AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 132

Everstiluutnantin komppania: ruotu 132 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Niinimäki, Saahkarlahti (Leppävirta)

PalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilashuonekassaRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Jöran Aronss: Taskin
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Michell Turuin Sawolax 35 12 gift 1723 (laskettu) 1700
Katselmus 1749_5
Olof Laibeck
Katselmus 1749_6
Olof Laibeck
Katselmus 1751
Olof Laibeck
Katselmus 1754
Olof Lagbeck
Katselmus 1758
Olof Laijbeck 38 18 1740 (laskettu) 1720
Katselmus 1763
Olof Laxbeck Safwo: 43 23 gift 1740 (laskettu) 17.2.1763 saa eron 1720
Katselmus 1767
Michel Turuin 15.1.1746 sai eron
Olof Laibeck 15.1.1746 palkka­mies 17.2.1763 hylättiin
-
Katselmus 1772
Hinr: Tiäder Saf: 25 5 1/2 gift 1767 (laskettu) 1747
Katselmus 1775
-
Hinric Tilikain Tieder Safwolax 2_ 8 gift 11 4 30.9.1767 palkka­mies
Katselmus 1778
Hinric Tiäder 30 11 gift 5 10 1767 (laskettu) 1748
Katselmus 1782
Hindric Tjäder 34 _ gift 5 5 1748
Katselmus 1785
Hindric Tjäder 37 17 gift 5 5 1768 (laskettu) saa eron 1748
Katselmus 1788
Gustaf Svärd Läppäwirda 32 gift 5 6 1756
Katselmus 1789
Gustaf Svärd Läppävirta 33 gift 5 6 1756
Katselmus 1790
Gustaf Svärd Läppävirta 34 14 gift 5 6 1776 (laskettu) 1756
Katselmus 1795
Gustaf Svärd Leppävirta 41 19 gift 5 6 1776 (laskettu) 1754
Katselmus 1798
Gustav Svärd Leppavirta 44 22 gift 5 6 1776 (laskettu) 1754
Katselmus 1801
Gustaf Svärd 28.6.1798 hylättiin
_ _dh 30.9.1798 täydennys­mies 8.4.1799 kuoli
Eric Svärd Läppävirta _0 2 ogift 5 8 8.6.1799 vapaaehtoinen Armeijan laivastosta
Katselmus 1804
Eric Svärd Läppäv: 33 5 ogift 5 8 1799 (laskettu) 1771


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Michel Turuin
1733 Michel Turuin
1734 Michell Turuin
1735 Michell Turuin
1736 Michell Turuin
1737 Michell Turuin
1738 Michell Turuin
1739 Michell Turuin
1741 Olof Laibeck
1744 Olof Laibeck
1745 Olof Laijbeck
1746 Olof Laibeck
1747 Olof Laibeck
1748 Olof Laibeck
1749 Olof Laibeck
1750 Olof Laibeck
1751 Olof Laibek
1752 Olof Laibeck
1753 Olof Laijbeck
1754 Olof Laijbek
1755 Olof Laijbeck
1756 Olof Laijbek
1757 Olof Laijbek
1758 Olof Laibeck
1759 Olof Laiibeck
1760 Olof Laibeck
1761 Olof Laibeck
1762 Olof Laibeck
1763 Olof Laibeck 17.2.1763 hylätty
 
1764 -
1766 -
1767 -
1768 Hindric Tieder 30.9.1767 otettu
1769 Hind Tieder
1770 Hindr. Tiäder
1771 Hind: Tiäder
1773 Hinric Tiäder
1775 Hind: Tieder
1776 Hind: Tieder
1777 Hinric Tjeder
1778 Hind: Tjeder
1779 Hindr: Tjedär
1780 Hinr: Tjeder
1781 Hinr: Tjeder
1782 Hinric Tjäder
1783 Hinric Tjäder
1784 Hind: Tiäder
1785 Hinr Tjäder 6.7.1785 sai eron
Gustaf Swärd 20.8.1785 täydennysmies
1786 Gustaf Svärd
1787 Gustaf Svärd
1788 Gustav Svärd
1789 Gustaf Svärd
1790 Gust. Svärd
1791 Gustaf Svärd
1792 Gustaf Svärd
1793 Gustaf Svärd
1794 Gustaf Svärd
1795 Gustaf Swärd
1796 Gustaf Svärd
1797 Gustaf Svärd
1798 Gustaf Svärd 28.6.1798 erotettu
-
1799 Eric Swärrd
1800 Erich Svärd
1801 Eric Svärd
1802 Eric Svärd
1803 Eric Svärd
1804 Eric Svärd
1805 Eric Swärd
1806 Eric Svärd
1807 Eric Swärd


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Matz Mattsson Kaipiain 13.7.1700 karkasi


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppävirta RK 1777-1783
246 Öfverste Lieutenantens Compagnie Hinric Tieder s. 1748
puoliso: Britha Pitkäin s. 1754
246 Öfverste Lieutenantens Compagnie Gustaf Svärd s. 1756
puoliso: Anna Turuin s. 1761
Leppävirta RK 1790-1801
330 Öfverste Lieutenantens Compagnie Gustaf Svärd s. 1756
puoliso: Anna Turuin s. 1761
til pag 233
330 Öfverste Lieutenantens Compagnie Eric Svärd s. 25.9.1772
puoliso: Marg: Juntoin s. 1773
Leppävirta RK 1802-1813
949 Öfverste Lieuten:s Compag:e Eric Svärd s. 25.9.1772
puoliso: Marg: Juntoin s. 1773
Bost: i Sahkarlax


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Leppävirran seurakunta
Kurolanlax Hinric Tieder
puoliso: Mertha Pitkäin vih. 2.4.1774


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Leppävirta 1725 Sachkerlax 1 Solld: Mich: Turuins hust 2627
Leppävirta 1727 Sackerlax 1 Solld: Michell Turuins hust 1749A


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1727_12 Michell Turuin


Vadstenan sotilashuonekassa Eläkettä anoneet sotilaat

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1732 Sold: Olof Lackberg 2.9.1771
1755 Soldat Olof Lackbeck 1763 23


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Sahkarlax
Sahkarlax
Sahkarlax
Mich Langin
H: Råppoin
P: Tirkoin
1775 Sacharlax
Sacharlax
Ninimäki
Michell Langin
Hinric Råppåin
Per Tirkoin
1795 Ninimäki
Sahkarlax
Sahkarlax
Petter Tirckoins Encka
Michel Langin
Lb: Johan Kålari
1804 Ninimäki
Sohkarlax
Sohkarlax
Petter Tirckoins E:a
Michell Langin
L:B: Joha: Kålåri


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Jöran Turunen mainittu 1712
Michel Turunen 1723 15.1.1746
Olof Lajbeck 15.1.1746 17.2.1763
Henrik Tjäder Tiilikainen 30.9.1767 6.7.1785
Gustaf Svärd 20.8.1785 28.6.1798
Erik Svärd 8.6.1799 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 131Ruotu 133

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018