AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 109

Everstiluutnantin komppania: ruotu 109 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Kulennoinen (Kerimäki)

PalkkaluettelotRiikaYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Påhl Nielss: Hertuain
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Mattz Löfdahl Sawolax 33 6 gift 1729 (laskettu) 1702
Katselmus 1758
(107) Föliande N:o til och med N:o 118 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763
(108) Följande Num:r till och med N:o 118 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767
(107) Följande N:ren till och med N118 afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772
Ifrån och med N:o 108 til och med 112 på Ryska Sidan
Katselmus 1775
(107) Ifrån och med N:o 108 till och med N:o 112 afgångne på Ryska sidan öfwer gräntzen genom freds fördraget
Katselmus 1778
(107) Ifrån och med N:o 108 till och med 112 är igenom Freds fördraget blefne öfver Gränts linien på Ryska sidan
Katselmus 1782
(107) Ifrån och med N:o 108 till och med N:o 112 äro igenom freds fördraget blefne öfwer gränse Linien
Katselmus 1785
(108, 109, 110, 111, 112) Dessa fem Rotar äro jemwäl igenom fres slutet på Ryska sidan blefne
Katselmus 1788
(107) N:o 108, 109, 110, 111 och 112 på Ryska Sidan
Katselmus 1789
(107) N:o 108, 109, 110, 111 och 112 Desse Numrar äro vid 1743 års Freds slut blefne på Ryska Sidan. N:o 113 är på dispoterliga Gräntsen
Katselmus 1790
(107) N:o 107, 108, 109, 110, 111 och 112 desse N:o äro vid 1743 års freds slut förblfne på Ryska sidan. N:o 113 år på Dispoterliga Gränsen
Katselmus 1795
N:ne 108, 109, 110, 111, 112, 113 äro på Disputerliga Gräntsen
Katselmus 1798
(107) N:o 108, 109, 110, 111, 112 och 113 äro på Dubiosa Gräntzen
Katselmus 1801
(107) N:o 108, 109, 110, 111, 112 och 113 Äro på Dispoterliga gränsen
Katselmus 1804
N:o 108, 109, 110, 111, 112 och 113 äro på Dispoterliga Gräntzen


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Mats Lööfdahl
1733 Matts Löfdahl
1734 Mattz Löfdahl
1735 Mattz Löfdahl
1736 Matts Löfdahl
1737 Matts Löfdhal
1738 Matts Löfdahl
1739 Matts Lööfdahl
1741 Matts Lööfdahl
1744 Matts Löfdahl
1745 Mattz Löfwendahl
1746 Matts Löfdahl
1747 Mats Löfdahl


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Thomas Staffanss: Pötruin


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Pål Herttuainen mainittu 1712
Mats Lövdal 1729 mainittu 1747
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743

KatselmuksetNimetKylätRuotu 108Ruotu 110

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018