AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 113

Everstiluutnantin komppania: ruotu 113 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Kaksola, Kiiskilä, Klemettilä (Kerimäki)

PalkkaluettelotRiikaYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Hans Påhlss: Turdinen
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Petter Kubijn Sawolax 42 13 gift 1722 (laskettu) 1693
Katselmus 1758
(107) Föliande N:o til och med N:o 118 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763
(108) Följande Num:r till och med N:o 118 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767
(107) Följande N:ren till och med N118 afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772
N:o 113 på Dubiösa gräntsen
Katselmus 1775
(107) Num:r 113 på Dubiösa Gräntsen
Katselmus 1778
(107) Num: 113 på Dubieusa Gräntsen
Katselmus 1782
(113) på Doubiösa gränsen
Katselmus 1785
(113) År på Doubiösa Gräntsen
Katselmus 1788
(107) N:o 113 på den dubieuse gränsen
Katselmus 1789
(107) N:o 108, 109, 110, 111 och 112 Desse Numrar äro vid 1743 års Freds slut blefne på Ryska Sidan. N:o 113 är på dispoterliga Gräntsen
Katselmus 1790
(107) N:o 107, 108, 109, 110, 111 och 112 desse N:o äro vid 1743 års freds slut förblfne på Ryska sidan. N:o 113 år på Dispoterliga Gränsen
Katselmus 1795
N:ne 108, 109, 110, 111, 112, 113 äro på Disputerliga Gräntsen
Katselmus 1798
(107) N:o 108, 109, 110, 111, 112 och 113 äro på Dubiosa Gräntzen
Katselmus 1801
(107) N:o 108, 109, 110, 111, 112 och 113 Äro på Dispoterliga gränsen
Katselmus 1804
N:o 108, 109, 110, 111, 112 och 113 äro på Dispoterliga Gräntzen


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Peer Kåbijn
1733 Petter Kubin
1734 Petter Kobijn
1735 Petter Kubijn
1736 Petter Kobijn
1737 Petter Kubin
1738 Petter Kobijn
1739 Petter Kobin
1741 Joran Mackgreen
1744 Jöran Makgren
1745 Jöran Mackgren
1746 Jöran Mackgren
1747 Jöran Mackgren


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Brusius Månss: Turdinen 13.7.1700 karkasi


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Hans Turtinen mainittu 1712
Petter Kubin 1722 mainittu 1739
Jöran Mackgren mainittu 1741 mainittu 1747
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743

KatselmuksetNimetKylätRuotu 112Ruotu 114

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018