AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 135

Everstiluutnantin komppania: ruotu 135 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Kopolanniemi (Leppävirta)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilashuonekassaRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Petter Immoin
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Bertill Oxman Sawolax 37 12 gift 1723 (laskettu) 1698
Katselmus 1754
Matts Berg
Katselmus 1758
Matts Berg 27.2.1758 sai eron
Casper Oxman Läppäwirda 23 gift 27.2.1758 täydennys­mies 1735
Katselmus 1763
-
Katselmus 1767
Bertill Oxman 16.3.1749 sai eron
Mats Berg 8.11.1749 täydennys­mies 27.2.1758 sai eron
Kasper Oxman 27.2.1758 täydennys­mies 26.7.1758 sai eron
Christer Karp 26.7.1758 palkka­mies 6.4.1762 hylättiin
-
Katselmus 1772
Hinr: Hielman majoittaja saa palkan
Katselmus 1775
-
Hinric Hiellman 31.12.1769 palkkaamaton 2.4.1773 Majurin komppaniaan
Gustaw Hinric Rehbinder 1_ 2 1/2 ogift 30.4.1773 Puumalan komppaniasta
Katselmus 1778
G:H: Rehbinder 16 5 1/2 ogift 1773 (laskettu) 1762
Katselmus 1782
Gust: Henric Rehbinder vapaaehtoinen 23.4.1779 Pieksämäen komppaniaan
Hind: Kosoin Ström Leppävirda 27 _ 5 5 20.3.1780 täydennys­mies 1755
Katselmus 1785
Hindric Ström 30 5 1/3 gift 5 5 1780 (laskettu) 1755
Katselmus 1788
Henrich Ström 30 gift 5 5 1758
Katselmus 1789
Hendrich Ström Läppävirda 31 11 gift 5 5 1778 (laskettu) 1758
Katselmus 1790
Hinrich Ström 10.1.1790 kuoli
Petter Ståhl Läppävirta 36 1/2 gift 5 8 1790 (laskettu) 1754
Katselmus 1795
Petter Stahl 11.5.1794 poistettiin
Adolph Winter 3.6.1794 vapaaehtoinen
Katselmus 1798
Adolph Winter vapaaehtoinen 15.9.1795 ruotuun 85
-
Katselmus 1801
-
Gustaf Hielmman Randas: 18 2 ogift 5 7 30.4.1799 palkkaamaton 1783
Katselmus 1804
Gustaf Hjellman 15.9.1801 ruotuun 115
Carl Tihlberg 15.9.1801 palkkaamaton 5.5.1804 erotettiin
Johan Lindbek Nyland 20 ogift 5 7 5.5.1804 palkkaamaton 1784
Katselmus 1809
Abraham Lack Jorois 26 3 5 7 1806 (laskettu) 1783
Katselmus 1809b
Abraham Lack Jorois 26 3 ogift 5 7 1806 (laskettu) 1783


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Bertill Oxman
1733 Bertill Oxman
1734 Bertill Oxman
1735 Bertill Oxman
1736 Bertill Oxman
1737 Bertill Oxman
1738 Bertill Oxman
1739 Bertill Oxman
1741 Bärtill Oxman
1744 Bertill Oxman
1745 Bertill Oxman
1746 Bertill Oxman
1747 Bertill Oxman
1748 Bertill Oxman
1749 Bertill Oxman 16.3.1749 hylätty
1750 Matts Berg 8.11.1749 otettu
1751 Matts Berg
1752 Matts Berg
1753 Matts Berg
1754 Matts Berg
1755 Matts Berg
1756 Matts Berg
1757 Matts Berg
1758 Mats Bärg 27.2.1758 sai eron
Casper Oxman 27.2.1758 täydennysmies 26.7.1758 poistettu
Christer Karpinen Karp 26.7.1758 palkkamies
1759 Christer Karp
1760 Christer Karp
1761 Christer Karp
1762 Christer Karp 6.4.1762 hylätty
-
1763 -
1764 -
1766 -
1767 -
1768 -
1769 -
1770 Hind: Joh: Hielman 31.12.1769 otettu
1771 Hind: Joh: Hielman
1773 Henric Joh: Hielman 2.4.1773 Majurin komppaniaan
Gustav Henric Rehbinder 30.4.1773 vapaaehtoinen
1775 G: H: Rehbinder vapaaehtoinen
1776 G: H: Rebinder
1777 G: Hinr: Rehbinder vapaaehtoinen
1778 G: H: Rebinder vapaaehtoinen
1779 G: Hinr Rehbinder vapaaehtoinen 23.4.1779 Pieksämäen komppaniaan
-
1780 Hinr: Ström 20.3.1780 täydennysmies
1781 Hinric Ström
1782 Hinric Ström
1783 Hinr: Ström
1784 Hind: Ström
1785 Hinr Ström
1786 Henric Ström
1787 Henric Ström
1788 Hend Ström
1789 Hendric Ström
1790 Hind. Ström 10.1.1790 kuoli
Petter Ståhl 13.3.1790 palkkamies
1791 Petter Ståhl
1792 Petter Ståhl
1793 Petter Ståhl
1794 Petter Ståhl 1.3.1794 sai eron
Georg Adolph Vinder 3.6.1794 vapaaehtoinen
1795 Adolp Vinter vapaaehtoinen 15.9.1795 ruotuun 85
-
1796 -
1797 -
1798 -
1799 Gustaf Hiellman 10.3.1799 palkkaamaton
1800 Gustaf Hielmman palkkaamaton
1801 Gust: Hjelman
1802 Gustaf Hjelmman 15.9.1801 ruotuun 115
Carl Fihlberg 15.9.1801 otettu
1803 Carl Fihlberg palkkaamaton
1804 Carl Fihlberg 5.5.1804 sai eron
Johan Lindbeck 5.5.1804 otettu
1805 Johan Lenbeck
1806 Johan Lindbeck palkkaamaton 4.12.1805 poistettu
Petter Wall 11.2.1806 täydennysmies
1807 Johan Wjkström 31.12.1806 otettu

