AlkuSavon henkikirjatMäntyharjun pitaja: henkikirjat → 1722

Hollolan ylinen, Savon ylinen ja Lappeen kihlakunta

Mäntyharju henkikirja 1722

Otsikkotiedot

Menduhario Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
1483 Savon puoli, Hyyrylä, Huopola, Karankamäki, Lahnaniemi
1484 Mynttilä, Niinimäki, Ollikkala
1485 Poitsiniemi, Saviniemi, Särkemäki, Toivola
1486 Tiilikkala, Vuolteenkylä
1135 Viipurin puoli, Halmeniemi, Jäniskylä, Korpilahti, Kinnilä
1136 Luhtanen, Lyytikkälä, Outila, Paasola, Partsinmaa
1137 Pajulahti, Kyttälä
1138 Vuoriniemi, Vanonen, Pappila

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit Warit ingen af denne
Mantahls Längdh undandölgdh eller uthsluta låtit
som Mantahls Penningar betahla böhra, betyge
wij widh wår Siähl:s och Salighet, medh wåre Nampn
och Signetens under undersättiande, Datum Christina
d: 30 Aprill A:o 1722
And:G:Benfors Häradz fougde

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 91.
Veroa maksaneita yhteensä 151 henkilöä (miehiä 83, naisia 68).
Veroluokittain 0 / 151 / 0 ; yhteensä 151 henkilöä.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä

Lähteitä:
Skannattu Digitaaliarkistossa

NimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2019