AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 24

Everstiluutnantin komppania: ruotu 24 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Teemasaari, Tornioniemi (Rantasalmi)

PalkkaluettelotLänsi-GöötanmaaRiikaRippikirjatHistoriakirjatPalkkarästikomiteaRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Erich Swänsk
Anders Ruåtzalain ruodusta n:o 89
Katselmus 1716
Lars Talroth Nyland och Hellsingfors stad 20 ogift 1696
Katselmus 1719
Lorendz Tallrooth
Niels Jåkelain 14.2.1719 Majurin komppaniasta
Katselmus 1720
Nils Jåkel:n Österbotn 29 3 gift 1717 (laskettu) 1691
Katselmus 1721
Niels Jokilain Österbotn 3_ 4 gift 1717 (laskettu)
Katselmus 1735
Claes Lindh 5.5.1733 varusmestariksi
Otto Reinholdh Bånde Wiborg 25 4 ogift 31.7.1733 Majurin komppaniasta 1710
Katselmus 1749_5
Otto Reinholdt Bonde
Katselmus 1749_6
Otto Reinholt Bonde
Katselmus 1751
Carl Qist
Katselmus 1754
Carl Qwist
Katselmus 1758
Joh: Krogerus 28 7 1751 (laskettu) 1730
Katselmus 1763
And:s Neglick Safwo: 22 8 ogift 1755 (laskettu) 1741
Katselmus 1767
Otto Reinholdt Bonde 7.2.1750 sai eron
Carl Qwist 25.7.1750 vapaaehtoinen ruodusta 68 15.7.1754 toiseen rykmenttiin
Joh. Krogerus 29.7.1754 vapaaehtoinen ruodusta 7 9.12.1760 varusmestariksi
Anders Neglick 5.1.1761 vapaaehtoinen ruodusta 64 17.10.1765 Pieksämäen komppaniaan
Bengt Krogerus Safwolax 29 11 ogift 17.10.1765 vapaaehtoinen ruodusta 55 1738
Katselmus 1772
Hind: Ad: Argillander varusmestari saa palkan
Katselmus 1775
Bengt Krogerus 28.8.1767 ruotuun 119
Hinric Cornellius Oppman 28.8.1767 ruodusta 119 21.9.1770 Jääkärijoukkoon
Hinr: Adolph Argillander 21.9.1770 Kuopion komppaniasta 28.1.1773 Kuopion komppaniaan
Jonas Elfvengreen 28.1.1773 Kuopion komppaniasta
Katselmus 1778
Jonas Fried: Elfvengren 27.1.1778 sai eron
Georg Adolph Oppman Randasalmi ogift 27.4.1778 rumpali
Katselmus 1782
Georg Ad: Oppman 26 _ ogift 5 6 1756
Katselmus 1785
Georg: Ad: Oppman 21.8.1783 Karjalan Rakuunarykmenttiin
Henr: Joh: Oppman Randasalmi 21 4 1/3 ogift 5 7 21.8.1783 rumpali 1764
Katselmus 1788
Oppman majoittaja saa palkan
Katselmus 1789
Oppman majoittaja 6.5.1789 värvättyyn virkaan
Carl Fridrich Winter Carelen 27 6 ogift 6 6.5.1789 ruodusta 39 1762
Katselmus 1790
Carl Fredrich Winter 25.2.1790 kuoli
Olof Karbin Randasalmi 33 2 gift 5 8 13.3.1790 ruodusta 39 1757
Katselmus 1795
Olof Karbin Randas: 33 7 gift 5 8 1788 (laskettu) 1762
Katselmus 1798
Olof Karbin Randasalmi 36 10 gift 5 8 1788 (laskettu) saa eron 1762
Katselmus 1801
Olof Karbin 28.6.1798 sai eron
Adolf Silfsten Nyland 19 3 ogift 5 8 30.9.1798 palkka­mies 1782
Katselmus 1804
Adolph Silfsten 15.9.1801 ruotuun 96
Gustaf Larm Randasalmi 21 3 ogift 5 8 15.9.1801 palkkaamaton 1783


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Claes Lind
1739 Otto Reinh: Bonde
1741 Otto Reinh: Bonde 2. Corporal
1744 Otto Rein: Bånde
1745 Otto Reinh: Bånde
1746 Otto Reinh: Bånde
1747 Otto Reinh: Bånde
1748 Otto Reinh: Bånde
1750 Otto Reinh: Bonde 2.2.1750 sai eron
Carl Qvist 25.7.1750 ruodusta 68
1785 Hinr: Joh: Oppman
1786 Henric Johan Oppman
1795 Olof Karbin
1804 Gustaf Larm
1805 Gustaf Larm
1806 Gustaf Larm palkkaamaton 4.12.1805 poistettiin
Georg Frid 1.3.1806 palkkamies
1807 Georg Frid


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hindrich Hindersson Laitin


Länsi-Göötanmaa: Tore Blomqvistin kortisto

Nimi Ikä Palv.v. Kommentit
Claes Lindh Katselmus 1735: varusmestariksi 5.5.1733

Tarkempi selvitys


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
472 Soldater Henr Cornel. Oppman s. 1742


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Themasalo Johan Tornberg
puoliso: Christina Jutitar vih. 15.3.1752


Palkkarästikomitea Tositteet

Tositteet Nimi
1810-12 Anders Räf


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Parkumäki
Tornionemi
Tornionemi
Påhl Pakarin
Hof secreteraren Martini
Hof secreteraren Martini
1775 Parkumäki
Tornionemi
Tornionemi
Påhl Pakarin
H: Hof Sec Martini
Michell Eroin
1795 Parkunemi
Tornjonjemi
Tornjonjemi
Påhl Pakaarin
Lieutnant Aminoff
Michell Eroin
1804 Parkonmäki
Tornioniemi
Pål Packarin
Capitain Aminoff för 2:ne Hemman


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Erik Svensk mainittu 1712
Anders Ruotsalainen mainittu 1712
Lars Tallrot mainittu 1716 1719
Nils Jokelainen 14.2.1719 mainittu 1721
Klaus Lind 5.5.1733
Otto Reinhold Bonde 31.7.1733 7.2.1750
Karl Qvist 25.7.1750 15.7.1754
Johan Krogerus 29.7.1754 9.12.1760
Anders Neiglick 5.1.1761 17.10.1765
Bengt Krogerus 17.10.1765 28.8.1767
Henrik Cornelius Oppman 28.8.1767 21.9.1770
Henrik Johan Argillander 21.9.1770 28.1.1773
Jonas Elvengren 28.1.1773 21.7.1778
Georg Adolf Oppman 27.4.1778 21.8.1783
Henrik Johan Oppman 21.8.1783 6.5.1789
Karl Fredrik Winter 6.5.1789 25.2.1790
Olof Karbin 13.3.1790 28.6.1798
Adolf Silvsten 30.9.1798 15.9.1801
Gustaf Larm 15.9.1801 mainittu 1805
Georg Frid mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 23Ruotu 25

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2017