AlkuSavon henkikirjatSäämingin pitäjä → 1693

Savon alinen kihlakunta

Sääminki henkikirja 1693

Otsikkotiedot

Säminge Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2264B Ahvionsaari, Pakarila, Luostarila, Haukiniemi, Jaatila, Inkilä, Ikoinniemi, Juvola
2265A Kesamonsaari, Kokonsaari, Kosola, Kaartilanranta, Kallislahti
2265B Kurkela, Kankainen, Kommerniemi, Kapajaakkola, Liistonsaari, Laukansaari, Leskelä, Mikkolanniemi
2266A Niittylahti, Otavanniemi, Pihlajanniemi, Pietolansaari
2266B Pellossalo, Päkkilä, Pirhiänniemi, Pihlajanlahti, Punnola, Pöllölä, Ritosaari
2267A Reinikkala, Saukonsaari, Särkilahti, Saukkola, Tuohisaari, Tolvanniemi, Tolppalansalmi, Tynkkylänjoki, Väistönsaari, Vuoriniemi, Varparanta
2267B Vaikotaipale, Aholahti, Kallislahti, Ahvionsaari, Kosola, Kuusiniemi, Savonlinnan Malmi

Allekirjoitukset

Föregåendhe Mantals Längdh är uthij Cronones Befallningzman el:r dess
Fullmächtiges, wederbörandhe Prästerskapetz, Ländz och Nembdemennernes
sampt Kyrckiones Sexmäns och Menige Allmogens Närwahro efter een
noga Inqvisition och allfwarsam förmaningh till Saningens bekennelse
efter alles deras Enhellige Intygan af Underskrifwen up=
=rättadt det betyger, under egen handh och Signete
Matth Hedenius

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 415.
Veroa maksaneita 754 henkilöä.
Veroluokittain 610 / 145 ; yhteensä 755 henkilöä.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kahdessa veroluokassa (16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä

Lähdeviite

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - Tositekirja 1693-1693 (8709f), sivu 2264B, Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11725812 / Viitattu 30.7.2020

NimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2020