AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 125

Everstiluutnantin komppania: ruotu 125 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Haapamäki, Juurikkasalmi, Kartansalo (Leppävirta)

PalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Anders Hålapåin
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Adam Kähköin 22.5.1729 kuoli
Johan Aspman 20.10.1729 otettu 5.6.1733 karkasi
Johan Hindrichsson Kåpoin 3.7.1734 ruotu­mies 14.12.1734 esitti miehen tilalleen
Niels Kanckström Sawolax 17 1/2 1/2 ogift 14.12.1734 palkka­mies 1718
Katselmus 1749_5
Nils Karckström
Katselmus 1749_6
Nils Kanckström
Katselmus 1751
Nils Kankström
Katselmus 1758
Påhl Lager 21 2 1756 (laskettu) 1737
Katselmus 1763
Pål Lager Safwo: 26 7 gift 1756 (laskettu) 1737
Katselmus 1767
Nils Kanckström 13.6.1755 kuoli
Herman Zitting 10.11.1755 vapaaehtoinen ruodusta 34 16.1.1756 ruotuun 120
Påhl Lager Safwolax 30 11 gift 16.1.1756 palkka­mies 1737
Katselmus 1772
Påhl Lager Saf: 36 17 gift 1755 (laskettu) 1736
Katselmus 1775
Påhl Lager Safwolax _ 19 1/2 gift 11 1/4 16.1.1756 otettu
Katselmus 1778
Påhl Lager 41 22 1/2 gift 5 6 1/2 1756 (laskettu) 1737
Katselmus 1782
Påhl Lager 7.9.1778 sai eron
Anders Tårback Smeck Läppävirda 27 _ 5 5 20.3.1780 täydennys­mies 1755
Katselmus 1785
Anders Smeck 30 5 1/4 gift 5 5 1780 (laskettu) 1755
Katselmus 1788
Anders Smäck Randasalmi 30 8 1/4 gift 5 5 1780 (laskettu) 1758
Katselmus 1789
Anders Smeck Randasalmi 31 9 1/4 gift 5 5 1780 (laskettu) 1758
Katselmus 1790
Anders Smeck Randasalmi 32 10 1/4 gift 5 5 1780 (laskettu) 1758
Katselmus 1795
Anders Smeck Randas: 40 15 gift 5 5 1780 (laskettu) 1755
Katselmus 1798
Anders Smäck Randasalmi 4_ 18 gift 5 5 1780 (laskettu)
Katselmus 1801
Anders Smeck Randasalmi 46 21 gift 5 5 1780 (laskettu) 1755
Katselmus 1804
Anders Smeck 8.11.1803 kuoli
Eric Frisk Carelen 31 13 ogift 5 11 1.2.1804 täydennys­mies 1773
Katselmus 1809
Petter Tom Jorois 23 7 ogift 5 9 1802 (laskettu) 1786
Katselmus 1809b
Petter Torn Jorois 23 7 ogift 5 9 1802 (laskettu) 1786


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Aspman
1733 Johan Aspman 16.6.1733 karkasi
1734 Johan Aspman 3.7.1734 sai eron
Johan Hindrichsson Kåpoin 3.7.1734 ruotumies
1735 Johan Hind: Kåpoin 3.7.1734 kelpaamaton
Nils Kanckström 19.12.1734 palkkamies
1736 Nils Kankström
1737 Niels Kanckström
1738 Nils Kanckström
1739 Niels Kanckström
1741 Niels Kanckström
1744 Nils Kankström
1745 Niels Kanckström
1746 Niels Kankström
1747 Nils Kanckström
1748 Niels Kanckström
1749 Nils Kanckström
1750 Nils Kanckström
1751 Nils Kankström
1752 Nils Kankström
1753 Nils Kanckström
1754 Nils Kankström
1755 Nils Kanckström 13.6.1755 kuoli
1756 Pål Lager 16.1.1756 otettu
1757 Pål Lager
1758 Påhl Lager
1759 Påhl Lager
1760 Pål Lager
1761 Påhl Lager
1762 Påhl Lager
1763 Pål Lager
1764 Pål Lager
1766 Pål Lager
1767 Pål Lager
1768 Påhl Lager
1769 Påhl Lager
1770 Påhl Lager
1771 Påhl Lager
1773 Påhl Lager
1775 Påhl Lager
1776 Pål Lager
1777 Påhl Lager
1778 Pål Lager 8.9.1778 hylätty
-
1779 -
1780 Anders Smeck 20.3.1780 täydennysmies
1781 Anders Smeck
1782 Anders Smeck
1783 And: Smeck
1784 Anders Smeck
1785 And:s Smeck
1786 Anders Smeek
1787 Anders Smäck
1788 And. Smeck
1789 Anders Smäck
1790 And. Smeck
1791 Anders Smeck
1792 Anders Smeck
1793 Anders Smeck
1794 Anders Smeck
1795 Anders Smeck
1796 Anders Smeck
1797 Anders Smeck
1798 And: Smek
1799 Anders Smeck
1800 Anders Smeck
1801 And: Smeck
1802 Anders Smeck
1803 Anders Smeck
1804 Anders Smeck 6.11.1803 kuoli
Eric Frisk 1.2.1804 täydennysmies 25.6.1804 hylättiin
-
1805 Petter Torn 22.9.1805 täydennysmies
1806 Petter Torn
1807 Petter Torn


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Elias Karjalain


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppävirta RK 1777-1783
245 Öfverste Lieutenantens Compagnie Pohl Lager s. 1733
puoliso: Christina Olkoin
245 Öfverste Lieutenantens Compagnie Anders Torbak Smeck s. 1754
puoliso: Margar Turuin s. 1758
Leppävirta RK 1790-1801
329 Öfverste Lieutenantens Compagnie Anders Smeck s. 1754
puoliso: Margar. Turuin s. 1758
Leppävirta RK 1802-1813
947 Öfverste Lieuten:s Compag:e Anders Smäck Torrbeck s. 1754
puoliso: Marg. Turuin s. 1758
lapsia: Johan, Anna Brita
021.10.1803, Boställe i Hapamäki by
947 Öfverste Lieuten:s Compag:e Eric Frisk


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Leppävirran seurakunta
Hapamäki Påhl Lager
puoliso: Christin Olkotar vih. 3.10.1756


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Hapamäki
Kartasalo
Jurikasalo
And: Klostarin
Jör: Pöyhöin
Hind: Kåpoin
1775 Hapamäki
Kartasalo
Jurikasalo
And: Klostarin
Jör: Pyhöin
Hin: Kåpåin
1795 Hapamäki
Kartansalo
Jurickasalmi
And: Klostarin
And: Poutiains E:a
fendr. Joh. Kyander
1804 Hapamäki
Kartansalo
Jurickasalmi
Anders Klostarin
Anders Poutiains E:a
Hof Secter Kyaander


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Anders Holopainen mainittu 1712
Adam Kähkönen 22.5.1729
Johan Aspman 20.10.1729 5.6.1733
Johan Koponen 3.7.1734 14.12.1734
Nils Kankström 14.12.1734 13.6.1755
Herman Zitting 10.11.1755 16.1.1756
Pål Lager 16.1.1756 7.9.1778
Anders Tårback Smeck 20.3.1780 8.11.1803
Erik Frisk 1.2.1804 25.6.1804
Petter Torn 22.9.1805 mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 124Ruotu 126

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018