AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 105

Everstiluutnantin komppania: ruotu 105 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Laukansaari (Kerimäki)

PalkkaluettelotRiikaYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Hindrich Jöranss: Asikain
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Anders Turuin Sawolax 42 13 gift 1722 (laskettu) 1693
Katselmus 1758
(72) Föliande N:o til och med N:o 105 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763
(73) Följande Num:r till och med Num:r 105 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767
(72) Följande N:ren till och med den 105:te afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772
N:o 105 på Ryska Sidan
Katselmus 1775
(100) Nummer afgången på Ryska sidan öfwer gräntsen genom Freds fördraget
Katselmus 1778
(100) Num: 105 är igenom Freds slutet blefne öfver Gräntsen på Ryska sidan
Katselmus 1782
(105) är igenom Freds slutet blefven öfwer gränsen på Ryska sidan
Katselmus 1785
(105) Rotan är ostridigt på Ryska sidan om gräntz Linien
Katselmus 1788
(100) N:o 105 är på Ryska Sidan
Katselmus 1789
(100) N:o 101, 102, 103 och 104 alla desse N:r äro belägne på Dobieusa Gräntsen. 105 denne N:o är på Ryska Sidan
Katselmus 1790
(100) N:o 101, 102, 103 och 104 äro belägne på Dubieuse Gränsen. 105 denne N:o är på Ryska sidan
Katselmus 1795
N:ne 101, 102, 103, 104 och 105 äro belägne på Dubieussa Gräntsen
Katselmus 1798
(100) Numrarne 101, 102, 103, 104 och 105 är belägn på Dubieusa Grantzen
Katselmus 1801
(100) N:o 101, 102, 103, 104 och 105 Äro Belägna på Dubieusa Gräntsen
Katselmus 1804
N:o 101, 102, 103, 104 och 105 äro belägne på Dubieusa Gräntzen


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Anders Turuin
1733 Anders Turuin
1734 Anders Turuin
1735 Anders Turuin
1736 Anders Turuin
1737 Anders Turuin
1738 Anders Turuin
1739 Anders Turuin
1741 Anders Turuin
1744 Hind. Turuin
1745 Anders Turuin
1746 Anders Turuin
1747 Anders Turuin


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Christer Hindersson Löpj


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Henrik Asikainen mainittu 1712
Anders Turunen 1722 mainittu 1747
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743

KatselmuksetNimetKylätRuotu 104Ruotu 106

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018