AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 136

Everstiluutnantin komppania: ruotu 136 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Kuronlahti (Leppävirta)

PalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Mattz Mattss: Pitkäin
Katselmus 1719
Mattz Selle
Katselmus 1720
Mattz Selle Safwolax 46 10 gift 1710 (laskettu) 1674
Katselmus 1721
Matz Sälle Savolax 47 11 gift 1710 (laskettu) 1674
Katselmus 1735
Hindrich Tranwijk 26.5.1732 sai eron
Petter Tranwijk Sawolax 21 3 ogift 26.5.1732 palkka­mies 1714
Katselmus 1749_5
Petter Tranwijk
Katselmus 1749_6
Petter Tranwijk
Katselmus 1754
Gregorius Horm
Katselmus 1758
Greg Storm 26 6 1752 (laskettu) 1732
Katselmus 1763
Gregorius Storm Safwo: 31 11 gift 1752 (laskettu) 1732
Katselmus 1767
Petter Tranwijk 20.4.1751 kuoli
Petter Sierman 25.6.1751 vapaaehtoinen Majurin komppaniasta 1.9.1751 ruotuun 47
Gregorius Storm Safwolax 35 15 gift 17.3.1752 täydennys­mies 1732
Katselmus 1772
B: Krogerus
Katselmus 1775
Gregorius Ström 21.8.1767 hylättiin
Bengt Krogerus 1.1.1768 ruodusta 119 24.9.1774 kersantiksi
-
Katselmus 1778
-
Adam Kosonen Snäll 16.10.1775 ruotu­mies 14.3.1776 esitti miehen tilalleen
Nils Koponen Kopp Lappawirda Sokn 22 1/2 2 1/2 5 8 14.3.1776 täydennys­mies 1756
Katselmus 1782
Nils Kåpp 26 _ _ gift 5 8 1756
Katselmus 1785
Nils Kåpp 29 9 1/3 gift 5 8 1776 (laskettu) 1756
Katselmus 1788
Nils Kåpp 32 gift 5 8 1756
Katselmus 1789
Nils Kåpp Läppävirda 33 13 gift 5 8 1776 (laskettu) 1756
Katselmus 1790
Nils Kåpp Läppävirta 34 14 gift 5 8 1776 (laskettu) 1756
Katselmus 1795
Nils Kopp Leppävirta 39 19 gift 5 8 1776 (laskettu) 1756
Katselmus 1798
Nils Kåpp Leppävirta 42 22 gift 5 8 1776 (laskettu) 1756
Katselmus 1801
Nils Kåpp Läppävirta 45 25 gift 5 8 1776 (laskettu) 1756
Katselmus 1804
Nils Kåpp 16.12.1802 kuoli
Adam Wigg Randasalmi 28 5 ogift 5 8 16.3.1803 täydennys­mies 1776


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Hindrich Tranwijk
1733 Hindrich Tranwijk
1734 Petter Tranwijk
1735 Petter Tranwijk
1736 Petter Tranwijk
1737 Petter Tranwijk
1738 Petter Tranwijk
1739 Petter Tranwijk
1741 Petter Tranwick
1744 Petter Tranwik
1745 Petter Tranwijk
1746 Petter Tranwijk
1747 Petter Tranwijk
1748 Petter Tranwijk
1749 Petter Trahnwijk
1750 Petter Tranwijk
1751 Petter Tranwik 20.4.1751 kuoli Helsingissä
Petter Scierman 25.5.1751 rumpali Majurin komppaniasta 1.9.1751 ruotuun 47
1752 Gregorius Storm 17.3.1752 otettu
1753 Gregorius Storm
1754 Greg: Storm
1755 Gregorius Storm
1756 Gregorius Storm
1757 Gregorius Storm
1758 Gregorius Storm
1759 Gregorius Storm
1760 Gregorius Storm
1761 Gregorius Storm
1762 Gregorius Storm
1763 Greg: Storm
1764 Gregorius Storm
1766 Gregorius Storm
1767 Gregorius Storm 18.8.1767 sai eron
1768 Bengt Krogerus
1769 Bengt Krogerus
1770 Bengt Krogerus
1771 Bengt Krogerus
1773 Bengt Krogerus
1775 Bengt Krogerus 24.9.1774 sai eron
Gregorius Bucht 24.9.1774 ruodusta 137
1776 Adam Kåsoin 16.10.1775 ruotumies 14.3.1776 kotitilan hoitoon
Nils Kåpoin Kopp 14.3.1776 täydennysmies
1777 Nils Kåpp
1778 Nils Kopp
1779 Nils Kåpp
1780 Nils Kåpp
1781 Nils Kåpp
1782 Nils Kåpp
1783 Nils Kåpp
1784 Nils Kåpp
1785 Nils Kåpp
1786 Nils Kåpp
1787 Nils Kåpp
1788 Nils Kåpp
1789 Nils Kåpp
1790 Nils Kåpp
1791 Nils Kåpp
1792 Nils Kåpp
1793 Nils Kåpp
1794 Nils Kopp
1795 Nils Kopp
1796 Nils Kåpp
1797 Nils Kopp
1798 Nils Kopp
1799 Nils Kopp
1800 Nils Kopp
1801 Nils Kopp
1802 Nils Kopp
1803 Nils Kopp 16.11.1802 kuoli
Adam Vigg 18.3.1803 otettu
1804 Adam Vigg
1805 Adam Vigg
1806 Adam Wigg
1807 Petter Wall 31.12.1806 ruodusta 135


