin

1709: Panuo:, Putkoin

1710: Pauno:, Pulk:

1711: Paukoin, Paunoin, Putkoin

1712: Paunoin, Puttkon

1722: Paunoin, Puttkin

1723: Paunoin, Putkin

1724: Paunoin, Pirrin, Putkin

1725: Paunoin, Piroin, Puttkin

1726: Paunoin, Puhacka, Puttkin

1727: -, Paunoin, Puhacka, Puttkin

Näärinki

1659: -, Cåssmain, Härkein, Jarain, Kärkes Mullj, Oikarin, Ryss, Råpåin, Tarkiain

1660: -, Cuossmain, Härkein, Jaroin, Kärkis Mullj, Lambain, Pikin, Roppoin, Ryss, Tarkin

1662: -, Härkeinen, Kerkin, Lambain, Muiku, Ropoin, Ryss, Sawolain, Tarkiain, Wihawain

1663: -, Härkäin, Kerkoin, Muiku, Råpoin, Tarkiain, Wihawain

1665: -, Caupin, Härkäin, Kurkoinen, Muiko, Ropoin, Tarkiain, Tojain, Wihawain

1666: -, Caupin, Härkäin, Kerkoin, Muiko, Pöykarj, Ropoin, Tarkiain, Toiwin, Wihawain

1667: -, Harkäin, Kaupin, Kerckein, Muiko, Ropoin, Tarkiain, Tåijain, Wihawain

1668: -, Caupin, Härkein, Kärkäin, Muiko, Ropoin, Tarkiain, Tojainen, Wenäläin, Wihawain

1669: -, Caupin, Herkein, Ingin, Kärkäin, Leskinen, Muiko, Peuhkurj, Ropoin, Tojain, Wenäläin, Wihawain

1673: -, Hemeläin, Herckein, Kärcken Mullj, Muicko, Pardain, Pekurin, Polack, Putkin, Råpoin, Tarkiein, Toionen, Wihawain

1675: -, Hämeläin, Muiko, Mulli, Pekurin, Sopain, Tarkiain, Toijain, Turokain, Wihawain

1676: -, Hamuin, Hämeläin, Muiko, Mulli, Murdo, Pekurin, Tarkiain, Wihawain

1677: -, Hauska, Muiko, Mulli, Murdo, Pekurin, Tarkia, Wihauain

1678: -, Hauska, Miuko, Mullin, Pekurin, Tarkiain, Wihawain

1679: -, Hauska, Kärkein, Tarkiain, Wihawain, Wäisäin

1680: -, Hauska, Hämeläin, Muikoin, Mullj, Pennain, Tarkiain, Wihawain, Wijsain, Wäisin

1682: -, Hauska, Hämel:, Muikoin, Mullj, Murdoin, Tahrkiain, Tarkiain, Turakain, Wihawain, Wänelein

1688: -, Lanain, Muckoin, Mullj, Tarkiain, Turakain, Wennel:, Wihawain

1690: -, Kerkein, Muikoin, Tarkiain, Turhakain, Witikain, Wänäläin

1693: -, Hauska, Kärkain, Lambein, Lillius, Muckoin, Tarkoin, Wittikain, Wännelain

1694: -, Hauska, Hemel:, Kerkin, Lambain, Lillius, Muckoin, Tarkin, Turackain, Uawahwain, Wittikain, Wännel:

1697: Hauska, Kärkain, Muckoin, Pättynein, Tarkin, Turakein, Wannel:, Wittikain

1699: Hauska, Karkein, Muhlij, Mukoin, Tarkoin, Turakain, Wijtickoin, Wännel:

1700: -, Hauska, Kerckein, Muhli, Muokoin, Tarckoin, Turackain, Wijtickain, Wännälein

1701: -, Hauska, Kerkein, Lambain, Muckoin, Tarkoin, Turukain, Weneläin, Wittikain

1702: -, Hauska, Kerrkoin, Lambain, Mukoin, Tarkoinen, Turakain, Wenelein, Wittikain

1703: -, Hauska, Laitin, Lambin, Mukoin, Muli, Peckoin, Tarckoin, Turakain, Weneläin, Wittikain

1704: -, Hauska, Laitin, Lambain, Mijckoin, Mulli, Päckoin, Tarkin, Turackain, Wijtickain, Wänel:

1705: -, Hanska, Lambin, Mijkoin, Snikare, Tarckoin, Turackain, Wenel:n, Widickain

1706: -, Hauska, Lambin, Mickain, Tarkinen, Turakain, Wenelein, Witikain

1707: -, Hauska, Hulkoin, Lamboin, Myckoin, Tarkin, Turakoin, Wenelain, Wijttickoin

1708: -, Hauska, Hulckoin, Kijskin, Lamboin, Mickoin, Tarkin, Turackain, Wenel:, Witikain

1709: -, Hauska, Kijsk:, Lamba:, Mycko:, Tarck:, Venel:, Witicka:

1710: -, Kijskin, Lambain, Mijck:, Pöndin, Tark:, Wenel:, Witikain

1711: -, Ahoin, Lambain, Mickoin, Pändin, Tarckiain, Witikain, Wänäl:n

1712: -, Ahoin, Immoin, Lambain, Muickain, Pöndin, Rautiain, Tarckiain, Tirroin, Wittickain, Wänälein

1722: -, Ficke, Immoin, Kaipain, Linduin, Marain, Muickoin, Mullij, Pöndin, Rautiain, Ruåtzalain, Tannin, Tarckiain

1723: -, Fick, Immoin, Jarin, Kaipain, Linduin, Muickoin, Mullj, Pondin, Rotzalain, Tanninen, Tarkiain, Wänäläin

1724: Hirfwoin, Immoin, Kaipoin, Kucko, Kärckeudd, Linduin, Muikoin, Mullj, Pondin, Pouhein, Routzal:n, Tanninen, Tarckiain, Wanal:, Wäissein

1725: -, Hirfwoin, Immoin, Jora, Kaipain, Karfwin, Kerckesudd, Kucko, Linduin, Mullj, Muukoin, Pouhein, Pöndin, Routzalain, Tanninen, Tarckiain, Wäissein, Wänäl:

1726: -, Ickoin, Immoin, Jora, Kaipain, Karfwin, Kucko, Kärckesudd, Lambain, Linduin, Muikoin, Mullj, Mustoin, Pöndin, Routzalain, Tarckiain, Wäissein

1727: -, Härckein, Ickoin, Immoin, Jora, Kaipain, Kucko, Kärckesudd, Lambain, Linduin, Mullj, Muukoin, Pöndin, Routzalain, Tarckiain

OAlkuun

Ollikkala

1659: -, Hamuin, Ihalain, Lambain, Nulpoin, Pedikein, Wachwoin, Wäsein

1660: -, Hannuin, Ihalain, Lambain, Nulpoin, Pedikain, Wachwoin, Wäsäin

1662: -, Hamuin, Hulkoin, Ihalain, Kemelein, Lambain, Nulpoin, Pedikain, Wahwain, Wäisäin

1663: -, Hamuin, Hulkoin, Ihalain, Kämittar, Lambain, Nulpoin, Pedikain, Wäisain

1665: -, Hulkoin, Ihalain, Lambain, Nulpoin, Pedikain, Petikein, Pumalain, Pöksäter, Weisäin

1666: -, Ihalain, Lambain, Nulpoin, Nulpoinen, Pedikäin, Pöxätär, Weisein

1667: -, Ihalain, Lambain, Nulpoin, Pedikäin, Pösätar, Wäisäin

1668: -, Ihalain, Lambain, Nulpoin, Pedikäin, Pöxätar, Weisäin

1669: -, Ihalain, Lambain, Nulpoin, Pedikäin, Pöxätär, Wesein

1673: -, Hammuin, Håtacka, Ihalain, Kiskin, Lambain, Nulpoin, Pasain, Piedickein, Sallin

1675: -, Hamuin, Ihalain, Kiskin, Lamain, Lambain, Martinen, Nulpoin, Ollikain, Petikäin, Sallin, Sallinen, Sulkawain

1676: -, Hamuin, Ihalain, Kasain, Kiskinen, Lambain, Nulpoin, Ollikain, Petikäin, Sallin, Sulkawain

1677: -, Hamuinen, Ihalan, Kishinen, Lambain, Nulpoin, Ollikan, Pasain, Petikain, Sallinen, Sulkauainen, Turakan

1678: -, Hamunen, Hulkoin, Kishinen, Nulpoin, Ollikain, Sulckawain, Turakain

1679: -, Hamuin, Hullkain, Kiskinen, Nullpoin, Ollickain, Passain, Piedik:, Puhakain, Silkar, Turakain

1680: -, Hännin, Ihalain, Kiskin, Nulpoin, Pasain, Pedikäin, Petikäin, Turakain

1682: -, Hamunen, Hulkoin, Ihalain, Kiskin, Nulpoin, Passoin, Pedikein, Wara

1688: -, Afwoin, Ihalain, Kiskin, Nulp, Nulpoin, Passoin, Pedikoin

1690: -, Hamunen, Ihalain, Kiskin, Nulpoin, Pedikäin

1693: -, Hamoin, Ihalain, Kiskin, Nullpoin, Peedickain

1694: -, Hemoin, Ihalain, Kiskin, Nullpoin, Pasoin, Peedeckain

1697: -, Hamoin, Ihalain, Kiskin, Nullpoin, Passoin, Peedekain

1699: -, Kiskin, Nulpoin, Pedikain, Pättuin

1700: -, Kiskin, Nulpoin, Pedik, Puttuin

1701: -, Kilkj, Kiskin, Mustoin, Nulpoin, P___, Pedikain, Pättuin

1702: -, Kiskinen, Nullpoin, Pedikain, Pättuin

1703: -, Kiskin, Marain, Nullpoin, Nulpoin, Pedikain, Pötteun

1704: -, Kiskin, Morein, Nulpoin, Pedekain, Pättuin

1705: -, Kiskin, Nullpoin, Pedeckain, Pöttuin

1706: -, Kiskin, Nullpoin, Pedikain, Pettuin

1707: -, Hamoin, Kijskin, Kiskin, Nulpoin, Pedekein, Pettuin

1708: -, Hamoin, Kijskin, Nulpoin, Pedikain, Pettuin

1709: -, Kijskin, Mutul:, Nulpo:, Parfw:, Patyin, Pedicka:

1710: -, Kijskin, Nulp:, Nulpoin, Parw:, Pedikain, Pettuin, Täfwain

1711: -, Kiskin, Nulpoin, Nålpoin, Parfwin, Pettuin, Pädikäin

1712: -, Aufwin, Kijskin, Nullpoin, Parfwiain, Pettuin, Piedickein

1722: -, Kaipoin, Kiskin, Mönckoin, Nulpoin, Patuin, Piedickain

1723: -, Härkein, Kaipoin, Kiskin, Kåhoin, Laitin, Möukäin, Nulpoin, Pedikäin, Pätuin, Tarkiain, Wäpsä

1724: -, Huiskoin, Hyf:n, Ihal:n, Kaipoin, Kiskin, Kåhoin, Laitin, Nullpoin, Piedickein, Pätuin, Wäpsä

1725: -, Hyfwein, Ihal:, Kaipoin, Kiskin, Kåhoin, Laitin, Nullpoin, Piedickein, Pätuin, Wäpssa

1726: -, Ahoin, Finne, Hyfwein, Härckein, Janhuin, Kaipoin, Kiskin, Kåhoin, Laitin, Nullpoin, Piedickäin, Pätyn, Wäpsa

1727: -, Achoin, Aufwin, Finne, Hyfwein, Kiskin, Kohoin, Laitin, Muttul:n, Nullpoin, Piedickein, Pätinn, Wäpssa

PAlkuun

Paatela

1659: -, Uckoin

1660: -, Uckoin

1662: -, Tirroin, Uckoin

1663: Tirroin, Uckoin

1665: -, Tirroin, Uckoin

1666: -, Tirroin, Uckoinen

1667: -, Tirroin, Uckoin

1668: -, Tirroin, Uckoin

1669: -, Kostiain, Tirroin, Uckoin

1673: Linduin, Tirroin, Uckoin

1675: Kärkäin, Tirroin, Uckoin

1676: Tirroin, Uckoin

1677: Tirroinen, Uckoin

1678: Uckoin

1679: -, Tirroin, Ukoin

1680: -, Tirroin, Uckoin

1682: Tirroin, Uikain

1688: Turin, Uckoin

1690: Tierinin, Uckoin

1693: Tirroin, Ukoin

1694: Gräss, Höfwein, Tirroin, Uckoin

1697: Greess, Höfwin, Lautian, Muttelain, Tirain, Uckoin

1699: Lautiain, Marain, Tijroin, Uckoin, Wijdickain

1700: Lautiain, Tijroin

1701: -, Asikain, Hemel:n, Tirroin, Uckoin

1702: -, Hemel:, Tirroin

1703: Hemel:, Mustoin, Tijroin, Uckoin

1704: Hamel:, Tirroin, Uckoin

1705: -, Nandelstedh, Tijroin, Uckoin

1706: -, Nalenstat, Tirroin, Uckoin

1707: Nallenstas, Tijroin, Uckoin

1708: Nandelstad, Tiroin, Ucckoin

1709: Tyro:, Uckoin

1710: Lautiain, Tyrro:, Uck:

