AlkuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1648 → Henkikirja

Sulkava henkikirja 1648

Sivu 268B (aukeaman 268 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Idelax Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Iitlahti 2 Hindrich Peersson Radikainen Raatikainen 1 dotter 1
3 Johan Clåstarinen Luostarinen 1 h1 Syster 1
2 Johan Peersson Mähöinen Mähönen 1 h1
2 Mårten Kåstiainen Kostiainen 1 drengh 1
Caipoila 3 Lars Caipainen Kaipainen
1 Knut Klåstarins Enkia Luostarinen
1 Anders Caipoins hustro Kaiponen 1
Caitais 2 Oluf Larsson Caipoins Son Kaiponen 1 h1
3 Sigfre Månoinen Mononen 1 h1 Sh1
4 Thomas Sigfredzson Radikainen Raatikainen 1 h1 P:2
2 Lars Radikains Son Raatikainen 1 h1
5 Madz Panoinen Paunonen 1 h1 S2 h1
Tunnila 2 Peer Larsson Tunninens E Tunninen 1 S1
2 Anders Larsson Tunninen Tunninen 1 h1
Eerikkälä Jören Olufzson frälsse Pistolekors
5 Börtill Kurkis h Kurki 1 S2 h2
4 Anders Heldimoinen Heltimoinen 1 h1 B1 h1
3 Påål Erikäinen Eerikäinen 1 h1 drengh 1
Marala 3 Erich Kuckoins S Kukkonen 2 h1
4 Mårten Peersson Muli Mulli 1 S1 h d1
Ryttare
3 Erich Sigfredzsons h 1 d:r2
6 Peer Larsson Kinainen Kinanen 1 h1 B3 h1
4 Lars Andersson Seppäinen Seppänen 1 h1 S:S1 h1
5 Hindrich Kåstiainen Kostiainen 1 h1 B1 h1 drengh 1
6 Frandz Ollsson Mäkeleinen Mäkeläinen 1 h1 B1 S1 h1 d1
1 Reinholt Jurgz hustro 1
dragun
5 Peer Caipainen Kaipainen 1 S2 h2
2 Hindrich Andersson Seppäinen Seppänen 1 h1
1 Anders Ollssons h Seppänen 1
1 Husskona Margreta Madzdåtter 1

Rokoniemi

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kaartila 3 Peer Peerssonn Cardinen Kaartinen 1 h1 S1
1 Madz Larsson Cardins h Kaartinen 1
Sipilä 4 Lars Ollsson Sipinen Sipinen 1 h1 S1 h1
Rydtare
7 Peer Ollsson Cardinen Kaartinen 1 h1 B2 h2 d1
1 Madz Cardins hustro Kaartinen 1
4 Hindrich Cardinen Kaartinen 1 S1 h1 d1
4 Johan Hielp Helpi 1 h1 B1 h1

Sivu 269A (aukeaman 269 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
2 Peer Haatainen Haatainen 1 h1
4 Hans Madzon Hanski Hanski 1 h1 B1 h1
Säuiänsari 3 Måns Michielsson Cardinen Kaartinen 1 h1 Bh1
3 Måns Påålsson Kaartinen 1 h1 d:r1
Reitiänniemi 2 Johan Haatainen Haatainen 1 h1
Tannila 2 Oluf Hendersson Tanninen Tanninen 1 h1
4 Lars Jacobsson Tanninen Tanninen 1 h1 M1 h1
4 Lars Bertillsson ibidem Tanninen 1 h1 M1 d1
Sulkawa 2 Lars Mieloinen Mielonen 1 h1
à 16 öre
5 Kyrkioherden H:r Erich 1 h1 d2 P1
3 Caplan H:r Berendt 1 h1 d1
1 Clåkaren Michiell Condiain Kontiainen 1
5 Oluf Condiain Kontiainen 1 h1 S3
4 Christer Lamainen Laamanen 1 h1 B1 h1
8 Anders Haatainen Haatainen 1 h1 B3 h2 S1
4 Hindrich Käkoinen 1 h1 M1 h1
5 Jöns Tijtainen Tiittanen 1 S2 h2
4 Knut Sipinen Sipinen 1 h1 S1 h1
2 Oluf Jacobsson Haatainen Haatainen 1 h1
2 Oluf Hatzoins h Hatsonen 1 B1
Husmen
1 Michiell Haasuinen Hasunen 1
2 Lars Hassuinen Hasunen 1 h1 koo 1
1 Simon Pölläinen Pöllänen 1 koo 1
1 Madz Willas h 1
1 Jöns Heikurins h Heikkurinen 1 koo 1
2 Jöns Mijkulains h Miikkulainen 1 d1 koo 1

