AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 124

Everstiluutnantin komppania: ruotu 124 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Haapamäki (Leppävirta)

PalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilashuonekassaRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Mattz Anderss: Kumbul.
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Simon Såpain Riga 36 13 gift 1722 (laskettu) 1699
Katselmus 1749_5
Mattz Ahlström
Katselmus 1749_6
Mattz Ahlström
Katselmus 1751
Matz Ohlström
Katselmus 1754
Matts Ahlström
Katselmus 1758
Matts Ahlström 37 17 1741 (laskettu) 1721
Katselmus 1763
Matts Åhlström Safwo: 42 22 gift 1741 (laskettu) 17.2.1763 saa eron 1721
Katselmus 1767
Simon Såpain 31.7.1741 hylättiin
Mats Ahlström 31.7.1741 kulku­mies 10.3.1742 vangiksi
Mats Ahlström 9.3.1743 palasi vankeudesta 17.2.1763 hylättiin
Påhl From Safwolax 28 - gift 21.5.1767 palkka­mies 1739
Katselmus 1772
Pål From Saf: 34 5 3/4 gift 1767 (laskettu) 1738
Katselmus 1775
Påhl From Safwolax _ _ 1/4 gift 10 5 21.5.1767 otettu
Katselmus 1778
Påhl From 39 11 1/4 gift 5 5 1767 (laskettu) 1739
Katselmus 1782
Påhl From 7.9.1778 sai eron
Eric Muje Fager Lappavirda 2_ _ ogift 5 7 1/2 5.2.1779 täydennys­mies 11.7.1782 ruotuun 123
Katselmus 1785
Eric Fager 11.7.1782 ruotuun 123
Mats Krum 25.10.1782 täydennys­mies 17.3.1783 kelpaamaton
Salam: Hästesko 17.3.1783 ruodusta 39
Katselmus 1788
Jacob Natt Randasalmi 24 4 ogift 5 6 1784 (laskettu) 1764
Katselmus 1789
Jacob Natt Randasalmi 25 5 gift 5 6 1784 (laskettu) 1764
Katselmus 1790
Jacob Natt 14.6.1790 jäi vangiksi
-
Katselmus 1795
Olof Sparf 1.11.1790 otettu 18.4.1791 kuoli
Olof Hast Läppävirta 30 5 ogift 5 7 4.6.1791 täydennys­mies 1765
Katselmus 1798
Olof Hast 10.6.1795 hylättiin
Anders Lindman 1.1.1796 majoittaja ruodusta 133
Katselmus 1801
Anders Lindman majoittaja
Katselmus 1804
Anders Lindman majoittaja saa palkan
Katselmus 1809
Petter Torsk Leppävirta 24 4 ogift 5 8 1805 (laskettu) 1785
Katselmus 1809b
Petter Torsk Läppäwirta 24 4 ogift 5 8 1805 (laskettu) 1785


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Simon Såppain
1733 Simon Såpain
1734 Simon Såpain
1735 Simon Såpain
1736 Simon Såpain
1737 Simon Såpain
1738 Simon Såpain
1739 Simon Såpain
1741 Simon Såpain 31.7.1741 sai eron
Mattz Ahlström 31.7.1741 palkkamies
1744 Matts Ahlström
1745 Matts Ahlsström
1746 Matts Ahlström
1747 Mattz Ahlström
1748 Matz Ahlström
1749 Matz Ahlström
1750 Matts Ahlström
1751 Matts Ahlström
1752 Matts Ahlström
1753 Matts Ahlström
1754 Matts Ahlström
1755 Matts Ahlström
1756 Matts Ahlström
1757 Matts Ahlström
1758 Mats Ahlström
1759 Matts Ahlström
1760 Matts Ahlström
1761 Mats Ahlström
1762 Matts Ahlström
1763 Matts Ahlström 17.2.1763 hylätty
-
1764 -
1766 -
1767 Påhl From 21.5.1767 otettu
1768 Påhl From
1769 Påhl From
1770 Påhl From
1771 Påhl From
1773 Påhl From
1775 Pål From
1776 Pål From
1777 Påhl From
1778 Pål From 8.9.1778 hylätty
-
1779 Eric Fager 5.2.1779 täydennysmies
1780 Eric Fager
1781 Eric Fager
1782 Eric Fager 11.7.1782 ruotuun 123
-
1783 -
Matts Kosoin Krum 25.10.1782 täydennysmies 17.3.1783 hylätty
Salam: Hästesko 17.3.1783 ruodusta 39
1784 Salam: Hästesko
1785 Salom: Hästesko vapaaehtoinen
1786 Salomon Hästesko vapaaehtoinen
1787 Salomon Hästesko vapaaehtoinen
1788 Jacob Natt 20.6.1788 otettu
1789 Jacob Natt
1790 Jacob Natt 14.6.1790 kuoli
-
1791 Olof Sparf 1.11.1790 täydennysmies 18.4.1791 kuoli
Olof Hast 4.6.1791 täydennysmies
1792 Olof Hast
1793 Olof Hast
1794 Olof Hast
1795 Olof Hast 10.6.1795 hylättiin
-
1796 Anders Lindman 1.1.1796 ruodusta 133
1797 Anders Lindman majoittaja
1798 And: Lindman majoittaja
1799 Anders Lindman
1800 Anders Lindman majoittaja
1801 And: Lindman majoittaja
1802 Anders Lindman majoittaja
1803 Anders Lindman majoittaja
1804 Anders Lindman majoittaja
1805 And: Lindman
1806 Anders Lindman vapaaehtoinen
1807 Anders Lindman