1711: Tijroin, Uckoin

1712: Pernoin, Tirroin, Uckoin

1722: Pylkäin, Uckoin

1723: Pylkäin, Uckoin

1724: Pyllckein, Uckoin, Wijhaw:

1725: Pyllckein, Uckoin, Wijhawain

1726: Nandelstadt, Pyllckein, Uckoin, Wijhawain

1727: Härck:, Pyllckein, Uckoin, Wijhawain

Pajusalmi

1659: Heinoin

1660: -, Heinoin

1662: -, Heinoin, Passain

1663: -, Heinoin, Såpain

1665: -, Heinoin, Ketewein

1666: -, Heinoinen, Tietäwä

1667: Heinoin

1668: Heinoin

1669: -, Heinoin

1673: Heinoin

1675: Heinoin

1676: Heinoin

1677: Heinon

1678: Heinoin

1679: -, Heinoin

1680: Heinoin

1682: Aohoin, Heijnoin

1688: Henien

1690: Heinoin

1693: Hoijnen

1694: Hoijnin

1697: -

1699: Såppoin

1700: Såppoin

1701: Såppain

1702: -, Wissain

1703: -

1704: -

1705: -

1706: -

1707: -

1708: -

1709: -

1710: -

1711: -

1712: -

1722: -

1723: -, Läinoin

1724: -

1725: -

1726: Heinoin

1727: Heinoin

Palonen

1659: -, Hulkoin

1660: Hulkoin

1662: -, Palos

1663: -, Kiskin

1665: -

1666: -

1667: -

1668: -

1669: -

1673: Hulckoin

1675: Hulkoin

1676: Hulkoin

1677: Hulckoin

1678: Hulckin

1679: Hullkoin

1680: Hulckoin

1690: Halonen

1693: Ihalain

1694: -, Ihal:

1697: Ihalain, Imoin

1699: Immoin

1700: Immoin

1701: Immoin

1702: Imoin

1703: Immoin

1704: Innoin

1705: Immoin

1706: Imoin

1707: Imoin

1708: Imoin

1709: Immo:

1710: Imm:

1711: Immoin

1712: Immoin

1722: Tuppurain

1723: Tuppurain

1724: Tuppurain

1725: Tuppurain

1726: Tuppurain

1727: Tuppurain

Pappila

1659: -, Lehikoin, Lilliesköld, Rimp, Sneck

1660: -, Rimp

1662: -, Heckinen, Rimpi

1663: -, Heckinen, Huttuin

1665: -, Eenrooth, Huttuin, Härkäin, Härköinen, Pätyinen, Rimpi

1666: -, Enroth, Härköin, Nylander, Pättyin, Rimpi

1667: -, Enrot, Hyf:

1668: -, Hywäin, Wahwoin

1669: -, Hywoin, Lamain, Wahwoin

1673: -, Hamuckain, Hyfwoin, Hytiein, Jeskelein, Julckuin, Lilius

1675: -, Hytiäin, Hywoin, Hämeläin, Laitin, Lillius, Pardain, Westerin

1676: -, Lautiain, Lewoin

1677: -, Lefwon

1678: -, Caipain, Lefwoin, Pardainen

1679: -, Caipain, Herkäin, Lefwoin

1680: -, Lefwoin, Lehikoin

1682: -, Kiskin, Lehikoin, Savon__

1688: -, Bromerius, Negreus, Pasoin

1690: -, Bronnerus, Lambain, Nigra'us, Nousiain, Pasoin

1701: -, Aniain, Hämäl:, Jerfwel:, Lächnoin, Nissin, Parfwin, Påpius, Ripsander

1702: -, Jerfwel:, Lenh:, Parf:, Popius, Ripsand., Åinoin

1703: -, Aniain, Hemel:, Jerf:, Jerf:n, Lensuin, Muttilain, Parfwoin, Påpius, Ripsander

1704: -, Bruun, Hämel:n, Järf:, Lenhoin, Mutel:, Parfwain, Poppius, Repsander, Tackinen

1705: -, Aufwoin, Hemel:n, Lenhuin, Mutel:n, Parfwoin, Poppius, Ripsand:, Tarckain, Åjnoin

1706: -, Lenhoin, Parfwoin, Popius, Ripsander, Tack:n

1707: -, Afwoin, Jarfwel:, Kijukas, Lenhoin, Parfwoin, Påpius, Ripsander, Tarkein

1709: -, Bengtin, Hujain, Kanga:, Lehno:, Pajuin, Poppius, Ripsander, Tarkin, Väster:

1710: -, Bengtin, Hujain, Lenhoin, Poppis, Ripsander, Tujulain

1711: -, Hujain, Kåstärus, Poppius

1712: -, Kåsterus, Poppius

1722: -, Hujain, Kåsterus, Poppius, Rimpij, Tackin

1723: Hujain, Hötöläin, Kosterus, Marain, Poppius, Tackin, Tanninen

1724: Hötelein, Kåsterus, Leinoin, Marain, Pijck, Poppius, Rimpi, Tackin, Tanninen

1725: -, Hötel:, Kåsterus, Leinoin, Lång, Pijck, Poppius, Rimpj, Tackin, Tanninen

1726: -, Kåsterus, Leinoin, Leinonen, Lind, Pijck, Poppius, Tackin, Tanninen

1727: Kåsterus, Leinoin, Pijck, Poppius, Rimpj, Tackin

Pekurila

1659: -, Pekurin

1660: -, Pekurin

1662: -, Pekurin

1663: Pekurin

1665: -, Pekurinen

1666: -, Pekurin

1667: -, Pekurin

1668: -, Pekerin, Pekurin

1669: -, Pekurin

1673: -, Parckoin, Peckurin

1675: -, Parkoin, Pekurin

1676: -, Pekurin

1677: -, Pekun

1678: -, Pekurin

1679: -, Pekurin

1680: -, Peckurin, Tefwain

1682: -, Pekurin

1688: Peckerin

1690: Peckurin

1693: Pokerin

1694: Pekurin

1697: Päkurinn

1699: Peekurin

1700: Peckurin

1701: Pekurin

1702: Pekurin

1703: Pörkorin

1704: Parckurin

1705: Parckroin

1706: -, Pakarin

1707: -, Pärkurin

1708: -, Parckarin

1709: Parkain

1710: Pylk:, Päkurin

1711: Päkurin

1712: Päckurin

1722: Ruåkolain

1723: Rokolain

1724: Hämäl:, Roukol:n

1726: Roukolain

1727: Roukolain

Pelkilä

1659: Härkein, Pelckinen

1662: Hemelein

1663: -

1665: -, Pelkin

1666: -, Pelkinen

1667: -

1668: -

1669: -, Pardain

1673: Linduin, Otin

1675: Otinen

1676: Otinen

1677: -

1682: Taipalain

1693: Ihlfwin

1694: Illfwoin

1697: Illfwoin

1699: Nousain

1700: Kaipiain, Kåndiain, Nousiain

1701: Kaipiain, Kåndin, Nåusiain

1702: Kaupoin, Kåndiain, Nausiain

1703: Kaipoin, Kåndiain, Nousiain

1704: Nous:n

1705: -, Nousiain

1706: Nåusiain, Åjnoin

1707: Nousiain

1708: Båck, Nousiain, Rackoin

1709: Båck, Nousia:

1710: Båck, Nousiain

1711: Båck, Nousiain, Pällckin

1712: Noussiain, Pälckin

1722: Immoin

1723: Härkäin, Immoin

1724: -, Illfwoin, Immoin

1725: -, Härckein, Immoin, Otin

1726: -, Härckein, Immoin, Otin

1727: -, Härckein, Immoin, Otin

Pellilä

1659: Pöllein

1660: Pöllöin

1662: Pölläin

1663: Pölläin

1665: Pölläin

1673: Marain

1675: Marain

1693: Pojolain

1694: Pojol:

1697: Pojolain

1699: Pöhelein

1700: Pöhlolain

1701: -

1702: Pohealain

1703: Pöhlöläin

1704: -, Hardikain

1705: -

1706: -

1707: Pöllöin

1708: Pöllein

1709: Pöllein

1710: Pöll:

1724: Haikarain

1725: Haikarain

1726: Haikarain

1727: Haikarain

Pitkälahti

1659: -, Haloin, Härkein, Ickoin, Ikoin, Karhin, Kiukas, Laukarin, Lengin, Nasak, Nåpoin, Pasain, Pedikain, Seilain, Såckain

1660: -, Haloin, Heilain, Härkin, Ikoin, Karhuin, Kiukas, Langin, Laukarin, Noppoin, Pasain, Pasoin, Pedikain, Sockalain

1662: -, Haloin, Härkein, Ikoin, Kiukas, Langoin, Nasak, Nopoin, Palain, Pasain, Pedikein, Seiloin, Wänäin

1663: -, Haloin, Härkein, Ikoin, Kiukas, Langoin, Nupoin, Pasain, Pedikein, Seiloin, Wänäin

1665: -, Haloin, Härkäin, Ikoin, Kiukas, Langain, Neepoinen, Pasain, Petikäin, Seiloin, Wenänen

1666: -, Haloin, Härkäin, Ikoin, Kiukas, Langain, Nopoin, Pasain, Pietikäin, Seilain, Wenein

1667: -, Haloin, Ikoin, Kiukas, Langain, Nopoin, Pasain, Petickäin, Petikäin, Seilain, Wänäin

1668: -, Haloin, Ikoin, Kiukas, Längain, Nopoin, Pasain, Pedikäin, Seilain, Wenein

1669: -, Haloin, Ikoin, Kiukas, Långain, Nopoin, Pasain, Petikäin, Seilain, Wänein

1673: Haloin, Ickoin, Kiukas, Langain, Nuppoin, Passain, Pedickain, Piedickein, Seiloin, Wänein

1675: -, Ikoin, Kiukas, Langain, Noppoin, Pasain, Pedikäin, Pehikäin, Seckin, Seilain, Wenein

1676: -, Ikoin, Kiukas, Langoin, Nopoin, Pasain, Pedikäin, Seilainen, Sekin, Wenein

1677: Helain, Ikoin, Kiukas, Langoin, Langon, Nopoin, Pasainen, Pedikainen, Pedikan, Sackinen, Seiloin, Wenein

1678: Haloin, Ikoin, Kiukass, Nopoin, Passainen, Pedikein, Pedikäinen, Sackinen, Seilain, Wenein

1679: -, Haloin, Ikoin, Kiukas, Pasain, Piedickein, Piedickäin, Ropoin, Seilain, Säckinen, Wänäin

1680: -, Haloin, Ikoin, Inginen, Nuppoin, Peckin, Pitkein, Silain, Wänäin

1682: -, Haloin, Ikoin, Ingin, Nupoin, Peckin, Petikein, Säckin, Wänäin

1688: Halloin, Ikoin, Ingoin, Nåpoin, Peckin, Pitckoin, Pitkoin, Sehenoin, Wänoin

1690: -, Branhof, Haloin, Ikoin, Ingin, Pafwelain, Pedikäin, Pitkein, Pitkäin, Råpoin, Wänäin

1693: -, Halloin, Ikoin, Ingen, Ingoin, Nåppoin, Panlain, Passoin, Pedikain, Wännain

1694: Peuj:

1697: -, Halloin, Ikoin, Ingen, Ingoin, Noisiain, Noppoin, Noppoinen, Pafwillain, Pajoin, Pedikain, Piedikain, Pässoin, Segelain, Wännäin

1699: Haloin, Ikoin, Ingoin, Nuppuins, Pafwilain, Pasoin, Pedikein, Wänian

1700: Haloin, Ickoin, Ikoin, Ingoin, Nuppoin, Pafwilain, Pedickein, Pedikein, Pesoin, Wänäin

