AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 134

Everstiluutnantin komppania: ruotu 134 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Kopolanniemi, Saahkarlahti, Unnukansalo (Leppävirta)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilashuonekassaRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Johan Mattss: Kåpoin
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Oloff Skuhle Sawolax 21 6 gift 1729 (laskettu) 1714
Katselmus 1749_5
Abraham Röngren
Katselmus 1749_6
Abraham Röngren
Katselmus 1751
Abraham Röngren
Katselmus 1754
Abraham Röngren
Katselmus 1758
Abrah Röngren 27.2.1758 sai eron
Johan Wirfvel Kärimäki 30 gift 27.2.1758 täydennys­mies 1728
Katselmus 1763
Johan Wirfwell Safwo: 35 5 gift 1758 (laskettu) 1728
Katselmus 1767
Erich Skuhl 7.12.1739 sai eron
Abr: Röngren 7.12.1739 palkka­mies 27.2.1758 hylättiin
Johan Wirwell Safwolax 39 10 gift 27.12.1758 täydennys­mies 1728
Katselmus 1772
-
Katselmus 1775
Johan Wifvell 30.1.1773 hylättiin
Hinric Soinin 6.7.1773 tilan ­mies 9.11.1773 esitti miehen tilalleen
Matts Jöransson Dierf 9.11.1773 palkka­mies 19.5.1774 karkasi
-
Katselmus 1778
-
Pål Larsson Soinin 3.2.1776 ruotu­mies 15.5.1776 esitti miehen tilalleen
Johan Rautiain 15.5.1776 ruotu­mies 2.9.1776 esitti miehen tilalleen
Olof Keinoin Kei Läppäwirda Sokn 24 2 5 9 2.9.1776 palkka­mies 1754
Katselmus 1782
Olof Kej 7.9.1778 sai eron
Johan Storsint 26 _ 5 9 7.9.1778 täydennys­mies 1756
Katselmus 1785
Johan Storsint 29 6 2/3 gift 5 9 1779 (laskettu) 1756
Katselmus 1788
Johan Storsint Läppävirda 32 gift 5 6 1756
Katselmus 1789
Johan Storsint Läppävirda 33 17 gift 5 9 1/2 1772 (laskettu) 1756
Katselmus 1790
Johan Storsint 19.5.1790 kuoli
Hinrich Sonem Läppävirta 22 1 1/2 ogift 5 10 1.6.1790 täydennys­mies 1768
Katselmus 1795
Henric Son 22.7.1792 esitti miehen tilalleen
Henric Stadig Carelen 34 3 gift 5 9 22.7.1792 palkka­mies 1761
Katselmus 1798
Hindric Stadig Carelen 37 6 gift 5 9 1792 (laskettu) 1761
Katselmus 1801
Henric Stadig 28.6.1798 sai eron
Herman Neiglick 30.9.1798 ruodusta 133 1.5.1801 Iisalmen komppaniaan
Hendric Ström Pumala _ _ ogift 5 8 4.6.1801 palkka­mies
Katselmus 1804
Henric Ström Pumala 24 3 ogift 5 8 1801 (laskettu) 1780
Katselmus 1809
Nils Bäckman Småland 30 4 ogift 6 1805 (laskettu) 1779
Katselmus 1809b
Nils Bäckman Småland 30 4 ogift 6 1805 (laskettu) 1779


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Olof Skuhle
1733 Ollof Skuhle
1734 Olof Skuhle
1735 Olof Skuhle
1736 Olof Skuhle
1737 Olof Skuhle
1738 Olof Skuhle
1739 Olof Skuhle
1741 Abram Röngren
1744 Abram Röngren
1745 Abram Röngren
1746 Abram Röngren
1747 Abram Röngren
1748 Abram Röngren
1749 Abram Röngreen
1750 Abram Rönngren
1751 Abram Röngren
1752 Abraham Röngren
1753 Abrah. Röngren
1754 Abraham Röngreen
1755 Abrah: Röngren
1756 Abrh: Röngren
1757 Abr: Röngren
1758 Abraham Röngren 27.2.1758 sai eron
Johan Virwel 27.2.1758 täydennysmies
1759 Johan Wirfwel
1760 Johan Wirfwell
1761 Johan Wirfwell
1762 Johan Wirfwell
1763 Johan Wirfwell
1764 Johan Wirfwell
1766 Johan Wirfwell
1767 Joh: Wirfwell
1768 Johan Wirfwell
1769 Johan Wirfwel
1770 Johan Wirfwel
1771 Johan Wirfwel
1773 Johan Wirfwel 30.1.1773 hylätty
Henric Soinin ruotumies kelpaamaton
-
1775 -
1776 Pål Soinin 3.2.1776 ruotumies 14.3.1776 hylätty
Johan Rautiain 16.6.1776 ruotumies 2.9.1776 esitti miehen tilalleen
Olof Keinoin Kej 2.9.1776 palkkamies
1777 Olof Kei
1778 Olof Kej 8.9.1778 hylätty
Johan Pöllänen Storsint 8.9.1778 täydennysmies
1779 Johan Storsint
1780 Joh: Storsint
1781 Johan Storsint
1782 Joh: Storsint
1783 Joh: Storsint
1784 Johan Storsint
1785 Johan Storsint
1786 Johan Storfine
1787 Johan Storsint
1788 Joh Storsint
1789 Johan Storsint
1790 Joh Storsint 19.6.1790 kuoli
Hind. Somm 1.7.1790 täydennysmies
1791 Hinric Somm
1792 Hinric Somm 22.7.1792 esitti miehen tilalleen
Hinric Stadig 22.7.1792 palkkamies
1793 Hinrich Stadig
1794 Henric Stadig
1795 Henric Stadig
1796 Henric Stadig
1797 Henric Stadig
1798 Hinric Stadig
1799 Herman Neiglick 30.9.1798 tuotu
1800 Herman Neiglick palkkaamaton
1801 __ __ _.5.1801 Iisalmen komppaniaan
Henric Ström _.6.1801 otettu
1802 Henric Ström
1803 Henric Ström
1804 Henric Ström
1805 Henric Ström
1806 Hinr: Ström
1807 Henric Ström

