AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 32

Everstiluutnantin komppania: ruotu 32 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Lautakotalahti, Rantasalo (Rantasalmi)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilashuonekassaRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Anders Remexijn hylättiin
Oloff Pitkäin 22.7.1712
Katselmus 1716
Olof Pittkain Safwolax och Läppäwirdra S:n 25 gift 1691
Katselmus 1719
Oloff Pitkäin
Katselmus 1720
Ohloff Pitkäin Safwolax 27 1/4 8 1/4 ogift 1712 (laskettu) 1693
Katselmus 1721
Olof Pittkäin Savolax 28 1/4 9 1/4 ogift 1712 (laskettu) 1693
Katselmus 1735
Mårten Kärnitz Sawolax 29 9 gift 1726 (laskettu) 1706
Katselmus 1749_5
Mårten Kärnitz
Katselmus 1749_6
Mårten Kärnitz
Katselmus 1751
Morten Kärnitz
Katselmus 1754
Mårten Kårnitz
Katselmus 1758
Mårten Kärnits 27.2.1758 sai eron
-
Katselmus 1763
Bengt Krogerus Safwo: 25 7 ogift 1756 (laskettu) 1738
Katselmus 1767
Mårten Kärnits 27.2.1758 sai eron
Bengt Krågerus 15.7.1758 vapaaehtoinen rumpali 6.6.1764 ruotuun 55
-
Katselmus 1772
Johan Kort Savolax 21 2 1/2 ogift 1770 (laskettu) 1751
Katselmus 1775
-
Hinric Wilhelm Orbinski 24.11.1768 ruodusta 55 31.12.1768 Pieksämäen komppaniaan
David Wilhelm Oppman 31.12.1768 palkkaamaton 31.8.1770 ruotuun 47
Matts Kåckoin Kårt Safwolax 23 5 ogift 1 1/2 3.9.1770 täydennys­mies 1752
Katselmus 1778
Matts Kårt 26 8 5 6 1/2 1770 (laskettu) 1752
Katselmus 1782
Mats Kårt 29 5/6 1_ gift 5 6 1/2 1753
Katselmus 1785
Mats Kårt 32 5/6 14 5/6 gift 5 6 1/2 1771 (laskettu) 1753
Katselmus 1788
Mats Kårtt Randasalmi 36 18 gift 5 1/2 1770 (laskettu) 1752
Katselmus 1789
Matts Kårt Randasalmi 37 19 _ 5 1 1/2 1770 (laskettu) 1752
Katselmus 1790
Matts Kårt 24.7.1790 kuoli
Påhl Lund Randasalmi 28 10 gift 5 8 1.8.1790 täydennys­mies 1762
Katselmus 1795
Påhl Lund Randasalmi 33 15 gift 5 8 1780 (laskettu) 1762
Katselmus 1798
Pål Lund 10.6.1795 hylättiin
Gustaf Adolph Järnfäldt 30.11.1795 vapaaehtoinen
Katselmus 1801
Gustaf Ad: Järnefelt vapaaehtoinen
Katselmus 1804
Gustaf Adolpph Järnefelt 15.6.1801 ruotuun 95
And Tok 15.9.1801 täydennys­mies 4.4.1803 kuoli
Johan Hugg Jockas 28 2 ogift 5 7 20.4.1803 täydennys­mies 1776
Katselmus 1809
Johan Hugg Jockos 32 8 gift 5 7 1801 (laskettu) 1777
Katselmus 1809b
Joh: Hugg Jorois 32 1/2 8 1/2 gift 5 7 1801 (laskettu) 1777