1701: -, Haloin, Ikoin, Inginen, Nuppuin, Pafwilain, Pedikain, Pidikain, Seilain, Wänäin

1702: -, Haloinen, Ikoin, Ikoinen, Inginen, Nuppuinen, Pafwilain, Pedikain, Sällienen, Wennain

1703: -, Afwilain, Haloin, Ikoin, Ingein, Nuppinen, Pedikain, Peskijlen, Sellain, Wenäin

1704: -, Haloin, Ikoin, Ingoin, Nuppan, Pedickain, Pedikoin, Sallin, Wänein

1705: -, Halloin, Ikoin, Ingein, Nuppoin, Pedickain, Sälloin, Wennein

1706: -, Haloin, Ikoin, Ingein, Nuppoin, Pedikain, Säloin, Wenein

1707: -, Halloin, Ingoin, Itkoin, Marain, Nippoin, Pedikoin, Seijoin, Wänoin

1708: -, Halloin, Haloin, Ikoin, Ingoin, Itkoin, Nuppoin, Pedikain, Silain, Wänäin

1709: -, Halo:, Iko:, Ing:, Itko:, Itkoin, Nuppo:, Ollick:, Pedicka:, Selo:, Vannä:

1710: -, Hal:, Ik:, Ingin, Itk:, Itkoin, Nup:, Olk:, Pedkain, Räsain, Seelain, Vänain

1711: -, Haloin, Heilain, Ikoin, Ingin, Nåpoin, Ollikain, Pedikain, Pedikanen, Räsein, Seilain

1712: -, Haloin, Ikoin, Ingin, Nåpoin, Ollickain, Piedickein, Rässein, Seilain

1722: Ikoin, Ilfwoin, Inginen, Kiljander, Nåpoin, Piedeckein, Piedickein, Säijlain, Teinus, Wänäin

1723: Ikoin, Ilfwoin, Noppoin, Nåppoin, Pedikäin, Säijlain, Teinus, Wänäin

1724: Haloin, Heikin, Hyfwein, Ikoin, Illfwoin, Ingin, Nåp:n, Nåppoin, Piedickein, Piedickäin, Pullkin, Seiloin, Täinus, Wänäin

1725: Haloin, Heilain, Häckin, Härckein, Ickoin, Illfwoin, Ingin, Nåpoin, Nåppoin, Piedickein, Pullckin, Seiloin, Tirroin, Täinus, Wänäin

1726: Halloin, Heilain, Häckin, Härckein, Ickoin, Illfwoin, Ingin, Nåppoin, Piedickäin, Pullckin, Seiloin, Teinus, Tirroin, Wänäin

1727: Halloin, Heikin, Härckein, Ickoin, Ingin, Kaipain, Nåppoin, Piedickein, Pullckin, Seilain, Teinus, Wänein

Pitälahti

1694: -, Haloin, Ikoin, Ingen, Ingoin, Löffer?, Noppoin, Nåppoin, Pajain, Passoin, Pedikain, Piedikain, Wännain

Pohjois

1659: -, Ahoinen, Ikoin, Narin, Wachuoin

1660: -, Ahoinen, Hämälain, Ikoin, Narin, Wachwoinen

1662: Ahoin, Cainulain, Hyfwoin, Hämelein, Ikoin, Kucko, Suikoinen, Summain, Wahwain

1663: -, Hämeläin, Ikoin, Kucko, Pardain, Suikoin, Summoin, Wahwain

1665: -, Hämeläin, Ikoin, Laitinen, Narin, Siukoin, Summain, Wahwain, Wänäin

1666: -, Heinoin, Hämel:, Hämeläin, Ikoin, Laitin, Lambin, Narin, Sinko, Summain, Wachwain

1667: -, Heinoin, Hämäl:, Hämäläin, Ikoin, Laijtin, Lambinen, Narin, Sinko, Summain, Wahwain

1668: -, Heinoin, Hämeläin, Ikoin, Laitin, Narinen, Ruka, Summain, Wahwoin

1669: -, Hämeläin, Ikoin, Laitin, Narin, Pohiolain, Sink, Summain, Wahwoin

1673: -, Hämelein, Ickoin, Nasacken, Wahwoin

1675: -, Hämeläin, Ikoin, Laitin, Pulkin, Wahwoin

1676: -, Hämeläin, Hännin, Ikoin, Ikoinen, Laitin, Nasak, Wachwoin

1677: -, Hemelain, Henninen, Ikoin, Ikoinen, Ikonen, Laitin, Nasak, Råckain, Wachwoin

1678: -, Hämeläin, Hännine_, Ikoin, Marain, Nasack, Rockain, Wachwon

1679: Hämälein, Hännin, Ikoin, Marain, Nassaken, Råckain, Wachwoin

1680: -, Baronoff, Hennin, Hämeläin, Ikoin, Kuckoin, Råckain, Wachwain

1682: -, Hennin, Hämeläin, Ickoin, Kaipain, Kuckoin, Råckain, Wachwain

1688: Hemel:, Hännin, Ickoin, Kuckoin, Lijlingskyld, Pörkoin, Rockain, Sockain, Wahwain

1690: Hänninen, Ikoin, Kuckoin, Råckain, Säckinen, Täifwain, Wachwoin

1693: -, Hemel:, Hennain, Ickoin, Koppoin, Rockoin, Wauhwain

1694: -, Hemel:, Henoin, Hänin, Ickoin, Keppain, Kuckoin, Lijllieskyldh, Messe, Nosiain, Rockain, Ryhoin, Wanhwain

1697: -, Hemel:, Huttuin, Hännin, Ickoin, Kappoin, Kuckoin, Lijllieskyldh, Nosiain, Rockoin, Wauhwain

1699: Hemel:, Hänin, Lilensköldt, Rockoin, Wauhwain

1700: -, Hänel:n, Hännin, Kåttro, Lillienskiöldh, Råckain, Wauhwain

1701: -, Hannin, Heinoin, Hemel:n, Kåttra, Lillenschiölt, Råkain, Stefwain, Wachwain, Wisalain

1702: -, Hemel:, Häinin, Kåttra, Leskinen, Lillienskiöld, Rackoin, Wanhain

1703: -, Hemel:, Hänin, Kettuin, Kåttro, Laskin, Lillienskiöld, Råckain, Tefwin, Wanhwain, Wihorilain

1704: -, Hamel:, Hänin, Kättuin, Kåttra, Lilienskiöld, Råckoin, Tefwoin, Wanhain, Wifwilain

1705: -, Hemel:n, Hännin, Kåttro, Lillienschöld, Läskin, Råckoin, Wahwain

1706: -, Hemel:, Henin, Kockoin, Kåttrå, Lillienschiöld, Läskin, Råckain, Saikoin, Wachwain

1707: -, Bengtin, Hemel:, Hennin, Kåttro, Laskoin, Lilienskijld, Råckain, Wahwain

1708: -, Bengtin, Hemel:, Hennoin, Kåttro, Leskin, Lilliensköld, Roickain, Wijsa

1709: -, Henn:, Kåttro, Lilliesköld, Läskin, Råcka:, Selo:, Vijsa

1710: -, Hal:, Hennin, Kåttro, Leskin, Lilliensköld, Råckain

1711: -, Hännin, Kiskin, Kåttro, Lillienschiöld, Läskin, Råckain, Wachwoin

1712: -, Hänninen, Kijskin, Kåttro, Lillieschiold, Läskin, Råckain, Säckin, Wachwoin

1722: -, Kaipain, Kucko, Kåttro, Lillieschöld, Råckain, Såpain, Waldoin, Wäissein

1723: -, Kaipoin, Kucko, Kåttro, Lillienschiöld, Råckain, Såppain, Waldoin, Wijsain

1724: -, Coussmain, Kaipoin, Kockoin, Kucko, Kuckoin, Kåttro, Lillie Schiöld, Nissoin, Råckain, Såpain, Tuchkain, Walldoin

1725: Coussmain, Kucko, Kuckoin, Kåckoin, Kåttro, Lillieschöld, Narin, Nissain, Råckain, Såpain, Tukain, Walldoin

1726: Coussmain, Kucko, Kuckoin, Kåckoin, Kåttro, Lillieschiöld, Narin, Råckain, Tukain, Walldoin

1727: -, Coussmain, Kaipain, Kucko, Kuckoin, Kåckoin, Kåttro, Lillieschöld, Narin, Råckain, Tuukoin, Walldoin, Wijssain

Poikola

1659: -, Pick

1660: -, Pijk

1662: -, Lambin, Pijk

1663: -, Pijk

1665: -, Hywoin, Kehkoin, Pijk

1666: -, Hywoin, Kehkoin, Pijki

1667: -, Kechkoin, Pijk

1668: Hämeläin, Pijki

1669: Hämeläin, Pijki

1673: -, Pijck

1675: -, Kiskin, Pijk

1676: -, Pijk

1677: Loman, Pijk

1678: Pijk

1679: -, Hallkoin, Pijk

1680: Hulckoin, Pijki

1682: Pijk

1688: Pijck

1690: Pykoin

1693: Pijck

1694: Pijck

1697: Pijck

1699: Pijck

1700: Pijck

1701: Pijck

1702: -, Lambin, Pik

1703: Pijk

1704: Pijk

1705: Pijk

1706: Pjk

1707: Morain, Pijck

1708: Morain, Pijk:

1709: Pijk

1710: Paunoin, Pij:

1711: Paijuin, Pijck

1712: Paijuin, Pijck

1722: -, Kiukas, Pijck

1723: -, Pijk

1724: Pijck

1725: Pijck

1726: Hännin, Pijck

1727: Pijck

Pulkkila

1659: -, Käriäin

1660: -, Käriäin

1662: Käriäin, Limatain, Pulkin

1663: -, Käriein, Limatain, Pulkin

1665: -, Käriäin, Limatain, Pulkin

1666: -, Käriäin, Limatain, Pulkinen, Pullkinen

1667: -, Karjäin, Lijmatain, Pulkin

1668: -, Käriein, Limatain, Pulkin

1669: -, Keriein, Limata, Pulkin

1673: Kerein, Pulckin

1675: -, Harmain, Käriein, Pulkin

1676: -, Caipiain, Kariain, Käriäin, Pulkin

1677: -, Kerien, Pulkin, Pulkinen

1678: -, Käriäin, Pulkin

1679: -, Käriäin, Pullkin

1680: Pulkin

1682: Hämel:, Kaupoin, Käriein, Pulkin

1688: -, Kirkain, Ponin, Pulkin

1690: Kaipiain, Kerinin, Pulkin, Wännj

1693: -, Kärain, Pullkein, Pullkin

1694: -, Hörkein, Karain, Pulkin, Pullkin

1697: -, Harkain, Kärainen, Pullkin, Pullkoin

1699: Pajain, Pulkoin, Pålak, Tarkoin

1700: Månoin, Paijuin, Pulkoin, Pullkoin, Tarckoin

1701: -, Månnoin, Pajuin, Pulkoin, Tarckiain

1702: -, Månnoin, Pajuin, Pullkoin, Pullkoinen, Tarkiein

1703: Monoin, Paijoin, Pullkin, Pullkoin

1704: Månoin, Pajain, Pulckoin, Pulkoin, Pullckoin

1705: -, Manoin, Pajoin, Pullckoin

1706: -, Månoin, Pajuin, Pulckoin, Pullkin

1707: Monoin, Paijoin, Pulkin, Pulkoin

1708: Monoin, Paioin, Pulckoin, Pulkoin

1709: Mon:, Pajuin, Pulck:, Pulcko:

