AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 117

Everstiluutnantin komppania: ruotu 117 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Naukkarila (Kerimäki)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Lars Pitkänen mainittu 1712 mainittu 1727
Nils Renhorn 1729 mainittu 1747
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743


Lähteet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Lars Erss: Pitkäin
Katselmus 1716 23.10.1716
Lars Pittkain Safwolax och Käremäkj S:n 30 gift 1686
Katselmus 1719 26.10.1719
Lars Pitkäin
Katselmus 1720 1720
Lars Pitkäin Safwolax 34 8 gift 1712 (laskettu) 1686
Katselmus 1721 21.9.1721
Lars Pittkäin Savolax 35 9 gift 1712 (laskettu) 1686
Katselmus 1735 14.6.1735
Niels Reenhorn Sawolax 27 6 1/2 gift 1729 (laskettu) 1708
Katselmus 1758 27.2.1758
(107) Föliande N:o til och med N:o 118 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763 17.2.1763
(108) Följande Num:r till och med N:o 118 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767 21.8.1767
(107) Följande N:ren till och med N118 afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772 31.3.1773
Ifrån och med N:116 til och med 118 på Ryska Sidan
Katselmus 1775 21.8.1775
(115) Ifrån och med N:r 116 till och med N:o 118 afgångne på Ryska sidan öfw:r gräntsen genom sidsta Freds fördraget
Katselmus 1778 8.9.1778
(115) Ifrån och med Num: 116 till och med N:o 118 afgången på Ryska sidan öfver gräntsen genom sidsta Freds fördraget
Katselmus 1782 11.7.1782
(115) Ifrån och med N:o 116 till och med N:o 118 äro Rotorna igenom freds fördraget stadnade på Ryska sidan
Katselmus 1785 6.7.1785
(116, 117, 118) Igenom freds slutet äro dessa 3:ne rotor åfwen blefne på Ryska sidan
Katselmus 1788 24.9.1788
(115) 116, 117, 118 äro på Ryska Sidan
Katselmus 1789 5.11.1789
(115) N:o 116, 117 och 118 Desse N:o äro vid Sidsta Freds slutet å Ryska Sidan Lemnade
Katselmus 1790 17.9.1790
(115) N:o 116, 177 och 118 äro vid sidsta freds sluted på Ryska sidan förblefne
Katselmus 1795 10.6.1795
N:ne 116, 117 och 118 äro blefne på Ryska sidan
Katselmus 1798 28.6.1798
(115) Numrarne 116, 117 och 118 äro förblefne på Ryska sidan
Katselmus 1801 15.6.1801
(115) N:o 116, 117 och 118 Äro förblefne på ryska sidan
Katselmus 1804 25.6.1804
N:o 116, 117 och 118 är förblfne på Rysk sida

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Niels Reinhorn
1733 Niels Reinhorn
1734 Nils Reinhorn
1735 Nils Reinhorn
1736 Nils Reinhorn
1737 Nils Renhorn
1738 Nils Rehnhorn
1739 Niels Reenhorn
1741 Niels Renhorn
1744 Nils Reinhorn
1745 Niels Renhorn
1746 Niels Renhorn
1747 Niels Renhorn

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Petter Pettersson Pullin

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiika

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_12 Lars Pittkäin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 116Ruotu 118

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2019