AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 128

Everstiluutnantin komppania: ruotu 128 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Rummukkala (Leppävirta)

PalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilashuonekassaRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Elias Pustinen 15.7.1712 karkasi
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Elias Pustin 6.3.1729 erotettiin
Joseph Karpman 10.6.1729 palkka­mies 3.6.1734 sai eron
Mattz Tallgreen Sawolax 19 1/2 ogift 3.6.1734 palkka­mies 1716
Katselmus 1749_5
Hindrich Wädur
Katselmus 1749_6
Hindrich Wädur
Katselmus 1754
Hindrich Wädur
Katselmus 1758
Hindrich Wädur 39 19 1739 (laskettu) 1719
Katselmus 1763
Anders Kåck Safwo: 32 3/4 gift 14.5.1762 otettu 1731
Katselmus 1767
Mats Tallgren 17.12.1739 sai eron
Hind: Wädur 17.12.1739 palkka­mies 9.3.1762 hylättiin
Anders Kåck Safwolax 37 5 gift 14.3.1762 täydennys­mies 1730
Katselmus 1772
Anders Kåck Saf: 42 10 3/4 gift 1762 (laskettu) 1730
Katselmus 1775
Anders Kock Safwolax 4_ 13 1/4 gift 11 1 14.5.1762 otettu
Katselmus 1778
Anders Kock 21.8.1775 sai eron
Lars Wäntinen Kock Läppävirda Sokn 28 5/12 7 5/12 _ 5 10 12.2.1776 täydennys­mies 1750
Katselmus 1782
Lars Kåck 32 _ gift 5 5 saa eron 1750
Katselmus 1785
Lars Kåck 25.10.1782 korvattiin
Nils Minck Leppäwirta S:n 30 2 1/3 ogift 5 9 1/2 25.10.1782 täydennys­mies 1755
Katselmus 1788
Nils Mink Cuopio 33 gift 5 9 1/2 1755
Katselmus 1789
Nils Minck Cuopio 34 gift 5 9 1/2 1755
Katselmus 1790
Nils Minck 12.12.1789 kuoli
Påhl Vänn Läppävirta 25 5 ogift 5 7 22.1.1790 täydennys­mies 1765
Katselmus 1795
Påhl Wänn Läppävirta 30 10 ogift 5 7 1785 (laskettu) 1765
Katselmus 1798
Påhl Wänn Leppävirta 33 13 ogift 5 7 1785 (laskettu) 1765
Katselmus 1801
Påhl Wänn Leppävirta 36 16 ogift 5 7 1785 (laskettu) 1765
Katselmus 1804
Påhl Wänn Leppavirta 39 19 gift 5 7 1785 (laskettu) 1765
Katselmus 1809
Påhl Wänn Läppavirta 44 24 gift 5 7 1785 (laskettu) 1765
Katselmus 1809b
Påhl Wänn Läppävirta 44 1/2 24 1/2 gift 5 7 1785 (laskettu) 1765


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Joseph Kårpman
1733 Josep Karpman
1734 Joseph Karpman 30.6.1734 sai eron
Mattz Tallgreen 30.6.1734 palkkamies
1735 Mattz Tallgreen
1736 Mattz Tallgren
1737 Mattz Tallgreen
1738 Mattz Tallgren
1739 Matts Tallgreen
1741 Hindrich Wähdur
1744 Hind. Wädur
1745 Hindrich Wädur
1746 Hindrich Wädur
1747 Hindrich Wädur
1748 Hindrich Wädur
1749 Hendrich Wäduhr
1750 Hindrich Wedur
1751 Hindrich Wädur
1752 Hendric Wädur
1753 Hindrich Wädur
1754 Hindrich Wädur
1755 Hindrich Wädur
1756 Hindrich Wädur
1757 Hindrich Wädur
1758 Hindrich Vädur
1759 Hindric Wädur
1760 Hindrich Wädur
1761 Hind: Wädur
1762 Hindric Wädur 9.3.1762 hylätty
Anders Kåsånen Kåck 14.5.1762 täydennysmies
1763 Anders Kåck
1764 Anders Kåck
1766 Anders Kåck
1767 And:s Kåck
1768 Anders Kåck
1769 Anders Kåck
1770 Anders Kock
1771 Anders Kock
1773 Anders Kock
1775 And: Kock 21.8.1775 sai eron
-
1776 Lars Kock 12.2.1776 täydennysmies
1777 Lars Kåck
1778 Lars Kock
1779 Lars Kock
1780 Lars Kåck
1781 Lars Kåck
1782 Lars Kåck 11.7.1782 sai eron
-
1783 -
Nils Mickoin Minck 25.10.1782 täydennysmies
1784 Nils Minck
1785 Nils Minck
1786 Nils Minck
1787 Nils Minck
1788 Nils Mink
1789 Nils Minck
1790 Nils Minck 12.12.1789 kuoli
Pål Wänn 22.1.1790 täydennysmies
1791 Påhl Vänn
1792 Påhl Vänn
1793 Påhl Vänn
1794 Påhl Vänn
1795 Påhl Vänn
1796 Påhl Vänn
1797 Påhl Vänn
1798 Påhl Vänn
1799 Påhl Vänn
1800 Påhl Wänn
1801 Påhl Vänn
1802 Pohl Wänn
1803 Påhl Vänn
1804 Påhl Vänn
1805 Påhl Vänn
1806 Påhl Wänn
1807 Pohl Wänn