1710: Itko:, Mon:, Pulk:, Pulkoin

1711: Ikoin, Pulckin, Pullck:, Pullckin

1712: Ikoin, Malliain, Pullkin

1722: Härkein, Kårhoin, Malliain, Pessoin, Pulckin

1723: Härkoin, Kårhoin, Malliain, Pulkin, Pässoin

1724: -, Härckein, Kårhoin, Malliain, Passoin, Pulckin, Pullckin

1725: -, Kårhoin, Malliain, Pullckin, Pässoin

1726: -, Malliain, Pullckin, Pässoin

1727: -, Aufwin, Malliain, Pullckin, Pässoin

Purhola

1659: -, Purhoin

1660: -, Purhoin, Puroin

1662: -, Purhoin, Purhoin Håpå

1663: -, Purhoin

1665: -, Purhoin

1666: -, Purhoin, Purhoinen

1667: -, Purhoin

1668: Purhoin, Tunhoin

1669: -, Purhoin, Turhoin

1673: -, Kilckj, Parkin, Purhoin

1675: -, Kilki, Purhoin

1676: -, Purhoin

1677: -, Purhoin

1678: Purhoin

1679: -, Heilain, Kiskinen, Purhoin

1680: -, Kiskin, Purhoin, Purhoin Kilkj

1682: -, Purhoin, Purhoin Kilkj

1688: Kilkj, Kottroin, Radik

1690: Kilki, Kåttru, Purhoin

1693: -, Killinkj, Posain, Purhoin

1694: -, Kettwein, Killckij, Purhoin

1697: Killckij, Kåttrain, Purhoin

1699: Kilkj, Purhoin

1700: Kilckj, Purhoin

1701: Kilkj, Purhoin

1702: Killki, Purhoin

1703: -, Killkj, Purhoin

1704: -, Kilcki, Purhoin

1705: Killcki, Purhoin

1706: Killkj, Purhoin

1707: Kijlkij, Lijmatain, Purhoin

1708: Kilcki, Lijmatain, Purhoin

1709: Purho:, Puruin

1710: Purh:, Puruin

1711: Purhoin, Purhuin

1712: Purhoin

1722: Purhoin, Puroin

1723: Purhoin

1724: -, Purhoin

1725: -, Purh:n, Purhoin

1726: -, Purh:n, Purhoin

1727: -, Purh:n, Purhoin

Pylkkälä

1659: -, Pylkein

1660: -, Pylkin

1662: Neula, Pylkin

1663: Neula, Pylkein

1665: -, Neula, Pylkoin

1666: -, Neula, Pylkäin

1667: -, Neula, Pylckäin

1668: -, Kipriein, Neula, Pylköin

1669: Herkin, Kipriäin, Pylköin

1673: Häckin, Pylckein

1675: Heckinen, Pylkin

1676: Härkin, Pylkein

1677: -, Herkinen, Pylkin

1678: -, Heckin

1679: -, Heikinen, Pyllkin

1680: Häckinen, Hämel:, Lillieskiöld, Pylkäin

1682: -, Härkönen, Lillieskiöld, Pylkein

1688: -

1690: -

1693: -, Häckein

1694: -

1697: -, Tarkain

1699: -, Pylkein

1700: -, Pyllkein

1701: Pyllkein

1702: Pyllkeinen

1703: Pyllkein

1704: Pölckein

1705: Pyllckein

1706: Pyllkein

1707: Pylckein

1708: Pilckein

1709: -, Pylcko:

1710: Pylck:

1711: Pyllckein

1712: Pyllkein

1722: Lappalain, Pylckein

1723: Lappalain, Pylkin

1724: Lappal:n, Pyllckein

1725: Lappal:n, Pyllckein

1726: Lappalain, Pyllckein

1727: Lappal:, Pyllckein

Pylkkölä

1662: Suomalain

1663: Suomalain

Pätylä

1659: Pätöin

1660: Pätoin

1662: Härkinen, Pätyin

1663: Härkin, Pätyin

1665: -, Ollikain

1666: -, Ollikain

1667: -, Ollickain

1668: -, Ollikain

1669: -, Ollikain

1673: Kämelein, Ollckoin

1675: Kämelein, Olkoin

1676: Holpain, Kemiläin

1677: Holpain, Kemilain

1678: Holpain, Kemeläin

1679: Holopain, Kemiläin

1680: -, Komil:, Remexin

1682: Håttain, Kemiläin

1688: Keinol:

1690: Keimol:

1693: -, Kamelain

1694: -, Kämolain

1697: -, Asickain

1699: Asikain

1700: Asikain, Hemel:n

1705: -, Tenuin

1706: -, Tannin

1707: Tannin, Wallhoin

1708: Tanin, Wahoin

1709: Tannin

1710: Tannin

1711: -, Huskain, Tannin

1712: -, Huckain, Tannin

1722: Ahoin

1723: Ahoin, Kexler, Kuckoin

1724: Kexler, Åinoin

1725: Kexler, Åinoin

1726: Kexler, Åinoin

1727: Kexler, Åinoin

RAlkuun

Rantuu

1659: -, Huttuin, Härkin, Mailin, Narinen, Oinoinen, Randon

1660: -, Huttuin, Härkin, Martin, Narinen, Oinoin

1662: -, Herkin, Huttuin, Marain, Martinen, Närinen, Oinoin

1663: -, Condia, Huttuin, Häckinen, Martin, Narin, Oinoin

1665: -, Huttuin, Härkäin, Kylloin, Lijkoinen, Marain, Martinen, Oinoin

1666: -, Huttuin, Kylloin, Lijkain, Marainen, Martinen, Oinoin

1667: -, Huttuin, Kylloin, Martin, Oinoin

1668: -, Huttuin, Kylloin, Martin, Oinoin, Parkin

1669: -, Huttuin, Hämeläin, Kyllöin, Martinen, Oinoin, Parkin, Toiwain

1673: -, Ahoin, Harmain, Huttuin, Härckein, Karinen, Kylloin, Lajtin, Längen, Oinoin, Pulckon

1675: -, Heinoin, Huttuin, Hämäläin, Härkein, Kyllöin, Limata, Längein, Oinoin

1676: -, Heinoin, Härkein, Kylloin, Längäin, Marain, Oinoin

1677: -, Heinoinen, Herkeinen, Kyllon, Langen, Marain, Nerj, Uckon

1678: -, Heinoinen, Herkein, Kylloin, Lengoin, Nerj, Wckoin

1679: -, Härkäin, Kyllöin, Käriäin, Närhj, Ukoin

1680: -, Huttuin, Härkein, Kyllöin, Limatain

1682: -, Härkein, Kyllein, Limatain, Oinoin

1688: -, Aniain, Huttuin, Härckoin, Härkein, Kyllin, Lemater, Narain

1690: Huttuin, Härkäin, Limatain, Mustonen, Narinen, Oinonen

1693: -, Huttein, Härakain, Hörkein, Lefwoin, Lijmatin, Åhoin

1694: -, Harkain, Harkein, Lefwoin, Lijmatain, Mustoin, Narrin

1697: -, Harkein, Härköin, Killkin, Lenoin, Lijmatain, Läskein, Mustoin, Narin

1699: Härkein, Läskin, Marain

1700: Herckein, Läskin, Narinen

1701: -, Läskinen, Marain, Mustoin, Narinen

1702: -, Käckoin, Läskin, Marain, Mustoin, Niringen

1703: -, Käckoin, Leiskein, Marain, Mustoin, Noringen

1704: -, Käckoin, Läskain, Morain, Mustoin, Naring:n, Såpain

1705: -, Leskin, Naringen

1706: -, Läskin, Marain, Näring

1707: -, Läskein, Moroin, Näring, Säickoin

1708: -, Leskin, Morain, Noring, Råiåkoin

1709: -, Leskin, Musto:, Nåring, Såpp:

1710: -, Leskin, Mulk:, Näring, Sepp:

1711: -, Bengdtin, Leskin, Narin, Purain, Sappain, Såpoin

1712: -, Leskin, Narin, Purdin, Såpain

1722: -, Läskin, Narinen, Puroin

1723: -, Läskin, Marain, Narinen, Purain, Wåghal

1724: -, Harckein, Lijmatain, Läskin, Marain, Martin, Narin, Purain, Såpain

1725: -, Ahoin, Härckein, Lijmat:, Läskin, Marain, Martin, Narin, Purain, Såpain

1726: Ahoin, Härckein, Lijmat:, Läskin, Marain, Martin, Narin

1727: Achoin, Härckein, Lijmatain, Läskin, Martin, Narin, Såpain

Rasala

1659: Rasain

1660: Rasain

1662: Rasain

1663: Rasain

1665: Rasainen

1666: Rasainen

1667: Rasain

1668: Rasain

1669: Rasain

1673: Rassain

1675: Rasain

1676: Rasain

1677: Rasainen

1678: Rasainen

1679: Rasainen

1680: Räisäin

1682: Räsäin

1688: Rasain

1690: Rasain

1693: -, Rasain

1694: -

1697: -, Räsein

1699: Räsain

1700: Räsein

1701: Rässäin

1702: Hakel:, Räsäinen

1703: -, Reisäin

1704: -, Hakel:n, Räsein

1705: -, Räsain

1706: -, Räisäin, Rässäin

1707: Hackolin, Rässoin

1708: Hackolin, Ressoin, Rässain

1709: Hakol:, Råssain, Råsso:

1710: Hakolin, Rokol:, Rässain

1711: Hakulin, Rassin, Rokol:, Rässein

1712: Hackulin, Rookolain, Rässiein

1722: Hackulin, Härkein

1723: Hackulin, Härkoin

1724: Hackulin

1725: Hackulin

1726: Hackulin

1727: Hackulin

Remojärvi

1659: -, Bengtin, Hyfwåin, Inginen, Penna, Remoin, Rimj, Silfwerarm, Wänein

1660: -, Bengtinen, Inginen, Penna, Remoin, Romun, Silfwerarm, Wänäin

1662: -, Condia, Ingin, Kockoin, Lukas, Pafuilain, Remoin, Rimi, Silfverarm, Wåhwanain

1663: -, Ingin, Kehkoin, Pawilain, Remoin, Rimi, Silfverarm, Wänäin

1665: -, Hämeläin, Kehkoin, Leinoin, Pawilain, Pekurin, Peukoin, Pirt, Remu, Sillerarm, Tornioin

1666: -, Hämeläin, Kehkoin, Leinoin, Pawilain, Pekurin, Peukoin, Pirta, Rämu, Silberam, Tornioin, Wanhain

1667: -, Hämälain, Kechkoin, Kuckoin, Leinoin, Pafwilain, Peckurin, Pieta, Remu, Silf:rarm, Torniain, Tuchkalain, Wanhain

1668: -, Hämeläin, Kehkoin, Pawilain, Pekurin, Sölfwerarm, Tuhkalain, Wanhain

1669: -, Hämeläin, Pakarin, Pawilain, Sölfwerarm, Tuhkalain, Wanhain

1673: -, Asilain, Hemelein, Pafwilain, Pulckin, Remoin, Söfwerarm, Weissen

1675: -, Asilain, Pawilain, Pulkin, Pöyhöin, Remoin, Silfuerarm, Tuhkalain, Weisse

1676: -, Asilain, Hämeläin, Pawilain, Pekurin, Pirinen, Tuhkalain, Wesein

1677: -, Assilain, Hämäl:, Pafwilain, Pekurin, Pirinen, Tuhkalain, Wesein

1678: -, Assilain, Hämelein, Pafwilain, Pekurin, Putkin, Remuin, Tuhkalain

1679: -, Asilain, Hurskain, Hämäl:, Leinoin, Pafwilain, Pekurin, Tuhkalain

1680: -, Asilain, Hämeläin, Käriäin, Petkin, Pirin, Pirj, Remoin, Sölfwerarm

1682: -, Hämel:, Käriein, Petkin, Pirin, Remoin, Rot

1688: -, Hemel:, Martikain, Piroin, Remoin

1690: -, Hämäl:, Martikain, Pirin, Remain, Tuckeläin

1693: -, Hemel:, Kiprin, Mardikain, Pafwolain, Rämoin, Tarkoin

1694: -, Hemel:, Kiprin, Mardikain, Pafwolain, Tarkoin

1697: -, Hemel:, Hämelein, Kiprin, Kåstiain, Latein, Mardikain, Pafwilain, Rämoin, Tarkoin, Tuckolain

1699: Haloin, Hamel:, Hemel:, Imoin, Kiprin, Pafwil:

1700: -, Haloin, Hemel:, Hemel:n, Immoin, Käprin, Pafwilain

1701: -, Halloin, Hämel:n, Imoin, Kiprinen, Pafwilain, Pohialain, Ramoin, Tarkain

1702: -, Halloinen, Hemel:, Hämel:, Innoin, Kiprinen, Pawil:, Pohal:

1703: -, Hallein, Hemel:, Imoin, Kallin, Kijprin, Pafwilain, Pocholain

1704: -, Hamel:n, Hollain, Hyttälein, Hämel:n, Immoin, Kijprin, Kolloin, Pafwel:, Påcholain

1705: -, Halloin, Hemel:n, Immoin, Kijprin, Pafwil:n, Pocholain

1706: -, Haloin, Hemel:, Immoin, Kiprinen, Pafwol:, Pohialain

1707: -, Halloin, Hemel:, Imoin, Kiprin, Marain, Påcholain, Wissein

1708: -, Haloin, Hemel:, Holloin, Imoin, Marain, Pafvil:, Pulckoin, Påhål:

