AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 103

Everstiluutnantin komppania: ruotu 103 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Patasalo (Kerimäki)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Mats Immonen mainittu 1712
Johan Lång 1722 mainittu 1747
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743


Lähteet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaHenkikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Mattz Immoin
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Johan Långh Carelen 47 13 gift 1722 (laskettu) 1688
Katselmus 1758 27.2.1758
(72) Föliande N:o til och med N:o 105 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763 17.2.1763
(73) Följande Num:r till och med Num:r 105 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767 21.8.1767
(72) Följande N:ren till och med den 105:te afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772 31.3.1773
Ifrån och med 101 til och med 104 Dubiösa
Katselmus 1775 21.8.1775
(100) Ifrån och med N:o 101 till och med N:o 104 på Dubiösa Gräntsen
Katselmus 1778 8.9.1778
(100) Ifrån och med Num: 101 til och med N:o 104 är på dubieusa Ricks gräntsen
Katselmus 1782 11.7.1782
(100) Ifrån och med N:o 101 till och med N:o 104 äro på Doubbiösa Riks gränsen
Katselmus 1785 6.7.1785
(101, 102, 103, 104, 105) Alla dessa 4. Rotar äro belägna på Doubiösa Gräntsen
Katselmus 1788 24.9.1788
(100) 101, 102, 103 och 104 äro på den Dubieuse Gränsen belägne
Katselmus 1789 5.11.1789
(100) N:o 101, 102, 103 och 104 alla desse N:r äro belägne på Dobieusa Gräntsen. 105 denne N:o är på Ryska Sidan
Katselmus 1790 17.9.1790
(100) N:o 101, 102, 103 och 104 äro belägne på Dubieuse Gränsen. 105 denne N:o är på Ryska sidan
Katselmus 1795 10.6.1795
N:ne 101, 102, 103, 104 och 105 äro belägne på Dubieussa Gräntsen
Katselmus 1798 28.6.1798
(100) Numrarne 101, 102, 103, 104 och 105 är belägn på Dubieusa Grantzen
Katselmus 1801 15.6.1801
(100) N:o 101, 102, 103, 104 och 105 Äro Belägna på Dubieusa Gräntsen
Katselmus 1804 25.6.1804
N:o 101, 102, 103, 104 och 105 äro belägne på Dubieusa Gräntzen

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaHenkikirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Lång
1733 Johan Lång
1734 Johan Långh
1735 Johan Lång
1736 Johan Långh
1737 Johan Långh
1738 Johan Långh
1739 Johan Lång
1741 Johan Lång
1744 Johan Lång
1745 Johan Lång
1746 Johan Långh
1747 Johan Lång

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotHenkikirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Anders Johanss: Hafwerin
1700_11 Anders Johanson Hafwerin 31.10.1700 kuoli

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilit

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Kerimäki 1727 Patasahlo 1 Solld: Johan Långz hust 1997B

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHenkikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1728_6 Petter Kobin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 102Ruotu 104

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2019