Tielalax

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Ylisenauvila 3 Erich Aufuinen Auvinen 1 h1 d1
2 Hindrich Hindzainen Hintsanen 1 h1
Hindzala 4 Elias Hindzainen Hintsanen 1 h1 B1 h1
Aufuila 5 Peer Hendersson Hölcker Hölker 1 h1 B1 h1 S1
Telataipale 2 Anders Skump Skumpe 1 h1
2 Erich Olkoinen Olkkonen 1 Sh1
Låhilax 4 Jöns Peersson Sinkoinen Sinkkonen 1 h1 S1 h1
à 16 öre
3 Ländzman Peer Afuinen Auvinen 1 h1 Sm1
8 Thomas Holopainen Holopainen 1 h1 S1 d3 d1 P1
5 Lukas Löppöinen Löppönen 1 h1 B1 S1 h1
4 Lukas Månsson Mickoinen Mikkonen 1 h1 B1 h1
7 Anders Lähuoinen Lehvonen 1 h1 B1 h1 S2 h1
Hussmän
1 Oluf Bengdtikäins Son Pentikäinen 1
1 Påål Leinoss h 1 koo 1 stodh 1

Sivu 269B (aukeaman 269 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
1 Sigfredh Olkoss Sonakona 1
1 Peer Aufuins Sonakona Auvinen 1 hoos Hölker

Partala Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Lingola by 3 Nills Korhoins h Korhonen 1 S1 h1
2 Lars Corhoinen Korhonen 1 h1
3 Lars Wätäinen Väätäinen 1 S1 h1
Cammola 1 Grels Pardainen Partanen 1
1 Lars Leinikäinen Leinikainen 1
2 Peer Andersson Cammoin Kammonen 1 h1
2 Johan Johansson Cammoin Kammonen 1 h1
4 Jacob Wätäinen Väätäinen 1 h1 F:B:S1 h1
Rotila 2 Peer Ollsson Kijskinen Kiiskinen 1 h1
Karialanmäki 3 Jacob Partainen Partanen 1 S1 h1
2 Christer Häifwä Häivä 1 h1
á 16 öre
7 Oluf Watäiäin Sulpo Väätäinen 1 h1 S2 h1 drengh 1
6 Anders Wihawainen Vihavainen 1 h1 B1 h1 S1 h1
4 Lars Cammoinen Kammonen 1 h1 S1 h1
5 Jöran Uckoinen Ukkonen 1 h1 d1 h2
3 Hans Dirichsons Söner 2 h1
7 Anders Wätäinen Väätäinen 1 h1 B2 h1 d2
8 Madz Heikurinen Heikkurinen 1 h1 S3 h2 drengh 1
5 Anders Larsson Råtinen Ruottinen 1 h1 B1 h1 S1
7 Anders Tuhkuinen Tuhkunen 1 h1 S2 h1 drengh 1 h1
6 Staphan Madzon Uckoinen Ukkonen 1 B1 h1 S1 h1 d1
4 Rossi Peersson Partainen Partanen 1 h1 SM1 drengh 1
1 Madz Pöriäins hustro 1
Hussmän
2 Oluf Mardikainen Martikainen 1 h1 Sodh 1 koo 1
1 Wålmar Partainen Partanen 1 koo 1
1 Christer Partains hustro Partanen 1 koo 1
1 Anders Mähöins hustru Mähönen 1 koo 1

Haltula Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Halttula 4 Eskill Pölginen 1 h1 M1 h1
2 Michiell Nahkahattu Nahkahattu 1 h1
1 Hindrich Hyfuerins hustro Hyvärinen 1
à 16 öre
3 Oluf Haltuinen Halttunen 1 M1 h1
5 Madz Tijtainen Tiittanen h1 S3 Piga 1
Hussmän
1 Hendrich Larsson Hyfuerins hustro Hyvärinen 1 koo 1 foor 3
1 Hans Hakulins hustro Hakulinen 1 koo 1
1 Margeta Hyfueritar Hyvärinen 1 koo 1 Gieeth 1

Sivu 270A (aukeaman 270 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Halttula 1 Hans Tunninen Tunninen 1 koo 1
1 Brita Månsdotter 1 köör 2

Härkälä

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Mäntynen 2 Knut Haloinens S Halonen 1 hustro 1
Mändyis 2 Anders Wihauainen Vihavainen 1 h1
2 Oluf Kiskinen Kiiskinen 1 h1
2 Peter Wihauainen Vihavainen 1 h1
Leipämäki 2 Påål Härköinen Härkönen 1 Sonkona 1
Rydtare
7 Anders Månoinen Mononen 1 h1 B1 h1 S1 h1 d1
6 Nillss Halinen Halinen 1 M2 h3
3 Jacob Härköin Härkönen 1 M1 h1
6 Michiell Haloinen Halonen 1 h1 S1 h1 B:rS2
4 Jöns Halins h Halinen 1 S1 h1 d1
Hussmän
2 Peer Bärtillson Hyfwärinen Hyvärinen 1 d:r1
2 Peer Lapwetelainen Lapveteläinen 1 h1 koo 1
1 Inga Turitar 1 koo 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020