1709: -, Halo:, Haloin, Hemel:, Henne:, Imo:, Marain, Pafvol:, Pulko:

1710: -, Hal:, Haloin, Hemel:, Im:, Myryl:, Pawol:, Pulk:

1711: -, Hakulin, Hemel:n, Hämäl:, Immoin, Myryl:n, Paf:n, Pullckin

1712: -, Haloin, Hemel:n, Immoin, Myryläin, Pafwilain, Pullkin

1722: Haloin, Hämäläin, Kaipiain, Karial:, Myrylain, Myryläin, Pafelain, Pulckin

1723: Haikarain, Halloin, Hämmäl:, Hämmäläin, Kaipiain, Karialain, Leinoin, Myryläin, Pafwil:, Pulkin

1724: Ficke, Haikarain, Haloin, Hämel:n, Hämäl:n, Hämälein, Immoin, Kaipoin, Leinoin, Pafwil:, Pullckin, Sijdensnohr

1725: Ficke, Haikarain, Haloin, Hämmäl:n, Hämäl:, Immoin, Kaipoin, Leinoin, Pafwil:n, Pullkin, Sidensnör, Wäissein

1726: -, Ficke, Haikarain, Halloin, Hämmälein, Immoin, Kaipoin, Leinoin, Pafwilain, Pullckin, Sidensnöhr

1727: Ficke, Haikarain, Halloin, Hämmäl:n, Hämmälein, Immoin, Kaipain, Leinoin, Pafwilain, Pullckin, Päckurin, Sidensnöhr

Ronkala

1665: -, Hywoin, Hywäin, Mietuin, Paunoinen, Rongain

1666: -, Hyfwöin, Hywoin, Immoin, Paunoin, Rongain

1667: -, Hyfwäin, Hyfwöin, Paunoin, Rångain

1668: -, Hywäin, Paunoin, Paunonen, Rongain

1669: Kankuin, Paunoin, Paunoinen, Rongain

1673: -, Kanckuin, Rångain

1675: Kankuin, Kämäräin, Ripacko, Rongain

1676: Kanckuin, Mulli, Ripacko, Rongoin

1677: -, Kankuin, Rångain

1678: -, Kankuin

1679: -, Ficke, Leskinen, Lomain, Rångain

1680: -, Fiske, Kantuin, Komain, Leskin, Rångain, Taipal

1682: -, Kankuin, Leskin, Rångain

1688: -, Kanckuin, Kernierin, Rångain

1690: -, Kaukoin, Markain, Rångain

1693: Anjain, Hettein, Kanckuin, Ottin, Rångain, Wisa

1694: -, Kanckuin, Leckon, Ottin, Rångan, Wijssa

1697: -, Huttuin, Kanckuin, Lackoin, Ottin, Ottinn, Rångan, Wijssa

1699: -, Kaukun, Kånstig, Sorfwoin, Wijsa

1700: -, Kanckuin, Kånstig, Kånstigh, Sorfwain, Wijsa

1701: -, Kankuin, Kånstigh, Sorfwoin, Wissain

1702: -, Kankuin, Kånsti, Sårf:n, Wisa

1703: -, Kanckoin, Kanckuin, Kånstig, Lackoin, Otin, Wisa

1704: -, Kanckoin, Kärckuin, Kånstig, Outin, Wissa

1705: -, Kanckoin, Kanckuin, Kånstig, Ottin, Wijsa

1706: -, Kanckoin, Kanckuin, Kånstig, Ottin, Wissa

1707: -, Kanckoin, Kånstig, Lamain, Ottin, Wissa

1708: -, Hörhöin, Kanckoin, Kånstig, Ottin, Wijsa

1709: -, Hayry:, Kancko:, Kånstig, Otin, Wijsa

1710: -, Häyrin, Kanck:, Konstig, Otin

1711: -, Kanckoin, Kanckuin, Kånstigh, Otin

1712: -, Kanckuin, Kånstj, Otin

1722: Janhuin, Kanckuin, Kånstij, Pyrhoin, Sårfin, Wäijalain, Åtenen

1723: Hardikain, Janhuin, Kånstj, Otinen, Rimpi, Sårfwain, Wäijalain

1724: Hardickain, Janhuin, Kånstj, Otin, Rimpj, Wäijal:n

1725: Hardickain, Janhuin, Kånstj, Otin, Rimpj, Wäijalain

1726: Hardickain, Janhuin, Kånstj, Marain, Otin, Rimpj, Wäijalain

1727: Hardickain, Immoin, Janhuin, Kånstj, Otin, Rimpj, Wäijalain

Ruokola

1659: -, Råkolain

1660: -, Rokolain

1662: Mondoin, Rokolain

1663: Mondoin, Råkolain

1665: Mondoin, Rokolain

1666: Mondoin, Rokolain

1667: -, Måndoin, Rokol:, Rokolain

1668: -, Mondoin, Rokolain

1669: -, Mondoin, Rokolain

1673: -, Mondoin, Rockalain, Rockolain

1675: Mondoin, Rokolain

1676: Mondoin, Rokolain

1677: Mondon, Rokolan

1678: Mondoin, Rokolain

1679: Måndoinen, Pafwilain, Rokolain, Råkolain

1680: Mondoin, Rokolain

1682: -, Mondoin, Råkolain

1688: -, Mondoin, Rockal:, Rocklain

1690: -, Måndoin, Ruokolain, Råkålain

1693: -, Måndoin, Rockolain

1694: -, Måndoin, Rokol:

1697: -, Mandoin, Pijspain, Rockol:, Rockolain, Rokol:

1699: -, Kockoin, Mondoin, Måndoin, Råckel:

1700: Hennain, Kockoin, Måndoin, Råckol:n, Tuckolain

1701: -, Kåckoin, Måndoin, Roukol:n, Tuchkulain

1702: -, Kåckoin, Måndiein, Måndoin, Rokål:, Tiukul:

1703: -, Kåckoin, Mondoin, Rockol:, Tuck:

1704: -, Kaikoin, Måndoin, Rokol:, Tuckal:

1705: -, Kackoin, Mandoin, Rockol:n, Tuckal:n

1706: -, Kåckoin, Måndoin, Rokol:, Tiukul:

1707: -, Kåckoin, Lijkain, Måndoin, Pedekoin, Rockol:, Tuckol:

1708: -, Kåckoin, Lijkain, Mondoin, Pedckain, Rockalain, Rokol:, Tukal:

1709: -, Måndo:, Pedickain, R_ckain, Rockal:, Råckol:, Tackol:

1710: -, Kock:, Mond:, Pedikain, Rokol:, Tuckol:

1711: -, Kåckoin, Måndoin, Rokol:

1712: -, Kåckoin, Måndoin, Roukol:

1722: Häijlain, Käritoin, Kåckoin, Måndoin, Ruok:

1723: Heilain, Ickoin, Kächkoin, Kåckoin, Måndoin, Rokol:n, Rokolain

1724: Heilain, Ickoin, Kockoin, Kårhoin, Måndoin, Rockol:n, Rokol:n, Ållik:ns

1725: Halloin, Ickoin, Kåckoin, Måndoin, Rookol:n, Ållickain, Ållkoin

1726: Halloin, Ickoin, Kåckoin, Måndoin, Rookol:n, Ållickain

1727: Heiloin, Ickoin, Kåckoin, Måndoin, Rookol:n, Ållckoin, Ållickain

SAlkuun

Soiniemi

1659: -, Antoin, Aufwin, Kilckin, Kåtilain, Pöndin, Uckoin

1660: -, Aufwin, Kilpin, Kotilain, Pärnoin, Pöndin, Rasain, Uckoin

1662: -, Aufwin, Kilkj, Kotolain, Kuparin, Pärnäin, Pöndin, Uckoin

1663: -, Kilkj, Kuparin, Kåtilain, Leinoin, Pärnäin, Pöndin, Uckoin

1665: -, Auwinen, Kottilain, Lilken, Sorioin, Uckoin

1666: -, Auwinen, Kotilain, Sorioin, Uckoin

1667: -, Aufwin, Kotilain, Soriain, Uckoin

1668: -, Auwin, Kotilain, Kupparinen, Sorioin, Uckoinen

1669: -, Auwin, Kupparin, Kutilain, Sorioin, Uckoin

1673: -, Otin, Sorin, Uckoin

1675: -, Kilki, Otinen, Sorioin, Uckoin

1676: -, Otinen, Soriain, Uckoin

1677: -, Otinen, Soriojnen, Uckonen

1678: -, Sorjoin, Uckoin

1679: Otin, Sorioin, Ukoinen

1680: Kuckoin, Otin, Sårja, Tarkiain, Uckoin

1682: -, Sårioin, Tarkiain, Totinen, Uckoin

1688: -, Luckoin, Ottin

1690: -, Aufwinen, Halinen, Ottin, Soriainen

1693: -, Aufwin, Halein, Huttein, Otten, Sajroin, Tarkoin

1694: Afwoin, Haloin, Huttein, Sojroin, Tarkoin

1697: -, Afwoin, Haloin, Huttein, Kettelein, Sojroin, Tarkoin

1699: Aufwin, Halloin, Huttin, Soroin, Tarkoin

1700: Aufwin, Halloin, Hottin, Såroin, Tarkoin

1701: -, Aufwin, Halinen, Huttuin, Såjrain, Tarkiain

1702: -, Aufwinen, Halloinen, Huttuin, Soroin, Tarkein

1703: -, Aufwin, Hallein, Huttuin, Såroin, Tarckein

1704: Aufwoin, Hennoin, Holloin, Huttin, Såroin, Tarckein

1705: -, Aufwoin, Halloin, Huttuin, Såroin, Tarckain

1706: -, Aufwin, Haloin, Huttuin, Sårrin, Tarckin

1707: -, Aufwoin, Halloin, Huttuin, Sårrin, Tarkoin

1708: -, Aufvoin, Halloin, Haloin, Himain, Särein, Tarkin

1709: -, Halo:, Hima:, Sarain, Tarko:

1710: -, Hal:, Huskain, Sorain, Tarkoin

1711: Haloin, Huttuin, Sorijoin, Tarckiain

1712: H__, Huttuin, Sorrioin, Tarckiain

1722: Haloin, Huttuin, Pussoin, Sårioin

1723: Halloin, Huttuin, Pussoin, Sorioin, Tarkiain

1724: Halloin, Huttuin, Pussiain, Sorrioin, Tarck:n, Tarckiain

1725: Halloin, Heinoin, Herrain, Huttuin, Kuckoin, Pardain, Pussoin, Sorrioin, Tarck:n

1726: Halloin, Herrain, Huttuin, Kuckoin, Pardain, Sorrioin, Tarkiain

1727: Halloin, Herrain, Huttuin, Kuckoin, Pardain, Purhoin, Sorrioin, Tarckiain

Sopala

1659: Keistinen, Såpainen

1660: -, Keistin, Soppoin

1662: Sopain, Såpain

1663: Sopain

1665: Sopain

1666: Sopain

1667: Sopain

1668: Sopain

1669: Sopain

1673: Sopain

1675: Keistin, Mustoin, Sopain

1676: Keistin, Sopain

1677: Keistin, Såpoin

1678: Såpoin

1679: Sopainen

1680: Sopain

1682: -, Såpain

1688: -, Sopoin

1690: Sopain, Såpanen, Såpoin

1693: Capain, Hemel:, Soppoin

1694: Capinen, Hemel:, Soppon

1697: Capain, Hemel:, Sappoin

1700: Aufwoin

1701: Aufwoin

1702: -, Aufwin, Puhakain

1703: Aufwoin, Lijmatain, Puhakain

1704: Aufwoin, Puchkain

1705: Aufwoin, Puhrckain

1706: Aufwin, Puikoin

1707: -, Aufwoin

1708: Aufvoin, Puhickain

1709: Auwo:, Puhickain

1710: Aufwoin, Puhikain

1711: Aufwin, Påhaka

1712: Aufwin, Puhacka

1722: Aufwin, Puhaka

1723: Aufwin, Puhaka

1724: Aufwin, Härckein, Puhacka

1725: Aufwin, Puhack:n

1726: Aufwin, Puhackain

1727: Aufwin, Puhackain

Summala

1659: Pardain, Wätein

1660: Pardoin, Purdoin, Wätäin

1662: Pardain, Wätäin

1663: Pardain, Wätäin

1665: -, Partainen, Toiwin, Wätäin

1666: -, Partain, Wätäin, Wätäinen

1667: -, Partain, Wätäin

1668: Ingeroin, Partainen, Wätäin

1669: -, Partain, Wetein

1673: Pardain, Wätein

1675: -, Pardain, Safwolain, Wätein

1676: -, Keistin, Pardain, Wetein

1677: -, Partan, Wetein

1678: -, Pardain, Wetein

1679: -, Matain, Pardain, Wätäin

1680: -, Pardain, Wätäin

1682: -, Pardain, Safwo__, Wänäläin, Wätein

1688: -, Pardain, Wetein

1690: -, Pardain, Rautiain

1693: -, Pardain, Rajntoin

1694: Pardain, Rajutin

1697: -, Rajutin, Summa

1699: Rauitain, Summa

1700: Rautin, Summa

1701: Rautiain, Summain

1702: -, Rautiain, Summa

1703: -, Rautiain

1704: -, Rautiain

1705: -, Rautiain

1706: -, Rautiain

1707: -, Rautiain

1708: -, Rautiain

1709: -, Rautiain

1710: Rautiain, Summa

1711: Rautiain, Summan

1712: Rautiain, Summain

1722: Rautin, Summain

1723: Rautias, Summain

1724: Rautiain, Summain

1725: Rautiain, Summain

1726: Rautiain, Summain

1727: Rautiain, Summain

Suurniemi

1659: -, Immoin, Kiskinen, Lamain, Rångain, Tirroin

1660: -, Hämälein, Immoin, Kiskinen, Lamain, Rongain, Tirroin

1662: -, Immoin, Kiskikitar, Kiskin, Lamain, Rimpi, Roisko, Rångain, Tirroin

1663: -, Immoin, Kiskin, Lamain, Rimpi, Råiskå, Rångain, Tirroin

1665: -, Bengtinen, Hiltuin, Immoin, Lohmainen, Rimpi, Roiskoin, Rongain, Tirhoin

