AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 110

Everstiluutnantin komppania: ruotu 110 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Laukansaari (Kerimäki)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Lars Kaipainen mainittu 1712
Eskil Lustig 1728 mainittu 1741
Anders Läckström mainittu 1744 mainittu 1747
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743


Lähteet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiika

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Lars Hinderss: Kaipain
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Eskiell Lustig Sawolax 29 7 ogift 1728 (laskettu) 1706
Katselmus 1758 27.2.1758
(107) Föliande N:o til och med N:o 118 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763 17.2.1763
(108) Följande Num:r till och med N:o 118 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767 21.8.1767
(107) Följande N:ren till och med N118 afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772 31.3.1773
Ifrån och med N:o 108 til och med 112 på Ryska Sidan
Katselmus 1775 21.8.1775
(107) Ifrån och med N:o 108 till och med N:o 112 afgångne på Ryska sidan öfwer gräntzen genom freds fördraget
Katselmus 1778 8.9.1778
(107) Ifrån och med N:o 108 till och med 112 är igenom Freds fördraget blefne öfver Gränts linien på Ryska sidan
Katselmus 1782 11.7.1782
(107) Ifrån och med N:o 108 till och med N:o 112 äro igenom freds fördraget blefne öfwer gränse Linien
Katselmus 1785 6.7.1785
(108, 109, 110, 111, 112) Dessa fem Rotar äro jemwäl igenom fres slutet på Ryska sidan blefne
Katselmus 1788 24.9.1788
(107) N:o 108, 109, 110, 111 och 112 på Ryska Sidan
Katselmus 1789 5.11.1789
(107) N:o 108, 109, 110, 111 och 112 Desse Numrar äro vid 1743 års Freds slut blefne på Ryska Sidan. N:o 113 är på dispoterliga Gräntsen
Katselmus 1790 17.9.1790
(107) N:o 107, 108, 109, 110, 111 och 112 desse N:o äro vid 1743 års freds slut förblfne på Ryska sidan. N:o 113 år på Dispoterliga Gränsen
Katselmus 1795 10.6.1795
N:ne 108, 109, 110, 111, 112, 113 äro på Disputerliga Gräntsen
Katselmus 1798 28.6.1798
(107) N:o 108, 109, 110, 111, 112 och 113 äro på Dubiosa Gräntzen
Katselmus 1801 15.6.1801
(107) N:o 108, 109, 110, 111, 112 och 113 Äro på Dispoterliga gränsen
Katselmus 1804 25.6.1804
N:o 108, 109, 110, 111, 112 och 113 äro på Dispoterliga Gräntzen

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiika

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Eskill Lustig
1733 Eskell Lustig
1734 Eskiell Lustig
1735 Eskiell Lustig
1736 Eskiel Lustig
1737 Eskill Lustigh 15.6.1737 karkasi
1738 Eskiel Lustig
1739 Eskell Lustig
1741 Eskell Lustig
1744 Anders Läkström
1745 Anders Läckström
1746 Anders Löckström
1747 Anders Löckström

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Johan Staffanss: Orpoin
1700_11 Johan Staffanson Orpiain
1700_12 Johan Staffanson Orpoin
1701_1 Johan Staffanson Orpoin
1701_2 Johan Staffanson Orpoin
1701_3 Johan Staffanson Orpoin
1701_4 Johan Staffanson Orpoin
1701_5 Johan Staffanson Orpoin
1701_6 Johann Staffanson Orpoin
1701_7 Johann Staffanson Orpoin
1701_8 Johann Staffanson Orpoin
1701_9 Johann Staffansson Orpoin
1701_10 Johan Staffansson Orpoin
1701_11 Johan Staffansson Orpoin
1701_12 Johan Staffansson Orpoin
1702_1 Johan Staffan Årpain
1702_2 Johan Staffanss:n Årpain
1702_3 Johan Staffansson Orpoin
1702_4 Johan Staffanss:n Århain

KatselmuksetNimetKylätRuotu 109Ruotu 111

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2019