AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 129

Everstiluutnantin komppania: ruotu 129 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Kypäräjärvi, Niinimäki, Rummukkala (Leppävirta)

PalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Mattz Pölläin _.4.1712 kuoli
Påhl Påhlss: Korpain
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Oloff Pittkäin 9.3.1731 sai eron
Påhl Modig Sawolax 20 4 ogift 9.3.1731 palkka­mies 1715
Katselmus 1749_5
Påhl Modig
Katselmus 1749_6
Påhl Modig
Katselmus 1754
Abraham Laxström
Katselmus 1758
Abrah Laxström 26 6 1752 (laskettu) 1732
Katselmus 1763
Abrah Laxström Safwo: 31 11 ogift 1752 (laskettu) 1732
Katselmus 1767
Påhl Modig 12.1.1753 sai eron
Abram Laström Safwolax 35 15 gift 12.1.1753 palkka­mies 1732
Katselmus 1772
Påhl Tur Saf: 21 2 1/3 ogift 1770 (laskettu) 1751
Katselmus 1775
Abraham Laxström 23.11.1770 sai eron
Hinric Turuin Thur Safwolax 2_ 4 3/4 ogift 11 2 1/4 23.11.1770 täydennys­mies
Katselmus 1778
Hinric Tuur 26 7 3/4 5 9 1771 (laskettu) 1752
Katselmus 1782
Hinric Tuhr 30 _ gift 5 9 1752
Katselmus 1785
Hindric Tuhr 33 14 1/3 gift 5 9 1771 (laskettu) 1752
Katselmus 1788
Henrich Thur Läppävirda 36 18 gift 5 9 1770 (laskettu) 1752
Katselmus 1789
Hindrich Tuhr Läppävirta 37 19 gift 5 9 1770 (laskettu) 1752
Katselmus 1790
Hinrich Tuhr 4.1.1790 kuoli
Hinrich Tick Läppävirta 26 1 ogift 5 11 22.1.1790 täydennys­mies 1764
Katselmus 1795
Henric Tick 15.4.1791 kuoli
Petter Rak Leppävirta 25 5 ogift 5 6 4.6.1791 täydennys­mies 1770
Katselmus 1798
Petter Raak Leppävirta 28 8 ogift 5 6 1790 (laskettu) 1770
Katselmus 1801
Petter Raak Leppävirta 31 11 ogift 5 6 1790 (laskettu) 1770
Katselmus 1804
Petter Raak Läppävirta 34 14 gift 5 8 1790 (laskettu) 1770


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Olof Pitkäin 9.3.1731 sai eron
Påhl Modig 9.3.1731 palkkamies
1739 Påhl Modig
1741 Påhl Modig
1744 Påhl Modig
1745 Påhl Modig
1746 Påhl Modig
1747 Påhl Modig
1748 Påhl Modig
1750 Pohl Modig
1785 Hinr Tuhr
1786 Henric Tuur
1795 Petter Raak
1804 Petter Raak
1805 Petter Rak
1806 Petter Raak
1807 Petter Raak


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Påhl Påhlsson Kåpoin 13.7.1700 karkasi


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppävirta RK 1777-1783
246 Öfverste Lieutenantens Compagnie Pohl Thuur s. 1750
puoliso: Wendela Jutilain s. 1753
Leppävirta RK 1790-1801
330 Öfverste Lieutenantens Compagnie Pehr Raak
puoliso: Maria Pitkäin s. 27.6.1768
till Hasum:, Til pag 43
Leppävirta RK 1802-1813
948 Öfverste Lieuten:s Compag:e Pehr Rak
puoliso: Maria Pitkäin s. 27.6.1768
Rummukala Boställe


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Leppävirran seurakunta
Rummuckala Påhl Modig
puoliso: Anna Kåsutar vih. 2.6.1754
Rummucala Påhl Modig
puoliso: Anna Rautiatar vih. 17.10.1756
Varkaus Pohl Thuur
puoliso: Vendela Jutilain vih. 20.4.1777


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Leppävirta 1725 Rumuckala 5 Solld: Olof Pittkoins hust 2625
Leppävirta 1727 Rumuckala 5 Solld: Olof Pittkoins hust 1748A


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Ninimäki
Rummukala
Kypäräjerf:
Hend: Kosoin
Pet: Kinnuin
Joh Turuin
1775 Ninimäki
Rumukala
Kypäräjärfvi
Hinr: Kåsåin
Per Kinnuin
Joh: Turuin
1795 Rumuckala
Rumuckala
Ninimäki
Eric Kinnunen
Påhl Kuroin
Matts Kosoin
1804 Rummuckala
Rummuckala
Ninimäki
Eric Kinnonen
Pål Kuroin
Matts Kosoin


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Mats Pöllänen _.4.1712
Pål Karppainen mainittu 1712
Olof Pitkänen 1727 9.3.1713
Pål Modig 9.3.1731 12.1.1753
Abraham Laxström 12.1.1753 23.11.1770
Henrik Tur Turunen 23.11.1770 4.1.1790
Henrik Tick 22.1.1790 15.4.1791
Petter Rak 4.6.1791 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 128Ruotu 130

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2017