AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 19

Everstiluutnantin komppania: ruotu 19 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Harjuranta (Rantasalmi)

PalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Oloff Kuckain
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Hendrich Topp 19.12.1734 hylättiin
Petter Häggström Sawolax 21 ogift 10.5.1735 palkka­mies 1714
Katselmus 1749_5
Petter Häggström
Katselmus 1749_6
Pehr Häggström
Katselmus 1754
Petter Häggström
Katselmus 1758
Petter Häggström 49 28 1730 (laskettu) 1709
Katselmus 1763
-
Katselmus 1767
Petter Häggström 9.3.1762 hylättiin
Anders Lakman Safwolax 20 1 ogift 10.9.1766 palkka­mies 1747
Katselmus 1772
And:s Lackman Savolax 26 7 gift 1765 (laskettu) 1746
Katselmus 1775
Anders Lackman Safwolax 2_ 9 gift 10 5 10.9.1766 otettu
Katselmus 1778
Anders Lackman 31 12 gift 5 5 1766 (laskettu) 1747
Katselmus 1782
Anders Lackman 34 5/6 _ gift 5 5 1748
Katselmus 1785
Anders Lackman 37 5/6 18 5/6 gift 5 5 1767 (laskettu) 1748
Katselmus 1788
And: Lackman Randasalmi 41 22 gift 5 5 1766 (laskettu) 1747
Katselmus 1789
Anders Lackman Randasalmi 42 23 gift 5 5 1766 (laskettu) 1747
Katselmus 1790
And: Lackman 22.1.1790 kuoli
Marckus Röök Randasalmi 28 6 gift 5 8 22.1.1790 täydennys­mies 1762
Katselmus 1795
Marcus Rök Randas: 32 10 gift 5 8 1785 (laskettu) 1763
Katselmus 1798
Marcus Elg Randasalmi 35 13 gift 5 8 1785 (laskettu) 1763
Katselmus 1801
Marcus Elg Randasalmi 38 16 gift 5 8 1785 (laskettu) 1763
Katselmus 1804
Marcus Elg Randasalmi 41 19 gift 5 8 1785 (laskettu) 1763


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Hindrich Tåpp
1733 Hindrich Topp
1734 Hindrich Topp
1735 Hindrich Topp 19.12.1734 hylätty
Petter Häggström 10.5.1735 palkkamies
1736 Petter Häggström
1737 Petter Häggström
1738 Petter Häggström
1739 Petter Heggström
1741 Petter Hägström
1744 Petter Hägsström
1745 Petter Häggström
1746 Petter Häggström
1747 Petter Häggström
1748 Petter Hägström
1749 Petter Hägström
1750 Petter Häggström
1751 Petter Hägström
1752 Petter Hägström
1753 Petter Häggström
1754 Petter Häggström
1755 Petter Häggström
1756 Petter Häggström
1757 Petter Hägström
1758 Petter Hägström
1759 Petter Häggström
1760 Petter Häggström
1761 Petter Hägström
1762 Petter Häggström 9.3.1762 hylätty
-
1763 -
1764 -
1766 -
1767 And:s Lackman 10.9.1766 otettu
1768 Anders Lakman
1769 Anders Lackman
1770 Anders Lackman
1771 Anders Lackman
1773 Anders Lackman
1775 And: Lackman
1776 And: Lackman
1777 Anders Lackman
1778 And: Lackman
1779 Anders Lackman
1780 And:s Lackman
1781 Anders Lackman
1782 And:s Lackman
1783 And: Lackman
1784 And: Lackman
1785 And: Lackman
1786 Anders Lackman
1787 Anders Lackman
1788 Anders Lackman
1789 And: Lackman
1790 And: Lackman 22.1.1790 kuoli
Markus Rök 22.1.1790 täydennysmies
1791 Marckus Röök
1792 Marckus Röök
1793 Marcus Röök
1794 Marckus Röök
1795 Marckus Elg
1796 Marcus Elg
1797 Marckus Elg
1798 Marckus Elg
1800 Marckus Elg
1801 Marckus Elg
1802 Marckus Elg
1803 Marckus Elg
1804 Marckus Elg
1805 Marckus Elg
1806 Marckus Elg
1807 Markus Elg


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Michel Issraelsson Pöllein


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
471 Soldater And. Lackman s. 1746
puoliso: Anna Tilikatar s. 1756
lapsia: Helena, Samuel, Anna, Anders


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Harjuranda Petter Heiskain Hägström
puoliso: Lijsa Kuosmatar vih. 14.8.1783
lapsia: Anna, Elisab:, Olaus, Andreas, Maria, Henricus, Petrus, Stephan
Harjuranda And: Lamain Lackman s. 1746K k. 9.1.1790
puoliso: Anna Tilikain vih. 3.9.1769
lapsia: Helena, Samuel, Anna, Anders, Maria, Michel


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Rantasalmi 1727 Harriuranda 12 Solld: Hindrich Kockoins hust 1776A


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Harjuranda
Harjuranda
Pitkäsari
Johan Kukoin
Staffan Immoin
Johan Räisäin
1775 Harjuranda
Harjuranda
Pitkänsari
Joh. Kuckoin
Staff: Immoin
Joh: Räisäin
1795 Harjuranda
Harjuranda
Harjuranda
Staphan Immonen
Anders Räisäin
Lars Kuckoin
1804 Harjuranda
Harjuranda
Harjuranda
Staffan Immoin
Anders Räisäin
Lars Kuckoinen


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Olof Kukkonen mainittu 1712
Henrik Topp Kokkonen mainittu 1727 19.12.1734
Petter Häggström Heiskanen 10.5.1735 9.3.1762
Anders Lackman Laamanen 10.9.1766 22.1.1790
Markus Rök Elg 22.1.1790 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 18Ruotu 20

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018