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hind: Clemetss: Hålapain
1700_11 Hendrich Clemetson Hålapain
1700_12 Hendrich Clemitson Hålapain
1701_1 Hendrich Clemitson Hålapain
1701_2 Hendrich Clemitson Hålapain
1701_3 Hendrich Clemitson Hålapain
1701_4 Hendrich Clemedtson Hålapain
1701_5 Hendrich Clemitson Hålapain
1701_6 Hendrich Clemetson Hålapain
1701_7 Hendrich Clemetson Hålapain
1701_8 Hendrich Clemetson Hålapain
1701_9 Hendrich Clemetson Hålapain
1701_10 Hindrich Clemetsson Hålopain
1701_11 Hindrich Clemetsson Hålopain
1701_12 Hindrich Clemetsson Hålopain
1702_1 Hind: Clemetsson Hålopain 19.12.1701 kuoli


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppävirta RK 1777-1783
245 Öfverste Lieutenantens Compagnie Pohl From s. 1737
puoliso: Gertrud Pasain s. 1742
245 Öfverste Lieutenantens Compagnie Eric Fager s. 1759
puoliso: Elis. Karhitar s. 1759
245 Öfverste Lieutenantens Compagnie Salam. Hästesko
Leppävirta RK 1790-1801
329 Öfverste Lieutenantens Compagnie Jacob Nätt s. 1765
puoliso: Christina Wadsten s. 1765
+1791
329 Öfverste Lieutenantens Compagnie Anders Lindman s. 1760
puoliso: Brita Johanna Åkerman s. 10.8.1776
Four.
Leppävirta RK 1802-1813
946 Öfverste Lieuten:s Compag:e Anders Lindman s. 8.1.1760
puoliso: Brita Johanna Åkerman s. 10.8.1776
Four., Bost: i Hapamäki by


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Leppävirran seurakunta
Hapamäki Matts Ahlström
puoliso: Brita Taskitar vih. 25.1.1745


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Leppävirta 1722 Hapamäkj Såld: Såpoins hustru 1764
Leppävirta 1725 Hapamäckj 2 Solld: Såpains hustru 2614
Leppävirta 1727 Hapamäckj 2 Solld: Såpains hustru 1744A


Vadstenan sotilashuonekassa Eläkettä anoneet sotilaat

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1732 Sold Matts Ahlström 1.7.1772 1784
1755 Soldat Matts Ahlström 1763 22


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Hapamäki
Hapamäki
Hapamäki
Pet: Suhoin
Påhl Suhoin
Isak Krogare
1775 Hapamäki
Hapamäki
Hapamäki
Per Suhoin
Påhl Suhoin
Eric Krögare
1795 Hapamäki
Hapamäki
Hapamäki
Henric Kåpoin
Petter Suhoin
Abraham Krögare
1804 Hapamäki
Hapamäki
Hapamäki
Henric Kopoin
Petter Suhoin
Abraham Krögare


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Mats Kumpulainen mainittu 1712
Simon Sopanen 1722 31.7.1741
Mats Ahlström 31.7.1741 10.3.1742
Mats Ahlström 9.3.1743 17.2.1763
Pål From 21.5.1767 7.9.1778
Erik Fager Muje 5.2.1779 11.7.1782
Mats Krum Kosonen 25.10.1782 17.3.1783
Salomon Hästesko 17.3.1783 mainittu 1787
Jakob Natt 20.6.1788 14.6.1790
Olof Sparv 1.11.1790 18.4.1791
Olof Hast 4.6.1791 10.6.1795
Anders Lindman 1.1.1796 mainittu 1807
Petter Torsk mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 123Ruotu 125

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018