AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 131

Everstiluutnantin komppania: ruotu 131 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Niinimäki (Leppävirta)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Anders Haloin
Katselmus 1719
Carl Langsteen 9.11.1718 kuoli
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Johan Bijrberg Sawolax 26 6 gift 1729 (laskettu) 1709
Katselmus 1749_5
Abraham Malmsten
Katselmus 1749_6
Abraham Malmsten
Katselmus 1751
Abram Malmsten
Katselmus 1754
Abraham Malmsten
Katselmus 1758
Abrah Malmsten 27.2.1758 sai eron
Matts Pölläin Säminge 30 gift 27.2.1758 täydennys­mies 1728
Katselmus 1763
Matts Hök Safwo: 43 5 gift 1758 (laskettu) 1720
Katselmus 1767
Joh: Bijhrberg _.5.1747
Påhl Tirkoin 10.6.1747 ruotu­mies 30.6.1747 esitti miehen tilalleen
Abr: Malmsteen 30.6.1747 palkka­mies 27.2.1758 hylättiin
Mats Höök Safwolax 43 9 gift 27.2.1758 täydennys­mies 1724
Katselmus 1772
-
Katselmus 1775
Matts Hök 30.1.1773 hylättiin
Hinric Tirkoin 6.7.1773 tilan ­mies 7.3.1774 esitti miehen tilalleen
Matts Person Borg 7.3.1774 palkka­mies 17.3.1774 karkasi
-
Katselmus 1778
-
Hindr. Hindrichsson Tirckonen Ahl Läppävirda S:n 26 2/3 2 2/3 5 7 16.10.1775 ruotu­mies 1752
Katselmus 1782
Hindric Ahl 30 1/2 _ gift 5 7 1752
Katselmus 1785
Hindric Ahl 17.3.1783 kelpaamaton
Petter Mattsson Tilikain Tårsk Leppäwirta 24 2 1/3 ogift 5 9 17.3.1783 palkka­mies 1761
Katselmus 1788
Petter Tårsk Randasalmi 28 5 ogift 5 6 1783 (laskettu) 1760
Katselmus 1789
Petter Tårsk Randasalmi 29 6 gift 5 6 1783 (laskettu) 1760
Katselmus 1790
Petter Torsk Randasalmi 30 7 gift 5 6 1783 (laskettu) 1760
Katselmus 1795
Petter Torsk Randasalmi 34 12 1/3 gift 5 6 1783 (laskettu) 1761
Katselmus 1798
Petter Tårsk 10.6.1795 sai eron
Anders Ståhl 15.9.1795 palkka­mies 18.2.1796 hylättiin
Påhl Ståhl Leppavirta 35 11 gift 5 7 18.2.1796 täydennys­mies 1763
Katselmus 1801
Påhl Ståhl Läppavirta 38 14 gift 5 7 1787 (laskettu) 1763
Katselmus 1804
Påhl Ståhl Läppävirt: 41 17 gift 5 7 1787 (laskettu) 1763


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Bierberg
1733 Johan Bierberg
1734 Johan Bijrberg
1735 Johan Bijrberg
1736 Johan Bijrberg
1737 Johan Birbergh
1738 Johan Bijrberg
1739 Johan Bärberg
1741 Johan Birberg
1744 Johan Birberg
1745 Johan Byrberg
1746 Johan Byrberg
1747 Johan Byrberg 26.3.1747 hylättiin
Abram Malmssten 30.6.1747 palkkamies
1748 Abram Malmsten
1749 Abram Malmsten
1750 Abram Malmsten
1751 Abram Malmsten
1752 Abraham Malmsten
1753 Abraham Malmsten
1754 Abraham Malmsten
1755 Abrah: Malmsten
1756 Abrh: Malmsten
1757 Abr: Malmsten
1758 Abraham Malmsten 27.2.1758 sai eron
Matz Pölläin Hök 27.2.1758 täydennysmies
1759 Matts Hök
1760 Matts Höök
1761 Matts Hök
1762 Matts Hök
1763 Matts Höök
1764 Matts Höök
1766 Matts Höök
1767 Mats Höök
1768 Matts Höök
1769 Mats Höök
1770 Mats Höök
1771 Mats Hök
1773 Mats Höök 30.1.1773 hylätty
Petter Tirckoin Trygg 6.7.1773 ruotumies
1775 -
1776 Hind: Ahl 3.2.1776 ruotumies
1777 Hinric Ahl
1778 Hind: Ahl
1779 Hindr: Ahl
1780 Hinr: Ahl
1781 Hinric Ahl
1782 Hinr: Ahl
1783 Hinric Ahl
1784 Hind: Ahl 17.3.1783 hylätty
Petter Tillikain Tårsk 17.3.1783 palkkamies
1785 Petter Tårsk
1786 Petter Tårsk
1787 Petter Tårsk
1788 Pett: Tårsk
1789 Petter Tårsk
1790 Petter Torsk
1791 Petter Torsk
1792 Petter Torsk
1793 Petter Torsk
1794 Petter Torsk
1795 Petter Torsk 10.6.1795 sai eron
And: Stålt 15.9.1795 palkkamies
1796 Anders Stålt 18.2.1796 poistettu
Påhl Klar Stål 20.2.1796 täydennysmies
1797 Påhl Ståhl
1798 Påhl Ståhl
1799 Påhl Ståhl
1800 Påhl Ståhl
1801 Påhl Ståhl
1802 Pohl Ståhl
1803 Påhl Ståhl
1804 Påhl Ståhl
1805 Påhl Ståhl
1806 Påhl Ståhl
1807 Pohl Ståhl