1666: -, Bengtinen, Hiltuin, Immoin, Immoinen, Lamain, Rimpi, Roiskoinen, Rongain, Tirhoin

1667: -, Immoin, Lochman, Rimpi, Rångain, Tirhoin

1668: -, Immoin, Lamain, Rimpi, Rongain, Tirhoin

1669: -, Immoin, Kekoin, Lamain, Panain, Rimpi, Rongain, Tirhoin

1673: -, Immoin, Lahmain, Rimpj, Rångain, Tirroin

1675: -, Hyfwärin, Ilwoin, Immoin, Lamain, Rimpi, Rongain, Tirroin

1676: -, Ilwoin, Immoin, Kiskin, Lamain, Rimpi, Rongainen, Tirroin

1677: -, Hyfwerin, Immoin, Lamo, Rimpi, Rongon, Tirroinen

1678: Immoin, Lamain, Rimpi, Rongoin

1679: -, Lamain, Rångain

1680: -, Immoin, Lamain, Nijsein, Rimpj, Rångain

1682: -, Immoin, Pennain, Päteläin, Rimpj, Rångain, Tirroin

1688: -, Karkoin, Rimpi, Rångain, Tirroin

1690: -, Kuronen, Kärkäin, Paunonen, Rimpi, Tirroin

1693: -, Juckeroin, Kurhoin, Pajnuin, Rångain

1694: -, Jönckoin, Kordiein, Pajnun, Roujtain, Rångain

1697: Juckorin, Kardain, Kardin, Kohoin, Kurhoin, Pajuna, Raujtain, Rångain

1699: Kardin, Paiun, Rångain, Rångoin

1700: Kardin, Paunoin, Rångain, Rångan

1701: -, Kardinen, Paunoinen, Rångain, Tijhoin

1702: -, Kardin, Paunoin, Rångain

1703: -, Kardin, Pajuain, Pijroin, Rångain

1704: -, Kardin, Paijunen, Pijrin, Rongain, Rångain

1705: -, Kardin, Painen, Rångain

1706: Kardin, Pajunen, Rångain

1707: -, Kardin, Paujnoin, Pijrroin, Rångain, Teroin, Tijroin

1708: -, Kardin, Paunuin, Pirroin, Rångain, Teroin

1709: Kardin, Pajuin, Pirro:, Pöllö:, Rånga:, Rångain, Terro:

1710: Kardin, Paunoin, Pir:, Pöllein, Rångain, Tero:

1711: Kiskin, Paunoin, Pirrj, Pöllein, Rångain, Tiroin, Tirroin

1712: Paunoin, Pirr__, Pölläin, Rångain, Soumalain, Tirroin

1722: -, Luckoin, Pauoin, Pöllein, Rangain, Rångain, Sutarin, Tirroin, Wäijalain

1723: -, Luukoin, Paunoin, Pölläin, Rångain, Sutarin, Tirroin, Wäijal:n

1724: Luuk:n, Paunoin, Pöllein, Rångoin, Tirroin, Wäijal:n

1725: -, Luukoin, Paunoin, Pöllein, Rångain, Tirroin, Wäijal:n

1726: Marain, Paunoin, Pöllein, Rångain, Wäijal:n

1727: Marain, Paunoin, Pöllein, Rångain, Soumalain

TAlkuun

Taipale

1659: -, Taipalain

1660: -, Taipalain

1662: -, Taipal

1663: -, Taipalain

1665: -, Taipal

1666: -, Taipal

1667: -, Taipal

1668: -, Taipall

1669: -, Taipal

1673: -, Huttuin, Taipal:

1675: -, Huttuin, Taipalain

1676: -, Huttuin, Taipalain

1677: -, Huttuinen, Taipalan

1678: -, Huttuinen, Taipalain

1679: Huttuin, Taipalin

1680: -, Huttuin, Taipalain

1682: -, Huttuin, Taipalain

1688: Asikain, Taipal:

1690: Asikain, Taipalain

1693: Asikain, Aufwin, Taipilain

1694: Asikain, Lambain, Taipelin

1697: -, Asikain, Taipelain

1699: Asikain, Taipel:

1700: Asickain, Rautijan, Taipal:n

1701: -, Rautiain, Taipialinen

1702: -, Asik:n, Taipal:

1703: -, Asikain, Hafwoin, Taipel:

1704: -, Assickain, Martin, Taipal:

1705: -, Asickain, Taipal:n

1706: Asikain, Taipalain

1707: Asckain, Taipal:

1708: Taipal:

1709: Asickain, Taipal:n

1710: Asikain, Taipal:

1711: -, Taipal:n

1712: -, Taipalin, Tyckemies

1722: Henninen, Sidensnör, Taipalain

1723: Henninen, Sidesnör, Teitin

1724: Sidensnöhr, Teitin

1725: Ickoin, Muttul:n, Sidensnöhr, Teitin

1726: Ickoin, Muttulain, Sidensnohr, Teitin

1727: Ickoin, Kåttilain, Lindh, Teitin

Teivaa

1659: -, Teifwain, Toifwain

1660: -, Ihalain, Teifwain

1662: -, Ihalain, Teiwain

1663: -, Ihalain, Teiwain

1665: -, Ihalain, Teiwain

1666: -, Ihalain, Långo, Teiwain

1667: -, Längo, Teifwain

1668: -, Länga, Teiwain, Toiwain, Wenein

1669: -, Långa, Teiwain, Teiwoin, Wenein

1673: Oickarin, Teifwain, Teifwan

1675: Oikarin, Teiwain, Teiwoin

1676: Teiwain

1677: Teifuain, Teifuan, Teiwon

1678: -, Teifwain

1679: Ibm, Teifwain

1680: Teifwain

1682: Teifwain

1688: -, Längen, Taifwain, Teifwain

1690: Asilain, Langen, Marain, Täifwain

1693: Joroin, Långain, Taifwoin, Tefwoin, Tärfwoin

1694: Cnutel:, Langoin, Ramb, Taifwain, Tefwain, Täifwain

1697: -, Längain, Tafwain, Tefwain, Tofwain

1699: Taif:n, Taifwain, Täifwain, Walijn

1700: Sehloin, Täifwain, Walijn

1701: -, Joutin, Säijlain, Täf:n, Täifwain, Wallin

1702: -, Teifwain, Tuifwin, Tåfwin, Walin

1703: -, Parfwoin, Teif:n, Teifwanen, Täifwain, Wahwoin, Wallin

1704: -, Teifwain, Terfwoin, Wallin

1705: -, Terfwain, Walin

1706: -, Tefwain, Tefwoin, Waljn

1707: -, Terfwoin, Wallin

1708: -, Terfwoin, Walin

1709: -, Terfwo:, Valiin

1710: -, Terw:, Wahvain, Walliin

1711: -, Piståhlsmedh, Terf:n, Terfwoin

1712: -, Pijstohlsmedh, Teifwain

1722: -, Hännin, Pistohlsmedh, Råcka, Täifain

1723: -, Hennin, Råcka, Täifwain

1724: -, Hännin, Råcka, Taifwain, Täifwain

1725: -, Hännin, Råcka, Teifwain

1726: -, Hännin, Teifwain, Weman

1727: -, Hännin, Nullpoin, Teifwain, Weeman

Tuhkala

1659: Hemelein, Muikoin, Sålki, Tuchkalain

1660: Hämälain, Sollkj, Tuckalain

1662: Kallin, Sollcko, Tuhkalain, Wänäin

1663: -, Callin, Luukoin, Solku, Tuhkalain, Wänäin

1665: -, Hämeläin, Ingin, Luukoin, Solko, Tuchkalain, Tuhkalain, Wänäin

1666: -, Hämeläin, Inginen, Luukoin, Solko, Tuhkalain, Wenein

1667: -, Hämäläin, Inginen, Lukoin, Solkj, Tuchkalain, Tuckalain, Wänäin

1668: -, Hämeläin, Ingin, Lukoin, Solki, Tuchkalain, Tuhkalain, Wenein

1669: -, Hämeläin, Inginen, Solki, Tuhkalain, Tuhkulain, Wenein

1673: -, Branof, Hämelein, Kiprein, Ollickain, Solcki, Solkj, Tuckalain, Wänein

1675: -, Boranof, Hämeläin, Kipriäin, Leskinen, Solki, Tuhkalain, Wenein

1676: -, Hämeläin, Keriäin, Kipriäin, Leskin, Orain, Pålack, Solki, Tuchkalain, Wenein

1677: Hemelein, Kerienen, Kipriein, Polak, Wenenoin

1678: Hämäläin, Kipriäin, Wenein

1679: Hemäläin, Kipriäin, Wänäin

1680: -, Hämelein, Kipriain, Messj, Wänäin

1682: -, Hämeläin, Kipriäin, Mässj, Wänäin

1688: Hemeln:, Keprain, Mässoin, Wöroin

1690: Hämäläin, Kipriäin, Mässoin, Wänäin

1693: -, Hemel:, Mässij, Pojelain, Sallckj, Wänein

1694: -, Hullkin, Mässij, Poijelajin, Sållkj

1697: -, Hullkin, Mässij, Pojeloin, Sållkj, Wäninen

1699: Poijel:, Weinein

1700: -, Asilain, Påijal:n, Wennein

1701: -, Asillain, Pullkinen, Wänäin

1702: -, Asillain, Pullkoin, Pöyheinen, Tarkoin, Wenein

1703: -, Asilain, Hullkoin, Pohein, Pullkoin, Tarckein, Wennäin

1704: -, Assilain, Hulckoin, Möste, Pulckoin, Pörhöin, Tarckein, Turckain, Wänein

1705: -, Asil:n, Mustoin, Pullckoin, Purain, Pöhöin, Tarckain, Wenein

1706: -, Asillain, Pullkoin, Purhoin, Pöhöin, Wenein

1707: -, Asielain, Hulkoin, Pulkoin, Puroin, Pöhoin, Wäräin

1708: -, Aselain, Pulckein, Puroin, Pöhoin, Tarkin, Vänäin

1709: -, Asel:, Pohol:, Pulcko:, Puro:, Pöho:, Vannain

1710: -, Asil:, Pulk:, Pöh:, Wännain

1711: -, Asillain, Pöyhein, Wänäin

1712: -, Assilain, Pöihein, Wänäin

1722: -, Asselain, Hänninen, Pennoin, Pöyhain

1723: -, Assilain, Paunoin, Pöyhäin

1724: -, Assilain, Karrial:n, Kämpe, Myrel:n, Paijoin, Pennoin, Pöihein

1725: -, Assilain, Karialain, Kämpi, Lijmatain, Myrelein, Paijain, Pennoin, Pöihein

1726: -, Assilain, Karialain, Kämpi, Lijmatain, Myrlein, Paijain, Pennoin, Pöihein