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773b
Johan Wirfwell 51 21 1752 (laskettu) 30.1.1773 saa eron 1722
Luettelo 1773c
  30.1.1773 hylätty
Hind: Såinin 40 gift 6.7.1773 1733


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Peer Peersson Kinnuin
1700_11 Per Person Kinnuin
1700_12 Peer Peerson Kinnuin
1701_1 Peer Peerson Kinnuin
1701_2 Peer Peerson Kinnuin
1701_3 Peer Peerson Kinnuin
1701_4 Peer Peerson Kinnuin
1701_5 Peer Peerson Kinnuin
1701_6 Peer Peersson Kinnuin
1701_7 Peer Peersson Kinnuin
1701_8 Peer Peersson Kinnuin
1701_9 Peer Peersson Kinnuin
1701_10 Per Andersson Kinnuin
1701_11 Peer Andersson Kinnuin
1701_12 Per Andersson Kinnuin
1702_1 Per Andersson Kinnuin
1702_2 Per Andersson Kinnuin
1702_3 Per Andersson Kinnuin
1702_4 Per Anderss Kinnuin


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppävirta RK 1777-1783
247 Öfverste Lieutenantens Compagnie Maths Dierf
247 Öfverste Lieutenantens Compagnie Olof Kain til Cuopio
247 Öfverste Lieutenantens Compagnie Johan Pölläin Storsint s. 1756
puoliso: Elisab Heiskain s. 1757
Leppävirta RK 1790-1801
331 Öfverste Lieutenantens Compagnie Johan Storsint s. 1756
puoliso: Elisab: Heiskain s. 1757
+1790
331 Öfverste Lieutenantens Compagnie Henrik Soman s. 29.7.1767 pag 235
331 Öfverste Lieutenantens Compagnie Henric Pickarain Stadig s. 1758
puoliso: Lisa Timoin s. 1744
till Pielis
Leppävirta RK 1802-1813
950 Öfverste Lieuten:s Compag:e Henric Aufwinen Ström
puoliso: Maria Kolemain
död 1808
950 Öfverste Lieuten:s Compag:e Herman Neiglick vol:, Bost: i Sahkarlax


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Leppävirran seurakunta
Läppävirta Henric Ström
puoliso: Maria Kolemain vih. 17.7.1803


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1728_6 Michell Turuin


Palkkarästikomitea Tositteet

Tositteet Nimi
1810-12 Nils Buckman


Vadstenan sotilashuonekassa Eläkettä anoneet sotilaat

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1755 Soldaten Johan Wirfvell 1775
1776 Sold: Joh. Wirfvel 2.6.1778 27.1.1777


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Kopolaniemi
Kopolaniemi
Kopolaniemi
Bar: Rehbind:
E: Såininen
Påhl Rautiain
1775 Kåpålanemi
Sahkarlax
Unukansalo
H: Baron Rehbinders
Eric Soinin
Joh Rautiain
1795 Sahkarlax
Unnukansalo
Kopolanjemi
Eric Soininen
Joh: Rautiain
Lb. Eric Hämäläin
1804 Sahcarlax
Unnuckansalo
Kåpålanemi
Eric Såinin
Johan Rautiain
LB Eric Hämäläin


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Henrik Koponen mainittu 1712
Olof Skul 1729 7.12.1739
Abraham Röngren 7.12.1739 27.2.1758
Johan Virvell 27.12.1758 30.1.1773
Henrik Soininen 6.7.1773 9.11.1773
Mats Djärv 9.11.1773 19.5.1774
Pål Soininen 3.2.1776 15.5.1776
Johan Rautiainen 15.5.1776 2.9.1776
Olof Kej Keinänen 2.9.1776 7.9.1778
Johan Storsint Pöllänen 7.9.1778 19.5.1790
Henrik Son 1.6.1790 22.7.1792
Henrik Stadig Pikkarainen 22.7.1792 28.6.1798
Herman Neiglick 30.9.1798 1.5.1801
Henrik Ström Auvinen 4.6.1801 mainittu 1807
Nils Bäckman mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 133Ruotu 135

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018