AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 24

Everstiluutnantin komppania: ruotu 24 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Teemasaari, Tornioniemi (Rantasalmi)

PalkkaluettelotLänsi-GöötanmaaRiikaRippikirjatHistoriakirjatPalkkarästikomiteaRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Erich Swänsk
Anders Ruåtzalain ruodusta 89
Katselmus 1716
Lars Talroth Nyland och Hellsingfors stad 20 ogift 1696
Katselmus 1719
Lorendz Tallrooth
Niels Jåkelain 14.2.1719 Majurin komppaniasta
Katselmus 1720
Nils Jåkel:n Österbotn 29 3 gift 1717 (laskettu) 1691
Katselmus 1721
Niels Jokilain Österbotn 3_ 4 gift 1717 (laskettu)
Katselmus 1735
Claes Lindh 5.5.1733 varusmestariksi
Otto Reinholdh Bånde Wiborg 25 4 ogift 31.7.1733 Majurin komppaniasta 1710
Katselmus 1749_5
Otto Reinholdt Bonde
Katselmus 1749_6
Otto Reinholt Bonde
Katselmus 1751
Carl Qist
Katselmus 1754
Carl Qwist
Katselmus 1758
Joh: Krogerus 28 7 1751 (laskettu) 1730
Katselmus 1763
And:s Neglick Safwo: 22 8 ogift 1755 (laskettu) 1741
Katselmus 1767
Otto Reinholdt Bonde 7.2.1750 sai eron
Carl Qwist 25.7.1750 vapaaehtoinen ruodusta 68 15.7.1754 toiseen rykmenttiin
Joh. Krogerus 29.7.1754 vapaaehtoinen ruodusta 7 9.12.1760 varusmestariksi
Anders Neglick 5.1.1761 vapaaehtoinen ruodusta 64 17.10.1765 Pieksämäen komppaniaan
Bengt Krogerus Safwolax 29 11 ogift 17.10.1765 vapaaehtoinen ruodusta 55 1738
Katselmus 1772
Hind: Ad: Argillander varusmestari saa palkan
Katselmus 1775
Bengt Krogerus 28.8.1767 ruotuun 119
Hinric Cornellius Oppman 28.8.1767 ruodusta 119 21.9.1770 Jääkärijoukkoon
Hinr: Adolph Argillander 21.9.1770 Kuopion komppaniasta 28.1.1773 Kuopion komppaniaan
Jonas Elfvengreen 28.1.1773 Kuopion komppaniasta
Katselmus 1778
Jonas Fried: Elfvengren 27.1.1778 sai eron
Georg Adolph Oppman Randasalmi ogift 27.4.1778 rumpali
Katselmus 1782
Georg Ad: Oppman 26 _ ogift 5 6 1756
Katselmus 1785
Georg: Ad: Oppman 21.8.1783 Karjalan Rakuunarykmenttiin
Henr: Joh: Oppman Randasalmi 21 4 1/3 ogift 5 7 21.8.1783 rumpali 1764
Katselmus 1788
Oppman majoittaja saa palkan
Katselmus 1789
Oppman majoittaja 6.5.1789 värvättyyn virkaan
Carl Fridrich Winter Carelen 27 6 ogift 6 6.5.1789 ruodusta 39 1762
Katselmus 1790
Carl Fredrich Winter 25.2.1790 kuoli
Olof Karbin Randasalmi 33 2 gift 5 8 13.3.1790 ruodusta 39 1757
Katselmus 1795
Olof Karbin Randas: 33 7 gift 5 8 1788 (laskettu) 1762
Katselmus 1798
Olof Karbin Randasalmi 36 10 gift 5 8 1788 (laskettu) saa eron 1762
Katselmus 1801
Olof Karbin 28.6.1798 sai eron
Adolf Silfsten Nyland 19 3 ogift 5 8 30.9.1798 palkka­mies 1782
Katselmus 1804
Adolph Silfsten 15.9.1801 ruotuun 96
Gustaf Larm Randasalmi 21 3 ogift 5 8 15.9.1801 palkkaamaton 1783