1727: -, Assilain, Kämpi, Lijmatain, Myrelein, Paijuin, Pennain, Pöihein

Turakkala

1659: Marain, Turakain

1660: Marain, Turakain

1662: Turakain

1663: -, Turakain

1665: -

1666: -

1667: -

1668: -

1669: -

1673: -, Turackain

1675: -, Martikain, Turokain

1676: -, Martikain

1677: -

1678: -

1679: -

1680: Hämel:, Turakain

1682: Turukain

1688: -, Turakain

1690: Turakain

1693: Turakain

1694: Turakain

1697: Terakainn

1699: Turackain

1700: Turukain

1701: Turukain

1702: Turakain

1703: Turakain

1704: Turackain

1705: Turackain

1706: Turakain

1707: Turackain

1708: Turuckoin

1709: Turacka:

1710: Turakain

1711: Turakain

1712: Turackain

1722: -, Hötölain, Turakain

1723: -, Turakain

1724: -, Marain, Turackain

1725: -, Marain, Turackain

1726: -, Turackain

1727: -, Turackain

Tyrynmäki

1659: Wätein

1660: Wätäin

1662: Wäfwäin

1663: Wätäin

1665: Wätäin

1666: Wätäin

1667: Wätäin

1668: Wetein

1669: Wetein

1673: Kaipain, Safwolain

1675: Kaipain

1676: Kaipain

1677: Bentinen, Kaipoin

1678: Kaipoin

1679: Caipain

1680: Kaipain

1682: Kaipain

1688: -, Kaipain

1690: Kaipain

1693: -, Kaipain

1694: Kaipain

1697: -, Kaipain

1699: Kaipain

1700: Kaipoin

1701: Kaipain

1702: Kipoinen

1703: Kaipoin

1704: Kaipoin

1705: Kaipain

1706: Kaipoin

1707: Kaipoin

1708: Kaipoin

1709: Kaipiain

1710: Kaipain

1711: Kaipain

1712: Kaipain, Lautiain

1722: Kaipain

1723: Kaipain

1724: Kaipoin

1725: Kaipoin

1726: Kaipain

1727: Kaipain

VWAlkuun

Varparanda

1697: -

Varparanta

1665: -, Heinoin, Kiski, Kiskin

1666: Heimainen, Kijski

1667: Immoin, Kiskinen, Roikoin

1668: Immoin, Kiski, Roisko

1669: Immoin, Kiski

1673: -, Kiskin

1675: -, Kiskin

1676: -, Kiskin, Linduin

1677: Kishinen, Lindinen

1678: Keshinen

1679: Kiskin

1680: Hiskin

1682: Kiskin

1699: -

1700: -

1701: -

1702: -

1703: -

1704: -

1705: -

1706: -

1707: -

1708: -, Pöhöin

1710: Pöh:

1711: Pöyhein

1712: Pöihein

1724: Pöihen

1725: Kiskin

1726: Kiskin

1727: Wäijalain

Vehmaa

1659: -, Colemain, Kiskinen, Lamain, Murdä, Pöndin, Rosenou, Skomare, Wihaitar, Wästerin

1660: -, Colemain, Enckia, Kiskinen, Lamain, Pöndin, Rosenous, Skommakare, Wester, Westerin

1662: -, Colemain, Hemelein, Kiskinen, Kurikiain, Lamain, Mardikain, Pylkinen, Pöndin, Rosenou, Siskoin, Tenhuin, Wester

1663: -, Colemain, Hämäläin, Kiskin, Kurikain, Lamain, Mardikain, Martikain, Pelgin, Pöndin, Rosenou, Sikain, Westerin

1665: -, Colemain, Hämeläin, Kiskinen, Kurikain, Lamain, Martikain, Martikainen, Pelkin, Pöndinen, Rosenou, Sikain, Westerin

1666: -, Böxäin, Heikin, Jakoin, Kiskinen, Kurikain, Lamain, Martikain, Pelkin, Pelkinen, Pöndin, Rosenou, Sijkainen, Westerin

1667: -, Böxäin, Hekin, Jakoin, Kiskinen, Kurikain, Lambain, Lochko, Martickain, Matikain, Pellckin, Pitkain, Pöndin, Rosenou, Sikain, Westerin

1668: -, Böxäin, Heikin, Jakoin, Kiskinen, Kurikain, Lahka, Lamain, Martikain, Pöndin, Rosenou, Sikain, Westerin

1669: -, Herkin, Hämeläin, Jackoin, Kiskinen, Kurikain, Lamain, Martikain, Pöndin, Rosenou, Sijkain, Westerin

1673: -, Herkein, Jackoin, Lahmain, Lajtin, Mardickain, Pöndin, Rossenhouf, Sorein, Westerin, Wätain

1675: -, Härkein, Hötyläin, Jacoin, Laitin, Lamain, Mardikain, Pöndin, Rosennof, Sorion, Westerin, Yriänäin

1676: -, Hytiäin, Härkein, Jacoin, Laitin, Lamain, Lillius, Mardikain, Ohtoin, Orain, Pardain, Paunoin, Pekurin, Pöndin, Rosenoff, Surnoin, Westerin

1677: -, Herkein, Hytien, Jakoinen, Kondian, Laitin, Lamain, Martikain, Ohtoinen, Partanen, Pördenen, Rosenoff, Surnoin, Wester, Westerin

1678: -, Herkäin, Hytien, Jerokoin, Kondiain, Martika__, Ohtin, Rosenoff, Sormain, Wester__

1679: -, Condiain, Hytiäin, Härkäin, Mardikain, Ochtinen, Rossenou, Sormuin, Westerinen

1680: -, Condia, Härkein, Jakoin, Launiain, Mardikain, Ochtoin, Pessoin, Pöndin, Rimpj, Rosenou, Sorioin, Westerin

1682: -, Härkein, Ilfwoin, Jackoin, Lamain, Lefwoin, Mardikain, Ochtoin, Pöndin, Rimpi, Rosenou, Sairin, Westerin

1688: -, Herkein, Kaipain, Kondoin, Lamoin, Nosioin, Pöndin, Rosenhåf, Tarckain, Wästerin

1690: -, Herkein, Kaipain, Kandain, Lamoin, Mardikain, Martikain, Pöndin, Roosenhof, Tarkiain, Wästärin

1693: -, Kåndain, Lamain, Mardikain, Pryss, Pöndin, Rosenhåff, Wästerein

1694: -, Kiskin, Kondain, Lamain, Lehnin, Lomb:, Mardikain, Pöndin, Wästerin

1697: -, Brunnerus, Kåndain, Lammain, Lipsoin, Mardikain, Panunoin, Pijmpoin, Pondin, Pässoin, Rijmpin, Soppoin, Wästerin

1699: -, Bronerus, Lamain, Lipssoin, Mardikain, Pöndin, Sveconia, Sveconius, Westerin

1700: -, Lamain, Lipsoin, Mardikain, Sveconia, Sveconius, Westerin, Wäjoloin

1701: -, Bronerij, Ingin, Kardinen, Kättuin, Lammain, Lengein, Lipssain, Mardikain, Sveconia, Sveconius, Wähwäl:n, Wästerein, Wästärin

1702: -, Broneri, Lamoin, Lipsoin, Mardikain, Sveconia, Sveconius, Wejal:, Westerin

1703: -, Bronerij, Brun, Kardin, Lamain, Lipsain, Länga, Mardikain, Ollikain, Sveconia, Sveconius, Wajelain, Westerin, Westrin

1704: -, Bronnerj, Kardin, Lamain, Lipsoin, Länge, Läskin, Mardikain, Olckoin, Sveconia, Sveconij, Wajolain, Wästerin

1705: -, Bronerij, Kardin, Lamain, Lijpsoin, Läskin, Mardickain, Sweconius, Wajol:n, Wästerin

1706: -, Bronerj, Lamain, Lipsain, Mardikain, Sveconj, Wejalain, Westerinen, Wissa

1707: -, Bronerj, Kardin, Lamain, Lijpssoin, Läskin, Markckoin, Rijmpoin, Swenonius, Tarfwain, Wäijalain, Wästerin, Wästrin

1708: Kardin, Lamain, Lipsoin, Mardikain, Pöndin, Rimpi, Sueconius, Tarfwan, Weijalain, Wästerin

1709: -, Kardin, Lamain, Lipsain, Mardicka:, Parfwain, Sorwain, Sveconius, Västerin, Waijal:, Westerin

1710: -, Kordin, Lamain, Lipsain, Länoin, Mardikain, Pöso:, Sorwain, Sweconius, Vestrin, Weijal:

1711: -, Kardin, Lamain, Lipsain, Längin, Mardikain, Pöndin, Sveconius, Westerin

1712: -, Harmain, Kardin, Lamain, Langin, Lipsain, Lipssain, Mardick:, Mardickain, Pöndin, Sveconius

1722: Härkain, Immoin, Lamain, Lippsain, Mardik:, Mardikain, Mutilin, Rimpij, Tannin, Tanninen, Tarckiain, Wahl, Wästerin

1723: -, Hänninen, Härkoin, Lamain, Lipsain, Mardikain, Muttul:, Pöyhöin, Tanninen, Tarkiain, Wahl, Wästerin

1724: -, Finne, Hänninen, Härckein, Lipsain, Mardickain, Muttul:n, Nordberg, Tannin, Tarckiain, Wäissein, Wästerin

1725: -, Essoin, Finne, Grönberg, Hottin, Härck:n, Lipsain, Mardickain, Muttulain, Nordberg, Tannin, Tarckiain, Wäissein, Wästerin

1726: -, Finne, Härckein, Lipssain, Mardickain, Muttul:, Nordberg, Rimpj, Tannin, Tarckiain, Wästerin

1727: -, Finne, Härckein, Janhuin, Lipssain, Mardickain, Muttulain, Nordberg, Tannin, Tarckiain, Wästerin

Veijala

1665: Kiskinen, Wejeläin

1666: Kiskinen, Weijalain

1667: Kiskin, Weijalain

1668: -, Kiskin, Weijalain

1669: Weijalain

1673: -, Kiskin, Weialain

1675: Kiskin, Weijalain

1676: -, Cammoin, Weijalain

1677: -, Wejalain

1678: -, Weijalain

1679: -, Weijalain

1680: Hyfwein, Weijalain

1682: Weijalain

1688: Wejal:

1690: Weijal:, Weijalain

1693: Wajlain

1694: -, Kordoin, Terroin

1697: -

1699: -

1700: Weijal:n

1701: Haloin, Wäijel:n

1702: -, Wäilain

1703: Weijel:

1704: Haloin, Waijel:

1705: -, Wajel:n

1706: Wejel:n

1707: -

1708: Vejal:

1709: Väijal:, Wähuain

1710: Wäijal:

1711: Wäijal:n

1712: Wäijalain

1722: Kuppssain, Puhaka

1723: Kupsain, Puhaka, Wäijal:

1724: Kiukas, Kupsain, Puhacka, Wäijal:

1725: Haloin, Kiukas, Kupsain, Wäijal:

1726: Kupssain, Wäijalain

1727: Kuppsain

Viisala

1659: -, Läskin

1660: Leskinen

1662: -, Leskin, Leskinen

1663: Leskin

1665: Leskinen

1666: Leskinen

1667: Leskinen

1668: Leskinen

1669: Leskinen, Marain

1673: Leskin

1675: -, Leskin, Leskinen

1676: Leskin

1677: -, Leskinen

1678: Leskinen

1679: Leskinen

1680: -

1682: -

1688: -

1690: -

1693: -, Wiskein

1694: -, Wisentin

1697: -, Kettuin, Wisentin

1699: Keturin, Wisentzin

1700: Kettuinen, Wisentzin

1701: -, Kättuin, Safwolain

1702: Kiettuin, Såpoin

1703: -, Ketunen, Säppäin

1704: Ketuin, Såppoin

1705: Kiettuin, Såpoin

1706: Kettuin, Såpoin

1707: Kettuin, Såppain

1709: Kettuin, Limata:, Sippo:

1710: Kettuin, Säpo:

1711: Kettuin, Mustoin, Såpain

1712: Kettuin, Såpain

1722: Läskin

1723: Läskin

1724: Kettuin, Läskin

1725: Läskin

1726: -, Läskin, Purain

1727: -, Läskin, Purain

Vuorenmaa

1659: -, Hirfwoin, Hirfwåin, Lambain, Leinoin, Råpoin, Suomalain, Tändin

1660: -, Hirfwoin, Laamain, Lambain, Leinoin

1662: -, Hirfwoin, Ikoin, Kuckoin, Lambain, Leinoin, Mustatar, Narin, Nissinen, Närinen, Pafuilain