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Mårten Kärnitz
1733 Mårten Kärnittz
1734 Mårten Kärnittz
1735 Mårten Kärnittz
1736 Mårten Kärnits
1737 Mårten Kärnitz
1738 Mårten Kärnitz
1739 Mårten Kärnits
1741 Mårten Kärnits
1744 Mårten Kärnits
1745 Mårten Kärnits
1746 Mårten Kärnitz
1747 Mårten Kärnitz
1748 Mårten Kärnitz
1749 Mårten Kärnitz
1750 Mårtten Kornits
1751 Mårtten Kärnitz
1752 Mårten Kärnitz
1753 Mårten Kärnitz
1754 Mårten Kärnitz
1755 Mårten Kärnitz
1756 Mårten Kärnitz
1757 Mårten Kärnitz
1758 Morten Cärnitz 27.2.1758 sai eron
Beng Krogerus 15.7.1758 vapaaehtoinen rumpali
1759 Bengt Krogerus vapaaehtoinen
1760 Bengt Krogerus vapaaehtoinen
1761 Bengt Krogerus vapaaehtoinen
1762 Bengt Krogerus vapaaehtoinen
1763 Bengt Krogerus vapaaehtoinen
1764 Bengt Krogerus vapaaehtoinen 28.1.1764 ruotuun 55
1766 -
1767 -
1768 -
1769 Hind Wilh: Orbinskj 24.11.1768 vapaaehtoinen ruodusta 55 31.12.1768 Pieksämäen komppaniaan
David Wilh: Oppman 31.12.1768 palkkaamaton rumpali
1770 David Wilh: Oppman 31.8.1770 ruotuun 47
Mats Kockoin Kort 3.9.1770 täydennysmies
1771 Mats Kårt
1773 Mats Kårt
1775 Mats Kort
1776 Mats Kort
1777 Matts Kårt
1778 Mats Kort
1779 Matts Kort
1780 Matts Kårt
1781 Matts Kårt
1782 Matts Kårt
1783 Matts Kårt
1784 Matts Kort
1785 Matts Kårt
1786 Matts Kårt
1787 Matts Kårt
1788 Matts Kårt
1789 Matts Kårt
1790 Mats Kårt 24.7.1790 kuoli
Pål Lund 1.8.1790 täydennysmies
1791 Påhl Lund
1792 Påhl Lund
1793 Påhl Lund
1794 Påhl Lund
1795 Påhl Lund 10.6.1795 hylättiin
-
1796 Gust Ad: Järnefelt 1.12.1795 palkkaamaton
1797 Gustaf Järnefelt vapaaehtoinen
1798 Gust Ad: Järnefäldt vapaaehtoinen
1800 Gust: Adolph Järnefelt vapaaehtoinen
1801 Gust: Järnefält vapaaehtoinen
1802 Järnefelt vapaaehtoinen 15.9.1801 siirretty
Anders From 15.9.1801 täydennysmies
1803 Anders From 4.4.1803 kuoli
Johan Hugg 20.4.1803 otettu
1804 Johan Hugg
1805 Johan Hugg
1806 Joh: Hugg
1807 Johan Hugg

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770
David Wilh: Oppman palkkaamaton 31.8.1770 ruotuun 47
-
Mats Kåckoin Randasalmi 18 3.3.1770 täydennysmies 1752


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hindrich Nielson Hyfwäin


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
474 Soldater Dav. Wilh. Oppman s. 1748 yliviivattu
474 Soldater Mats Kort s. 1750
puoliso: Ing. Immotar


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Lautakotalax Mats Kockoin Kort s. 1750K k. 23.7.1790
Lautakotalax Påhl Lund
puoliso: Christina Vänskätär Svensk
lapsia: Nicolaus, Johannes, Ulrica, Maria


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1728_6 Mårten Kärnitz


Palkkarästikomitea Tositteet

Tositteet Nimi
1810-12 Johan Hugg


Vadstenan sotilashuonekassa Eläkettä anoneet sotilaat

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1665 Soldaten Mårten Kärnitz 23.8.1758
1732 Sold: Mårten Kärnitz 23.8.1758 1769
1755 Soldaten Mårten Karnitz 1758 32


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Randasalo
Lautakotalax
Lautakotalax
Cap: Brus. E:ka
Skrädd: Matts Nygren
And: Ikoin
1775 Randasalo
Lautakåtalax
Randasalo
Påhl Kuckoin
Skrädd: Nygren
And:s Ikoin
1795 Randasalo
Randasalo
Lautakåtalax
Skomakar Frese
Tullnären Wirilander
Skrädd. Nygrens arf:
1804 Randasalo
Randasalo
Lautakåtalax
Tullnär Wirilander
Carl Fredric Frese
Erig Nygrens Enka


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Anders Remes mainittu 1712
Olof Pitkänen 22.7.1712 mainittu 1721
Mårten Kärnits 1726 27.2.1758
Bengt Krogerus 15.7.1758 6.6.1764
Henrik Vilhelm Oppman 24.11.1768 31.12.1768
David Vilhelm Oppman 31.12.1768 31.8.1770
Mats Kort Kokkonen 3.9.1770 24.7.1790
Pål Lund 1.8.1790 10.6.1795
Gustaf Adolf Järnefelt 30.11.1795 15.6.1801
Anders Tok 15.9.1801 4.4.1803
Johan Hugg 20.4.1803 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 31Ruotu 33

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018