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Claes Lind
1733 Claes Zindh 5.5.1733 varusmestariksi
Otto Reinhold Bånde 31.7.1733 vapaaehtoinen Majurin komppaniasta
1734 Otto Reinh: Bånde
1735 Otto Reinh: Bånde
1736 Otto Reinh: Bånde
1737 Åtto Reinh: Bånde
1738 Otto Reinh: Bånde
1739 Otto Reinh: Bonde
1741 Otto Reinh: Bonde 2. Corporal
1744 Otto Rein: Bånde
1745 Otto Reinh: Bånde
1746 Otto Reinh: Bånde
1747 Otto Reinh: Bånde
1748 Otto Reinh: Bånde
1749 Otto Reinh: Bånde
1750 Otto Reinh: Bonde 2.2.1750 sai eron
Carl Qvist 25.7.1750 ruodusta 68
1751 Carl Quist
1752 Carl Quist
1753 Carl Qwist
1754 Carl Qwist 15.7.1754 toiseen rykmenttiin
Johan Krogerus 29.7.1754 ruodusta 7
1755 Johan Krogerus
1756 Johan Krogerus
1757 Joh: Krogerus
1758 Johan Krogerus
1759 Johan Krogerus
1760 Johan Krogerus varusmestari
1761 Johan Krogerus 9.12.1760 varusmestariksi
Anders Neglick 5.1.1761 vapaaehtoinen ruodusta 64
1762 Anders Neglick
1763 Anders Neglick
1764 Anders Neglick
1766 Anders Neglick 17.10.1765 Pieksämäen komppaniaan
Bengt Krogerus 17.10.1765 ruodusta 55
1767 Bengt Krogerus
1768 Hind Cornelius Oppman
1769 Hind Cornel: Oppman
1770 Hind Cornel: Oppman varusmestari
1771 Hind Cornel: Oppman 21.9.1770 Jääkärijoukkoon
Hind: Adolph Argillander 30.9.1770 Kuopion komppaniasta
1773 Argillander 28.1.1773 vaihdettu
Jonas Elfvengren 28.1.1773 vaihdettu
1775 Jonas Elfvengren
1776 Jon: Elfvengren
1777 Jonas Elfvengreen
1778 Jon: Elfvengren 27.2.1778 sai eron
Jöran Adolph Oppman 27.4.1778 rumpali
1779 Jör: Adolph Oppman
1780 Georg Ad:ph Oppman
1781 Georg Ad: Oppman
1782 Georg A: Oppman
1783 G:A: Oppman 21.8.1783 sai eron
Henric Joh Oppman 21.8.1783 rumpali
1784 Hinr: Joh: Oppman
1785 Hinr: Joh: Oppman
1786 Henric Johan Oppman
1787 Henr: Joh: Oppman
1788 Henric Johan Oppman
1789 Oppman majoittaja 6.5.1789 sai värvätyn palkan
Carl Friedric Winter 6.5.1789 ruodusta 39
1790 Carl F: Winter vapaaehtoinen 25.2.1790 kuoli
Olof Karbin 3.3.1790 ruodusta 39
1791 Olof Karbin
1792 Olof Karbin
1793 Olof Karbin
1794 Olof Karbin
1795 Olof Karbin
1796 Olof Karbin
1797 Olof Kardin
1798 Olof Karbin 28.6.1798 erotettu
-
1800 Adolph Silfsten
1801 Adolph Silfsten
1802 Silfsten 15.9.1801 ruotuun 96
Gustaf Aminoff 15.9.1801 otettu
1803 Gustaf Aminoff palkkaamaton
1804 Gustaf Larm
1805 Gustaf Larm
1806 Gustaf Larm palkkaamaton 4.12.1805 poistettu
Georg Frid 1.3.1806 palkkamies
1807 Georg Frid


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hindrich Hindersson Laitin
1700_11 Hendrich Henderson Lajtin
1700_12 Hendrich Henderson Laitin
1701_1 Hendrich Henderson Laitinen
1701_2 Hendrich Henderson Laitinen
1701_3 Hendrich Henderson Laitinen
1701_4 Hendrich Henderson Laitinen
1701_5 Hendrich Henderson Laitinen
1701_6 Hindrich Hindersson Laitin
1701_7 Hindrich Hindersson Laitin
1701_8 Hindrich Hindersson Laitin
1701_9 Hendrich Hendersson Laitin
1701_10 Hindrich Hindersson Laitin
1701_11 Hindrich Hindersson Laitin
1701_12 Hindrich Hinderson Laitin
1702_1 Hindrich Laitin


Länsi-Göötanmaa: Tore Blomqvistin kortisto

Nimi Ikä Palv.v. Kommentit
Claes Lindh Katselmus 1735: varusmestariksi 5.5.1733

Tarkempi selvitys


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
472 Soldater Henr Cornel. Oppman s. 1742


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Themasalo Johan Tornberg
puoliso: Christina Jutitar vih. 15.3.1752


Palkkarästikomitea Tositteet

Tositteet Nimi
1810-12 Anders Räf


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Parkumäki
Tornionemi
Tornionemi
Påhl Pakarin
Hof secreteraren Martini
Hof secreteraren Martini
1775 Parkumäki
Tornionemi
Tornionemi
Påhl Pakarin
H: Hof Sec Martini
Michell Eroin
1795 Parkunemi
Tornjonjemi
Tornjonjemi
Påhl Pakaarin
Lieutnant Aminoff
Michell Eroin
1804 Parkonmäki
Tornioniemi
Pål Packarin
Capitain Aminoff för 2:ne Hemman


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Erik Svensk mainittu 1712
Anders Ruotsalainen mainittu 1712
Lars Tallrot mainittu 1716 1719
Nils Jokelainen 14.2.1719 mainittu 1721
Klaus Lind 5.5.1733
Otto Reinhold Bonde 31.7.1733 7.2.1750
Karl Qvist 25.7.1750 15.7.1754
Johan Krogerus 29.7.1754 9.12.1760
Anders Neiglick 5.1.1761 17.10.1765
Bengt Krogerus 17.10.1765 28.8.1767
Henrik Cornelius Oppman 28.8.1767 21.9.1770
Henrik Johan Argillander 21.9.1770 28.1.1773
Jonas Elvengren 28.1.1773 21.7.1778
Georg Adolf Oppman 27.4.1778 21.8.1783
Henrik Johan Oppman 21.8.1783 6.5.1789
Karl Fredrik Winter 6.5.1789 25.2.1790
Olof Karbin 13.3.1790 28.6.1798
Adolf Silvsten 30.9.1798 15.9.1801
Gustaf Larm 15.9.1801 4.12.1805
Georg Frid 1.3.1806 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 23Ruotu 25

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018