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773b
Matts Höök 53 15 1758 (laskettu) 30.1.1773 saa eron 1720
Luettelo 1773c
  31.3.1773 hylätty
Hind Tirckoin 30 gift 6.7.1773 tilan mies 1743


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Peer Mattsson Läskinen


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppävirta RK 1751-7160
152 Rumuccala Abr Malmsten s. 1718
puoliso: Cicilia Rompatar s. 1719
förarfsk; Sold:
Leppävirta RK 1777-1783
246 Öfverste Lieutenantens Compagnie Maths Höök
puoliso: Maria Rautiain
flyttat pag: 150
246 Öfverste Lieutenantens Compagnie Hindric Ahl s. 1751
puoliso: Carin Immoin
246 Öfverste Lieutenantens Compagnie Hindric Ahl s. 1751
puoliso: Christ: Oxman s. 1761
246 Öfverste Lieutenantens Compagnie Pehr Torsok s. 1760
puoliso: Anna Natuin s. 1756
Leppävirta RK 1790-1801
330 Öfverste Lieutenantens Compagnie Peter Torsk s. 11.9.1760
puoliso: Anna Natuin s. 1756
flyttadt till pag 161
330 Öfverste Lieutenantens Compagnie Påhl Kaasinen Ståhl s. 1762
puoliso: Anna Caisa Oxman s. 8.9.1770
vide pag 338
Leppävirta RK 1802-1813
949 Öfverste Lieuten:s Compag:e Pohl Ståhl s. 1762
puoliso: Anna Cath: Oxman s. 8.9.1770
död 1809; Bost: i Ninimäki


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Leppävirran seurakunta
Ninimäki Matts Pöllöin
puoliso: Maria Rautiatar vih. 1.4.1753


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1727_12 Knut Wallmark
1728_6 Knut Wallmarck


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Ninimäki
Ninimäki
Ninimäki
Joh: Tirkoin
M: Tirkoin
H: Kåpoin
1775 Ninimäki
Ninimäki
Ninimäki
Joh: Tirkoin
Matts Tirkoin
Hinric Kåpåin
1795 Ninimäki
Ninimäki
Ninimäki
Petter Tirckoin
Matts Matssons Encka
Henric Kåpoin
1804 Ninimäki
Ninimäki
Ninimäki
Petter Tirckoin
Matts Mattssons E:a
Hinric Kapoin


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Anders Halonen mainittu 1712
Karl Langsten 9.11.1718
Knut Vallmark mainittu 1727 mainittu 1728
Johan Birberg 1729 26.3.1747
Pål Tirkkonen 10.6.1747 30.6.1747
Abraham Malmsten 30.6.1747 27.2.1758
Mats Hök Pöllänen 27.2.1758 30.1.1773
Henrik Trygg Tirkkonen 6.7.1773 7.3.1774
Mats Borg 7.3.1774 17.3.1774
Henrik Ahl Tirkkonen 16.10.1775 17.3.1783
Petter Torsk Tiilikainen 17.3.1783 10.6.1795
Anders Stål 15.9.1795 18.2.1796
Pål Klar Stål Kaasinen 18.2.1796 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 130Ruotu 132

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018