AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 100

Everstiluutnantin komppania: ruotu 100 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Vaara (Kerimäki)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Petter Petterss: Kåcki
Katselmus 1719
Johan Issakain 1719 katosi tuntureilla
Lars Janhunen 1.2.1719
Katselmus 1720
Lars Janhuin Österbotn 20 1/2 2 1/2 ogift 1718 (laskettu) 1700
Katselmus 1721
Lars Janhuin Österbotn 21 1/2 3 1/2 ogift 1718 (laskettu) 1700
Katselmus 1735
Thomas Malin Tawastehus 37 13 gift 1722 (laskettu) 1698
Katselmus 1758
(72) Föliande N:o til och med N:o 105 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763
(73) Följande Num:r till och med Num:r 105 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767
(72) Följande N:ren till och med den 105:te afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772
And:s Kubin Carelen 21 1/4 gift 1772 (laskettu) 1751
Katselmus 1775
- 1.7.1772
And:s Kubin Carelen 2_ 2 2/3 gift 12 3/4 31.12.1772 palkka­mies
Katselmus 1778
Anders Kubin 26 5 2/3 gift 6 1/4 1773 (laskettu) 1752
Katselmus 1782
Anders Kubin 30 _ gift 6 3/4 saa eron 1752
Katselmus 1785
Anders Kubin 25.10.1782 korvattiin
Staffan Holm Kärimäki 27 3 ogift 5 6 1/2 1782 (laskettu) 1758
Katselmus 1788
Staffan Holm 31 6 gift 5 6 1/2 1782 (laskettu) 1757
Katselmus 1789
Staphan Holm 15.10.1788 kuoli
Albrecht Oppman 1.1.1789 rumpali 1.5.1789 varusmestariksi
Jacob Trast Parikala Sokn 21 1 1/4 ogift 5 5 1/2 1.5.1789 täydennys­mies 1768
Katselmus 1790
Jacob Trast Parickala 22 1 1/4 _ 5 5 1/2 1789 (laskettu) 1768
Katselmus 1795
Jacob Trast Parickala 27 7 gift 5 5 1/2 1788 (laskettu) 1768
Katselmus 1798
Jacob Trast Parikala 30 10 gift 5 5 1/2 1788 (laskettu) saa eron 1768
Katselmus 1801
Jacob Trast 28.6.1798 sai eron
Carl Lentz Karimaki 24 2 1/2 ogift 5 11 30.9.1798 palkka­mies 1777
Katselmus 1804
Carl Lents Kärimäki 27 5 1/2 gift 5 11 1799 (laskettu) 1777


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Thomas Malinen
1733 Thomas Malin
1734 Thomas Malijn
1735 Thomas Malin
1736 Thomas Malijn
1737 Thomas Malin
1738 Thomas Malin
1739 Thomas Malin
1741 Thomas Malin
1744 -
1745 -
1746 -
1747 -
1771 -
1773 Anders Kupiain Kubin 31.12.1772 palkkamies
1775 And: Kubin
1776 And: Kubin
1777 Anders Cubin
1778 And; Kubin
1779 Anders Kubin
1780 Anders Kubin
1781 Anders Kubin
1782 Anders Cubin 11.7.1782 sai eron
-
1783 -
Staff: Holm 25.10.1782 täydennysmies
1784 Staff: Holm
1785 Staffan Holm
1786 Staffan Holm
1787 Staffan Holm
1788 Staph: Holm
1789 Staph: Holm 15.10.1788 kuoli
Albrecht Oppman 1.1.1789 rumpali 1.5.1789 varusmestariksi
Jacob Trast 6.5.1789 täydennysmies
1790 Jacob Trast
1791 Jacob Trast
1792 Jacob Trast
1793 Jacob Trast
1794 Jacob Trast
1795 Jacob Trest
1796 Jacob Trast
1797 Jacob Trast
1798 Jacob Trast 28.6.1798 erotettu
-
1799 Carl Lenz 30.9.1798 otettu
1800 Carl Lentz
1801 Carl Lentz
1802 Carl Lentz
1803 Carl Lentz
1804 Carl Lenttz
1805 Carl Lentz
1806 Carl Lentz
1807 Carl Lust

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773
Anders Kupiain Kides 21 gift 31.12.1772 palkkamies 1752


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Anders Larsson Lödiäin


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1775 Wara
Wara
Wara
Påhl Pakunain
Eric Karjalain
Christ Tynkoin
1795 Wara
Wara
Wara
Petter Tyncköin
Eric Karjalains E:a
Påhl Tyncköin
1804 Wara
Wara
Wara
Petter Tynköin
Eric Karjalains Enka
Påhl Tynckoin


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Petter Kokki mainittu 1712
Johan Issakainen mainittu 1719
Lars Janhunen 1.2.1719 mainittu 1721
Thomas Malinen 1722 mainittu 1741
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743, takaisin ruodutuksessa 1.7.1772
Anders Kubin Kupiainen 31.12.1772 25.10.1782
Staffan Holm 1782 15.10.1788
Albrekt Oppman 1.1.1789 1.5.1789
Jakob Trast 1.5.1789 28.6.1798
Karl Lents 30.9.1798 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 99Ruotu 101

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018