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Påhl Påhlsson Pölläin
1700_11 Påhl Pållson Pölläin
1700_12 Påhl Påhlsonn Pölläin
1701_1 Påhl Påhlson Pöllain
1701_2 Påhl Påhlson Pöllain
1701_3 Påhl Påhlson Pöllain
1701_4 Påhl Påhlson Pöllain
1701_5 Påhl Påhlson Pöllain
1701_6 Påhl Påhlson Pöllain
1701_7 Påel Påelson Pöllain
1701_8 Påel Påelson Pöllain
1701_9 Påhl Påhlsson Pöllain
1701_10 Påhl Polsson Pöllein
1701_11 Påhl Pahlsson Pöllein
1701_12 Påhl Pahlson Pöllein
1702_1 Påhl Påhlson Pöllein
1702_2 Påhl Påhlsson Pöllein
1702_3 Påhl Påhlsson Pöllein
1702_4 Påhl Påhlss:n Pöllein


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppävirta RK 1777-1783
247 Öfverste Lieutenantens Compagnie Nils Kopp s. 1756
puoliso: Christina Sopain s. 1758
Leppävirta RK 1790-1801
331 Öfverste Lieutenantens Compagnie Nils Kopp s. 1756
puoliso: Christina Sopain s. 1758
lapsia: Johan
LB N:o 2 Kurolanlax
Leppävirta RK 1802-1813
950 Öfverste Lieuten:s Compag:e Nils Kopp s. 1756
puoliso: Christina Sopain s. 1758
lapsia: Johan, Catsharina
död 1.12.1802; Kurolanlax
950 Öfverste Lieuten:s Compag:e Adam Wigg
puoliso: Maria Soph: Mikulain
yliviivattu
950 Öfverste Lieuten:s Compag:e Johan Kopoin Wall
puoliso: Ingeborg Kosuin


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Leppävirran seurakunta
Kurolanlax Gregorius Storm
puoliso: Maria Rutanen vih. 10.3.1754
Kurolanlax Nils Kop
puoliso: Christin Sopain vih. 7.11.1778
Kopolanjemi Joh. Ståhlberg Wall
puoliso: Ingeb. Joh.d:r Kosuin vih. 7.10.1804


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Leppävirta 1725 Kuronlax 1 Solld: Pittkoins hust 2615
Leppävirta 1727 Kuronlax 1 Solld: Pittkoins hustru 1744B


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Kuronlanlax
Kuronlanlax
Kuronlanlax
Hind: Kåsånen
Pet: Heiskain
Joh: Oinoin
1775 Kurolanlax
Kurolanlax
Kurolanlax
Hinric Kåsåin
Olof Könöin
Joh: Ojnoin
1795 Kurolanlax
Kurolanlax
Kurolanlax
Adam Kosoins E:a
Johan Ojnoin
Påhl Turuin
1804 Kuronlanlax
Kuronlanlax
Kuronlanlax
Adam Kosoins E:a
Johan Oinoin
Påhl Turuin


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Mats Pitkänen mainittu 1712
Mats Selle mainittu 1719 mainittu 1721
Henrik Tranvik mainittu 1731 26.5.1732
Petter Tranvik 26.5.1732 20.4.1751
Petter Sjerman 25.6.1751 1.9.1751
Gregorius Storm 17.3.1752 21.8.1767
Bengt Krogerus 1.1.1768 24.9.1774
Gregorius Bucht 24.9.1774
Adam Snäll Kosonen 16.10.1775 14.3.1776
Nils Kopp Koponen 14.3.1776 16.12.1802
Adam Vigg 16.3.1803 mainittu 1806
Petter Vall 31.12.1806 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 135Ruotu 137

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018