AlkuSavon henkikirjatKuopion pitaja: henkikirjat → 1722

Savon keskinen kihlakunta

Kuopio henkikirja 1722

Otsikkotiedot

Safwolax Medledehls Härads
mantahls Längdh Pro Anno 1722
Cuopio Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
1741 Airaksela, Akonvesi, Kuopio, Enonlahti, Hatsala, Haminalahti
1742 Hiltulanlahti, Hirvimäki, Hirvilahti, Haatala
1743 Hamula, Hakkarala, Haluna
1744 Hipanlahti, Halola, Julkula, Jännevirta
1745 Juurikkamäki, Jänissalo, Juonianlahti, Kaaraslahti
1746 Kaislastenlahti, Kuivaniemi, Karttula, Koivulahti, Nuutila, Kurolanlahti
1747 Koivusaari, Kehvo, Koivumäki, Kasurila
1748 Kotasalmi, Keyritty, Kärsämäki, Kiukoonniemi, Kartansalo, Käärmelahti
1749 Lyytikkälä, Lapvetelänlahti, Lamperila, Lohilahti
1750 Litmaniemi, Leppäranta, Murtolahti, Melaniemi, Miettilä
1751 Niuvanniemi, Niinimäki, Niemisjärvi, Nilsiä, Ohtaanniemi
1752 Pellosmäki, Punnonmäki, Pöljä, Pelonniemi
1753 Pieksä, Palonurmi, Putroniemi, Puutossalmi, Puutosmäki, Rytky, Ritisenlahti, Räimä, Rissala
1754 Reittiö, Ryönä, Riistavesi
1755 Roikansaari, Ritoniemi, Räsälä
1756 Riuttala, Savilahti, Savisaari, Soinlahti, Sänkimäki
1757 Syvärilä, Suojärvi, Syrjänsaari, Sotkanniemi, Tallus, Tuovilanlahti
1758 Toivala, Tuusniemi, Tavinsalmi
1759 Vehmasmäki, Viitataival, Utrianlahti, Venäjänsaari
1760 Väänälä, Urimolahti, Vuotjärvi, Vehkalahti, Västinniemi, Vuorisalo, Ukonlahti
1761 Vehmersalmi, Pappila
1817 Hakkarala, Horsmastenlahti, Halola, Karttula, Putroniemi, Tuusniemi, Väänälä, Vehkasaari, Urimolahti, Vuotjärvi, Vehmersalmi

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit warit ingen
aff denne Mantahls Längdh undandölgdh eller
uthe Sluta Låtit som Mantahls Penningarna betahla
böhra betyga wij medh wår Siähl och Salig-
heet, och medh wåra Nampen och Signetens
undersättiande: Datum Cuopio S:n
Mantahls skrif: Plattz i Prästegården d: 9:
April Å: 1722
Nils J: Södermark Häradsfogde
Petrus Hoffreen _ _ in Cuopio
Hen: _: Hoffren
C: Länsman
Nämbdemän Ifwar Karhuin
Hans Eskelin Magnus Domar
Hans Kårhoin
Zacharias Hejkinen Lars Kainuin
Brussius Purssiain Påhl Karhuin

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 569.
Veroa maksaneita yhteensä 962 henkilöä (miehiä 504, naisia 458).
Veroluokittain 25 / 816 / 140 ; yhteensä 981 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Kuopion komppaniassa: 5 sotilasta

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 137 23.4 %
Mies ja vaimo 390 66.7 %
Vaimo 42 7.2 %
Leski 10 1.7 %
Muu merkintä 6 1.0 %
Kaikki yhteensä 585 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähteitä:
Mikrofilmi ES2643
Skannattu Digitaaliarkistossa

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2016