AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 101

Everstiluutnantin komppania: ruotu 101 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Ruokoniemi (Kerimäki)

PalkkaluettelotRiikaYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Anders Anderss: Keinoin
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Oloff Keinoin Carelen 30 12 gift 1723 (laskettu) 1705
Katselmus 1758
(72) Föliande N:o til och med N:o 105 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763
(73) Följande Num:r till och med Num:r 105 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767
(72) Följande N:ren till och med den 105:te afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772
Ifrån och med 101 til och med 104 Dubiösa
Katselmus 1775
(100) Ifrån och med N:o 101 till och med N:o 104 på Dubiösa Gräntsen
Katselmus 1778
(100) Ifrån och med Num: 101 til och med N:o 104 är på dubieusa Ricks gräntsen
Katselmus 1782
(100) Ifrån och med N:o 101 till och med N:o 104 äro på Doubbiösa Riks gränsen
Katselmus 1785
(101, 102, 103, 104, 105) Alla dessa 4. Rotar äro belägna på Doubiösa Gräntsen
Katselmus 1788
(100) 101, 102, 103 och 104 äro på den Dubieuse Gränsen belägne
Katselmus 1789
(100) N:o 101, 102, 103 och 104 alla desse N:r äro belägne på Dobieusa Gräntsen. 105 denne N:o är på Ryska Sidan
Katselmus 1790
(100) N:o 101, 102, 103 och 104 äro belägne på Dubieuse Gränsen. 105 denne N:o är på Ryska sidan
Katselmus 1795
N:ne 101, 102, 103, 104 och 105 äro belägne på Dubieussa Gräntsen
Katselmus 1798
(100) Numrarne 101, 102, 103, 104 och 105 är belägn på Dubieusa Grantzen
Katselmus 1801
(100) N:o 101, 102, 103, 104 och 105 Äro Belägna på Dubieusa Gräntsen
Katselmus 1804
N:o 101, 102, 103, 104 och 105 äro belägne på Dubieusa Gräntzen


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Olof Käinoin
1733 Olof Keinoin
1734 Olof Keinoin
1735 Olof Keinoin
1736 Olof Keinoin
1737 Olof Keinoin
1738 Olof Keinoin
1741 Olof Keinoin
1744 Olof Keinoin
1745 Olof Keinoin
1746 Olof Keinoin
1747 Olof Keinoin


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Johan Lödiäin
1700_11 Johan Lödiäin
1700_12 Johan Lödidan
1701_1 Johan Lödien 20.12.1700 kuoli


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Anders Keinänen mainittu 1712
Olof Keinänen 1723 mainittu 1747
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743

KatselmuksetNimetKylätRuotu 100Ruotu 102

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018