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770
Hindr: Joh. Hielman 31.12.1769 palkkaamaton


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Erich Hansson Puotinen
1700_11 Erich Hansson Puortin
1700_12 Erich Hanson Puortinen
1701_1 Erich Hanson Purdinen
1701_2 Erich Hanson Puorttinen
1701_3 Erich Hanson Puortinen
1701_4 Erich Hanson Purdinen
1701_5 Erich Hanson Pourtinen
1701_6 Erich Hansson Pourtinen
1701_7 Erich Hansson Puortinen
1701_8 Erich Hansson Pourtinen
1701_9 Erich Hansson Pourtinen
1701_10 Erich Hansson Puortinen
1701_11 Erich Hansson Puortinen
1701_12 Erich Hanson Puortinen
1702_1 Erich Hansson Puortinen
1702_2 Erich Hansson Puortinen
1702_3 Erik Hansson Puortinen
1702_4 Erich Hanss:n Puortinen


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppävirta RK 1751-7160
64 Kopolanniemi Berth: Oxman s. 1706
puoliso: Marg: Karajatar s. 1705
lapsia: Berth:, Anna, Maria, Olof, Casper
66 Kopolanniemi Christer Karpin s. 1736
Leppävirta RK 1777-1783
247 Öfverste Lieutenantens Compagnie Rehbinder vol:, bor i Randasalmi
247 Öfverste Lieutenantens Compagnie Hind: Kosuin Ström s. 1758
puoliso: Christina Halenia s. 7.6.1759
Leppävirta RK 1790-1801
331 Öfverste Lieutenantens Compagnie Pehr Ståhl
puoliso: Susanna Kopoin
Leppävirta RK 1802-1813
950 Öfverste Lieuten:s Compag:e Henric Ström yliviivattu
950 Öfverste Lieuten:s Compag:e Carl Joh: Thilberg


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Leppävirran seurakunta
Kopolanemi Christer Karp
puoliso: Anna Lapitar vih. 1.1.1761


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Leppävirta 1725 Kåppolanemj 4 Solld: Oxmans hust 2618
Leppävirta 1727 Kåppolanemj 4 Solld: Oxmans hust 1745B


Vadstenan sotilashuonekassa Eläkettä anoneet sotilaat

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1665 Soldaten Bertill Oxman 28.3.1753
1732 Sold Bertil Oxman 7.9.1752
1732 Bertill Oxman 28.5.1753 1765


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Kopolaniemi
Kopolaniemi
Kopolaniemi
Bar: Rehbind:
D:o
D:o
1775 Kåpålanemi
Kåpålanemi
Kåpålanemi
H: Baron och Härads Höfdingen Rehbinders arfwing:r
ibm
Dito
1795 Kopolanjemi
Kopolanjemi
Kopolanjemi
Lb. Petter Keinain
Lb. Matts Turuin
Lb. Carl Kopoin
1804 Kopolanniemi
Kopolanniemi
Kopolanniemi
LB Petter Käinäin
LB Matts Turuin
LB Carl Kåpoin


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Petter Immonen mainittu 1712
Bertil Oxman 1723 16.3.1749
Mats Berg 8.11.1749 27.2.1758
Kasper Oxman 27.2.1758 26.7.1758
Krister Karp Karppinen 26.7.1758 6.4.1762
Henrik Hjellman 31.12.1769 2.4.1773
Gustaf Henrik Rehbinder 30.4.1773 23.4.1779
Henrik Ström Kosonen 20.3.1780 10.1.1790
Petter Stål 1790 11.5.1794
Adolf Winter 3.6.1794 15.9.1795
Gustaf Hjellman 30.4.1799 15.9.1801
Karl Tilberg 15.9.1801 5.5.1804
Johan Lindbeck 5.5.1804 4.12.1805
Petter Vall 11.2.1806
Johan Vikström 31.12.1806 mainittu 1807
Abraham Lack mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 134Ruotu 136

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018