AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 20

Everstiluutnantin komppania: ruotu 20 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Puikoniemi, Varkaus, Voinsalmi (Rantasalmi)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatPalkkarästikomiteaRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Christer Nyländer
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Anders Turuin Sawolax 33 13 gift 1722 (laskettu) 1702
Katselmus 1749_5
Joseph Immoin
Katselmus 1749_6
Joseph Immoin
Katselmus 1754
Josep Immoin
Katselmus 1758
Josep Immoin 33 11 1747 (laskettu) 1725
Katselmus 1763
-
Katselmus 1767
Anders Turuin 26.3.1747 hylättiin
Påhl Dufwa 12.6.1747 kulku­mies 3.5.1748 hukkui
Joseph Immoin 13.6.1748 palkka­mies 6.4.1762 hylättiin
-
Katselmus 1772
Olof Kosoin Konst Savolax 19 ogift 22.3.1773 palkka­mies 1753
Katselmus 1775
-
Herman Johan Nauckler 16.9.1767 vapaaehtoinen 13.7.1770 poistettiin
Olof Kåsonen Konst Safwolax 21 5/12 2 5/12 ogift 11 3 1/2 22.3.1773 palkka­mies 1754
Katselmus 1778
Olof Konst 24 5/12 24 5/12 5 9 1/2 1754 (laskettu) 1754
Katselmus 1782
Olof Kånst 28 2/3 9 _ ogift 5 9 2/3 1773 (laskettu) hylätään 1754
Katselmus 1785
Olof Kånst 25.10.1782 tuotiin 17.3.1783 poistettiin
Johan Kutwoin Kånst Randasalmi 23 2/3 1 2/3 ogift 5 6 20.5.1783 palkka­mies 1762
Katselmus 1788
Joh: Kånst Randasalmi 26 5 ogift 5 6 1783 (laskettu) 1762
Katselmus 1789
Johan Kåst Randasalmi 27 6 ogift 5 6 1783 (laskettu) 1762
Katselmus 1790
Johan Kånst Randasalmi 28 7 gift 5 6 1783 (laskettu) 1762
Katselmus 1795
Johan Konst Randas: 33 11 2/3 gift 5 6 1784 (laskettu) 1762
Katselmus 1798
Johan Eld Randas: 36 15 ogift 5 7 1783 (laskettu) 1762
Katselmus 1801
Johan Eld Randasalmi 39 18 ogift 5 7 1783 (laskettu) 1762
Katselmus 1804
Johan Eld Randasalmi 42 28 gift 5 8 1776 (laskettu) 1762
Katselmus 1809
Elias Eld Randasallmi


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Anders Turuin
1733 Anders Turuin
1734 Anders Turuin
1735 Anders Turuin
1736 Anders Turuin
1737 Anders Turuin
1738 Anders Turuin
1739 Anders Turuin
1741 Anders Turuin
1744 Anders Turuin
1745 Anders Turuin
1746 Anders Turuin
1747 Anders Turuin 26.3.1747 hylättiin
Påhl Dufwa 12.6.1747 palkkamies
1748 Påhl Dufwa 3.11.1747 hukkui
Joseph Immoin 13.6.1748 otettu
1749 Joseph Imoin
1750 Joseph Immoin
1751 Josep Immoin
1752 Joseph Immoin
1753 Joseph Immoin
1754 Josep Immoin
1755 Josep Immoin
1756 Josep Immoin
1757 Josep Immoin
1758 Joseph Immoin
1759 Josep Immoin
1760 Joseph Immoin
1761 Josep Immoin
1762 Josep Immoin 6.4.1762 hylätty
-
1763 -
1764 -
1766 -
1767 -
1768 Herman Joh: Naukler 16.9.1767 vapaaehtoinen
1769 Herm: Joh: Naukler vapaaehtoinen
1770 Herm Joh: Naukler vapaaehtoinen 13.7.1770 poistettu
1771 -
1773 Olof Kosoinen Konst 22.3.1773 palkkamies
1775 Olof Konst
1776 Olof Konst
1777 Olof Kånst
1778 Olof Konst
1779 Olof Kånst
1780 Olof Kånst
1781 Olof Kånst
1782 Olof Kånst 11.7.1782 hylätty
-
1783 -
Hinr: Heiskain Hei 25.10.1782 täydennysmies 17.3.1783 kelpaamaton
Joh: Hirwoin Kånst 20.5.1783 palkkamies
1784 Johan Konst
1785 Joh: Kånst
1786 Johan Konst
1787 Johan Konst
1788 Joh: Kånst
1789 Joh: Kåst
1790 Joh: Kånst
1791 Johan Kånst
1792 Johan Kånst
1793 Johan Kånst
1794 Johan Kånst
1795 Johan Eld
1796 Johan Eld
1797 Johan Eld
1798 Johan Eld
1800 Johan Eld
1801 Johan Eld
1802 Johan Eld
1803 Johan Eld
1804 Johan Eld
1805 Johan Eld
1806 Johan Eld
1807 Johan Eld

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770
Joh Naukler vapaaehtoinen 13.7.1770 poistettu
Luettelo 1773
Herman Naukler vapaaehtoinen 13.7.1770 poistettu
Olof Kåsonen Randasami 19 ogift 27.1.1773 palkkamies 1754


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Jöran Jöransson Tijlikain


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
471 Soldater Herm. Joh. Nauckler s. 1756 yliviivattu
471 Soldater Olof Konst s. 1753


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Warkaus Johan Kutvoin Eld
puoliso: Margretha Ihalain vih. 5.11.1802
lapsia: Catrina, Pehr Johan, Eva Lisa


Palkkarästikomitea Tositteet

Tositteet Nimi
1810-12 Ad: Wid


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Woinsalmi
Purkoniemi
Warkaus
Henrich Kettuin
Johan Hypenes E:ka
Mats Jurfvain
1775 Woinsalmi
Puikonemi
Warkaus
Hinric Kättuin
Adiut: Hintzius
Matts Jurfvain
1795 Woinsalmi
Warkaus
Puikonnjemi
Matts Kettuin
Ivar Jurfvain
Comiss: Claudelin
1804 Woinsalmi
Warkaus
Puikonmäki
Matts Kettuin
Ivar Tarfvain et Int:
Löjt: Malm


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Krister Nylander mainittu 1712
Anders Turunen 1722 26.3.1747
Pål Duva 12.6.1747 3.5.1748
Josef Immonen 13.6.1748 6.4.1762
Herman Johan Naukler 16.9.1767 13.7.1770
Olof Konst Kosonen 22.3.1773 17.3.1783
Johan Konst Kutvonen 20.5.1783 mainittu 1807
Elias Eld mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 19Ruotu 21

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018