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Christer Christerss: Liukoin
1700_11 Christer Liukain
1700_12 Christer Christerson Liukain
1701_1 Christer Christerson Luckain
1701_2 Christer Christerson Luckain
1701_3 Christer Christerson Luckain
1701_4 Christer Christerson Luckain 22.3.1701 kuoli


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppävirta RK 1738-1752
130 Rumuccala Mats Kosunen Tallgren ikä 33
puoliso: Carin Kyrötär ikä 24
Leppävirta RK 1777-1783
246 Öfverste Lieutenantens Compagnie Anders Kock s. 1730
puoliso: Charin Hirfvoin s. 1713
flyttat pag 142
246 Öfverste Lieutenantens Compagnie Lars Kock s. 1746
puoliso: Margar: Kosuin s. 1746
246 Öfverste Lieutenantens Compagnie Lars Kock s. 1746
puoliso: Christ. Peckoin s. 1756
246 Öfverste Lieutenantens Compagnie Nils Minck s. 1754
Leppävirta RK 1790-1801
329 Öfverste Lieutenantens Compagnie Pohl Wänn s. 3.3.1765
puoliso: Anna Happoin s. 1771
Leppävirta RK 1802-1813
948 Öfverste Lieuten:s Compag:e Pohl Vänn s. 3.3.1765
puoliso: Anna Happoin s. 1771
i Rummukala Boställe


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Leppävirran seurakunta
_muccal: Mats Tallgreen
puoliso: Carin Kyrötär vih. 1736
Rummukala Lars Wäntin
puoliso: Margar: Kosutar vih. 3.11.1765


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Leppävirta 1725 Rumuckala 2 Solld: Ellias Pust:s hust 2625
Leppävirta 1727 Rumuckala 2 Solld: Ellias Pustins hust 1748A


Vadstenan sotilashuonekassa Eläkettä anoneet sotilaat

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1732 Sold Hindric Wädur 11.4.1768 död
1755 Soldaten Hindric Wädur 1762 23


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Rummukala
Rummukala
Rummukala
Pär Törröin
Påhl Karpinen
Nils Heiskain
1775 Rumukala
Rumukala
Rumukala
Lars Törröin
Påhl Karpin
Nils Heiskain
1795 Rumuckala
Rumuckala
Rumuckala
Lars Törröin
Lb Eric Roppoin
Påhl Karpinen
1804 Rummuckala
Rummuckala
Rummuckala
Lars Törröin
LB Eric Kapoin
Påhl Karpinen


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Elias Puustinen 15.7.1712
Elias Puustinen 6.3.1729
Josef Karpman 10.6.1729 3.6.1734
Mats Tallgren 3.6.1734 17.12.1739
Henrik Vädur 17.12.1739 9.3.1762
Anders Kock Kosonen 14.3.1762 21.8.1775
Lars Kock Vänttinen 12.2.1776 25.10.1782
Nils Mink Mikkonen 25.10.1782 12.12.1789
Pål Vänn 22.1.1790 mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 127Ruotu 129

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018