1663: -, Hirfwoin, Ikoin, Jokelain, Kuckoin, Lambain, Leinoin, Mustotar, Narin, Nissin, Nissinen, Näroin, Paiulain

1665: -, Hirwoin, Ikoin, Janhoin, Jurwainen, Kekälein, Kuckoin, Lambain, Leinoin, Mustatar, Narin, Nissin, Pawilain

1666: -, Caupin, Kekälein, Kuckoin, Lambain, Lambainen, Leinoin, Narinen, Nissin, Pawilain, Tarfwainen, Wesein

1667: -, Caupin, Käkelain, Lambain, Lambainen, Leinoin, Narinen, Pafwilain, Pulkin, Tarfwain, Wesein

1668: -, Caupin, Ikoin, Kekälein, Lambain, Leinoin, Narinen, Pawilain, Pulkin, Tarwoin, Wesein, von Hollen

1669: -, Caupin, Heinoin, Kekälein, Lambain, Narinen, Pawilain, Pulkin, Suhoin, Tarwain, Wesein

1673: -, Caupin, Hötelein, Kackelein, Lambain, Lejnoin, Oickarain, Palloin, Rångain, Terfwien, Wenein

1675: -, Caupin, Ikoin, Kekälein, Lambain, Leinoin, Oikarin, Paloin, Pawilain, Rongain, Tarwain, Wenen

1676: -, Caupinen, Kekälein, Lambain, Leinoin, Oikarin, Palloin, Tarwain, Wenein

1677: -, Caupinen, Koikelein, Lambin, Leinonen, Oikarin, Palloin, Terfwoin, Wenein

1678: -, Caupinen, Lambain, Leinoin, Ojkarin, Palloin, Rångain, Wenein

1679: -, Caupin, Lambain, Leinoin, Mustoinen, Oikarin, Rångain, Tarfwain, Wänäin

1680: -, Caipain, Caupinen, Kekeläin, Lambain, Lefwoin, Mustoin, Oikarin, Rångain, Tarfwain

1682: -, Hamuin, Kaupinen, Koilain, Kondiain, Käckeläin, Lambain, Läfwoin, Mustoin, Oikarin, Tarfuoin

1688: -, Harain, Heml:, Hyrfwin, Kauppin, Lijlijus, Läfwoin, Pajwolain, Pölkoin, Rockel:, Wänein

1690: -, Hamuinen, Hulkoin, Hyrfwain, Håmel:, Kaupin, Käkäläin, Lilius, Pafwolain, Pekurin, Päkurin, Pöylköin

1693: -, Hauin, Hijrfwein, Kaupin, Kockilain, Kockolain, Packerin, Pafwolain, Rimpi

1694: -, Hamoin, Hijrffwin, Kaupin, Käkelein, Pafwil:, Peckerin, Pyrkin, Rumppi

1697: -, Hamoin, Hemel:, Hijrffwin, Höttelein, Kakalain, Karain, Kaupin, Lambin, Peckerin, Pylkin, Rijmppi, Wanhain

1699: Hemel:, Hirfwin, Hötel:, Kaupin, Käckel:, Lambin, Pylkein, Ropoin, Wänhoin, Wäseinn

1700: Hemelein, Hirfwin, Hötel:n, Kaupin, Käckel:n, Lambin, Pyckein, Råpoin, Wänhoin, Wäsein

1701: -, Hirfwin, Hyttylain, Hämel:n, Kaupinen, Kechkeläin, Muhlij, Pyllkein, Råppoin, Wänäin, Wäsäin

1702: -, Hemel:, Hirfwin, Hotel:, Kaupin, Kekkel:, Mulli, Pykein, Räpoin, Wänhein, Wäsein

1703: -, Hemel:, Hirfwin, Hötel:, Kaipoin, Kaupin, Kekkel:, Muhli, Pylkein, Repoin, Wanhain, Weisäin

1704: -, Hirfwin, Hämel:n, Hötel:, Hötel:n, Kaipoin, Kaupoin, Kåikalain, Muhlj, Pylckein, Råpoin, Wäsen

1705: -, Hirfwin, Hötel:n, Höttel:n, Kackel:n, Kaupoin, Muhli, Pedickain, Pyllckein, Råpoin, Wäisain

1706: -, Hennin, Hirfwin, Höttel:n, Höttelein, Kackel:n, Kaupinen, Mullj, Pyllkein, Råpoin

1707: -, Bengdtin, Hemel:, Hemin, Hijrfwin, Hotelain, Höttel:, Kaupiain, Keckal:, Muhlij, Pylkein, Råpoin, Turckain

1709: -, Hannin, Hemel:, Hetel:, Hirfvi, Hirfvin, Hötel:, Kaipiain, Keke:, Muhli, Pavol:, Pylcko:, Råpo:

1710: -, Hännin, Kackol:, Kaupiain, Kiukas, Kuikas, Muhli, Pylk:, Pöh:, Råpoin, Tarvain, Wänäin

1711: Hynnin, Hännin, Kauckcoin, Kiukas, Mulli, Pyllckein, Räpoin

1712: Hynninen, Hänninen, Kaukoin, Kiukas, Kuckoin, Mullj, Paukoin, Pyllkein, Råpoin

1722: Hynnin, Kauckoin, Mullj, Pispain, Pöijä

1723: Hynninen, Hötöl:, Hötöläin, Kaukoin, Lambain, Mullj, Peijn, Pispain, Warius

1724: -, Hirfwoin, Hynninen, Hämäl:n, Hötel:n, Lambain, Mullj, Pisspain, Pöyhein, Räpoin, Warius

1725: -, Hynnin, Hämmäl:, Hötelein, Kiukas, Lambain, Mardickain, Mullj, Peckurin, Pisspain, Pöihein, Pöyhein, Räpoin, Warius

1726: -, Hirf:, Hytiäin, Hämmäl:, Hämmälein, Hötel:n, Kiuckas, Mardick:, Mullj, Pisspain, Pöihein, Warrius

1727: -, Hytiäin, Hämmäl:, Hämmälein, Hätelein, Kandain, Kiuckas, Kuckoin, Mullj, Pisspain, Pöihein, Warius, Wäissein

Vuorilahti

1659: Bengtinen, Tackain

1660: -, Bengtinen, Tarkiain

1662: -, Bengtinen, Tarkiain

1663: -, Bengtin, Tarkiain

1665: -, Bengtin, Tarkiain

1666: -, Bentin, Tarkiain

1667: -, Bengtin

1668: -, Bentin

1669: -, Bentin

1673: -, Bengt:, Bengtinen, Härckoin, Tarkien

1675: Bentinen, Hämeläin, Härkain, Karinen, Tarkiain

1676: Bentinen, Hämeläin, Karein, Tarkiain

1677: Bentinen, Hemele, Karrin, Tarkian

1678: Bentinen, Karinen, Tarkiain

1679: Bengtin, Karinen, Tarkiain

1680: Bengtin, Karin, Leikoin, Tarkiain

1682: Bengtin, Leikoin, Tarkiain

1688: Bengtin, Tackoin, Wahwain

1690: Bengtin, Tarkiain, Wachwain

1693: Bengtin, Tarkoin

1694: Bengdtin, Bengtin, Tarckain

1697: -, Bengtin, Tarckin, Worain

1699: Bengtin, Tarkoin

1700: Bengtnin, Tarckoin

1701: -, Tarkin

1702: -, Tarkein

1703: -, Tarckain

1704: -, Lenhoin, Tarckiain

1705: -, Tarckain

1706: -, Tarckoin

1707: -, Lenhon, Tarkoin, Wahwain

1708: -, Lenhoin, Tarkoin, Varain

1709: -, Tarcko:, Varo:

1710: -, Tark:, War:

1711: -, Tarckiain, Wachwoin

1712: -, Muukoin, Tarckiain

1722: -, Bengtinen, Hyfwein, Tarckiain

1723: -, Bengtin, Hyfwäin

1724: -

1725: -, Lappal:n, Schadewitz

1726: -, Lappalain, Schadevitz, Tarckiain

1727: -, Schadewitz, Tarckiain

YAlkuun

Ylivesi

1659: -, Harmain, Heilain, Kituin, Kärin, Parckinen, Rahuin, Tålfwain

1660: -, Harmain, Heilain, Kittuin, Käriäin, Parkin, Rohian, Tålfwain

1662: Harmain, Heilain, Kituin, Korhoin, Limatain, Parkinen, Såckain, Tålfwain

1663: Harmain, Heilain, Kituin, Kårhoin, Limatain, Såckain, Tarkin, Tålfwain

1665: Harmain, Heilain, Kituin, Korhoin, Limatain, Parkin, Soikain, Tolwain

1666: Harmain, Heilain, Kituin, Korhoin, Limatain, Parkin, Tolwain

1667: Harmain, Heilain, Kituin, Korhoin, Lijmatain, Parckinen, Tolfwain

1668: Harmain, Heilain, Kituin, Korhoin, Limatain, Parkin, Tolwain

1669: -, Harmain, Heilain, Kituin, Korhoin, Limatainen, Parkinen, Tolwain

1673: Harmain, Heilain, Kituin, Korhoin, Lijmatain, Parkinen, Tolwain

1675: Harmain, Heilain, Hämeläin, Kituin, Korhoin, Limata, Parkin, Tolwain

1676: Harmain, Heilain, Hämeläin, Kituin, Korhoin, Limata, Tarkiain, Tolwain

1677: -, Harmon, Heilainen, Kettuinen, Korhoin, Korhon, Laukarin, Limat, Tarkinen, Tolfwan

1678: Harmain, Heilain, Kituinen, Korhoin, Laurikain, Talfwoin, Tarkinen

1679: Harmain, Heilain, Heilainen, Korhoin, Kutuin, Laurikain, Parkin, Tolfwain

1680: -, Harmain, Heijlain, Heilain, Kittuin, Korhoin, Lijmatain, Parkinen, Pasain

1682: -, Harmain, Heijlain, Heilain, Korhoin, Kårhoin, Limatain, Parkinen, Påsain, Westoin

1688: -, Harmain, Heijlain, Korhoin, Paasoin, Parkin, Tolfwain, Wästoin

1690: -, Harmain, Heilain, Kittuin, Kårhoin, Lijmatain, Parkin, Pasainen, Tålfwain

1693: -, Harmain, Haylein, Hemel:, Kittuin, Korhoin, Lijmattin, Perckin

1694: -, Harmain, Hemel:, Kiettuin, Kittuin, Korhoin, Lijmattin, Parkin, Pundain

1697: -, Harmain, Heijlain, Hemel:, Korhoin, Kouhoin, Lijmattin, Parckein

1699: -, Harmain, Käriain, Kårhoin, Parckoin, Parkoin

1700: -, Harmain, Käriain, Kåhroin, Parkoin

1701: -, Harmain, Käriäin, Kåhroin, Ollikain, Pafwilain, Parkinen

1702: -, Harmain, Kariain, Kåchroin, Pafwol:, Parkoin

1703: -, Harman, Kohroin, Käriain, Pafwolain, Parckoin, Parkoin, Sillpoin

1704: -, Kariain, Kåhroin, Ollikain, Pafwol:n, Parckoin, Sylpoin

1705: -, Käriain, Kåhroin, Pafwol:n, Parckoin

1706: -, Kiäriäin, Kähroin, Pafwilain, Parckain, Parckoin

1707: -, Käriain, Olckon, Pafwolain, Parkoin

1709: -, Käriä:, Pavol:

1710: -, Itk:, Pylk:, Randal:

1711: -, Leijnoin

1712: -, Haloin, Kondia, Leinoin

1722: -, Aufwinen, Haloin, Kåndia, Leinoin, Pafelain, Pochialain, Tuchkalain, Uimij

1723: -, Afwin, Halloin, Kåndin, Seijlain, Tuchkal:n, Uimi

1724: -, Aufwin, Kettuin, Kåndia, Kåndiain, Parckin, Seijloin, Tuchkal:n, Uimis

1725: -, Aufwin, Harmain, Hämmäl:, Kondia, Kättuin, Parckin, Seijloin, Såikain, Tuchkal:n, Uimis

1726: -, Aufwin, Harmain, Hämäl:, Kettuin, Kåndia, Parckin, Seiloin, Såikain, Tuchkalain, Uimis

1727: -, Aufwin, Harmain, Hämmälein, Kiskin, Kättuin, Kåndia, Parckin, Piedickäin, Pullckin, Seilain, Såikain, Tuchkul:n, Uimis

© Väinö Holopainen 2018